02.03.2015
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Договір на підтримку сайту та договір на супроводження сайту

Договір на підтримку сайту та договір на супроводження сайту - dogovir_na_pidtrimku_saytu_ta_dogovir_na_suprovodgennya_saytu_54f1ceefa659d.jpg

Договір про підтримку сайту: необхідний мінімум

Для підтримки сайту їх володільці часто залучають відповідних спеціалістів, тим самим забезпечуючи собі безперебійне функціонування ресурсу та економію власного часу.

Укладаючи договір з такими спеціалістами, насамперед Вам необхідно узгодити між собою та дати визначення понять, що будуть використовуватись у договорі. Це необхідно зробити для того щоб уникнути колізій, пов’язаних з різним тлумаченням одних і тих же понять. Так, наприклад, можна визначити, що таке сайт, збій, помилка, сервер тощо.

Найважливіший розділ договору про підтримку сайту – його предмет. В даному розділі необхідно чітко передбачити перелік послуг, що будуть надаватись замовнику для підтримки сайту. Такими послугами, наприклад, може бути проведення профілактики, створення резервних копій сайту, відновлення сайту в разі виникнення неполадок тощо. Небажано предмет договору описувати загальними фразами, наприклад, «виконавець здійснює технічну підтримку сайту» і більше нічого не вказується, як це часто буває. Перелік необхідно максимально деталізувати, щоб потім не виникало суперечок з приводу того, які самі дії повинен здійснювати виконавець для підтримки сайту.

Користуйтесь консультацією: Договір про створення сайту: важливі моменти

Також в договорі варто передбачити можливість чи неможливість залучення інших осіб до підтримки сайту як збоку замовника так і збоку виконавця, щоб потім не шукати крайніх в разі виникнення неполадок під час функціонування сайту.

Наступним необхідно детально передбачити розмір, строки, порядок оплати наданих послуг, права та обов’язки сторін, строк надання послуг, порядок прийому-передачі наданих послуг, відповідальність, форс-мажорні обставини, умови дострокового розірвання договору (в тому числі, шляхом односторонньої відмови однієї із сторін).

Насамкінець, хочу зауважити, що запропоновані пункти договору є мінімальними, а тому вони уточнюються та доповнюються при укладанні конкретних договорів.

Договір на супроводження сайту

Будь-який сайт крім технічної підтримки також потребує оновлень, змін. У зв’язку з цим володільці сайтів часто залучають відповідних спеціалістів, які б змогли надавати послуги за запитом замовника по зміні сайту, додавання чи видалення інформації, зміни чи додавання програмних модулів тощо.

Замовник та виконавець у письмовій формі повинні узгодити наступні питання.

В першу чергу, як я вже неодноразово зазначала, необхідно узгодити між собою та дати визначення понять, що будуть використовуватись у договорі. Це необхідно зробити для того щоб уникнути колізій, пов’язаних з різним тлумаченням одних і тих же понять.

Далі, потрібно конкретно та детально визначити перелік послуг, що будуть надаватись та робіт, що будуть виконуватись. Це може бути, наприклад, проведення консультацій з приводу оновлень чи змін сайту, наповнення сайту, додавання нових сторінок сайту, створення різноманітних елементів сайту та багато іншого.

В подальшому необхідно передбачити порядок надання таких послуг та виконання робіт.

Зокрема, необхідно визначити порядок прийому-передачі запитів замовника та строки їх виконання, порядок узгодження надання послуг та виконання робіт, порядок прийому-передачі наданих послуг та виконаних робіт, порядок розрахунків між сторонами, відповідальність сторін, конфіденційність тощо.

В разі створення чи надання в користування об’єктів авторського права (комп’ютерних програм, баз даних, зображень, тощо) також в договорі необхідно визначити долю таких об’єктів. Даний пункт є дуже важливим, оскільки впливає в подальшому на правомірність володіння замовником тими чи іншими об’єктами авторських прав, які створені на виконання умов договору.

З цього випливає ще один важливий момент – залучення третіх осіб до виконання умов договору. Відсутність у договорі умов з приводу залучення виконавцем осіб чи заборони такого залучення до виконання договору може призвести до можливого виникнення спору про порушення авторських прав, якщо об’єкти, які підпадають під охорону авторського права, створювались не виконавцем, а людьми, які ним залучались під час виконання договору.

Так чи інакше, не варто формально підходити до підписання такого роду договорів, адже це страховка як для замовника так і для виконавця в разі виникнення певних непорозумінь між сторонами. А тому замовнику та виконавцю необхідно дуже детально обумовити всі аспекти майбутньої співпраці, що стане запорукою досягнення тих результатів, за ради яких ця співпраця розпочалась.

Автор консультації: адвокат Гродовська Олеся Павлівна

Користуйтесь консультацією: Создаём интернет - магазин

Дивиться відео: Юридические права лица на веб-сайт

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0