Продаж арештованого майна боржника на торгах СЕТАМ: порядок, особливості та шаблони документів для судового захисту

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Продаж арештованого майна боржника на торгах СЕТАМ: порядок, особливості та шаблони документів для судового захисту - 0bbcfbaec4f4b73fdfaa29b213951959_5fa509ae887a0.jpg

Зміст:

Підстави для продажу майна боржника з торгів СЕТАМ

Приводом для продажу майна боржника за виконавчим провадженням є наявність непогашеної заборгованості. Продаж майна боржників здійснюється в рамках виконавчого провадження відповідно до статті 61 Закону України “Про виконавче провадження” (далі Закон), за допомогою системи Торговий майданчик арештованого майна СЕТАМ (система електронних торгів арештованим майном). Ось посилання, де продають арештоване майно https://setam.net.ua

Відповідно до вищевказаної норми, примусова реалізація майна боржника здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною. Порядок проведення електронних торгів визначається наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна" від 29.09.2016 №2831/5 (ось посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text ) .

Слід зазначити, що звернення стягнення на арештоване майно аукціон боржника полягає в його арешті (описі), вилученні та примусовій реалізації (частина 1 стаття 48 Закону).

Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням витрат на виконання та стягнення виконавчого збору. Коли боржник володіє майном спільно з іншими особами (наприклад, з дружиною), стягнення здійснюється на його частку, що визначається судом за зверненням виконавця.

Арешт на майно боржника може накладатися виконавцем шляхом (частина 2 стаття 56 Закону):

 • винесення постанови про арешт майна боржника;
 • винесення постанови про опис і арешт майна боржника.

Реалізація майна боржників на сьогодні здійснюється Державним підприємством «СЕТАМ» на підставі поданої заявки на реалізацію арештованого майна відділу державної виконавчої служби на сайті реалізації майна (https://setam.net.ua ).

СЕТАМ торги - це аукціон арештованого майна, який може проконтролювати кожен через Інтернет, переглянувши хід торгів, або взяти в них участь. Кожен бажаючий може вибрати товар, потім зареєструватися і не виходячи з дому запропонувати свою ціну на нього і придбати майно виставлене на торги судовими приставами. У кожного зареєстрованого користувача є свій «особистий кабінет», доступ до якого є закритим, де зберігається вся необхідна інформація і файли користувача. Сайт функціонує в цілодобовому режимі і забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників.

Користуйтеся консультацією: Чого боятися боржнику у виконавчому провадженні

Визначення ціни і оцінка майна

Визначення вартості майна проводиться за згодою сторонами виконавчого провадження. Якщо сторони не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець самостійно визначає вартість майна боржника (частина 2 стаття 57 Закону).

Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських і річкових суден виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

Відповідно до частини 2 статті 58 Закону, якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно, або якщо боржник / стягувач заперечує проти передачі арештованого майна для реалізації за ціною, визначеною виконавцем, останній привертає суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки. Витрати, пов'язані з призначенням суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання несе сторона, яка оспорює вартість майна, визначену виконавцем.

Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності. Після закінчення цього терміну оцінка майна здійснюється повторно. Якщо термін дії звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться (частина 6 статті 57 Закону).

Оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалізацію, крім випадків зупинки передачі майна на реалізацію судом.

Користуйтеся консультацією: Що можна, а що ні у виконавчому провадженні

Продаж загального майна і майна подружжя

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (частина перша статті 60 Сімейного кодексу України).

При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї (стаття 65 Сімейного кодексу України).

Таким чином, загальною заборгованістю подружжя може вважатися заборгованість, що виникла в результаті спільних дій подружжя або одного з них (в тому числі без згоди другого з подружжя) в інтересах обох подружжя або всієї родини в цілому.

Питання відповідальності за боргами виникає як при розподілі спільного майна подружжя, так і незалежно від нього. Як правило, підставою для її виникнення служить:

 • звернення кредитором (наприклад, банком) вимоги до подружжя в зв'язку з неповерненням своєчасно боргів (кредиту), зроблених одним з них;
 • в зв'язку з заподіянням шкоди іншим особам;
 • в зв'язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної злочином;
 • в зв'язку з відшкодуванням шкоди подружжям, заподіяної неповнолітніми дітьми, або недієздатними повнолітніми дітьми тощо.

Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби (стаття 73 Сімейного кодексу України).

Судова практика говорить, що якщо нерухомість належить боржнику на праві спільної часткової власності, тобто в правовстановлюючих документах визначені частки співвласників, то частка боржника є самостійним об'єктом цивільних прав, яка може бути продана з публічних (електронних) торгів без виділення в натурі і погодження інших співвласників (постанова Великої палати Верховного Суду від 15.01.2020 справа №367 / 6231/16-ц).

Якщо нерухомість належить боржнику на праві спільної сумісної власності, як переважна кількість усієї нерухомості подружжя, то для звернення стягнення на частку боржника державний виконавець звертається до суду з поданням про визначення частки боржника в такому майні. Це окремий позов, який зобов'язаний ініціювати виконавець.

Користуйтеся консультацією: Позбавлення боржника від кредитних арештів виконавчої служби за кредитними рішеннями

Зупинка торгів СЕТАМ, шаблон заяви в суд для зупинки торгів

Згідно п.2 розділу ХІ Порядку про проведення електронних торгів, підставою для зупинки електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в цілому або за окремим лотом є:

 • рішення суду про зупинення реалізації арештованого майна;
 • зупинка вчинення виконавчих дій у випадках, визначених законом;
 • відкладення проведення виконавчих дій;
 • зупинка виконавчого провадження в разі відновлення судом строку подання апеляційної скарги або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду, відкладення проведення виконавчих дій (стаття 38 Закону);
 • наявність технічних підстав, що виключають роботу електронного торговельного майданчика арештованого майна, виключно на період відновлення його працездатності.

У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанови про відкладення провадження виконавчих дій Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронні торги (торги по фіксованій ціні), тобто фактично припиняється реалізація майна боржників і відновити їх при отриманні постанови виконавця про продовження примусового виконання рішення або закінчення терміну відкладення виконавчих дій.

Якщо є вищевказані умови, Організатор негайно зупиняє торги (аукціон з продажу арештованого майна), про що складає акт про зупинку СЕТАМ електронні торги з фіксацією підстави і рішення про їх зупиненку. У разі усунення підстав для зупинки, Організатор здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня їх відновлення розміщується на веб-сайті та надсилається всім учасникам в їх особисті кабінети. Інформація про відновлення електронних торгів обов'язково повинна містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

Існує кілька юридичних механізмів, як захистити майно боржника і не дати його продати. Один з них це судове забезпечення позову. Такий механізм - це реальний крок не дати виконавчій службі провести реалізацію майна боржників або іншим особам і не дати можливості переписати на себе майно боржника, наприклад по іпотечному застереженні.

Забезпечення позову включає в себе:

 • підготовка і подача в суд заяви про забезпечення позову;
 • отримання ухвали суду про забезпечення позову з правильно прописаними заборонами і особами, на яких ці заборони поширюються;
 • внесення даних до Державного реєстру нерухомого майна та обтяжень згідно ухвали про забезпечення позову;
 • у разі ризику продажу майна з торгів, слід провести інформування виконавчої служби (приватного виконавця) про прийняття судом ухвали про забезпечення позову;
 • затягнути розгляд основної справи, в рамках якої прийнято ухвалу про забезпечення позову. Поки не прийнято остаточне рішення суду в основній справі, діє ухвала про забезпечення позову і як наслідок захист майна;
 • захист ухвали про забезпечення позову при апеляційному перегляді. В даний етап також входять: дія про затягування апеляційного розгляду, тому що поки ухвалу про забезпечення позову не скасована, діє ухвала про забезпечення позову і як наслідок захист майна;
 • можливий касаційний перегляд ухвали про забезпечення позову, на цей етап також поширюються рекомендації зазначені в розділі щодо захисту при апеляційному перегляді.

