Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 21. Перетворення підприємств, створених шляхом викупу державного майна, зданого в оренду, у акціонерні товариства

Підприємства, створені шляхом викупу державного майна, зданого в оренду, зазначені в статтях 2, 13 і 15 цього Закону, які мають або мали прямі договірні зв'язки із сільськогосподарськими товаровиробниками, підлягають перетворенню за рішенням зборів учасників товариства у акціонерні товариства. При цьому для продажу сільськогосподарським товаровиробникам, які є для зазначених підприємств або акціонерних товариств постачальниками сировини, споживачами робіт і послуг, у порядку, передбаченому статтями 3 і 4 цього Закону, здійснюються додатковий випуск акцій та їх продаж для того, щоб загальна кількість акцій для сільськогосподарських товаровиробників становила не менше 51 відсотка статутного капіталу.

Оплата акцій може здійснюватися в порядку взаєморозрахунків між акціонерним товариством та сільськогосподарськими підприємствами за здану продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Продаж додаткового випуску акцій здійснюється протягом шести місяців, а кошти, одержані акціонерним товариством від їх реалізації, спрямовуються на збільшення статутного капіталу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, зазначених у статтях 2, 13, 15 і 21 цього Закону, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій не справляється.

{Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами № 165-XIV від 06.10.98, № 3610-VI від 07.07.2011}

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0