08.09.2017
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Постанова ВГСУ від 05.09.2017 року у справі №910/30691/15

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року Справа № 910/30691/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого Бакуліної С.В. (доповідач),суддів :Поляк О.І., Мачульського Г.М.розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали касаційної скаргиТовариства з обмеженою відповідальністю "Геліус-Буд" (далі ТОВ "Геліус-Буд")на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 29.05.2017у справі№ 910/30691/15Господарського суду міста Києваза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Мікол" (далі ТОВ "Мікол")доТОВ "Геліус-Буд"простягнення 1987311,44грн

в судовому засіданні взяли участь представники :

від позивача: від відповідача: Кошліченко В.С. (дов. від 16.08.2017) Цегельська М.О. (дов. від 10.08.2017), Лепень О.В. (дов. від 10.08.2017);В С Т А Н О В И В :

Рішенням Господарського суду міста Києва (суддя Отрош І.М.) від 04.04.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду (головуючий суддя - Пашкіна С.А., судді: Баранець О.М., Калатай Н.Ф.) від 29.05.2017, у справі №910/30691/15 позов задоволено; стягнуто з ТОВ "Геліус-Буд" на користь ТОВ "Мікол" суму основного боргу в розмірі 1097374,02грн, 3% річних у розмірі 65842,44грн, інфляційні втрати в розмірі 824094,96грн та судовий збір у розмірі 29809,67грн.

В касаційній скарзі ТОВ "Геліус-Буд" просить скасувати судові акти попередніх інстанцій та передати справу на новий розгляд, посилаючись на порушення норм процесуального права, а саме: ст.ст.43, 32-34, 41, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України).

У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечує викладені в ній доводи.

До суду касаційної інстанції надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "РІОХА" (далі ТОВ "РІОХА") про заміну позивача у справі - ТОВ "Мікол" на ТОВ "РІОХА" в порядку ст.25 ГПК України з посиланням на обставини щодо укладення 09.02.2017 заявником та позивачем в особі ліквідатора Коваль І.В. договору купівлі-продажу №1/3-М майнових активів банкрута в провадженні у справі про банкрутство. Клопотання залишене без розгляду, оскільки: в суд касаційної інстанції з'явився повноважний представник позивача; позивач не звертався із письмовим клопотанням про залучення правонаступника та заміну позивача з додаванням відповідних доказів; із засвідченої заявником копії договору вбачається, що його було укладено до прийняття оскарженої постанови у справі, втім до суду апеляційної інстанції ані позивач, ані його правонаступник не звертались із заявою в порядку ст.25 ГПК України; суд касаційної інстанції не має права досліджувати докази; заміна сторони правонаступником може бути здійснена на стадії виконавчого провадження.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представників сторін, перевіривши повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в постанові апеляційного господарського суду, Вищий господарський суд України дійшов до висновку, що касаційна скарга не належить до задоволення з огляду на таке.

ТОВ "Мікол" звернулось до господарського суду з позовом до ТОВ "Геліус-Буд" про стягнення 1987311,44грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем як генпідрядником обов'язку зі сплати позивачу як підряднику суми коштів у розмірі 1097374,02грн, утриманих генпідрядником як забезпечення належного виконання позивачем своїх обов'язків відповідно до умов договору підряду на виконання робіт №03-03-03/11 від 03.03.2011 в порядку п.2.3. договору. У зв'язку з простроченням відповідачем зобов'язання по сплаті зазначеної вище суми, позивач просив стягнути з відповідача 1097374,02грн заборгованості, 3% річних у розмірі 65842,44грн та інфляційні втрати у розмірі 824094,96грн.

Судами встановлено таке.

03.03.2011 між ТОВ "Геліус-Буд" (генпідрядник) та ТОВ "Мікол" (підрядник) було укладено договір підряду на виконання робіт №03-03-03/11 (далі Договір), згідно з умовами якого підрядник за завданням генпідрядника зобов'язується на свій ризик власними або залученими силами та/або засобами виконати роботи з виготовлення та монтажу світлопрозорих фасадних конструкцій, а генпідрядник зобов'язується забезпечити підряднику доступ до об'єкту, надати документацію, необхідну для виконання підрядником робіт за цим договором, прийняти закінчені роботи та оплатити їх на умовах цього договору (копія договору долучена до позову).

Умовами п.1.2. Договору визначено, що роботи виконуються на об'єкті "Готельно-офісний комплекс з житловими апартаментами на бульварі Тараса Шевченка, 28-30 у Шевченківському районі м. Києва". Для забезпечення виконання підрядником робіт за цим договором, генпідрядник надає підряднику доступ до об'єкту, що фіксується відповідним актом, в якому сторони зазначають частину об'єкту, у вісях та висотних відмітках будівельної готовності (до яких надається доступ) із застереженнями, якщо такі є, про неможливість виконання робіт на відповідних ділянках із зазначенням причин.

За змістом п.2.1. Договору ціна робіт згідно з договірною ціною (додаток №1 до договору) становить 24700000,00 грн. Вказана ціна є твердою і може змінюватись лише за згодою сторін у випадках, визначених цим договором.

Відповідно до п.2.2. Договору генпідрядник здійснює оплату ціни робіт у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок підрядника, що вказаний в цьому договорі, у такому порядку: авансові платежі генпідрядник сплачує підряднику згідно з графіком авансування - додаток №3 до договору; подальша оплата робіт здійснюється після прийняття відповідного обсягу фактично виконаних робіт протягом 10 робочих днів з дати підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 згідно з розділом 4 Договору. При цьому, сторони домовились, що під час здійснення платежів за фактично виконані роботи пропорційно виконаним підрядником роботам враховуються суми сплачених генпідрядником авансових платежів.

Пунктом 2.3. Договору передбачено, що із сум платежів за фактично виконані роботи генпідрядник має право утримувати кошти у розмірі 5% з метою забезпечення належного виконання підрядником своїх обов'язків за договором. При цьому, сторони домовились, що загальна сума коштів, що можуть бути утримані генпідрядником відповідно до умов цього договору, не може перевищувати 5% від ціни робіт, визначеної в п.2.1. Договору.

Генпідрядник зобов'язаний сплатити підряднику суму утриманих відповідно до п.2.3. договору коштів протягом 6 місяців з дати підписання сторонами останнього акта приймання виконаних будівельних робіт, за умови: передачі підрядником повного комплекту виконавчої документації (плани, схеми, інструкції з експлуатації, технічні описи, паспорти, сертифікати, документи тощо); участі в приймальній комісії від оператора готелю та міжнародної страхової компанії разом з генпідрядником (п.2.4. Договору).

Пунктом 4.1. Договору встановлено, що генпідрядник приймає виконані належним чином підрядником роботи шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3, які є підставою для виставлення підрядником рахунків-фактур та здійснення генпідрядником оплати за фактично виконані роботи відповідно до пп.2.2.2. п.2.2. цього договору.

Підрядник не пізніше 25 числа кожного місяця протягом дії договору готує три примірники акта та довідки №КБ-3 із зазначенням в них обсягу та вартості виконаних робіт, підписує їх зі свого боку та надає генпідряднику разом з наступними документами про виконання договору: виконавча документація (із реєстром в зброшурованому вигляді) за місяць, що передував звітному; щомісячний звіт про хід виконання робіт (додаток №6 до договору) (п.4.2. Договору).

За змістом п.4.3. Договору генпідрядник протягом 5 робочих днів після отримання акта та довідки №КБ-3 разом з документами, що передбачені п.4.2. договору, зобов'язаний прийняти виконані належним чином роботи, підписати акт та довідку та повернути підряднику по одному примірнику підписаного акта та довідки №КБ-3.

Згідно з п.15 Договору останній є укладеним з дня його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Додатком №1 до Договору сторонами погоджено договірну ціну №1 (24700000,00грн), додатком №2 - графік виконання робіт на 2011 рік, додатком №3 - графік авансування робіт, додатком №4 - графік передачі матеріалів генпідрядника, додатком №5 - акт приймання-передачі матеріалів, додатком №6 - зразок щомісячного звіту підрядника про хід виконання робіт у звітному місяці, додатком №7 - зразок щоденного звіту підрядника про хід виконання робіт у звітному місяці.

20.07.2011 між ТОВ "Геліус-буд" та ТОВ "Мікол" було укладено додаткову угоду №1 до Договору, відповідно до якої генпідрядник доручає підряднику виконання додаткових робіт на суму 267206,73грн (копія додаткової угоди долучена до позову).

07.09.2011 між ТОВ "Геліус-буд" та ТОВ "Мікол" було укладено додаткову угоду №2 до Договору, згідно з якою генпідрядник доручає підряднику виконання додаткових робіт на суму 4801153,51 грн. Загальна ціна робіт за договором, включаючи вказану ціну додаткових робіт, складає 29768360,24грн (копія додаткової угоди долучена до позову).

20.12.2011 між ТОВ "Геліус-буд" та ТОВ "Мікол" було укладено додаткову угоду №3 до Договору, згідно з якою сторони домовились викласти договірну ціну (додаток №1 до договору) в новій редакції та викладено графік виконання робіт (додаток №2 до договору) в новій редакції. Загальна ціна робіт за договором, включаючи вказану ціну додаткових робіт, складає 29865473,44грн (копія додаткової угоди долучена до позову).

04.09.2012 між ТОВ "Геліус-буд" та ТОВ "Мікол" було укладено додаткову угоду №4 до Договору, згідно з якою сторони домовились викласти графік виконання робіт (додаток №2 до договору) в новій редакції (копія додаткової угоди долучена до позову).

03.04.2013 між ТОВ "Геліус-буд" та ТОВ "Мікол" було укладено додаткову угоду №4 до Договору, згідно з якою сторони домовились, що вартість додаткових робіт складає 450251,68 грн. Загальна ціна робіт за договором, включаючи вказану ціну додаткових робіт, складає 30405775,46грн (копія додаткової угоди долучена до позову).

Сторонами на виконання умов Договору було підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за період з квітня 2011 року по травень 2013 року на загальну суму 29765538,11грн та акти приймання виконаних підрядних робіт за період з квітня 2011 року по травень 2013 року на загальну суму 29765568,09 грн.

Акт №1 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2013 року на суму 93248,48грн та акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2013 року на суму 366082,91грн були підписані сторонами та скріплені їх печатками 31.05.2013, про що зазначено у вказаних актах.

Відповідно до умов Договору генпідрядником (відповідачем) протягом періоду з 10.03.2011 по 20.09.2013 було перераховано на користь підрядника (позивача) суму грошових коштів у розмірі 28668194,07грн, що підтверджується банківською випискою по рахунку ТОВ "Мікол" за вказаний період, копія якої долучена до позову.

Зазначаючи про невиконання відповідачем як генпідрядником обов'язку зі сплати позивачу як підряднику суми коштів у розмірі 1097374,02грн, утриманих геппідрядником як забезпечення належного виконання позивачем своїх обов'язків відповідно до умов Договору в порядку п. 2.3 цього Договору, ТОВ "Мікол" звернулось до господарського суду з позовом про стягнення зазначеної вище суми основної заборгованості, а також нарахованих на вказану суму 3% річних у розмірі 65842,44грн та інфляційних втрат у розмірі 824094,96грн.

Вирішуючи спір у справі, попередні судові інстанції правомірно виходили з такого.

Зміст укладеного Договору та додаткових угод до нього, свідчить, що даний правочин за своєю правовою природою є договором будівельного підряду.

Як встановлено приписами ст.875 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

За змістом ст. 853 ЦК України замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Частинами 1, 4 ст.882 ЦК України передбачено, що замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Судами встановлено, що сторонами на виконання умов договору підряду було підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за період з квітня 2011 року по травень 2013 року на загальну суму 29765538,11грн та акти приймання виконаних підрядних робіт за період з квітня 2011 року по травень 2013 року на загальну суму 29765568,09 грн.

Відповідачем на виконання умов договору підряду було перераховано на користь позивача 28668194,07грн, а отже неоплаченими залишились роботи на суму 1097374,02 грн.

Вірним є те, що грошові кошти в сумі 1097374,02грн, утримані відповідачем згідно пункту 2.3. Договору, є частиною вартості робіт, визначених сторонами у Договорі (з урахуванням додаткових угод) в твердій сумі, що повинна бути сплачена підряднику, яка одночасно забезпечує виконання зобов'язання підрядника з виконання робіт за договором.

Оскільки сторонами визначено, що генпідрядник зобов'язаний сплатити підряднику суму утриманих відповідно до п.2.3. договору коштів протягом 6 місяців з дати підписання сторонами останнього акта приймання виконаних будівельних робіт (п.2.4. Договору), і таким актом є акт від 31.05.2013, строк сплати генпідрядником утриманої згідно пункту 2.3 Договору суми коштів у розмірі 1097374,02грн є таким, що настав 30.11.2013.

Доказів оплати зазначеної суми коштів відповідачем в попередніх судових інстанціях не надано.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується з нормами ст.ст.525, 526 ЦК України.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ст.611 ЦК України).

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З огляду на вказані вище приписи законодавства та встановлені судами обставини неналежного виконання відповідачем умов договору підряду щодо повного розрахунку за виконанні роботи, суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про стягнення з відповідача основного боргу в розмірі 1097374,02грн, 3% річних у розмірі 65842,44грн та інфляційних втрат у розмірі 824094,96грн.

Доводи скаржника про те, що позивачем не були виконанні умови пункту 2.4.1. Договору щодо передачі йому повного комплекту виконавчої документації, у зв'язку з чим строк для виплати утриманої суми не настав, суд касаційної інстанції відхиляє з огляду на те, що судами встановлено, що при прийнятті генпідрядником виконаних підрядником за Договором етапів робіт, зокрема протягом квітня 2011 - травня 2013 років, шляхом підписання без будь-яких зауважень актів приймання виконаних підрядних робіт, генпідрядник фактично підтверджував належне виконання позивачем зобов'язань, оформлених цими актами, та передання останнім виконавчої документації відповідачеві по кожному з виконаних етапів робіт, що безпосередньо вбачається зі змісту п.4.2. Договору.

Крім того, колегія суддів зазначає, що підставою оплати замовником вартості виконаних підрядником робіт, виходячи з правової природи договору підряду (ст.837 ЦК України), є, власне, виконання робіт, а не передання документів, що підтверджують процес здійсненого виконання робіт, чи участь у приймальній комісії від оператора готелю, відтак, викладені у п.2.4. договору підряду умови сплати підряднику суми утриманих відповідно до п.2.3. Договору коштів не можуть звільняти генпідрядника від обов'язку оплатити погоджену у твердій сумі вартість фактично виконаних підрядних робіт (якою є в тому числі сума утриманих коштів). Також суд відзначає, що оскільки метою утримання коштів в розмірі 5% є належне виконання підрядником своїх обов'язків за Договором, відповідач мав довести яким чином неприйняття позивачем участі в приймальній комісії від оператора готелю засвідчує невиконання ним своїх обов'язків за Договором в частині виготовлення та монтажу світлопрозорих фасадних конструкцій та завдає йому шкоди, а також те, яким чином і ким саме позивач був запрошений брати участь в приймальній комісії, тобто знав про роботу комісії і свідомо уникав участі в ній, що завадило відповідачу та роботі приймальної комісії. Проте доказів на підтвердження наведених обставин відповідачем суду не було надано.

Доводи скаржника про те, що позивачем не були виконані роботи по виготовленню та монтажу примикань, визначені розділом 4 додатку 1 до договору "Алюмінієві конструкції. Апартаменти", суд відхиляє, оскільки підписані сторонами та скріплені їх печатками акти приймання виконаних робіт за квітень, травень, червень, серпень, листопад, грудень 2011 року, лютий, березень, червень 2012 року, травень 2013 року свідчать про виконання та прийняття вказаних робіт, що достеменно встановлено судами, тоді як жодних доказів, які б були визнані судами попередніх інстанцій належними та допустимими на спростування зазначеного, відповідачем не надано під час розгляду справи.

Посилання скаржника на те, що попередніми судовими інстанціями було безпідставно відмовлено в задоволенні клопотання про призначення у справі судової будівельно-технічної експертизи, судом касаційної інстанції не приймаються до уваги, оскільки як свідчать матеріали справи, місцевим господарським судом було призначено дві вказані експертизи, жодна з яких не була проведена через їх неоплату відповідачем; повторна неоплата відповідачем вартості проведення судової експертизи у даній справі та заявлення нового, третього клопотання про призначення судової експертизи в умовах обізнаності відповідача з таким своїм матеріальним станом, що унеможливлює оплату послуг експертів, є зловживанням відповідачем своїми процесуальними правами, що спрямоване на невиправдане затягування розгляду спору, тим більше, що будь-яких доказів у підтвердження своїх доводів щодо конкретних робіт, які, за твердженням відповідача, не виконані позивачем (із посиланням на конкретні умови договору, що передбачають виконання такого виду робіт у відповідному обсязі) відповідачем не надано. Крім того, непроведення призначеної ухвалою суду будівельно-технічної експертизи у цій справі не є підставою для скасування судових актів, оскільки не потягло за собою прийняття неправильного рішення у спорі.

Наведене свідчить, що під час прийняття рішення та постанови у справі суди першої та апеляційної інстанцій не припустились порушень або неправильного застосування норм чинного матеріального та процесуального законодавства, а, отже, підстави для їх скасування або зміни та задоволення вимог касаційної скарги відсутні.

Керуючись ст.ст. 25, 1115, 1117, 1118, п.1 ч.1 ст.1119, ст.11111 ГПК України, Вищий господарський суд України ,-

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Геліус-Буд" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2017 залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2017 у справі №910/30691/15 Господарського суду міста Києва залишити без змін.

Головуючий-суддя С. Бакуліна

Судді О. Поляк

Г. Мачульський

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0