Ось судова практика автора статті щодо реалізації вищевказаного алгоритму:

Шаблон заяви про забезпечення позову до подання позову до суду, дивись і завантажуй тут: https://drive.google.com/file/d/1YtWqVIsJYdJGaUYi3rZdFSebDKbIhTL_/view?usp=sharing

Підстави для припинення торгів СЕТАМ

Організатор зобов'язаний негайно припинити електронні торги арештованим майном (торги по фіксованій ціні) і зняти майно з реалізації в разі надходження від виконавця постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу.

У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок (пункт 5 розділу ХІ Порядку про проведення електронних торгів)

Підстави для скасування торгів СЕТАМ

Підставами недійсності укладеного за результатами прилюдних торгів правочину є недодержання вимог закону в момент його укладення (безпосередньо за результатами торгів), то підставами для визнання електронних торгів недійсними є порушення встановлених законодавством правил проведення торгів, визначених саме Порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів (ст . 215 Цивільного кодексу України).

У разі незгоди з діями Організатора торгів, учасники можуть оскаржити і скасувати результати торгів в суді.

Порядок, терміни оскарження результатів торгів СЕТАМ, шаблон позову про визнання недійсними торгів

Правова природа продажу майна з публічних торгів дає підстави для можливості визнання торгів недійсними, за правилами визнання недійсними угод на підставі статей 203, 215 Цивільного кодексу України, про недійсність правочину як такого, що не відповідає вимогам закону, в разі невиконання вимог по процедурі порядку проведення торгів. У справі про визнання недійсним правочину, укладеного за результатами проведення електронних торгів, як відповідачі повинні залучатися всі сторони угоди - ДВС, організатор торгів і переможець.

При оскарженні результатів електронних торгів діє загальна позовна давність (позовна давність для оскарження договору, укладеного на публічних торгах, є спільною і відповідно до статті 257 ЦК України встановлюється тривалістю у три роки.). Разом з тим, у справах про визнання недійсними прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, що знаходиться в іпотеці, підлягає застосуванню спеціальна позовна давність, передбачена статтею 48 Закону України «Про іпотеку» (постанова від 05.04.2017 у справі №6-1375цс16).

Шаблон позову про визнання недійсними торгів, дивись і завантажуй тут: https://drive.google.com/file/d/14lZ67EfKReti9kh7CeXbq4OX6AAGC9Ne/view?usp=sharing

Не продаж майна з торгів СЕТАМ і зняття арешту з непроданого майна

Якщо передане рухоме майно (не плутати з нерухомістю) не продано протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці. Державний виконавець переоцінює майно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно (частина 5 статті 48 Закону). Якщо від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій, штрафу, подальший продаж з торгів арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або продовжується термін виконання.

Частина 3 статті 61 Закону говорить, що якщо в місячний термін після переоцінки майно не буде продано, державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою непроданого майна.

Стягувач в 15-денний термін повинен письмово заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно. Якщо він такого бажання не висловить, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.

Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов'язаний у 15-денний термін, з дня повідомлення державного виконавця про виявлення бажання залишити за собою непродане майно, внести на депозитний рахунок відділу державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів , що підлягає стягненню на його користь, якщо вартість майна перевищує суму боргу, що підлягає стягненню за виконавчим документом.

Майно передається стягувачу за оцінкою, за якою воно було передано на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. За фактом такої передачі державним виконавцем складається акт. Постанова і акт є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, пропонуємо скористатися сервісом «Тендер на юридичну допомог» від юридичного порталу Протокол.

Автор консультації: Гільдія професійних юристів - адвокат Васильєв Павло Сергійович

Джерело: юридичний ресурс Протокол

14862
Переглядів
1
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
0