Оскарження бездіяльності і дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Оскарження бездіяльності і дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця - 16485993d63ceb320f3beca0c100936b_5ffc2015a4262.jpg

Зміст:

Підстави для оскарження бездіяльності або дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця

Підставою для оскарження є дії або бездіяльність, що спричинили порушення прав і законних інтересів сторони виконавчого провадження. До таких відносяться, наприклад: проведення виконавцем виконавчих дій з порушеннями Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон); бездіяльність виконавця в рамках виконавчого провадження; порушення при відкритті або закритті виконавчого провадження; порушення територіальності (місця) виконання виконавчого документа; дії / бездіяльність щодо накладення / зняття арештів (обтяжень) на боржника і його майна; стягнення виконавчого збору / основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження та штрафів; недотримання термінів проведення виконавчих дій і т.д.

Користуйтеся консультацією: Продаж арештованого майна боржника на торгах СЕТАМ: порядок, особливості та шаблони документів для судового захисту

Частина 1, 2 статті 74 Закону говорить, що рішення, дії або бездіяльність виконавця і посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду першої інстанції, який видав виконавчий документ.

Тому, відповідаючи на поширене питання: «куди скаржитися на приватного виконавця?», слід врахувати, що немає різниці між державним і приватним виконавцями в розрізі подачі скарги. Як приклад, при наявності рішення, ухвали або наказу господарського суду, скарга подається до господарського суду першої інстанції, який прийняв рішення, а в разі прийняття рішення апеляційним господарським судом чи касаційним, все одно скарга подається до господарського суду першої інстанції (стаття 399 Господарсько - процесуального кодексу України). Те ж саме стосується й цивільних і адміністративних справ, тобто якщо рішення ухвалене у цивільній / адміністративній справі, скаргу треба подавати до місцевого цивільного / окружного адміністративного суду (перша інстанція), який прийняв рішення по справі, в рамках якої в подальшому відкрито виконавче провадження.

Але тут є одне застереження, а саме, що при відкритті виконавчого провадження для виконання рішень інших органів (посадових осіб), в тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди (в т.ч. оскарження дій приватного виконавця), витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені виключно до відповідного адміністративного суду. Тому, за відсутності виконавчого документа виданого судом (наказ, виконавчий лист, ухвала суду) звертатися слід лише до адміністративного суду.

При відкритті виконавчого провадження та здійсненні виконавчих дій державним виконавцем (не плутати з приватним), для стягувача (він же позивач по справі або особа, на користь якої виконується рішення) є «бонусний» ще один шлях оскарження дій виконавця, а саме безпосередньо начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені керівнику органу державної виконавчої служби вищого рівня (частина 3 статті 74 Закону).

Начальник відділу, якому підпорядкований державний виконавець при здійсненні контролю за рішеннями, діями виконавця при виконанні рішень (оскарження постанови виконавця) має право в разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову (тобто відбувається по факту скасування постанови виконавця без звернення до суду) або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.

За результатами розгляду скарги суд першої інстанції виносить рішення у вигляді визначення, яким:

 • в разі встановлення обґрунтованості скарги визнає оскаржувані рішення, дії або бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (відновити порушене право заявника);
 • якщо ж оскаржувані рішення, дії або бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.

У першому випадку, слід отримати рішення суду, що вступило в законну силу, і пред'явити його виконавцю для виконання. При його невиконанні виконавцем, слід звертатися:

 • із заявою у довільній формі в обласне відділення (департамент) Міністерства юстиції України з проханням провести службову перевірку по невиконанню виконавцем рішення суду. З досвіду автора даної статті, такий спосіб ефективно допомагає;
 • в суд з новою скаргою на виконавця щодо невиконання рішення суду (автор статті також ефективно користується і цим способом судового захисту). Ось для наочності витяг з ухвали суду, хоча виробництво і булао закрите, але виконавець оперативно виконав ухвалу суду: “Таким чином, враховуючи, що ухвала Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 02 грудня 2019 року була виконана старшим державним виконавцем Дніпровського районного відділу ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області Циганенко Г.І. до подання 27.12.2019 року ОСОБА_1 скарги на бездіяльність начальника Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ в Дніпропетровські області, а тому наявні підстави вважати, що у зазначеній скарзі відсутній предмет спору та права скаржника порушені не були, а тому провадження у справі підлягає закриттю”, посилання на ухвалу суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88306474 ;
 • як крайній захід, звертатися із заявою в поліцію про відкриття кримінального провадження за фактом невиконання рішення суду (частина 2 стаття 382 Кримінального кодексу України).

Користуйтеся консультацією: Виконавчий збір, основна винагорода для приватного виконавця, інші виконавчі витрати, що з ними робити боржнику, судове оскарження

Терміни оскарження

Важливою умовою оскарження, є терміни для оскарження. В разі пропущення термінів, суд відмовить у прийнятті скарги або позову до розгляду.

Слід зазначити, що рішення і дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення його прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів (частина 5 статті 74 Закону, стаття 449 Цивільного - процесуального кодексу України, стаття 341 Господарсько - процесуального кодексу України).

Пропущений з поважної причини термін (хвороба боржника, відрядження, неодержання боржником постанови (іншої інформації від виконавця) і т.п.), може бути відновлений судом.

Користуйтеся консультацією: Виконавче провадження - це просто: порядок, терміни місце виконання рішення суду

На що варто звернути увагу при складанні скарги до суду для оскарження бездіяльності і дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця, приклад скарги в суд

Зверніть увагу при складанні та поданні скарги до суду:

 • в цивільній справі судовий збір можна не платити при поданні скарги на оскарження дій / бездіяльності в суді першої інстанції, в т.ч. оскарження дій приватного виконавця, підстава: пункт 14 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України (далі ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах», враховуючи, що провадження з виконання судових рішень є завершальною і невід'ємною частиною (стадією) судового провадження у конкретній справі, в якій виробництво за скаргою не відкривається, а за подачу позовної заяви сплачено відповідний судовий збір, ні розділом VII ЦПК, ні Законом України від 08.07.2011 "Про судовий збір» (частина перша статті 3) не передбачена необхідність сплати судового збору за подачу скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то за подання скарги судовий збір не сплачується.

Аналогічні приписи містяться в пункті 4 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 17.10.2014 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», де зокрема зазначено, що статтями 3 та 4 Закону "Про судовий збір» і визначені об'єкти стягнення судового збору, його розміри і перелік позовних заяв або інших заяв, передбачених процесуальним законодавством, за надання яких судовий збір не стягується.

Наведений в пунктах 1, 4 частини другої статті 4 Закону "Про судовий збір» та перелік позовних заяв (заяв, скарг, дій), за надання яких до суду або за вчинення яких судом встановлено ставки судового збору, за своїм змістом є вичерпним. Отже , стягнення судового збору з інших позовних заяв (заяв, скарг), що подаються до суду, не зазначених у частині другій статті 4 Закону "Про судовий збір», не передбачено, наприклад, подачі скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;

 • прохальна частина скарги на оскарження дій виконавця (бездіяльності) повинна складатися з: (1) визнати дії / бездіяльність протиправними та (2) зобов'язати виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби усунути порушення (відновити порушене право), наприклад частина 2 статті 451 Цивільного - процесуального кодексу України та частина 2 стаття 343 Господарського процесуального кодексу України);

 • обов'язкові вимоги до скарги прямо встановлені частиною 4 статті 74 Закону: скарга у виконавчому провадженні подається виключно в письмовій формі і повинна містити:

 1. найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;
 2. повне найменування (прізвище, ім'я та по-батькові) стягувача і боржника, їх місце проживання або перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім'я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником ;
 3. реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, який його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);
 4. зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності і посилання на порушене положення;
 5. виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 6. підпис заявника або його представника із зазначенням дня подання скарги;
 • просити суд зупинити стягнення за виконавчим документом до закінчення розгляду скарги (пункт 2 частина 1 стаття 34 Закону): виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі зупинки судом стягнення на підставі виконавчого документа. Приклад, відповідної заяви про зупинку стягнення на підставі виконавчого документа дивись далі або: https://drive.google.com/file/d/1KISxd3HvW-orhsLeKH7xb5O-DKjj6Ffg/view?usp=sharing

Зазначений спосіб зупинки є досить дієвим, що підтверджується судовою практикою автора даної статті, наприклад:

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у справі №204/5596/20 прийняв ухвалу від 02.09.2020 та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа - задовольнити повністю.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого листа виданого 01.10.2014 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська у справі № 204/6827/13 до завершення розгляду скарги ОСОБА_1 , заінтересовані особи: Акціонерне товариство «Укрсиббанк», приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжа Олександр Володимирович, на дії приватного виконавця», посилання https://reyestr.court.gov.ua/Review/91440901

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у справі №200/5891/15–ц прийняв ухвалу від 24.10.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 «про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа» за матеріалами скарги боржника ОСОБА_1, стягувач: Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», заінтересована особа: Шевченковський відділ Державної виконавчої служби м. Дніпра головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області в особі старшого державного виконавця Державної виконавчої служби м. Дніпра головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Ахмедової Діани Олегівни «на дії державного виконавця» - задовольнити.

До завершення розгляду скарги ОСОБА_1 зупинити стягнення за виконавчим листом №200/5891/15-ц, виданим 03.02.2016 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81760933

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у справі №201/14451/17 прийняв ухвалу від 13.08.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа за її скаргою на дії старшого державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_2, заінтересована особа ОСОБА_3 задовольнити.

До завершення розгляду скарги ОСОБА_1 зупинити стягнення за виконавчим листом №201/14451/17, виданим 06.02.2018 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська» посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75977432

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у справі №200/16759/15, провадження №4с/200/82/18 прийняв ухвалу від 02.07.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення задовольнити.

Зупинити, до набрання рішенням по справі за скаргою ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) законної сили, стягнення по виконавчому листу, що виданий Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська 22 серпня 2017 року по справі № 200/16759/15-ц, про стягнення з ОСОБА_3 на користь кредитної спілки «Катеринослав» суму заборгованості за кредитним договором №547 від 12.03.2013 року у сумі 89 457,76 грн., з яких 43 392,31 грн. заборгованість за тілом кредиту, 46 065,45 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №544 від 01.03.2013 року у сумі 278 905,93 грн., з яких 144 997,69 грн. заборгованість за тілом кредиту та 133 908,24 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №545 від 04.03.2013 року в сумі 319 755,73 грн., з яких 144 852,85 грн. заборгованість за тілом кредиту, 174 902,88 грн. заборгованість за відсотками, а всього 688 119,42 гривень», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75248435

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у справі №200/16759/15, провадження №4с/200/81/18 прийняв ухвалу від 02.07.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення задовольнити.

Зупинити, до набрання рішенням по справі за скаргою ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) законної сили, стягнення по виконавчому листу, що виданий Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська 22 серпня 2017 року по справі № 200/16759/15-ц, про стягнення з ОСОБА_3 на користь кредитної спілки «Катеринослав» суму заборгованості за кредитним договором №547 від 12.03.2013 року у сумі 89 457,76 грн., з яких 43 392,31 грн. заборгованість за тілом кредиту, 46 065,45 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №544 від 01.03.2013 року у сумі 278 905,93 грн., з яких 144 997,69 грн. заборгованість за тілом кредиту та 133 908,24 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №545 від 04.03.2013 року в сумі 319 755,73 грн., з яких 144 852,85 грн. заборгованість за тілом кредиту, 174 902,88 грн. заборгованість за відсотками, а всього 688 119,42 гривень», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75248427

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у справі №203/1403/18, прийняв ухвалу від 02.05.2018 р. та ухвалив:

«ОСОБА_4 Вікторівни задовольнити.

Зупинити стягнення у виконавчому провадженні № 54839440, що відкрито на підставі виконавчого листа, виданого за рішенням від 19 листопада 2015 року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73737699

Подати скаргу на приватного виконавця або державного (скарга про бездіяльність виконавців)), можна скориставшись прикладом готової скарги в рамках цивільної справи (заява на бездіяльність виконавців), дивись приклад далі по тексту або тут https://drive.google.com/file/d/1KISxd3HvW-orhsLeKH7xb5O-DKjj6Ffg/view?usp=sharing:

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

проспект Пушкіна, 77-б, м. Дніпро, 49006

тел.: (056) 371-27-02, електрона пошта inbox@kg.dp.court.gov.ua

справа у рамках якої видано виконавчий лист

Заявник (боржник): , ІПН

вул. , буд.___ кв., м. Дніпро, 49000

телефон та електрона пошта відсутні

Представник: адвокат Васильєв Павло Сергійович

вул. Барикадна, буд.15А, корп.1/308, м. Дніпро, 49044

тел.095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com

Заінтересована особа-1

(стягував): Акціонерне товариство « банк», код ЄДРПОУ

вулиця , будинок ___, м. , індекс

телефон та електрона пошта невідомі

Заінтересована особа-2: приватний виконавець

вулиця , буд.___, приміщення ___, офіс, __, м.,

індекс 49044

телефон: , електронна пошта:

___..202___ р.

СКАРГА

на бездіяльність, дії приватного виконавця у рамках виконавчого провадження

27.08.2020 адвокат Васильєв Павло Сергійович, ознайомився з матеріалами об’єднаного виконавчого провадження № яке ведеться приватним виконавцем .

Підставами для об’єднаного виконавчого провадження є відкриті виконавчі провадження № та № за наслідками пред’явлених виконавчих листів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по справі №.

Звертаю увагу суду на наступні порушення у рамках ВП:

 1. Виконавцем не встановлено, що арештоване та виставлене на продаж майно є спільної власністю подружжя

07.09.2001 боржник разом з уклав шлюб, який у той же день був зареєстрований відділом реєстрації актів громадського стану Красногвардійського районного управління юстиції м.Дніпропетровська, про що в книзі реєстрації актів про одруження зроблено відповідний запис за №, що підтверджується свідоцтвом про одруження. На сьогодні шлюб не розірваний.

31.07.2007 божник спільні кошти подружжя, які є спільною власністю (не кредитні), в інтересах родини уклав договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: (далі - Будівля). Право власності на Будівлю зареєстрували за боржником. Після придбання будівля використовувалась в інтересах родини.

Тому, є очевидним, що будівля належить також і дружині, оскільки придбана за спільні кошти у шлюбі.

У статті 60 СК України закріплено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Таке ж положення містить і стаття 368 ЦК України.

У постанові Великої Палати ВС від 21.11.2018 справа №372/504/17 підтверджено презумпцію спільності права власності подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу.

Звертаю увагу суду на практику ВС справа №462/518/18 від 01.04.2020: реалізація майна подружжя на публічних торгах без згоди одного з подружжя порушує право останнього на вільне користування і розпорядження ним:

 • Проте, приватний виконавець у порушення вказаної норми тільки пересвідчився в тому, що квартира зареєстрована на боржника і не з'ясував його сімейний стан та не встановив, чи придбана квартира в період шлюбу;
 • Таким чином із урахуванням того, що вказана квартира є спільною сумісною власністю подружжя, як така, що придбана ними у період шлюбу, відчуження належної позивачу частки у квартирі на електронних торгах без її згоди є порушенням прав позивача як співвласника вказаного майна.

Вказаного приватним виконавцем не враховано.

 1. Протиправність проведення виконавчих дій напідставі ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 18.09.2018 про звернення стягнення на нерухоме майно, оскільки ухвала від 18.09.2018 не набрала законної сили

Згідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 10.02.2020 про відкриття апеляційного провадження, вищевказана ухвала не набрала законної сили. Незважаючи на це, приватний виконавець на підставі ухвали від 18.09.2018 вчинив 18.06.2020 виконавчу дію з приводу опису та арешту майна боржника, що прямо підтверджується змістом відповідної постанови від 18.06.2020 приватного виконавця про опис та арешт майна боржника та на підставі зазначеної ухвали оцінщиком складане звіт про оцінку Будівлі.

На мою думку, ухвала суду, яка не набрала законної сили не може породжувати будь яких прав та обов’язків, а тому усі дії вчиненні на підставі останньої – є протиправними діями.

Також звертаю увагу суду на висновок ВП у постанові від 26.08.2020 №640/6302/17-ц: «Посилання ВДВС та ДП «СП «Сетам» на необізнаність про скасування рішення суду, на підставі якого проводяться виконавчі дії та реалізовано майно, не може слугувати підставою для висновку про законність підстав реалізації майна особи, яка на час проведення торгів не була боржником, що порушує її права як власника майна».

 1. Виконавцем не враховано наявність діючої ухвали про забезпечення позову про заборону відчуження Будівлі

Починаючі з 16.03.2011 та по сьогодні, згідно до відомостей єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, мається арешт нерухомого майна, реєстраційний номер обтяження №, зареєстровано реєстратором Дніпропетровська філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, підстава обтяження: постанова про відкриття виконавчого провадження, б/н, 2011, ВДВС Дніпропетровського РУЮ Рубан Д.П.

Відповіддю ГТУЮ у Дніпропетровській області Дніпровський районний ВДВС від 2019 повідомлено, що підставою для накладання вищевказаного обтяження є ухвала № від року про накладання арешту на нежитлову будівлю, який належить на праві власності боржнику. Виконавче провадження завершено 17.03.2011 року, та передано на зберігання до архіву.

Статтею 124 Конституції України в редакції, чинній на час ухвалення судового рішення про накладення арешту, визначений принцип обов’язковості судових рішень, який з огляду на положення статей 14, 153 ЦПК України поширюється також на ухвалу суду про забезпечення позову. При цьому відповідно до частини 3 статті 151 ЦПК України забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Забезпечення позову по суті – це обмеження суб’єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов’язаних із ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника). Зазначені обмеження встановлює суд в ухвалі, вони діють до заміни судом виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову (стаття 154 ЦПК України).

Викладене узгоджується з правовою позицію, висловленою у постанові ВСУ від 25.05.2016 справа №6-605цс16.

На сьогодні діє та не скасована наведена ухвала про накладання арешту на нежитлову будівлю. На мою думку, наявність в реєстрі запису про заборону відчуження майна є перешкодою для усіх дій пов’язаних з можливістю переходу права власності, до того часу, поки таке обтяження не буде зняте. Вказаний правовий висновок сформований ВСУ у постановах від 11.11.2014 у справі №21-357а14, від 19.05.2015 у справі №21-121а15, постановах ВС від 25.03.2019 справа 203/1348/17 та від 13.06.2018 справа №644/2494/16-ц.

 1. Порушення при складанні звіту про оцінку майна
  1. У матеріалах ВП міститься «Звіт про оцінку Будівлі» за адресою . Звіт складений 03.08.2020 фізичною особою підприємцем.

Згідно до змісту звіту:

 • а.с. 4 розділ «Обмеження використання звіту» абз.2: Оцінювачу до оцінки надані наступні документи: ухвала Дніпропетровського районного суду в Дніпропетровській області від 2018 справа № .

Пояснення представника боржника: згідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 10.02.2020 р. про відкриття апеляційного провадження, вищевказана ухвала не набрала законної сили. Незважаючи на це, оцінювач на підставі ухвали вчинив дію з оцінки вартості майна, що прямо підтверджується змістом звіту про оцінку. На мою думку, ухвала суду, яка не набрала законної сили не може породжувати будь яких прав та обов’язків, а тому усі дії вчиненні на підставі останньої – є протиправними діями.

  1. Суб'єкт оцінювання не проводив всередині огляд (обстеження) об'єкту оцінки, що є не припустимим для оцінки нерухомого майна, оскільки внутрішній стан приміщення прямо впливає на ринкову вартість об’єкту. У матеріалах ВП відсутні докази того, що оцінювач виконав виїзд на місце розташування об'єкту оцінки. У постанові про опис та арешт майна (кошті) боржника серед осіб, які були залучені до проведення виконавчих дій, оцінювач не зазначений. Тому не може розцінюватись як здійснення ознайомлення оцінювачем з об'єктом оцінки.

Відтак, допущено порушення ст. 3 ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та п.п. 3, 51 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".

Аналогічні правові висновки викладені у постановах ВС від 11.04.2018 №911/3148/15 та від 06.06.2018 №922/3699/17.

  1. Оцінщик також помилково застосував порівняльний методичних підхід при складанні звіту, замість дохідного підходу із урахуванням пункту 15 Національного стандарту № 1 (ВПВС 12.06.2019 №308/12150/16-ц).

У сумі порушення оцінщика призвели до того, що оцінка є не об'єктивною. При цьому, необ'єктивна оцінка - оцінка, яка ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання не об'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки (абзац чотирнадцятий пункту 3 Національного стандарту № 1).

 1. Порушення при складанні заявки на реалізацію арештованого майна

Порядок проведення електронних торгів з реалізації нерухомого арештованого майна передбачений Порядком реалізації арештованого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 2831/5 від 29.09.2016 (далі - Порядок). Порядок набрав чинності 05.10.2016.

Згідно до Порядку, а саме абз.2 п.2 ч. ІІ Порядку, організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

 1. повне найменування відділу державної виконавчої служби або прізвище ім`я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;

Пояснення боржника: у моєму випадку у заявці відсутні обов’язкові дані щодо номеру посвідчення приватного виконавця.

 1. номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчих проваджень;

Пояснення представника боржника: станом на сьогодні автоматизованою системою виконавчих проваджень (посилання https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors) не містить у собі ВП №;

 1. повні найменування боржника та стягувача, їх адреси, код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб;
 2. форма реалізації арештованого майна (електронні торги чи торги за фіксованою ціною);
 3. вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);
 4. найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;
 5. відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 – 10 розділу ІІІ цього Порядку);
 6. місцезнаходження майна (для нерухомого майна – точна поштова адреса, для рухомого – адреса зберігача);
 7. Пояснення представника боржника: у заявці у даній графі вказано: «Дніпропетровська область, м. Кам’янське, бульвар Будівельників, буд.28, приміщення 38». Зазначає, що вказана адреса мені не належить і не відомо чому саме вона вказана у заявці.
 1. відомості про зберігача майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);
 2. відомості про чинні обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);
 3. вартість майна, що передається на реалізацію, визначена рішенням суду або відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»;
 4. реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця для перерахування коштів;
 5. адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця;
 6. фото- та/або відеоматеріали;
 7. кваліфікований електронний або власноручний (у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. В разі якщо заявку на реалізацію арештованого майна подав приватний виконавець, він підписує її самостійно із дотриманням умов, вказаних у цьому пункті.

5. Виконавець не мав права вчиняти виконавчі дії, тому що боржник не отримав постанову про відкриття виконавчого провадження

З відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно мені стало відомо про номер запису про обтяження: № (спеціальний розділ) зареєстровано: 21.05.2020, підстава обтяження: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: , виданий 2020, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області - .

На мою думку, виконавець не мав права вчиняти виконавчі дії, тому що я не одержував постанови про відкриття виконавчого провадження. Перед тим, як застосовувати засоби і способи примусу, державний виконавець повинен пересвідчитися, чи отримав боржник копію постанови про відкриття виконавчого провадження, яка має бути направлена на зазначену у виконавчому документі адресу боржника та встановити факт отримання боржником копії цієї постанови.

Отже, у разі з'ясування факту не отримання боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження державний виконавець не вправі вчиняти виконавчі дії. Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 07.05.2018 справа 916/1605/15, посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73840197

У моєму випадку відсутній факт отримання мною копії постанови про відкриття виконавчого провадження. Тому державний виконавець не вправі був вчиняти виконавчі дії щодо накладання арешту на моє майно.

Стаття 59 Закону. Зняття арешту з майна

1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

2. У разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом, а також у випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону.

3. У разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, арешт з майна боржника знімається згідно з постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

4. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:

1) отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом;

2) надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнутих з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника;

3) отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах;

4) наявність письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зношення, пошкодженням;

5) відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця, зазначеного у частині шостій статті 61 цього Закону, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно;

6) отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову;

7) погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника;

8) отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову;

9) підстави, передбачені пунктом 1-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.

5. У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

6. Підписання, подання заяви про відкриття виконавчих проваджень неналежним представником

Заяви від 21.05.2020 р. про відкриття ВП підписано та подано як представником АТ «Укрсиббанк», на підтвердження чого надано копії довіреності від 2019 р. від АТ «Укрсиббанк» за підписом директора з питань реструктуризації та стягнення боргів АТ «Укрсиббанк» .

При цьому, повноваження вказаного директора з приводу уповноваження інших осіб на представництво АТ «Укрсиббанк» ніякими доказами (наприклад змістом статуту АТ «Укрсиббанк) не підтверджено та приватним виконавцем не перевірено. На мою думку це є порушенням з боку приватного виконавця, оскільки за Цивільним кодексом України, підприємство (юридичну особу) представляє перед третіми особами саме керівник (директор), якщо інше не обумовлено статутом. Отже, на момент подання заяв про відкриття виконавчих проваджень залишилися не доведеними повноваження та .

Відповідно до ч.1 ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частина 1 ст.447 та ч.1 ст.448 ЦК передбачає, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи. Скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.

Згідно правової позиції, викладеної Верховним Судом України у постанові від 16.09.2015 року №21-1465а15, спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

Щодо строку подання скарги: жодної постанови або іншого документу з виконавчої служби боржник не отримував. Тому 10 денний строк на судове оскарження дій виконавця прошу рахувати з моменту ознайомлення представником з матеріалами ВП, а тому боржником пропущено строк звернення до суду з поважних причин, тому прошу суд вказаний строк поновити.

Щодо судового збору за подання скарги: відповідно до п.14 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ №4 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах», враховуючи, що провадження з виконання судових рішень є завершальною і невід’ємною частиною (стадією) судового провадження по конкретній справі, в якій провадження за скаргою не відкривається, а за подання позовної заяви сплачено відповідний судовий збір, ні розділом VII ЦПК, ні Законом України від 08 липня 2011 року № 3674-VІ «Про судовий збір» (частина перша статті 3) не передбачено необхідність сплати судового збору за подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то за подання скарги судовий збір не сплачується.

Аналогічні приписи містяться в п.4 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ № 10 від 17.10.2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», де зокрема зазначено, що статтями 3 і 4 Закону № 3674-VІ визначено об’єкти справляння судового збору, його розміри та перелік позовних заяв чи інших заяв, передбачених процесуальним законодавством, за подання яких судовий збір не справляється.

Наведений у пунктах 1, 4 частини другої статті 4 Закону № 3674-VІ перелік позовних заяв (заяв, скарг, дій), за подання яких до суду або за вчинення яких судом встановлено ставки судового збору, за своїм змістом є вичерпним. Отже, справляння судового збору з інших позовних заяв (заяв, скарг), що подаються до суду, не зазначених у частині другій статті 4 Закону 3674-VІ, не передбачено, наприклад, за подання скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

Частина 5 ст.4 та ч.3 ст.6 Закону України «Про доступ до судових рішень» встановлює, що судді мають право на доступ до усіх інформаційних ресурсів Реєстру, в тому числі до інформації, визначеної статтею 7 цього Закону. Доступ суддів до державної таємниці, що міститься в судових рішеннях, забезпечується відповідно до Закону України "Про державну таємницю". Суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.

Згідно до чого, посилання на судові рішення ЄДРСР є належним доказом існування вказаних рішень.

На підставі вищевикладеного, -

Прошу суд:

 1. Поновити боржнику строк на подання даної скарги.
 2. Витребувати від приватного виконавця оригінал або належним чином завірену копію зведеного виконавчого провадження .
 3. Визнати неправомірною бездіяльність приватного виконавця щодо:

- не з`ясування сімейного стану боржника та не встановлення, чи придбана у період шлюбу нежитлова будівля за адресою: ;

- не отримання згоди дружини як співвласника щодо виставлення на електронний аукціон (торги) нежитлову будівлю;

- не виконання та не врахування ухвали Дніпровського районного суду Дніпропетровської області № від 2011 про накладання арешту на нежитлову будівлю;

- проведення опису майна боржника без фактичного входження приватного виконавця до об’єкту;

- складання «Звіту про оцінку Нежитлової будівлі» без фактичного входження до об’єкту фізичної особою підприємцем;

- складання «Звіту про оцінку Нежитлової будівлі» на підставі порівняльного методичного підходу, замість дохідного підходу;

- ненадання боржнику копії постанов про відкриття виконавчих проваджень;

- не перевірки повноважень директора з питань реструктуризації та стягнення боргів щодо можливості видачі довіреності від імені АТ «Укрсиббанк» для подання заяв та пред’явлення до виконання виконавчих документів в інтересах АТ «Укрсиббанк»;

- не перевірки повноважень представника АТ «Укрсиббанк» за довіреністю .

 1. Визнати протиправними дії приватного виконавця щодо:
 • накладання арешту на майно боржника номер запису про обтяження: від 2020;
 • виставлення на електронний аукціон (торги) спільне майно подружжя нежитлову будівлю.
 1. Зобов’язати приватного виконавця :

- з`ясувати сімейний стан боржника та встановити, чи придбана Нежитлова будівля, у період шлюбу;

- припинити електронний аукціон (торги) і зняти з реалізації майно: Нежитлова будівля;

- скасувати арешт з боржника номер запису про обтяження: від 2020;

- завершити (закінчити) зведене виконавче провадження № з підстави підписання, подання заяв про відкриття виконавчих проваджень та виконавчих листів не уповноваженою належним чином особою АТ «Укрсиббанк».

Додаток:

 • заява про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа;

у копіях:

 • заява від 21.05.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення боргу;
 • довіреність від АТ «Укрсиббанк видана на ім’я ;
 • виконавчий лист №1 Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по справі від 01.10.2014 постанова від 03.01.2017.
 • заява від 21.05.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення судових витрат;
 • виконавчий лист №3 Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по справі від 01.10.2014 постанова від 03.01.2017.
 • постанова від 21.05.2020 про відкриття виконавчого провадження №;
 • постанова від 21.05.2020 про арешт майна боржника за ВП № ;
 • постанова від 21.05.2020 про відкриття виконавчого провадження №;
 • постанова від 21.05.2020 про об’єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження №;
 • постанова від 18.06.2020 про опис та арешт майна боржника ВП №;
 • аркуші 1, 3 звіту про оцінку;
 • заява від 07.08.2020 на реалізацію арештованого майна;
 • заява Васильєва П.С. про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження;
 • роздруківка відомостей Інтернет сайту «OpenMarket» Setam «продаж арештованого майна» у рамках виконавчого провадження №;
 • постанова ВС/КЦС у справі №462/518/18 від 01.04.2020, посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88574949
 • свідоцтво про одруження серія І-КИ №, видано 07.09.2001;
 • договір від 2007 купівлі-продажу нежитлової будівлі;
 • відповідь ГТУЮ у Дніпропетровській області Дніпровський районний ВДВС від 02.09.2019;
 • інформаційна довідка № від 2020 р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта;
 • ухвала Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області суду від 2020 справа ;
 • ухвала апеляційного суду про відкриття апеляційного провадження у справі ;
 • ордер на надання правової допомоги;
 • копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю видане на ім’я Васильєва П.С.
 • докази поштового направлення примірника скарги з додатками іншим учасникам по справі (ч.4 ст.183 ЦПК України).

адвокат Васильєв Павло Сергійович

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

проспект Пушкіна, 77-б, м. Дніпро, 49006

тел.: (056) 371-27-02, електрона пошта inbox@kg.dp.court.gov.ua

справа у рамках якої видано виконавчий лист

Заявник (боржник): , ІПН

вул. , буд.___ кв., м. Дніпро, 49000

телефон та електрона пошта відсутні

Представник: адвокат Васильєв Павло Сергійович

вул. Барикадна, буд.15А, корп.1/308, м. Дніпро, 49044

тел.095-235-31-10, електрона пошта gplu.dp@gmail.com

Заінтересована особа-1

(стягував): Акціонерне товариство « банк», код ЄДРПОУ

вулиця , будинок ___, м. , індекс

телефон та електрона пошта невідомі

Заінтересована особа-2: приватний виконавець

вулиця , буд.___, приміщення ___, офіс, __, м.,

індекс 49044

телефон: , електронна пошта:

202__ р.

Заява

про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа

26.08.2020 відповідно до відомостей Інтернет сайту «OpenMarket» Setam «продаж арештованого майна» у рамках виконавчого провадження №, боржнику стало відомо про виставлення на торги його майна (далі – Будівля). Дата проведення аукціону 24.09.2020 р.

27.08.2020 представник боржника Васильєв Павло Сергійович ознайомився з матеріалами об’єднаного виконавчого провадження № яке ведеться приватним виконавцем.

Підставами для об’єднаного виконавчого провадження є відкритті ВП № та №за наслідками пред’явлених виконавчих листів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по справі .

Факт існування небезпеки продажу 24.09.2020 на торгах арештованого майна до завершення розгляду судом скарги на дії органу ДВС, що, у разі задоволення в подальшому вимог поданої скарги, матиме місце порушення у виконавчому провадженні прав як стягувача, так і боржника. Отже, є необхідність до завершення розгляду скарги зупинити стягнення на підставі виконавчого листа.

На підставі п.2 ч.1 ст.34 Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа.

Вказаний захід передбачений чинним законодавством, відповідає вимогам скарги та у разі його вжиття судом, не порушує прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу (потенційних покупців).

Вказаним заходом у тому числі активно користуються суди у м. Дніпро та приймають відповідні ухвали, наприклад:

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у справі № 200/5891/15–ц прийняв ухвалу від 24.10.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 «про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа» за матеріалами скарги боржника ОСОБА_1, стягувач: Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», заінтересована особа: Шевченковський відділ Державної виконавчої служби м. Дніпра головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області в особі старшого державного виконавця Державної виконавчої служби м. Дніпра головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Ахмедової Діани Олегівни «на дії державного виконавця» - задовольнити.

До завершення розгляду скарги ОСОБА_1 зупинити стягнення за виконавчим листом №200/5891/15-ц, виданим 03.02.2016 року Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81760933

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у справі №201/14451/17 прийняв ухвалу від 13.08.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа за її скаргою на дії старшого державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_2, заінтересована особа ОСОБА_3 задовольнити.

До завершення розгляду скарги ОСОБА_1 зупинити стягнення за виконавчим листом №201/14451/17, виданим 06.02.2018 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська» посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75977432

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у справі № 200/16759/15, провадження №4с/200/82/18 прийняв ухвалу від 02.07.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення задовольнити.

Зупинити, до набрання рішенням по справі за скаргою ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) законної сили, стягнення по виконавчому листу, що виданий Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська 22 серпня 2017 року по справі № 200/16759/15-ц, про стягнення з ОСОБА_3 на користь кредитної спілки «Катеринослав» суму заборгованості за кредитним договором №547 від 12.03.2013 року у сумі 89 457,76 грн., з яких 43 392,31 грн. заборгованість за тілом кредиту, 46 065,45 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №544 від 01.03.2013 року у сумі 278 905,93 грн., з яких 144 997,69 грн. заборгованість за тілом кредиту та 133 908,24 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №545 від 04.03.2013 року в сумі 319 755,73 грн., з яких 144 852,85 грн. заборгованість за тілом кредиту, 174 902,88 грн. заборгованість за відсотками, а всього 688 119,42 гривень», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75248435

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у справі № 200/16759/15, провадження №4с/200/81/18 прийняв ухвалу від 02.07.2018 р. та ухвалив:

«Заяву ОСОБА_1 про зупинення стягнення задовольнити.

Зупинити, до набрання рішенням по справі за скаргою ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) законної сили, стягнення по виконавчому листу, що виданий Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська 22 серпня 2017 року по справі № 200/16759/15-ц, про стягнення з ОСОБА_3 на користь кредитної спілки «Катеринослав» суму заборгованості за кредитним договором №547 від 12.03.2013 року у сумі 89 457,76 грн., з яких 43 392,31 грн. заборгованість за тілом кредиту, 46 065,45 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №544 від 01.03.2013 року у сумі 278 905,93 грн., з яких 144 997,69 грн. заборгованість за тілом кредиту та 133 908,24 грн. заборгованість за відсотками; за кредитним договором №545 від 04.03.2013 року в сумі 319 755,73 грн., з яких 144 852,85 грн. заборгованість за тілом кредиту, 174 902,88 грн. заборгованість за відсотками, а всього 688 119,42 гривень», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75248427

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у справі № 203/1403/18, прийняв ухвалу від 02.05.2018 р. та ухвалив:

«ОСОБА_4 Вікторівни задовольнити.

Зупинити стягнення у виконавчому провадженні № 54839440, що відкрито на підставі виконавчого листа, виданого за рішенням від 19 листопада 2015 року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості», посилання http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73737699

Частина 5 ст.4 та ч.3 ст.6 Закону України «Про доступ до судових рішень» встановлює, що судді мають право на доступ до всіх інформаційних ресурсів Реєстру, в тому числі до інформації, визначеної статтею 7 цього Закону. Доступ суддів до державної таємниці, що міститься в судових рішеннях, забезпечується відповідно до Закону України "Про державну таємницю". Суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.

Згідно до чого, посилання на судові рішення ЄДРСР є належним доказом існування вказаних мною рішень.

Керуючись викладеним, -

Прошу шановний суд:

До завершення розгляду скарги на бездіяльність, дії приватного виконавця у рамках виконавчого провадження № зупинити стягнення на підставі виконавчих листів Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська виданих 2014 справа №.

адвокат Васильєв Павло Сергійович

Посилання на ухвалу про зупинення стягнення на підставі виконавчого листа за наслідками розгляду вищевказаної заяви: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91440901

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, пропонуємо скористатися сервісом "Тендер на юридичну допомогу" від юридичного порталу Протокол.

Автор консультації: Гільдія професійних юристів - адвокат Васильєв Павло Сергійович

Джерело: юридичний ресурс Протокол

12831
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0