Главная Сервисы для юристов ... Законы Про туризм Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму Стаття 6. Основні способи та цілі державного регул...

Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму

Про туризм (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 1932

  Просмотров

 • 1932

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності.

  Реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом:

  визначення і реалізації основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму;

  визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони;

  спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму;

  визначення основ безпеки туризму;

  нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян);

  ліцензування в галузі туризму, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу;

  {Абзац сьомий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1193-VII від 09.04.2014 , № 124-VIII від 15.01.2015 , № 124-IX від 20.09.2019 }

  встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу;

  організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму;

  визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень та підготовки кадрів у галузі туризму;

  участі в розробці та реалізації міжнародних програм з розвитку туризму.

  Державне регулювання в галузі туризму здійснюється іншими способами, визначеними законом.

  Основними цілями державного регулювання в галузі туризму є:

  забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;

  безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;

  збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій;

  створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

  Основними пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму є:

  удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;

  забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць;

  розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму;

  розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

  створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання;

  забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб.

  {Абзац сьомий частини п'ятої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 2581-VIII від 02.10.2018 }

  Предыдущая

  6/38

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст