ВС/КСГ: І все ж таки в ордері необхідно зазначати КОНКРЕТНИЙ суд у якому адвокат буде представляти інтереси клієнта (ВС/КГС у справі № 911/2636/19 від 17.08.2020)

31.08.2020 | Автор: Кірюшин Артем Андрійович
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
ВС/КСГ: І все ж таки в ордері необхідно зазначати КОНКРЕТНИЙ суд у якому адвокат буде представляти інтереси клієнта (ВС/КГС у справі № 911/2636/19 від 17.08.2020) - 0_11149200_1598885489_5f4d0e711b3df.jpg

Фабула судового акту: Аналізуючи «сталу» судову практику касаційних судів я все більше і більше приходжу до думки, що доцільність повернення такого поняття як «керівні постанови Пленуму Верховного Суду» адже відстежити блискавичні зміни у трактуванні норм права вищих судів просто не вистачає ані часу ані натхнення.

Свого часу мною аналізувалась постанова Касаційного господарського суду у справі № 910/1669/19 від 14.11.2019 у якій останній зробив висновок про те, що у оредрі про надання правової (правничої) допомоги назву конкретного суду можна не вказувати та обійтись лише посиланням на кшталт «в усіх судах України».

Але все тече та все змінюється.

У даній справі адвокатом було подано апеляційну скаргу в інтересах підприємства. Однак апеляційним судом вказану скаргу було повернуто у зв’язку із тим, що її підписано особою, яка не має права підпису (п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України).

Так у своїй ухвалі апеляційний суд зазначив, що копія ордеру доджаного до апеляційної скарги, не містить відомостей на підтвердження повноважень адвоката на представництво інтересів довірителя саме у Північному апеляційному господарському суді, а зазначення в ордері "в усіх судах України" не свідчить про дотримання вимог закону у частині зазначення такого обов`язкового реквізиту ордеру як назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом.

На таке рішення було подано касаційну скаргу, яку вмотивовано тим, що повернення апеляційної скарги з формальних підстав унеможливлює доступ скаржника до правосуддя для повного захисту своїх прав та інтересів шляхом судового розгляду справи.

Однак КГС із такими твердженнями не погодився і своїй висновок обґпрунтував наступним.

За нормами частини 2 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Водночас ордер повинен містити, зокрема, назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Проте, копія ордеру додана о апеляційної скарги ордер не містить відомостей на підтвердження повноважень адвоката на представництво інтересів клієнта у Північному апеляційному господарському суді, що не відповідає вимогам п. 15.4 Положення №36, а зазначення в ордері "в усіх судах України" не свідчить про дотримання вимог у частині зазначення такого обов`язкового реквізиту ордеру як назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом.

Аналізуйте судовий акт: АДВОКАТИ! ACHTUNG! В ордері конкретний суд можна не зазначати (ВС/КГС № 910/1669/19 від 14.11.2019)

Суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої Палати Верховного Суду (ВС/ВП № 755/10947/17 від 30.01.2019)

ВП/ВС: Повноваження адвоката можуть підтверджуватись і завіреною копією ордеру та без надання копії договору (ВП/ВС у справі № 320/5420/18 від 01.07.2020)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року

м. Київ

Справа № 911/2636/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Суховий В.Г. - головуючий, Берднік І.С., Міщенко І.С.,

розглянув в порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 13.04.2020 (головуючий суддя Михальська Ю.Б., судді Скрипка І.М., Тищенко А.І.) про повернення апеляційної скарги

у справі № 911/2636/19 Господарського суду Київської області

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будлайн Сіті"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи"

про стягнення 220 776,71 грн

Історія справи

1. Рішенням Господарського суду Київської області від 12.02.2020 позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будлайн Сіті" 178 950,76 грн заборгованості, 4 804,92 грн 3% річних, 9 142,64 грн інфляційних втрат, 2 893,47 грн судового збору та 34 949,03 грн витрат на правничу допомогу. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

1.1. Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" (відповідач) подало до Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, у якій просило скасувати рішення Господарського суду Київської області у даній справі, прийняти нове рішення, яким у позові відмовити.

Короткий зміст оскаржуваної ухвали

2. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.04.2020 апеляційну скаргу відповідача з доданими до скарги матеріалами повернуто апелянту на підставі п. 1 ч. 5 ст. 260 ГПК України, з огляду на те, що її підписано особою, яка не має права підпису.

2.1. Обґрунтовуючи оскаржувану ухвалу, апеляційний господарський суд, посилаючись на положення ч. 1 ст. 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", пункти 4, 5, 14, 15 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 №36, вказав, що копія ордеру від 19.11.2019 серії КС №159895, наданого адвокатом Дегтярьовим О.Ф. до апеляційної скарги, не містить відомостей на підтвердження повноважень адвоката на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" у Північному апеляційному господарському суді, а зазначення в ордері "в усіх судах України" не свідчить про дотримання вимог закону у частині зазначення такого обов`язкового реквізиту ордеру як назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом.

Повертаючи апеляційну скаргу з цих підстав, суд апеляційної інстанції послався, зокрема, на правову позицію, викладену у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 у справі №9901/847/18, відповідно до якої системний аналіз положень статті 20 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та пункту 15 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 №36 дає підстави для висновку, що законодавець чітко відокремив судові органи як такі, що повинні бути окремо зазначені в ордері на надання правової допомоги, зокрема, в графі "Назва органу, в якому надається правова допомога", з огляду на що вказав, що в ордері на надання правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду.

З урахуванням наведеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що адвокат Дегтярьов О.Ф. не надав належного ордера на підтвердження своїх повноважень як представника ТОВ "Фасадні Системи Метал Япи" на підписання апеляційної скарги, а саме: всупереч вимогам законодавства не подав до суду ордер, у якому зазначено конкретну назву суду, в якому надається правова допомога (Північний апеляційний господарський суд).

Крім того, апеляційний суд вказав про недотримання скаржником ч. 5 ст. 91 ГПК України, оскільки додана до апеляційної скарги ксерокопія ордеру містить лише відмітку "згідно з оригіналом" та "підпис" без зазначення особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" подало касаційну скаргу на ухвалу суду апеляційної інстанції, в якій просить її скасувати, апеляційну скаргу направити на розгляд до апеляційного господарського суду.

Аргументи учасників справи

Доводи відповідача, який подав касаційну скаргу (узагальнено)

4. Підставами для скасування ухвали скаржник визначає порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, а саме статей 19, 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", статей 3, 60, 237, 238, 260 ГПК України.

Скаржник наголошує, що повернення апеляційної скарги з формальних підстав унеможливлює доступ скаржника до правосуддя для повного захисту своїх прав та інтересів шляхом судового розгляду справи, посилаючись на те, що відповідна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.12.2018 у справі № П/9901/736/18 та постанові Верховного Суду від 14.11.2019 у справі №910/1669/19.

Щодо тверджень апеляційного суду про те, що додана до апеляційної скарги ксерокопія ордеру містить лише відмітку "згідно з оригіналом" та "підпис" без зазначення особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, скаржник зазначає, що адвокат Дегтярьов О.Ф. є представником ТОВ "ФС "Метал Япи" з самого початку розгляду справи. Всі документи, процесуальні заяви в даній судовій справі від імені товариства підписував/посвідчував адвокат Дегтярьов О.Ф., зважаючи на що у суду не могло бути реальних сумнівів, що відмітку "згідно з оригіналом" та "підпис" у копії ордеру, доданому до апеляційної скарги проставлено та підписано саме даною особою.

5. Позивачем відзиву на касаційну скаргу не подано, що у відповідності до положень ч. 3 ст. 295 ГПК України не перешкоджає перегляду судового рішення.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновку суду апеляційної інстанції

6. Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України установлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги, згідно із пунктом 1 частини 3 якої до апеляційної скарги додаються довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень.

7. В силу положень частини 1 статті 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

8. Згідно із частиною 4 статті 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Отже, відповідно до вимог процесуального закону в господарському суді повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером.

9. Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

10. Відповідно до пункту 15 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 №36, ордер повинен містити, зокрема, назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

11. Як установлено судом апеляційної інстанції, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" підписана адвокатом Дегтярьовим О.Ф.

12. На підтвердження повноважень адвоката на представництво в суді до апеляційної скарги додана копія ордеру від 19.11.2019 серії КС №159895, виданого на підставі договору про надання правової допомоги 19.11.2019 з зазначенням в ордері у графі "Назва органу, в якому надається правова допомога" - "в Господарському суді Київської області, Київському окружному адміністративному суді, в усіх судах України".

13. Водночас, ордер не містить відомостей на підтвердження повноважень адвоката на представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" у Північному апеляційному господарському суді, що не відповідає вимогам п. 15.4 Положення №36, а зазначення в ордері "в усіх судах України" не свідчить про дотримання вимог у частині зазначення такого обов`язкового реквізиту ордеру як назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом.

14. У касаційній скарзі скаржник, посилаючись на правові висновки Великої Палати Верховного Суду від 05.12.2018 у справі № П/9901/736/18 та Верховного Суду від 14.11.2019 у справі №910/1669/19, вказує, що повернення апеляційної скарги з формальних підстав унеможливлює доступ скаржника до правосуддя для повного захисту своїх прав та інтересів шляхом судового розгляду справи.

15. Колегія суддів зазначає, що відповідно до правового висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.12.2018 у справі № П/9901/736/18, ордер, виданий відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правову допомогу, його копії або витягу разом із ордером згідно з чинною редакцією КАС України не вимагається.

При розгляді вказаної справи, Велика Палата Верховного Суду вказала, що виходячи з норм Конституції України, а також з норм міжнародного права, повернення адміністративного позову з формальних підстав унеможливило доступ позивача до правосуддя для повного захисту своїх прав та інтересів шляхом судового розгляду справи, з огляду на що дійшла висновку, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про наявність підстав для повернення позовної заяви у зв`язку з тим, що до позову не додано документів, які б підтверджували його волевиявлення на надання повноважень адвокату (завіреної копії або витягу із договору про надання правової допомоги від 31.07.2018).

Тобто, предметом розгляду суду касаційної інстанції у вказаній справі були зовсім інші підстави повернення позовної заяви, ніж ті, які є предметом розгляду даної справи, що спростовує доводи скаржника про наявність формальних підстав повернення апеляційної скарги.

16. Водночас, колегія суддів зауважує, що дійсно, у постанові від 14.11.2019 у справі № 910/1669/19, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду сформульовав висновок за наслідками розгляду касаційної скарги, поданої з аналогічних підстав, відповідно до якого вказівка у ордері у графі "Назва органу, в якому надається правова допомога" про те, що правова допомога надається у будь - яких судах України є достатнім та необхідним підтвердженням того, що адвокат уповноважений надавати правову допомогу клієнту та представляти його інтереси в будь - яких судах України, а тому не вимагає уточнення/зазначення територіальної, інстанційної, предметної та суб`єктної юрисдикції судів.

17. Колегія суддів зазначає, що у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 у справі №9901/847/18, яка врахована судом апеляційної інстанції при прийнятті оскаржуваної ухвали, сформульовано висновок про те, що з огляду на підпункт 15.4 пункту 15 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2012 №36, ордер має містити назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом, при цьому, в ордері на надання правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду.

18. У іншій постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 9901/939/18 зроблено висновок про те, що якщо в ордері не зазначено конкретної назви суду, у якому адвокат надає правову допомогу, такий ордер не можна визнати документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. При цьому в ордері, який був предметом розгляду справі № 9901/939/18, зазначено, що адвокат надає правову допомогу у всіх органах, установах, організаціях та підприємствах, а також судах у всіх без винятку справах.

19. Отже, на сьогодні існує дві постанови, в яких Велика Палата Верховного Суду сформулювала висновок, що в разі надання адвокатом правової допомоги в суді в ордері має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду. При цьому, Велика Палата Верховного Суду не визнає ордер документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, якщо в графі "Назва органу, в якому надається правова допомога" зазначено, що адвокат надає правову допомогу: 1) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування (справа № 990/847/18), 2) у всіх органах, установах, організаціях та підприємствах, а також судах у всіх без винятку справах (справа № 9901/939/18).

20. Відповідно до частини 4 статті 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

21. Відповідно до вимог статті 302 Господарського процесуального кодексу України лише Велика Палата Верховного Суду має право відступити від свого висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати, а колегія суддів передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.

22. Велика Палата Верховного Суду не відступала від висновку, викладеного у постанові від 03.07.2019 у справі № 9901/939/18, і колегія суддів, що переглядає дану справу, не вважає за необхідне відступати від цього висновку. Правова позиція, що сформульована Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 14.11.2019 у справі № 910/1669/19, не застосовується у цій справі, оскільки в ній суд не посилався на постанову Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 9901/939/18, висновки якої враховуються при перегляді цієї справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.04.2020 у справі №910/10156/17.

23. З огляду на наведене, визначення апеляційним судом підстави для повернення апеляційної скарги - відсутність в ордері назви конкретного суду, а саме: Північного апеляційного господарського суду, є правильним.

24. Доводи скаржника в частині відсутності у суду реальних сумнівів щодо того, що відмітку "згідно з оригіналом" та "підпис" у копії ордеру, доданому до апеляційної скарги проставлено та підписано саме адвокатом Дегтярьовим О.Ф., який був представником товариства з початку розгляду справи, колегія суддів відхиляє як необґрунтовані, оскільки приписи ч. 5 ст. 91 ГПК України обумовлюють саме обов`язок учасника справи підтвердити відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення, який не може нівелюватися сумнівами суду.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

25. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу - без задоволення.

26. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права (частина 1 статті 309 ГПК України).

27. Оскільки ухвала суду апеляційної інстанції, що переглядається в касаційному порядку, постановлена з додержанням норм матеріального та процесуального права, відповідно до висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 у справі № 9901/847/18 та від 03.07.2019 у справі №9901/939/18, колегія суддів дійшла висновку, що ухвалу суду апеляційної інстанції слід залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Щодо судових витрат

28. Судовий збір за подання касаційної скарги в порядку статті 129 ГПК України слід покласти на скаржника.

Справу розглянуто Судом в розумний строк з урахуванням конкретних обставин, зокрема, положень законодавчих актів щодо запобіганню поширення захворюваності на COVID-19 та щорічної планової відпустки суддів.

Керуючись статтями 300, 301, 304, 308, 309, 314, 315, 317 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фасадні Системи Метал Япи" залишити без задоволення.

2. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 13.04.2020 у справі №911/2636/19 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді

5513
Просмотров
1
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
0