13.12.2014 | Автор: ПП БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Дозволи та ліцензії.

Ліцензії.

Найбільш поширеними сферами ліцензування є:

1. Ліцензія на будівництво

Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком.

Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами.

Суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування:

 • - Заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця)
 • - Перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір

До заяви додаються:

 • - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи
 • - за наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документ
 • - відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт
 • - висновок установи, організації, уповноважених органом ліцензування на проведення експертизи

Строк дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, - три роки.

2. Ліцензія на транспорт.

Вантажо- та пасажиро перевезення підлягають обов’язковому ліцензуванню відповідно до Закону України.

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії:

 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (завірена нотаріально)
 • - відомості суб’єкта господарювання про наявність власної, орендованої матеріально технічної бази та штатних спеціалістів для проведення техн. обслуговування автомобільних ТЗ, перевірки їх тех. стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв
 • - відомості суб’єкта господарювання про забезпечення проведення з водіями інструктажів з безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки
 • - відомості суб’єкта господарювання про власні транспортні засоби (автобуси, легкові авт. таксі, причепи) із зазначенням типу, марки, моделі, державного номеру, повної маси, року випуску, реквізитів реєстраційного документа
 • - засвідчені суб’єктом господарювання копії свідоцтв про підготовку водіїв автомобільних ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі
 • - відомості суб’єкта господарювання про досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менше ніж три роки (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів)

Офіційна вартість ліцензії на транспорт – 1 мін. зар. плата.

3. Ліцензія на туризм.

При ліцензуванні в туристичній діяльності слід керуватися Законом України "Про туризм" з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та турагентської діяльності

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на турагентську діяльність.

Ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності:

 • - організація іноземного туризму
 • - організація внутрішнього туризму
 • - організація закордонного туризму
 • - екскурсійна діяльність

4. Ліцензія на алкоголь і тютюн.

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на алкоголь і тютюн:

 • - заява (встановленого зразка)
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію (завірена нотаріально)
 • - довідка про реєстрацію РРО (контрольно касового-апарату)
 • - довідка поданих органу про поступлення коштів до відповідних місцевих бюджетів
 • - документ, що підтверджує право власності, оренди чи іншого використання торгового приміщення (свідоцтво на право власності, договір з оренди, довідка БТІ тощо), з обов’язковим визначенням торгової площі, де реалізуються підакцизні товари
 • - довідка з податкової (4-ОПП)
 • - ФОП – паспорт, Юридичній особі – довіреність

Офіційна вартість ліцензії в місті на алкоголь - 8000.00 грн. на тютюн – 2000.00 грн.; в районі: на алкоголь – 500.00грн. на тютюн – 250.00грн. Ліцензія видається терміном на 1 рік, із можливістю оплати по квартально.

Дозволи:

Окрім ліцензій за певних умов суб’єкту господарювання може знадобитися отримати дозволи на провадження тієї чи іншої діяльності. Взагалі, перелік дозволів є надзвичайно широким, однак «найпопулярнішими» з них є:

1. Дозвіл на початок робіт (надається органами пожежного нагляду).

Умови при яких необхідно отримувати дозвіл на початок робіт:

 • - відкриття нового підприємства
 • - аренда приміщень
 • - зміна власника або функціонального призначення приміщення

Для одержання дозволу власник або орендар направляє відповідному органові державного пожежного нагляду заяву на проведення експертизи протипожежного стану підприємства до якого додається копія договору оренди (для одержання дозволу на оренду приміщення, об'єкта) або свідоцтво права власності на об'єкт. Потім, після проведення експертизи, оформляється заява на одержання дозволу на початок роботи.

Документи, які повинні бути подані замовником:

 • • заява за формою, затвердженою постановою КМУ
 • • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності
 • • матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (при наявності)
 • - копія свідоцтва про власність або копія договору оренди

2. Дозвіл на торгову точку (надається органами місцевого самоврядування).

Умовою при необхідності отримання дозволу на торгову точку є відкриття нового об‘єкту торгівлі, будь то магазин чи просто кіоск, , що передбачено чинним законодавством.

За видачу такого дозволу сплачується відповідний збір. Фактично-це плата за оформлення та видачу дозволу на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, яка справляється з підприємств та громадян, котрі реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари, залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.

Перелік необхідних документів для отримання дозволу на торгову точку:

 • - Витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб
 • - Копія документу, що посвідчує право власності на приміщення, право користування приміщенням
 • - Копія асортименту продукції, що реалізується у торговій точці (для продовольчої групи товарів)
 • - Копія акту санітарного обстеження об’єкту з позитивним заключенням про відповідність вимогам санітарного законодавства (для побутових косметологічних, культурно-розважальних послуг)
 • - Копія ліцензії (для послуг, що підлягають ліцензуванню)
 • - Копія сертифікату відповідності (для готельних послуг)
 • - Платіжний документ або копія свідоцтва платника Єдиного податку
 • - Копія договору із відповідними організаціями на вивезення сміття та твердих побутових відходів
 • - Платіжний документ про місячну передоплату послуг на вивезення сміття та твердих побутових відходів

3. Дозвіл на працевлаштування (надається Державним центром зайнятості).

Отримання дозволу на працевлаштування оформляється іноземцю або особі без громадянства, який має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, а також на іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт або послуг на основі контрактів, укладених між українським та іноземним суб'єктами господарської діяльності.

Для отримання дозволу роботодавцем подаються до відповідного центру зайнятості такі документи:

 • - заява (у довільній формі)
 • - обгрунтування необхідності використання праці іноземців і можливості створення для них необхідних умов перебування та діяльності
 • - копія контракту між іноземним та українським суб'єктами господарської діяльності на виконання певного обсягу робіт або послуг (якщо такий контракт укладено)
 • - копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, засвідчені в установленому порядку
 • - список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, спеціальності (фаху), статі
 • - копія проекту контракту роботодавця з працівником - іноземним громадянином;
 • - документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право представника роботодавця представляти його інтереси у центрі зайнятості
 • - копії документів про освіту або кваліфікацію
 • - довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем передбачених законодавством податків та зборів
 • - квитанція про внесення плати за розгляд заяви

Дозвіл на працевлаштування видається, як правило, на термін до одного року. Цей термін може бути продовжено.

Автор консультації: ПП Бізнес Модель.

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
0