Головна Блог ... Консультації від юристів Аналіз усіх підстав відстрочки від призову за новим мобілізаційним законом Аналіз усіх підстав відстрочки від призову за нови...

Аналіз усіх підстав відстрочки від призову за новим мобілізаційним законом

Відключити рекламу
 - 8ddcaf604cf773effef78fb0d3583880.jpg

Автор аналізу: адвокат Дар'я Тарасенко

ЯК ЗМІНИЛИСЬ ПІДСТАВИ ВІДСТРОЧКИ ВІД ПРИЗОВУ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ?

1. Заброньовані
Якщо раніше сам факт бронювання був достатньою підставою для відстрочки, то тепер з’являється і друга додаткова вимога – перебування на спецобліку.

Так, ТЦК та СП на підставі отриманих від роботодавця документів про бронювання ставить на спецоблік, але в певних випадках має право відмовити в цьому.

Раніше непостановка на спецоблік не позбавляла права на відстрочку.

З новим Законом ситуація змінюється.

Тепер буде важливо не лише «отримати бронь», а і переконатись, що роботодавець направив відповідні документи до ТЦК та СП, а ТЦК та СП, відповідно, поставив такого військовозобов’язаного на спецоблік.

Згідно Постанови КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час", зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

2. Інвалідність (будь-яка група!) самого військовозобов’язаного та тимчасова непридатність, як підстава для відстрочки – без змін.

3. Утримання 3 і більше дітей до 18 років.
Виникає нова умова – «крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».
Як на мене, це навіть полегшення вимог. Якщо раніше у випадку неперебування в шлюбі з матір’ю дитини наявність будь-якої заборгованості по аліментах могла бути підставою для відмови в оформленні відстрочки, то тепер заборгованість, менша за 3-місячні платежі, – не проблема.

4. «Самостійне виховання дитини» - такої підстави для відстрочки більше немає.
Нова підстава звучить так: «жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України».

Нова підстава звучить так: «жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України».

Тому умовами для права на відстрочку за цією підставою є, крім наявності дитини віком до 18 років, виконання ОДНІЄЇ з таких умов:

-Смерть другого з батьків

-Позбавлення другого з батьків батьківських прав за рішенням суду

-Визнання другого з батьків без вісті відсутнім

-Оголошення другого з батьків померлим

-Відбування другим з батьків покарання в місцях позбавлення волі

-Наявність рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини

-Запис про батька в свідоцтві про народження дитини зроблений зі слів матері

На такій підставі, як «наявність рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини» хочу зупинитись.

Рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком таким не є – таке судове рішення визначає лише з ким проживає дитина, але не визначає, що у матері немає обов’язку виховувати та утримувати дитину.

Як на мене, тут, м’яко кажучи, перемудрили. І я не можу собі уявити законного «рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини». Припущу, що в цій нормі закладений корупційний ризик.

Зверніть увагу! Для цієї підстави для відстрочки тепер не має значення, чи уклав батько новий шлюб та чи проживає дитина саме з батьком.

5. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років – тут без змін.

6. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 26 тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність. За цією підставою також змін немає.

7. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи – без змін.

8. Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років – по суті змін майже немає.

Але! До цього переліку додали і патронатних вихователів – в попередній редакції закону такої категорії не було.
Патронатний вихователь - це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї (ч.3 ст.252 Сімейного кодексу України).

9. Здобувачі освіти
Новий Закон містить норму про те, що право на відстрочку від призову мають військовозобов'язані - здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.
Відтак, право на відстрочку мають три категорії:
- Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - за певних умов.

- Докторанти

- Особи, зараховані на навчання до інтернатури

Для того, щоб здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мали право на відстрочку, мають дотримуватись такі умови (всі одночасно!)

Денна або дуальна форма навчання (заочна - не підходить!)

Здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту".

Вік військовозобов’язаного та спеціальність, за якою він здобуває освіту, значення не мають

Давайте зупинемось на умові послідовності.

Згідно Закону «Про освіту», рівнями освіти є:

- дошкільна освіта;

- початкова освіта;

- базова середня освіта;

- профільна середня освіта;

- перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

- другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

- третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

- фахова передвища освіта;

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

- другий (магістерський) рівень вищої освіти;

- третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Рівні і ступені вищої освіти визначені в Законі України «Про вищу освіту».

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії/доктор мистецтва.

Оскільки ступінь «доктор філософії/доктор мистецтва» присуджується за результатом виконання програми третього рівня вищої освіти, то навчання в аспірантурі також є підставою для відстрочки від призову (за умови, що здобувач освіти ще не має ступіню «доктор філософії/доктор мистецтва»). При цьому немає значення, чи є це навчання на контракті чи на бюджеті.

Давайте розберемось на прикладі:

- Чоловік вже має диплом магістра, зараз навчається в аспірантурію. Право на відстрочку є

- Чоловік вже має диплом магістра, зараз навчається на магістра за іншою спеціальністю. Права на відстрочку немає, бо не виконується вимога послідовності здобуття ступеня освіти

- Чоловік має диплом спеціаліста, зараз навчається на магістра. Права на відстрочку немає, бо згідно Закону України «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

- Чоловік має диплом магістра, зараз навчається в ПТУ. Права на відстрочку немає, бо не виконується вимога послідовності здобуття ступеня освіти

Чоловік не має ніякої освіти після школи, зараз навчається в ПТУ. Право на відстрочку є.

Зверніть увагу! Згідно перехідних положень нового Закону, громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Це означає, що якщо право на відстрочку ви втратили через недотримання умови послідовності здобуття ступеня освіти, то ви все одно можете оформити відстрочку – але лише строком до кінця 2023-2024 навчального року.

10. Зайняті постійним доглядом за дружиною, дитиною, матір’ю/батьком/тещею/тестем
Формулювання в Законі таке: « Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду».
Тут накрутили так, що без 100 г не розібратись, але ми це зробили тому.... Користуйтеся консультацією: Алгоритм оформлення відстрочки від призову по догляду - за пп. 9, 13 та 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

11. Опікун особи, визнаної судом недієздатною
Нагадую, що недієздатною є особа, яка не розуміє значення своїх дій або не може ними керувати, яка визнана недієздатною судом.
Тут зміни позитивні. Раніше для набуття права на відстрочку було обов’язково, щоб така недієздатна особа додатково мала ще й інвалідність. Тепер такої вимоги немає
Відтак, рішення суду про визнання особи недієздатною та призначення військовозобов’язаного її опікуном достатньо для оформлення відстрочки
Ступень родинних відносин значення не мають!

12. Наявність дружин з інвалідністю І чи ІІ групи.
Тепер самого факту наявності дружини з І чи ІІ групами інвалідності достатньо. Тепер не має значення, чи є інші особи, які відповідно до закону зобов’язані таку особу з інвалідністю утримувати.
Чоловік, який має дружину з І або ІІ групою інвалідності, завжди має право на відстрочку.

13. Наявність дружини з ІІІ групою інвалідності
Якщо дружина має 3 групу інвалідності, то право на відстрочку у чоловіка буде за ОДНІЄЮ з таких умов:
Інвалідність встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів.
АБО
У дружини наявне онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інший паралітичний синдром.

14. Наявність одного з батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю, як підстава для відстрочки за новим Законом
Формулювання в Законі таке: «які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю».
Нова норма означає:

1) Якщо у особи з інвалідністю, крім військовозобов’язаного, немає інших повнолітніх дітей, подружжя (незалежно від віку), то військовозобов’язаний син має право на відстрочку

2) Якщо у особи з інвалідністю, крім військовозобов’язаного, є інші невійськовозобов’язані повнолітні діти (крім студентів денної форми навчання до 23 років, а також крім тих, хто самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі)) , то військовозобов’язаний син/зять НЕ має право на відстрочку

3) Якщо у особи з інвалідністю є невійськовозобов’язаний чоловік/дружина (крім тих, хто самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі)) , то військовозобов’язаний син/зять НЕ має право на відстрочку

Зверніть увагу - вік чоловіка/дружини тут не має значення!

Проте, може бути інший підхід, якщо довести відсутність у подружжя-пенсіонера обов'язку утримання (наприклад, через відсутність такої фінансової можливості) - але це однозначно проблемне питання.

4) Якщо у особи з інвалідністю, крім військовозобов’язаного, є повнолітні діти та/або чоловік/дружина, але ВСІ вони самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі)), то військовозобов’язаний син/зять має право на відстрочку;

5) Якщо у особи з інвалідністю, крім військовозобов’язаного, є інші військовозобов'язані діти та/або військовозобов'язаний чоловік (при цьому невійськовозобов'язаних - немає!), то вступає в силу останній абзац.

І сформульований він жахливо.

Я розумію, щоб під "здійснювати догляд" мається на увазі "і отримати права на відстрочку", але ж чітко це не прописано (чому??? ). Тому передбачаю проблеми на практиці.

Втім, буду стверджувати, що в такій ситуації особа з інвалідністю серед синів та чоловіка може обрати одного, і саме він матиме право на відстрочку.

Відтак, при виборі для догляду сина, право на відстрочку матимуть обидва - і син, і чоловік

На практиці також передбачаю проблеми із цим.

Як зробити такий вибір? Скоріш за все, у формі нотаріально посвідченої заяви. Можливо, Кабмін в своїй майбутній постанові передбачить іншу процедуру.

Зверніть увагу! Ці правила стосуються виключно синів та зятів осіб з інвалідністю І та ІІ групи!

На інших родичів вони не розповсюджуються!

15. Інші доглядачі за особами, які потребують постійного догляду.
Для отримання такої підстави для відстрочки мають дотримуватись такі умови:
- Особа, за якою здійснюється догляд, має І або ІІ групи інвалідності.
Зверніть увагу! Тут, на відміну від інших норм, не зазначено «яка потребує постійного догляду згідно висновку МСЕК чи ЛКК». Але передбачаю, що наявність такого висновку також буде умовою – інакше неможливо буде отримати документ, який підтверджує здійснення такого догляду.
Військовозобов’язаний здійснює постійний догляд за такою особою.
Доглядач – тільки один!

- Члени сім’ї першого ступеня споріднення відсутні або самі потребують постійного догляду за висновком МСЕК чи ЛКК.
Нагадаю, що члени сім’ї першого ступеня споріднення – це батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.
Зверніть увагу! Якщо такі родичі є, але вони не можуть здійснювати постійний догляд (наприклад, тому що проживають за кордоном або зайняті доглядом за своїми 10 дітьми) – це не є аргументом для отримання права на відстрочку.

- Доглядач є членом сім’ї другого ступеня споріднення. Нагадаю, що члени сім’ї другого ступіня споріднення – це рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки. Якщо ж немає жодного родича першого або другого ступіня споріднення, то доглядати і мати право на відстрочку може… «родич третього ступіня споріднення».
Тут у мене співається око, тому що визначення «члені сім’ї третього ступіня споріднення» не існує. Навіть не можу цензурно коментувати цю вигадку народних депутатів.

16. Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Тут норма зазнала змін. Якщо раніше з визначення випливало, що дитина має бути спільна (згодна, питання суперечливе, і судова практика з цього питання різна), то тепер формулювання більш конкретне.

Відстрочка можлива за дотримання таких умов:
Військовозобов’язаний має хоча б 1 дитину віком до 18 років
Дружина військовозобов’язаного проходить військову службу.

Норма трохи дивна.

Бо чоловік, який має дитину від першого шлюбу, і дитина проживає з мамою, а нова дружина цього чоловіка проходить військову службу, формально він має право на відстрочку

Думаю, мали на увазі інше. Але написали те, що написали

Нагадаю, що частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачені такі види військової служби:

строкова військова служба;

- військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- військова служба за контрактом осіб рядового складу;

- військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

- військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти), а також закладів фахової передвищої військової освіти;

- військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

- військова служба за призовом осіб офіцерського складу;

- військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Інші види служби дружини не дають права на відстрочку.

17. Держслужбовці, які мають право на відстрочку:
керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Голова та інші члени Рахункової палати; працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України; дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол; державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

18. інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Наприклад, демобілізовані "строковики" - протягом року після звільнення.

19. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури

Відтак, право на відстрочку мають три категорії:

1) Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - за певних умов

2) Докторанти

3) Особи, зараховані на навчання до інтернатури

Поговоримо про першу категорію

Для того, щоб здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мали право на відстрочку, мають дотримуватись такі умови (всі одночасно!)

Денна або дуальна форма навчання (заочна - не підходить!)

Здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту".

Вік військовозобов’язаного та спеціальність, за якою він здобуває освіту, значення не мають

Давайте зупинимось на умові послідовності.

Згідно Закону «Про освіту», рівнями освіти є:

-дошкільна освіта;

-початкова освіта;

-базова середня освіта;

-профільна середня освіта;

-перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

-другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

-третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

-фахова передвища освіта;

-початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

-перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

-другий (магістерський) рівень вищої освіти;

-третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Рівні і ступені вищої освіти визначені в Законі України «Про вищу освіту».

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії/доктор мистецтва.

Оскільки ступінь «доктор філософії/доктор мистецтва» присуджується за результатом виконання програми третього рівня вищої освіти, то навчання в аспірантурі також є підставою для відстрочки від призову (за умови, що здобувач освіти ще не має ступіню «доктор філософії/доктор мистецтва»). При цьому немає значення , чи є це навчання на контракті чи на бюджеті.

Давайте розберемось на прикладі:

-Чоловік вже має диплом магістра, зараз навчається в аспірантурі. Право на відстрочку є

-Чоловік вже має диплом магістра, зараз навчається на магістра за іншою спеціальністю. Права на відстрочку немає, бо не виконується вимога послідовності здобуття ступеня освіти

-Чоловік має диплом спеціаліста, зараз навчається на магістра. Права на відстрочку немає, бо згідно Закону України «Про вищу освіту» вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

-Чоловік має диплом магістра, зараз навчається в ПТУ. Права на відстрочку немає, бо не виконується вимога послідовності здобуття ступеня освіти

-Чоловік не має ніякої освіти після школи, зараз навчається в ПТУ. Право на відстрочку є.

Зверніть увагу! Згідно перехідних положень нового Закону, громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Це означає, що якщо право на відстрочку ви втратили через недотримання умови послідовності здобуття ступеня освіти, то ви все одно можете оформити відстрочку – але лише строком до кінця 2023-2024 навчального року.

20. Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно -технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Зміни незначні, але є. Тепер права на відстрочку не мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які не мають наукового ступеня (раніше вченого звання було достатньо).

Обов’язкові умови для всіх:

-Робота в одному з таких закладів освіти: заклади вищої, фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, заклади професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти;

-Основне місце роботи у відповідному закладі освіти ("сумісники" права на відстрочку не мають)

-Робота не менш як на 0,75 ставки

Додаткові умови для працівників закладів вищої, фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій:

- Науковий ступінь

- Посада відноситься до наукових чи науково-педагогічних працівників.

Додаткові умови для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти:

- Посада відноситься до педагогічних працівників.

Які посади відносяться до педагогічних та науково-педагогічних працівників?

Відповідний перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text

Щодо переліку наукових посад, варто керуватись переліком, затвердженим Постановою КМУ від 04 березня 2004 р. № 257 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2004-%D0%BF#Text

21. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа: військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Зміни такі: неповнорідні брати та сестри не матимуть права на відстрочку, тільки повнорідні – тобто ті, у кого спільні і мати, і батько.

22. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.
Зміни такі: неповнорідні брати та сестри не матимуть права на відстрочку, тільки повнорідні – тобто ті, у кого спільні і мати, і батько.

23. Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).
Це нова підстава для відстрочки, в попередній редакції такої норми не було.

24. Військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу і не досягли 25 років.
Це нова підстава для відстрочки, в попередній редакції такої норми не було.
Обов’язкові умови:
- Військовозобов’язаний не досяг віку 25 років
- Військовозобов’язаний пройшов базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу.

Цією підставою не зможуть скористатись військовозобов’язані до 25 років, які пройшли строкову військову службу або підготовку на військовій кафедрі до набрання чинності новим Законом.

25. Військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Зверніть увагу! Обов’язковою умовою для цієї підстави є звільнення з військової служби саме у зв’язку із звільненням з полону.
Якщо військовий був в полоні, але звільнився за сімейними обставинами або за станом здоров’я, скористатись цією підставою для відстрочки він не може , хоче це очевидно нелогічно.

Автор консультації: адвокат Дар'я Тарасенко

Джерело: ТГ канал

 • 6095

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 6095

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст