Стаття 9. Втрата статусу резидента Дія Сіті

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 1013

  Просмотров

 • 1013

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті виключно з таких підстав:

  1) отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті;

  2) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку;

  3) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством;

  4) порушення строку подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання відповідних документів;

  5) повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку;

  6) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону.

  2. Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті протягом:

  1) п’яти робочих днів з дня отримання заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті або звіту про відповідність, або незалежного висновку, що свідчать про невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разі прийняття рішення з підстав, передбачених пунктом 1 або 2 частини першої цієї статті);

  2) 20 робочих днів з дня отримання уповноваженим органом інформації про ознаки невідповідності вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті (у разі прийняття рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті);

  3) 20 робочих днів з дня виявлення ознак наявності однієї з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, але не раніше ніж на десятий робочий день з дня надсилання резиденту Дія Сіті електронного повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті (у разі прийняття рішення з однієї з таких підстав);

  4) п’яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону (у разі прийняття рішення з підстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цієї статті).

  3. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня виявлення фактів або отримання інформації про ознаки наявності у резидента Дія Сіті однієї або кількох підстав, передбачених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, зобов’язаний надіслати електронне повідомлення на адресу електронної пошти такого резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, в якому, у тому числі, має бути зазначено:

  1) ознаки наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, а також посилання на факти, що свідчать про наявність таких ознак;

  2) дату (дати) отримання уповноваженим органом інформації про ознаки наявності підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;

  3) пропозицію щодо надання резидентом Дія Сіті необхідних пояснень.

  Резидент Дія Сіті, який отримав від уповноваженого органу електронне повідомлення, має право надати пояснення протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення. Ненадання резидентом Дія Сіті уповноваженому органу пояснень у зазначений строк не є підставою для неприйняття уповноваженим органом рішення стосовно такого резидента Дія Сіті.

  4. У разі якщо за результатами розгляду інформації про ознаки наявності у резидента Дія Сіті однієї або кількох підстав, передбачених пунктами 3-5 частини першої цієї статті, уповноважений орган не прийняв рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, така інформація в подальшому не може бути використана уповноваженим органом як єдині відомості, що підтверджують наявність підстав для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.

  5. Якщо до прийняття уповноваженим органом рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, а в разі оскарження такого рішення в адміністративному порядку - до прийняття апеляційною комісією відповідного рішення буде усунута підстава, передбачена пунктом 3 частини першої цієї статті, про що резидентом Дія Сіті буде повідомлено уповноважений орган (апеляційну комісію) та що підтверджуватиметься інформацією, отриманою уповноваженим органом (апеляційною комісією) з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, вважатиметься, що така підстава не виникала.

  6. У рішенні про втрату статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган зобов’язаний зазначити підставу (підстави) для прийняття такого рішення, а також факти, що підтверджують наявність такої підстави (таких підстав).

  7. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті має бути опубліковане на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття та одночасно надіслане в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік конкретних фактів та відомості на підтвердження наявності відповідної підстави для втрати статусу резидента Дія Сіті, посилання на заяву резидента Дія Сіті, звіт про відповідність, незалежний висновок, рішення суду, відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи чи міжнародні міжурядові організації, або документи, отримані від державних органів, компетентних органів іноземних держав чи міжнародних міжурядових організацій.

  8. Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті набирає чинності в день його опублікування. Уповноважений орган забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті на одинадцятий робочий день з дня набрання чинності відповідним рішенням уповноваженого органу, крім випадків, передбачених цим Законом.

  Предыдущая

  9/33

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст