Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України Про внесення змін до Положення про Міністерство об...

Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України | від 03-06-2022 - 651-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 червня 2022 р. № 651
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2796; 2016 р., № 85, ст. 2781; 2019 р., № 7, ст. 212; 2020 р., № 49, ст. 1537), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2022 р. № 651

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення  про Міністерство оборони України

1. Доповнити пункт 3 підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національного спротиву;”.

2. У пункті 4:

1) підпункт 4-1 викласти в такій редакції:

“4-1) координує створення та розвиток ефективної системи стратегічних комунікацій у Міноборони та Збройних Силах як складової загальнодержавної системи стратегічних комунікацій, забезпечення її стійкості та адаптивності до реагування на виклики та загрози;”;

2) доповнити пункт підпунктом 4-2 такого змісту:

“4-2) бере участь у виконанні завдань державної інформаційної політики у сфері оборони,  інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника);”;

3) доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) розробляє структуру та порядок розроблення плану оборони України, організовує розроблення його складових;”;

4) підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) забезпечує в установленому порядку функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;”;

5) підпункт 26 викласти в такій редакції:

“26) виступає державним замовником і формує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил потреб, вимог та пріоритетів під час здійснення оборонних закупівель пропозиції до зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, складає та затверджує трирічний та річний плани закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, надає тактико-технічні (технічні) завдання виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель;”;

6) доповнити пункт підпунктами 26-1, 26-2 такого змісту:

“26-1) забезпечує відповідно до законодавства виконання функцій уповноваженого органу з державного гарантування якості, головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель та державного замовника у сфері оборони;

26-2) залучається в межах повноважень, визначених законом, до участі у здійсненні заходів державного експортного контролю;”;

7) у підпункті 38 слова “вищих навчальних закладів” замінити словами “закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти”;

8) підпункт 40 викласти в такій редакції:

“40) затверджує положення про заклади фахової передвищої військової освіти, статути вищих військових навчальних закладів, закладів фахової передвищої військової освіти та військових ліцеїв, які належать до сфери управління Міноборони, а разом з МОН - положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, затверджує стандарти військової освіти, крім стандартів вищої освіти;”;

9) у підпункті 41 слова “, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою” виключити;

10) доповнити пункт підпунктом 41-1 такого змісту:

“41-1) встановлює особливі вимоги до підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі відповідних закладів вищої освіти;”;

11) підпункт 43 після слів “закладів вищої освіти” доповнити словами “, закладів фахової передвищої військової освіти”;

12) у підпункті 44 слова “воєнній сфері” замінити словами “сфері оборони”;

13) доповнити пункт підпунктами 45-1, 45-2 та 48-1 такого змісту:

“45-1) здійснює управління науковою та науково-технічною діяльністю у сфері оборони;

45-2) бере участь у визначенні пріоритетів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програмах;”;

“48-1) організовує та координує заходи з мовної підготовки в Міноборони та Збройних Силах для використання іноземних мов особовим складом, якому використання іноземної мови необхідно для виконання службових обов’язків (роботи), навчання за кордоном, ефективної участі в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та досягнення взаємосумісності із збройними силами держав - членів НАТО;”;

14) підпункт 78-1 після слова “телерадіоорганізації” доповнити словами “, засоби масової інформації, офіційні друковані видання”;

15) доповнити пункт підпунктом 79-1 такого змісту:

“79-1) відповідно до компетенції забезпечує електронну інформаційну взаємодію з органами державної влади під час обміну інформацією для здійснення повноважень, визначених законодавством;”;

16) доповнити пункт підпунктом 84-1 такого змісту:

“84-1) організовує відповідно до законодавства базову підготовку громадян України до національного спротиву;”;

17) у підпункті 97 слово “організаціями” замінити словом “об’єднаннями”;

18) підпункт 100 викласти в такій редакції:

“100) реалізує державну політику у сфері протимінної діяльності в межах повноважень, визначених законом;”;

19) доповнити пункт підпунктом 112-1 такого змісту:

“112-1) забезпечує здійснення внутрішнього контролю в Міноборони, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;”;

20) підпункт 115 викласти в такій редакції:

“115) здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у Збройних Силах та Держспецтрансслужбі;”.

3. У пункті 5:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової і бюджетної звітності в порядку, встановленому законодавством;”;

2) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони;”;

3) підпункт 8 після слів “з питань” доповнити словами “протимінної діяльності,”.

4. У пункті 10:

1) у підпункті 26 слова “через Головнокомандувача Збройних Сил” виключити;

2) доповнити пункт підпунктом 28-1 такого змісту:

“28-1) забезпечує здійснення Президентом України як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил загального керівництва національним спротивом;”;

3) доповнити пункт підпунктом 30-1 такого змісту:

“30-1) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міноборони, Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони;”.

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст