Главная Юридический мир ... События Корпоративні права у товаристві з обмеженою відповідальністю Корпоративні права у товаристві з обмеженою відпов...

Корпоративні права у товаристві з обмеженою відповідальністю

14.11.2016
Просмотров : 5400
 - 0_21447900_1479141725_5829e95d346a9.png
Дата события
2016-11-14
Время проведения: 10:00-12:00
Записаться на семинар
Задать вопрос автору
Стоимость участия
Бесплатно
Online

Компанія МАРМАЕР проводить 22.11.2016 практичий семінар по корпоративному праву в товаристві з обмеженою відповідальністю: загальні проблеми правового статусу товаристві з обмеженою відповідальністю. Корпоративне управління в товаристві з обмеженою відповідальністю: зміни в законодавстві. Корпоративні спори. Проблеми припинення участі в товаристві. Судова практика розгляду корпоративних спорів. Врегулювання корпоративних спорів. Ефективні способи захисту у суді. Корпоративні конфлікти

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Корпоративні права: загальні проблеми правового статусу товаристві з обмеженою відповідальністю.

1.1. Засновники товариства. Кількість засновників. Фіктивні (формальні) засновники. Статут товариства. Вимоги до змісту та форми. Зміни до статуту. Чинність в часі та за колом осіб. Принцип публічної достовірності відомостей державного реєстру. Додаткові корпоративні норми. Співвідношення правових, статутних (корпоративних) норм, рішень органів управління та договорів між учасниками. Договір про створення товариства: завдання та можливості. Рішення про створення товариства. Протокол установчих зборів засновників.

1.2. Статутний капітал товариства. Мнімальний розмір, вклади, заміна вкладу, оцінка вкладів. Співвідношення понять „вклад” та „частка”. Правова природа частки в статутному капіталі ТОВ. Правовий режим частки як спільної власності подружжя. Відповідальність учасника за прострочення сплати вкладу. Відповідальність учасника за зобов‘язаннями товариства у разі несплати вкладу в повному обсязі. Захист права товариства на одержання вкладу. Недійсність дій, пов‘язаних із внесенням вкладів. Вклади, зроблені чужим майном. Витребування предмету вкладу у товариства.

1.3. Корпоративні права. Поняття та зміст корпоративних прав та правовідносин. Цивільно-правова та господарсько-правова концепції регулювання корпоративних правовідносин. Майнові та особисті корпоративні права та правовідносини. Момент виникнення майнових та особистих корпоративних прав. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним. Корпоративні спори

2. Корпоративні права та управління в ТОВ: загальні питання.

2.2. Система органів управління товариством. Повноваження вищого та виконавчого органу. Розподіл повноважень. Голова товариства. Можливість створення органів, які не передбачені законом. Корпоративні конфлікти.

2.3. Загальні збори учасників. Періодичність та підстави скликання зборів. Скликання зборів самими учасниками. Формування порядку денного. Прийняття рішення з питань, не включених до порядку денного. Підготовка до зборів. Обсяг документів, які надаються учасникам. Час та місце проведення зборів. Реєстрація учасників та кворум. Заборона або фактична неможливість проведення зборів.

Присутність на зборах осіб, які не є учасниками товариства. Представництво учасників на зборах. Межі повноважень представників. Обрання, функції голови та секретаря зборів. Порядок розгляду питань. Особливості розгляду окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників. Перерви, відкладення та зупинення розгляду питань на зборах. Випадки, коли учасник не голосує на зборах. Фіксація зборів технічними засобами. Протокол загальних зборів та порядок його підписання. Оригінал, копії та витяги з протоколу. Книга протоколів.

2.4. Ускладення в роботі зборів: відсутність кворуму, повторні збори, не допуск на збори, порушення порядку проведення зборів, нетотожність рішень, зафіксованих у протоколі, і фактично прийнятих на зборах.

2.5. Особливості проведення зборів в товариствах з одним учасником. Особливості прийняття рішення зборів шляхом опитування. Підстави та порядок оскарження рішень зборів учасників. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.
Виконавчий орган. Повноваження та функції виконавчого органу товариства. Одноособовий та колегіальний орган. Розподіл повноважень між членами виконавчого органу. Вимоги до членів органу управління. Виконуючі обов‘язки директора.

2.6. Переобрання, звільнення, усунення, припинення повноважень членів виконавчого органу. Співвідношення трудового та корпоративного права. Процедура звільнення директора з ініціативи товариства. Процедура звільнення директора з власної ініціативи. Передача документів та печатки.

2.7. Відповідальність членів виконавчого органу за шкоду, завдану товариству та учасникам у зв‘язку із неналежним управлінням. Використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним. Контроль за господарською діяльністю товариства. Ревізор та ревізійна комісія. Оперативний контроль за діями директора. Право вето. Представники учасників. Контрольні повноваження голови товариства.

3. Проблеми припинення участі в товаристві

3.1. Відчуження частки в статутному капіталі. Відмежування відчуження частки від інших способів припинення участі в товаристві. Істотні умови договору. Форма договору. Оцінка корпоративних прав. Умови відчуження корпоративних прав. Обмеження права продажу частки третім особам. Легальні варіанти обходу заборони продажу частки. Згода подружжя. Докази сплати вкладу. Свідоцтво товариства про сплату вкладу до статутного капіталу.

Відчуження частки, яка не оплачена повністю. Права товариства у зв’язку із відчуженням корпоративних прав. Переважні права учасників та їх захист. Момент виникнення корпоративних прав за договором. Державна реєстрація змін до статуту у зв‘язку із зміною учасників. Оподаткування операції з продажу корпоративних прав. Захист права на частку в статутному капіталі товариства. Правові наслідки недійсності договору про відчуження корпоративних прав.

3.2. Спадкування частки в статутному капіталі. Правові наслідки смерті учасника. Спадкоємці частки. Дії товариства у випадку, якщо спадкоємці не з‘являються. Відсутність спадкоємців. Вступ правонаступника в товариство. Диспозитивність правового регулювання щодо переходу корпоративних прав. Права товариства у разі смерті учасника. Правові наслідки ліквідації учасника-юридичної особи. Правові наслідки реорганізації учасника-юридичної особи. Поділ корпоративних прав між правонаступниками.

Вступ до товариства нового учасника. Вступ до товариства у зв‘язку із придбанням частки. Вступ учасника у зв‘язку із збільшенням статутного капіталу. Врахування інтересів інших учасників у разі вступу в товариство нових учасників. Особливості оцінки вкладів нових учасників.

3.3. Вихід з товариства. Відмежування виходу від інших підстав припинення корпоративних правовідносин. Вихід – односторонній правочин. Безумовність права на вихід. Порядок реалізації права на вихід. Згода подружжя на вихід з товариства. Попередження про вихід. Момент виходу. Правові наслідки виходу з товариства.
Розрахунки при виході. Балансова та ринкова вартість майна товариства.

Корпоративні конфлікти: визначення вартості корпоративних прав у разі виходу. Застосування спеціальних знань. Виділення частки в натуральній формі. Повернення майна, переданого в користування. Зміна статутного капіталу товариства у зв‘язку із виходом. Фіксація виходу. Захист учасника, який виходить. Захист товариства від учасника, який виходить. Вихід кількох учасників одночасно. Корпоративні спори.

3.4. Виключення учасника з товариства. Виключення з товариства як форма корпоративної відповідальності. Підстави для виключення та їх доказування. Порядок прийняття рішення про виключення. Правові наслідки виключення. Особливості розрахунків з учасником у разі виключення. Імперативність регулювання. Підвідомчість судам спорів про виключення учасника у разі неможливості проведення загальних зборів учасників.

Корпоративні конфлікти: звернення стягнення на частку на вимогу кредиторів учасників. Підстави звернення стягнення. Порядок звернення стягнення. Захист інтересів товариства. Конфіскація корпоративних прав. Поділ корпоративних прав між подружжям. Корпоративні спори: використання прогалин законодавства для недружнього поглинання та протидія ним.

CПИКЕРИ:

Кравчук Володимир — член Науково-консультаційної Ради ВАСУ, Суддя Львівського окружного адміністративного суду України. Член Правління «Асоціації Правників України» (АПУ, від секції суддів). Президент громадської організації «Асоціація розвитку суддівського самоврядування». Член Конституційної Комісії, доктор юридичних наук, професор.

Лукомська Олеся — Начальник відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого господарського суду України. Протягом 2015 – початку 2016 року входила до складу робочої групи з підготовки проекту постанови пленуму ВГСУ Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин

ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ:

Дата: 22.12.2016 | другие даты смотрите на сайте
Тривалість: 09: 30-18: 00
Вартість: 1850 грн.
5% для двох учасників, 10% для трьох учасника і більш
У вартість входить - участь в заході, методичні матеріали, кава-брейк, обід в ресторані. Консультації фахівців, сертифікати

РЕЕСТРАЦІЯ: http://marmaer.ua/korporativni-prava/

Контактна особа: Александр Архипенко
Телефон: +38 (098) 696-61-05

5400
Просмотров
0
Коментарии

Оставьте Ваш комментарий:

Добавить
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст