Постанова КАС ВП від 12.06.2020 року у справі №806/2950/15

10.08.2020
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

ПОСТАНОВА

Іменем України

12 червня 2020 року

Київ

справа №806/2950/15

адміністративне провадження №К/9901/39556/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Олендера І.Я.,

суддів: Гончарової І.А., Ханової Р.Ф.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Новоград-Волинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області на ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 02.07.2016 (суддя - Іваненко Т.В.) у справі №806/2950/15 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський каменедробильний завод» до Новоград-Волинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області про скасування податкового повідомлення-рішення,

УСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

1. У серпні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський каменедробильний завод» звернулось до адміністративного суду з позовом до Новоград-Волинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, в якому, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, просило скасувати податкове повідомлення-рішення від 22.07.2015 №0007032200 в частині збільшення позивачу суми грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 3159513,00грн, у тому числі: 2527610,00грн за основним платежем та 631903,00грн за штрафними (фінансовими) санкціями.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

2. Житомирський окружний адміністративний суд постановою від 17.11.2015 (повний текст постанови виготовлено 24.11.2015) адміністративний позов задовольнив. Скасував податкове повідомлення-рішення від 22.07.2015 №0007032200 в частині збільшення позивачу суми грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств розміром 3159513,00грн, у тому числі: 2527610,00грн за основним платежем та 631903,00грн за штрафними (фінансовими) санкціями. Постановив відшкодувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський каменедробильний завод» суму 487,20грн сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань Новоград-Волинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, вперше Новоград-Волинська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Житомирській області подала апеляційну скаргу 15.01.2016.

Житомирський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 26.01.2016 залишив вказану апеляційну скаргу без руху з підстав її невідповідності вимогам частини шостої статті 187 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на час постановлення ухвали) щодо надання документа про сплату судового збору, та встановив строк терміном до 12.02.2016 для усунення виявлених судом недоліків.

За клопотанням апелянта, строк для усунення виявлених судом недоліків поданої апеляційної скарги ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 29.02.2016 продовжувався.

Новоград-Волинська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Житомирській області повторно звернулася до суду апеляційної інстанції з клопотанням про продовження строку на усунення виявлених судом недоліків щодо надання доказів сплати судового збору.

Житомирський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 22.03.2016 відмовив у задоволенні клопотання відповідача про продовження строку на усунення недоліків апеляційної скарги, а подану ним апеляційну скаргу на підставі пункту 1 частини третьої статті 108, з урахуванням частини третьої статті 189 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на час постановлення ухвали) повернув Новоград-Волинській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, у зв`язку з неусуненням недоліків встановлених ухвалою про залишення апеляційної скарги без руху.

Новоград-Волинська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Житомирській області вдруге 12.05.2016 подала апеляційну скаргу на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 17.11.2015 у справі №806/2950/15, долучивши до такої скарги докази сплати судового збору (платіжне доручення №157 від 28.04.2016) та заяву про поновлення строку апеляційного оскарження, в обґрунтування якої зазначено про неможливість сплати судового збору раніше через відсутність у кошторисі контролюючого органу відповідних коштів.

Житомирський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 25.05.2016 визнав наведені контролюючим органом підстави пропуску строку апеляційного оскарження неповажними. Цією ж ухвалою суд залишив подану відповідачем апеляційну скаргу без руху та запропонував у тридцятиденний строк з моменту отримання копії ухвали усунути недоліки апеляційної скарги шляхом звернення до суду із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження із наведенням у ній обґрунтування інших підстав пропуску цього строку.

Копію ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2016 було вручено представнику відповідача 31.05.2016, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №1170105452507 (а.с. 15).

Житомирський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 02.07.2016 відмовив, на підставі частини четвертої статті 189 Кодексу адміністративного судочинства України, Новоград-Волинській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області у відкритті апеляційного провадження за його апеляційною скаргою на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 17.11.2015 у справі №806/2950/15 з причин не усунення відповідачем недоліків, які стали підставою для залишення апеляційної скарги без руху.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

3. Не погодившись з рішенням суду апеляційної інстанції, Новоград-Волинська об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Житомирській області звернулась до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 02.07.2016 у справі №806/2950/15, а справу направити для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

4. У касаційній скарзі відповідач посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права та вказує на передчасність прийняття Житомирським апеляційним адміністративним судом ухвали від 02.07.2016, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, зважаючи на відсутність законних підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження. При цьому, відповідач окремо наголошує, що копію ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2016 про залишення апеляційної скарги без руху було отримано представником відповідача 31.05.2016, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №1170105452507 та не заперечується судом апеляційної інстанції. Таким чином, заявником в межах встановленого судом строку, а саме 30.06.2016 було усунуто недоліки, які стали підставою для залишення апеляційної скарги без руху. На переконання відповідача, твердження суду щодо неусунення контролюючим органом в межах встановленого судом строку вимог ухвали від 25.05.2016 є помилковим та безпідставним, а рішення таким, що підлягає скасуванню.

5. В свою чергу, Товариством з обмеженою відповідальністю «Новоград-Волинський каменедробильний завод» було надіслало заперечення на касаційну скаргу, в якому позивач вказує на правильність застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального права, та просить залишити касаційну скаргу відповідача без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції без змін.

6. Касаційний розгляд справи здійснюється у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у відповідності до положень статті 345 Кодексу адміністративного судочинства України.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

7. Конституція України.

7.1. Стаття 129.

Однією із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

8. Кодекс адміністративного судочинства України (в редакції, чинній до 15.12.2017):

8.1. Стаття 13.

Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов`язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративного суду у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом.

8.2. Частина друга статті 49.

Особи, які беруть участь у справі, зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

8.3. Статті 103.

8.3.1. Частини п`ята та шоста статті 103.

Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

8.3.2. Частина дев`ята статті 103.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

8.4. Частина перша статті 185.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

8.5. Частина друга статті 186.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб`єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п`ятиденного строку з моменту отримання суб`єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

8.6. Частина четверта статті 189.

Апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 186 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

9. При наданні оцінки дотриманню особою, яка звертається до суду з апеляційною скаргою, вимог статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанцій перевіряє доводи наведені заявником на підтвердження дотримання строку апеляційного оскарження при поданні апеляційної скарги.

10. Одним із процесуальних обов`язків для реалізації права на судовий захист в порядку адміністративного судочинства є дотримання строку на апеляційне оскарження. Невиконання такого обов`язку є підставою для ухвалення судового рішення про залишення апеляційної скарги без руху зі встановленням строку для усунення таких недоліків.

11. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок та строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

12. Приписи частини четвертої статті 189 Кодексу адміністративного судочинства України є імперативними та зобов`язують суд, у разі якщо особою у визначений строк не буде подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження, або у поданій заяві будуть наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними, відмовити у відкритті апеляційного провадження.

Оцінка доводів учасників справи і висновків суду апеляційної інстанції

13. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права (частина перша статті 341 Кодексу адміністративного судочинства України, в редакції Закону, що діяла до набрання чинності Закону України від 15.01.2020 №460-ІХ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ»).

14. Як зазначено вище, суд апеляційної інстанції ухвалою від 25.05.2016 визнавши підстави пропуску Новоград-Волинською об`єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Житомирській області строку на апеляційне оскарження постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 17.11.2015 неповажними, визначив скаржнику строк для усунення недоліків поданої апеляційної скарги щодо надання обґрунтованої заяви про поновлення строку апеляційного оскарження із наведенням інших поважних причин пропуску такого строку з долученням до неї належних доказів на їх підтвердження.

Цією ж ухвалою суд апеляційної інстанції встановив строк для усунення недоліків апеляційної скарги протягом тридцяти днів з моменту отримання копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Копію ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2016 було вручено представнику позивача 31.05.2016, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №1170105452507.

Таким чином, останнім днем для усунення недоліків апеляційної скарги визначених Житомирським апеляційним адміністративним судом в ухвалі від 25.05.2016 про залишення апеляційної скарги без руху був день із датою 30.06.2016.

Як вбачається з матеріалів адміністративної справи, на виконання вимог ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від 25.05.2016 про залишення апеляційної скарги без руху, відповідачем 30.06.2016, тобто у строк визначений судом з урахуванням особливостей статті 103 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин), на адресу суду апеляційної інстанції було направлено заяву від 30.06.2016 №438/10-110 про усунення недоліків апеляційної скарги, в якій відповідач порушує питання про поновлення строку на апеляційне оскарження з доданням доказів на підтвердження поважності причин пропуску такого строку, що підтверджується відбитком штемпелю поштового зв`язку на оригіналі поштового конверта.

Таким чином, Новоград-Волинською об`єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Житомирській області виконано всі вимоги зазначені в ухвалі суду апеляційної інстанції від 25.03.2016 про залишення апеляційної скарги без руху.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

15. При обмеженні апеляційного та касаційного оскарження судових рішень порушується принцип справедливого та публічного суду, що суперечить Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, яка ратифікована Законом України від 17.07.1997 №475/97.

У справі Delcourt v. Belgium Суд зазначив, що «у демократичному суспільстві у світлі розуміння Конвенції, право на справедливий суд посідає настільки значне місце, що обмежувальне тлумачення статті 6 не відповідало б меті та призначенню цього положення». У справі Bellet v. Fгапсе Суд зазначив, що «стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права».

Основною складовою права на суд є право доступу, в тому розумінні, що особі має бути забезпечена можливість звернутись до суду для вирішення певного питання, і що з боку держави не повинні чинитись правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

Невиконання судом апеляційної інстанції своїх, законодавчо закріплених, обов`язкових повноважень щодо перегляду рішення суду першої інстанції, нівелює можливість у поновлені порушених прав та обмежує право доступу до суду (доступу до суду апеляційної інстанції), яке передбачено Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод.

16. Враховуючи вищевикладене, Житомирський апеляційний адміністративний суд постановивши ухвалу від 02.07.2016 про відмову у відкритті апеляційного провадження з підстав невиконання заявником вимог ухвали від 25.05.2016 про залишення апеляційної скарги без руху, порушив норми процесуального права, у зв`язку з чим його рішення підлягає скасуванню.

17. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 349 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

18. За правилами статті 353 Кодексу адміністративного судочинства України підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Керуючись статтями 341, 345, 349, 353, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Новоград-Волинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області задовольнити.

Ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 02.07.2016 у справі №806/2950/15 скасувати.

Справу передати для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

...........................

...........................

...........................

І.Я. Олендер

І.А. Гончарова

Р.Ф. Ханова

Судді Верховного Суду

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0