Главная Сервисы для юристов ... Законы Про державну геологічну службу України Стаття 6. Управління державною геологічною службою України Стаття 6. Управління державною геологічною службою...

Стаття 6. Управління державною геологічною службою України

Про державну геологічну службу України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 278

  Просмотров

 • 278

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

  До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, належить:

  організація проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України;

  здійснення функцій замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин та розпорядника коштів державного бюджету, спрямованих на проведення геологорозвідувальних робіт;

  {Абзац третій частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 }

  державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр;

  організація проведення державної експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;

  здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення надр;

  організація проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;

  {Абзац восьмий частини другої статті 6 виключено на підставі Закону № 2856-VI від 23.12.2010 }

  видача суб'єктам господарювання ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов;

  {Абзац дев'ятий частини другої статті 6 в редакції Законів № 3370-IV від 19.01.2006 , № 1051-VI від 03.03.2009 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2608-VI від 19.10.2010 }

  {Абзац десятий частини другої статті 6 виключено на підставі Закону № 2856-VI від 23.12.2010 }

  контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також встановлених норм і правил щодо геологічного вивчення надр;

  {Абзац одинадцятий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  підготовка аналітичних матеріалів про стан і наслідки геологічного вивчення та використання надр, подання їх відповідним органам виконавчої влади;

  внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

  {Частину другу статті 6 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 }

  ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;

  {Частину другу статті 6 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 }

  {Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 6 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019 }

  затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення за потреби змін до зазначених планів;

  {Частину другу статті 6 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 }

  погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси.

  {Частину другу статті 6 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 }

  Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України.

  {Частина третя статті 6 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 }

  Координація і регулювання геологічної діяльності здійснюються з метою отримання максимальних результатів у сфері геологічного вивчення та наступного використання надр з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.

  Предыдущая

  6/13

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст