Що можна, а чого ні в виконавчому провадженні

12.10.2020 | Автор: Гильдия Профессиональных Юристов
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Що можна, а чого ні в виконавчому провадженні - 9eda1f8c0fe0952c0a5d5d9d3c3b5b7a_5f843a4e1aead.png


Зміст:

Зі змістом визначилися, йдемо далі. Відразу зазначу, що «правила поведінки» для виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) визначає спеціальний ЗУ «Про виконавче провадження» (далі по тексту - Закон), ось на нього посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text

Статтею 11 Закону визначено поняття сторін виконавчого провадження, якими є стягувач і боржник. Слід зазначити, що стягувач - це особа, на користь якої відкривається і виконується виконавче провадження (наприклад, позивач у судовій справі), а боржник - це особа яка має виконати виконавчий документ і всі законні вимоги державного або приватного виконавця. Незаконні вимоги можна, та й потрібно не виконувати. Щоб зрозуміти які вимоги є законні (стаття 19 Закону), а які ні, читай вже далі.

Права і обов'язки стягувача

Права стягувача у виконавчому провадженні:

 • ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи (стаття 23 Закону);
 • доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження, згідно з якою можна відстежувати через Інтернет хід руху по виробництву, ось посилання https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors. Ідентифікатор доступу і вказується в тексті постанови про відкриття виконавчого провадження;
 • мати представника та разом з ним здійснювати «співучасть у виконавчому провадженні»;
 • оскаржити рішення, дій або бездіяльність державного / виконавчого виконавця (стаття 74 Закону);
 • подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання;
 • брати участь у провадженні виконавчих дій;
 • давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи;
 • заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами;
 • подати заяву виконавцю / в суд / в орган, який видав виконавчий документ, про видачу дубліката виконавчого документа;
 • подати заяву в суд про поновлення строку його пред'явлення до виконання (частина 6 статті 12 Закону);
 • подати заяву про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа;
 • можлива заміна сторони у виконавчому провадженні (стаття 121-4 Закону).

Користуйтеся консультацією: Исполнительное производство – это просто: порядок, сроки место исполнения решения суда

Обов'язки стягувача у виконавчому провадженні:

 • сумлінно користуватися всіма наданими йому правами з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення виконавчих дій;
 • письмово повідомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання або місцезнаходження.

Права і обов'язки боржника

Права боржника за виконавчим провадженням:

 • ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії;
 • заявляти відводи державному / приватному виконавцю;
 • доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження, згідно з якою можна відстежувати через Інтернет хід руху по виробництву, ось посилання https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Ідентифікатор доступу і вказується в тексті постанови про відкриття виконавчого провадження;
 • мати представника у виконавчому провадженні;
 • право судового оскарження рішення, дій або бездіяльності виконавця в термін 10 робочих днів (стаття 74 Закону);
 • надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання;
 • брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань і т.п .;
 • звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення, при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або таких, що роблять його неможливим (хвороба, відрядження боржника, стихійне лихо тощо);
 • звертатися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про визнання його таким, що не підлягає виконанню;
 • запросити перекладача (стаття 21 Закону);
 • укласти мирову угоду (частина 2 стаття 19 Закону);
 • можлива заміна сторони у виконавчому провадженні (стаття 121-4 Закону).

Обов'язки боржника за виконавчим провадженням:

 • повідомити виконавцеві про повне або часткове самостійне виконання рішення, а також про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення вчинення виконавчих дій, встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання, зміна місця проживання або перебування (в тому числі зміна їх реєстрації) або місцезнаходження, а також про зміну місця роботи;
 • утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють або ускладнюють виконання рішення;
 • допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій;
 • за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п'яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження: декларацію про доходи та майно боржника, в тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами; про рахунки в банках або інших фінансових установах; про майно, яке перебуває в заставі (іпотеці) або у інших осіб, або про кошти та майно, що належать йому від інших осіб. Декларація подається за формою встановленою Міністерством юстиції України. Ось посилання на шаблон декларації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0964-19#Text
 • повідомити виконавцеві про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини;
 • своєчасно з'являтися на вимогу виконавця;
 • надавати пояснення по фактах невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Користуйтеся консультацією: Исполнительная надпись нотариуса: что это, когда оно работает, а когда граничит с беззаконием

Дії сторони виконавчого провадження при порушенні його прав або покладання непередбачених обов'язків

Вичерпний перелік обов'язків сторони виконавчого провадження зазначений в Законі, тому будь-який вихід з переліку, буде вважатися незаконним, і не підлягає виконанню, і є порушенням прав сторони.

Автор даної статті зі свого юридичного досвіду зазначає, що порушення права стягувача у виконавчому провадженні та права боржника за виконавчим провадженням - це досить таки часте явище. Якщо це сталося, учасники виконавчого провадження мають законну можливість звернутися зі скаргою на дії державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені керівнику органу державної виконавчої служби вищого рівня. Також захистити свої права можна в суді, подавши відповідну скаргу або адміністративним позовом (в залежності від обставин у справі). Термін оскарження протиправних дій 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення його прав, свобод чи законних інтересів (стаття 74 Закону).

Шаблон скарги до суду дивись тут: ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З НЕРУХОМОГО МАЙНА У РАЗІ НЕ ПРОДАЖУ НА ТОРГАХ СЕТАМ + ШАБЛОНИ ГОТОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ І СУД

Як приклад позитивної роботи зазначеної скарги, наводимо ухвали і постанови судів на підтвердження задоволення вимог наших клієнтів:

 • 3 грудня 2019 р. Дніпровський апеляційний суд встановив, що були порушені права стягувача за виконавчим провадженням начальником одного з районних органів виконавчої служби, котрий вийшов за рамки своїх повноважень в частині складання та направлення листа «Щодо уцінки предмета іпотеки» у виконавчому провадженні, яке не знаходилося у начальника в виробництві:

«Крім того, місцевим судом не перевірено доводи скаржника про те, що при складанні, підписанні та направленні листа від 05.08.2019 року «Щодо уцінки предмета іпотеки» начальник Центрального ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області Лисенко Д.Б. діяв за межами його повноважень; не встановлено підстави вказаних дій начальника ВДВС».

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86770838

 • 3 грудня 2019 р. Жовтневим районним судом м. Дніпро, здійснено захист прав боржника у виконавчому провадженні, виходячи з того, що виконавчий лист по справі визнано таким, що не підлягає виконанню, в судовому порядку визнав протиправним бездіяльність виконавчої служби по не скасуванню арешту з боржника:

«02.10.2019 Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у справі Інформація-1 прийняв ухвалу, якою визнав таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська виданий 11 квітня 2011 року по справі Інформація-1 про стягнення солідарно з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» у рахунок повернення заборгованості за кредитним договором № Інформація-2 від 11 лютого 2008 року 195 439,07 грн. та визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська виданий 11 квітня 2011 року по справі Інформація-1 про стягнення солідарно з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» у рахунок повернення заборгованості за кредитним договором № Інформація-2 від 11 лютого 2008 року 200,00 грн.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.10.2019 у справі Інформація-1 скасовано заходи забезпечення позовних вимог, вжиті ухвалою судді Маймур Ф.Ф. від 05.02.2010 по цивільній справі № Інформація-1 у відношенні відповідача ОСОБА_1

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, про можливість задоволення скарги, а тому слід визнати неправомірною бездіяльність Чечелівського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області щодо не скасування обтяження (арешт нерухомого майна) за номером Інформація-3 від 05.03.2010; підстава обтяження: постанова про відкриття виконавчого провадження з накладенням арешту на майно боржника, Інформація-4, 05.03.2010, Красногвардійський ВДВС Дніпропетровського МУЮ, в-9; об`єкт обтяження: невизначене майно, все майно, власник ОСОБА_1 та зобов`язати Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області скасувати обтяження (арешт нерухомого майна) за номером Інформація-3 від 05.03.2010; підстава обтяження: постанова про відкриття виконавчого провадження з накладанням арешту на майно боржника, Інформація-3 05.03.2010 Красногвардійський ВДВС Дніпропетровського МУЮ, в-9; об`єкт обтяження: невизначене майно, все майно, власник ОСОБА_1».

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86251471

 • 23 жовтня 2019 р. Дніпровський апеляційний суд встановив, що після отримання ухвали апеляційного суду про поновлення строку на подання апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження, державний виконавець протиправно не зупинив виконавче провадження, чим порушено права стягувача та боржника:

«За вказаних обставин, суд приходить до висновку про обгрунтованість та необхідність задоволенні скарги ОСОБА_1 в частині визнання неправомірними дії головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Інформація_1 щодо не зупинення виконавчого провадження № Інформація_2 згідно ст.38 Закону України «Про виконавче провадження», внаслідок поновлення судом строку на подання апеляційної скарги на заочне рішення суду у цивільній справі № Інформація_3».

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85228197

 • 20 червня 2019 р. Бабушкінський районний суд м.Дніпро, навіть при скасуванні в апеляційному порядку рішення суду про стягнення боргу з клієнта на користь ПриватБанку, виконавча служба відмовила в знятті арешту з майна боржника в рамках виконавчого провадження, рішення по якому було скасовано:

Як видно з матеріалів за скаргою дійсно, підставу для відкриття виконавчого провадження заочне рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04.03.2014 р. у справі № Інформація_1 скасовано Постановою Дніпровського апеляційного суду від 16.01.2019 року та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Тобто, єдина підстава для існування виконавчого провадження відсутня. При цьому, при закритті виконавчого провадження Шевченківський ВДВС мав скасувати наявні арешти майна, що були накладені за даним виконавчим провадженням.

Матеріали справи свідчать про те, що арешт №Інформація_2 (спеціальний розділ) від 13.01.2017 р.і до цього часу не скасований, хоча виконавче провадження було закінчено 29.03.2019 р.

Визнати неправомірними дії Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області щодо не скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження № Інформація_2 (спеціальний розділ) від 13.01.2017 року та зобов`язати Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяження № Інформація_2 (спеціальний розділ) від 13.01.2017 р.»

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82500752

 • 13 березня 2019 р Жовтневий районний суд м.Дніпро, виходячи з того, що виконавчий лист по справі визнано таким, що не підлягає виконанню, в судовому порядку визнані протиправними дії виконавчої служби, по не скасуванню двох арештів, накладених в 2011 р., в рамках двох виконавчих проваджень .:

«Визнати протиправними дії Соборного відділу державної виконавчої служби м. Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області щодо не скасування постанови про арешт майна боржника ОСОБА_1 та оголошення заборони на його відчуження, В-16 ВП №Інформація_1, 10 травня 2011 року, Жовтневий ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

Визнати протиправними дії Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області щодо не скасування у Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна обтяження на ім'я ОСОБА_1 у вигляді арешту нерухомого майна, реєстраційний номер обтяження Інформація_2 від 10 травня 2011 року».

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80580101

 • 17.09.2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпро встановив, що державний виконавець до закінчення терміну добровільного виконання суду протиправно наклав арешт на майно боржника:

«Враховуючи те, що наклавши арешт на майно та оголосивши заборону на його відчуження 15 червня 2015 року (тобто спливу закінчення строку на добровільне виконання боржником вимог державного виконавця), державний виконавець порушив порядок, встановлений ст.57 ЗУ «Про виконавче провадження» (у редакції станом на 15 червня 2015 року), суд приходить до висновку про визнання дій Шевченківського відділу державної виконавчої служби м.Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровської області, яка полягає у накладенні арешту на все майно боржника неправомірними».

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76573202

 • 4 травня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпро встановив, що державний виконавець неправомірно допустив бездіяльність і тим самим не зупинив виконавче провадження, чим порушено захист прав стягувача і боржника у виконавчому провадженні:

“За встановлених обставин, суд приходить до висновку, що державний виконавець після отримання 30 серпня 2019 року ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29 серпня 2019 року, маючи обов`язок вчинити дії та винести процесуальне рішення, передбачені ст. 38 Закону України «Про виконавче провадження», неправомірно допустила бездіяльність, що виразилася у не зупиненні виконавчого провадження, та починаючи з 01 вересня 2019 року у невинесенні постанови про зупинення виконавчого провадження, а тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.”

З ухвалою суду можна ознайомитись тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89170329

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, пропонуємо скористатися сервісом "Тендер на юридичну допомогу" від юридичного порталу Протокол.

Користуйтеся консультацією: Проверки Гоструда адвокатов и нотариальных контор. Как избежать штрафов?

Автор консультації: Гільдія професійних юристів - адвокат Васильєв Павло Сергійович

телефони: 095-235-31-10, 096-476-66-66

Джерело: юридичний ресурс Протокол

6150
Переглядів
2
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0