27.06.2019 | Автор: Гриб Віталій Вячеславович
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Звіт керівника навчального закладу, як інструмент захисту прав педагогів і батьків

До мене періодично звертаються за допомогою учасники освітнього процесу з криками «допоможіть» ми нічого зробити не можемо з …. .

Про допомогу просять педагоги, керівники навчального закладу, батьки, профспілки та управлінці освітою. Коло питань різноманітне – від годин навантаження педагогу до продовження контракту керівнику навчального закладу. І ніхто і гадки немає, що нерідко щорічні звіти керівників навчальних закладів є вагомими доказовими документами. Саме з вивчення звітів починається захист інтересів учасників.  

Користуйтеся консультацією: Що потрібно знати про групи продовженого дня і про функціональні обов‘язки вихователя

Вам здається, що звіт це проста, нікому не потрібна банальність?

Експрес-опитування з різними можливими варіантами відповідей показав, що понад 60% респондентів вважають цей звіт нікому непотрібною формальністю.   Як свідчать коментарі, дехто вважає, що звітуватися уже непотрібно, бо Положення про загальноосвітній навчальний заклад скасовано. Це правда, але Наказ МОНУ № 178 від 23.03.05 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» є чинним. Тим більше новий закон «Про освіту» передбачає таке звітування у ст. 30 цього Закону.       

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.     

Звітування покликане забезпечити виконання наступних завдань:

- прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.     

Тому кожен, хто хоче щось змінити у навчальному закладі має це зробити в процесі звітування керівника.       

Візьмемо конкретний приклад - у чернігівському садочку №19 після ремонту покрівлі намокають стіни. Через це в кутках кімнат з’явилися темні плями, схожі на грибок. Думаю, що і без мене зрозуміло, що в діях керівника навчального закладу, який підписав акти виконаних робіт вбачається кримінал і при бажанні його можна доказати з обвинувальним вироком як щодо підрядчиків (субпідрядників) так і замовників. Але ми говоримо про щорічний звіт керівника навчального закладу. Керівник навчального закладу має відзвітувати перед колективом, батьками та громадськістю про стан ремонту, та свою діяльність, спрямовану на усунення недоліків. Нічого не робив чи робив неправильно або недостатньо – неефективний керівник. Каже що робив, а сам нічого не робив - можуть притягнути до кримінальної відповідальності за підробку звіту, тобто за внесення до звіту завідомо неправдивих відомостей. Якщо ми побачимо, що керівник чернігівського навчального закладу робив усе можливе, але питання зависло вище (наприклад в органі управління освітою) от тоді питання до керівника закладу відпадають.

Зараз, у передвиборний період звернутися до кандидатів у народні депутати – вони не натішаться вкраденими грошима, а в світлі майбутніх кадрових перестановок в правоохоронній системі - якщо справу і не направлять в суд, то грошиків піде багацько – набагато простіше усе доробити. Не забувайте, що перед початком навчального року підписується акт готовності до нового навчального року і невідповідність відомостей у цьому акті є теж підробкою офіційного документа.     В залежності від питання та характеру керівника, взаємовідносин з ним Ви можете звернутися до керівника усно під час звіту а краще письмово заздалегідь. У зверненні описуєте проблематику і просите керівника навчального закладу відобразити її, пояснити дії керівника чому так вчинив або що планує вчинити.

Я особисто розглядаю звітування керівника – це саме той момент коли педагог або батьки можуть вплинути нього для змін. Це той момент коли керівник навчального закладу змушений оглянутися чи все він робив правильно, чи усвідомив власні помилки і як збирається їх виправляти. Чому керівник закладу має так вчинити ? Відповідь проста – за результатами заслуховування звіту має бути рішення. Здавалось би яке може бути рішення по звіту – тільки прийняти до відома. Я не згідний – колегіальний орган може прийняти будь-яке рішення.

Користуйтеся консультацією: Права батьків у разі настання нещасного випадку з дитиною в закладі освіти

За результатами заслуховування щорічного звіту керівника навчального закладу вирішили (Варіанти для прикладу):

Варіант 1. 1.     Прийняти звіт до відома. 2.     надати керівнику навчального закладу доопрацювати звіт з наступних питань:…..

Варіант 2. 1.     Прийняти звіт до відома. 2.     Визнати роботу керівника навчального закладу задовільною та такою, що потребує корекції з наступних питань. 3.     Створити робочу групу для напрацювання рекомендацій керівнику навчального закладу для покращення роботи навчального закладу.

Варіант 3. 1.     Прийняти звіт до відома. 2.     Визнати роботу керівника навчального закладу не задовільною ( в цілому або з конкретних питань). 3.     Клопотати перед органом управління освітою ( або керівника органу місцевого самоврядування) про звільнення Марії Іванівни з посади керівника навчального закладу системні або грубі прорахунки в роботі.

Варіант 4. 1.     У зв‘язку із порушеннями строків скликання загальних зборів (конференцію) або порушенням процедури скликання (не усіх запросили) перенести заслуховування звіту на ___ ____ 2019 року (рекомендую понад 20 днів) 2.     Зобов’язати керівника навчального закладу запросити конкретних осіб (які дійсно мають бути і якщо є в цьому потреба) в строки та порядку, визначеному Наказ МОНУ № 178 від 23.03.05.     

Існують і інші варіанти. Усе залежить від конкретної ситуації.

Ці варіанти я Вам запропонував, для того, щоб Ви зрозуміли про можливості використання звіту, як інструменту корекції поведінки керівника закладу. Цей інструмент ефективний у випадку наявності колективної підтримки або при наявності юридичної підтримки.   Як звіт захищає інтереси керівника навчального закладу?

Повертаємось до намагань органу управління освітою звільнити керівника навчального закладу. Якщо керівник на своїй посаді виконує свої функції добросовісно і у спільноти немає зауважень – такий звіт є його своєрідним захистом. На нього можна опиратися при написанні заяв, скарг, зверненні до суду.  

Читайте статтю: Правозастосовна практика стосовно булінгу: що необхідно знати правозахиснику

Порядок проведення щорічного звіту керівника навчального закладу: - за підсумками навчального року, у червні-серпні, кожен керівник дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного навчального закладу персонально звітує на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості; - на загальні збори (конференцію) обов'язково запрошуються члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального закладу, батьки та представники інших органів громадського самоврядування; - дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) повідомляється педагогічному колективу, членам батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального закладу, батькам та представники інших органів громадського самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення; - для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол засідання; - збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчальних закладів за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування; - приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення або, у випадку визнання роботи керівника навчального закладу незадовільною, порушують клопотання перед відповідним органом управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді; - результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції); протокол підписують голова та секретар зборів; - рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома відповідного органу управління освітою у п'ятиденний строк з дня їх проведення.  

Структура щорічного звіту: Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі: - вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку; - виконання функціональних обов'язків щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки); - створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес; - організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи; - забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу.

Користуйтеся консультацією: Геть зі школи!

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання. Зверніть увагу – тут Вам громадські бюджети, пожертви підприємств чи фондів, а не батьківські внески.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. Звернуть увагу – тут Вам питання про несправедливі кадрові перестановки та навантаження.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників: - забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників; - дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; - надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей; - моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення; - дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку; - стан дитячого травматизму.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Автор консультації: адвокат Гриб Віталій Вячеславович

Джерело https://advokatgryb.blogspot.com/2019/06/blog-post_25.html

391
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения