19.02.2015 | Автор: Гутгарц Дмитро Ілліч
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Придбання заставного майна з публічних торгів. Процедури та ризики

Продаж арештованого майна. традиційні процедури

Арештоване майно боржників, а саме: нерухомість, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізується виключно з публічних торгів (аукціонів). Виставляється таке майно на торги виключно органами державної виконавчої служби. Процедура проведення аукціонів суворо регламентована Наказом Міністерства юстиції України від 15.07.1999 року №42 / 5 Про затвердження «Порядку реалізації арештованого майна». Проведення аукціону бере на себе спеціалізована юридична особа, що уклала відповідний договір на реалізацію майна з державною виконавчою службою. Така юридична особа називається організатором аукціону. Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення аукціону на відповідному веб-сайті та не менше ніж на трьох загальнодоступних веб-сайтах на вибір організатора аукціону публікується інформація про майно, що підлягає реалізації. Одночасно ця інформація повинна бути розміщена не менш ніж у двох друкованих засобах масової інформації, які поширюються за місцезнаходженням реалізованого майна.

Інформаційне повідомлення повинно містити:

  • Найменування, опис і характеристику майна;
  • Місцезнаходження майна;
  • Стартову ціну;
  • Терміни сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону, найменування, адресу банку, реквізити рахунку організатора аукціону для його сплати;
  • Порядок і строки розрахунку за придбане на аукціоні майно, реквізити депозитного рахунку органу державної виконавчої служби для сплати коштів;
  • Дату, час та місце ознайомлення з майном;
  • Дату, час і місце проведення аукціону;
  • Реквізити організатора аукціону, проводить аукціон;
  • Термін реєстрації для участі в аукціоні, який починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за три робочі дні до початку його проведення.

Лот виставляється на аукціон за умови присутності хоча б одного учасника. У разі участі в аукціоні тільки одного учасника, майно може бути придбане ним за стартовою ціною. В ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошеною ціною, піднімаючи квиток учасника з номером, повернутим до ліцитатора (особа, що проводить аукціон), або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну. Мовчання учасника аукціону, який першим підняв квиток з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону.

Після закінчення торгів по даному лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.

Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться номер і назва лота, стартова ціна та продажна ціна майна; сума сплаченого гарантійного внеску, відомості про переможця аукціону; розмір винагороди організатору аукціону, яку переможець повинен додатково сплатити, реквізити рахунку організатора аукціону для її сплати. Протокол підписують ліцитатор та переможець аукціону в день проведення аукціону.

Після повного розрахунку за придбане майно на підставі протоколу державний виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби. Копії затвердженого акта видаються переможцю та організатору аукціону не пізніше наступного дня з дня його затвердження.

Протягом десяти робочих днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення аукціону, переможець аукціону повинен провести розрахунок за придбане майно.

Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно.

Електронні торги по реалізації арештованого майна

З квітня 2014 Міністерством юстиції України розпочато експериментальний проект з проведення електронних торгів з реалізації арештованого майна. Експеримент проводиться відповідно до затвердженого Наказом Мін'юсту від 16.04.2014 № 656/5 Тимчасовим порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Електронні торги починаються в день, визначений в інформаційному повідомленні про такі тори. Торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ти до 18-ти годин. Доступ до проведення електронних торгів мають всі зареєстровані Організатором учасники. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів (https://torgi.minjust.gov.ua) з кроком підвищення ставки, зазначеним в повідомленні про електронні торги. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи.

У разі, якщо ціна лота становить від 100 000 грн і більше, цінова пропозиція повинна бути підписана за допомогою електронного цифрового підпису учасника, який запропонував її. Для кожного учасника торгів формується особистий кабінет, в якому діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, в яких він бере участь, міститься інформація про хід електронних торгів, відомості про останнє ціновій пропозиції по лоту, найвищому на поточний момент. В Особистому кабінеті учаснику забезпечується можливість підвищення цінової пропозиції на крок аукціону шляхом подачі цінової пропозиції. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про їх завершення. Система автоматично формує і розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів по лоту в день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. В протоколі відображається інформація про дату і час початку та завершення електронних торгів, реєстраційний номер і назву лота, стартову і продажну ціну лота, цінові пропозиції учасників; сума сплаченого гарантійного внеску; відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найбільш високу ціну); та інші дані. Система в день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця. Зі свого Особистого кабінету переможець роздруковує Протокол, підписує і передає Організатору засобами зв'язку на поштову адресу останнього. А в разі підписання протоколу допомогою електронного цифрового підпису протокол направляється переможцем з Особистого кабінету на електронну адресу Організатора.

У разі продажу предмета іпотеки, копія протоколу направляється Організатором іпотекодавцю.

На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня підписання протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно. Після повного розрахунку переможцем за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведення електронних торгів або акт про реалізацію предмета іпотеки. Після затвердження зазначених актів державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з придбаного майна.

Акт про проведення електронних торгів є документом, підтверджуючим виникнення права власності на придбане майно, а в разі придбання нерухомого майна документом, підтверджуючим виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведення електронних торгів.

Реалізація предмета іпотеки

Проведення публічних торгів по реалізації майна, що перебуває в іпотеці, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про іпотеку». Публічні торги проводяться в двомісячний строк з дня одержання організатором прилюдних торгів заявки державного виконавця на їх проведення. Початкова ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за рішенням суду або за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем, а якщо вони не досягли згоди - на підставі оцінки. Організатор прилюдних торгів не пізніше ніж за 15 днів до дня початку прилюдних торгів публікує за місцезнаходженням предмета іпотеки в двох місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення прилюдних торгів. В повідомленні вказується інформація про день, час, місце проведення прилюдних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення прилюдних торгів та іншу необхідну інформацію. Організатор прилюдних торгів забезпечує будь-якій зацікавленій особі доступ до інформації про умови проведення прилюдних торгів та предметі іпотеки, що підлягає продажу.

У публічних торгах мають право брати участь фізичні і юридичні особи, які сплатили гарантійний внесок і можуть відповідно до закону бути покупцями реалізованого нерухомого майна.

Розмір гарантійних внесків не може перевищувати 5 відсотків початкової ціни продажу предмета іпотеки.

Учасники публічних торгів підлягають реєстрації організатором публічних торгів. Реєстрація припиняється не раніше ніж за одну годину до початку прилюдних торгів.

Відкриті торги проводяться прозоро. Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Відкриті торги проводяться за умови присутності одного учасника. У разі участі у прилюдних торгах одного покупця майно може бути придбане ним за початковою ціною.

За результатами проведення прилюдних торгів і продажу предмета іпотеки складається протокол, який підписується уповноваженим представником організатора прилюдних торгів та покупцем предмета іпотеки. В протоколі зазначаються опис придбаного покупцем предмета іпотеки, початкова ціна і ціна продажу предмета іпотеки, інформація про покупця предмета іпотеки, дату, до якої покупець повинен повністю сплатити ціну продажу предмета іпотеки та інші дані.

Організатор прилюдних торгів протягом трьох днів з дня підписання переможцем протоколу направляє відповідний протокол державному виконавцю, та інші документи, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки. На підставі протоколу складається акт про реалізацію предмета іпотеки, що направляється державним виконавцем організатору прилюдних торгів. На підставі ж акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання майна з публічних торгів.

Висновки

Як бачимо, процедури придбання майна з публічних торгів (аукціонів) досить чітко регламентовані, процес проведення аукціону, визначення переможця та порядок оформлення результатів торгів описані досить детально, і якщо потенційний покупець уважно поставиться до супровідної документації, до складання протоколу, вивчить документи організатора торгів, то ризики втрати коштів при придбанні майна таким способом будуть мінімальними. Найбільш неприємним «сюрпризом» для покупця в даному випадку може бути оскарження результатів прилюдних торгів, наслідками якого може бути скасування операції з придбання майна і втрати часу і частково коштів покупцем на відшкодування його витрат з придбання майна з публічних торгів.

Автор статті: Дмитро Гутгарц, Prostopravo

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
ЕСПЧ