Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Деякі питання дорожнього господарства

Деякі питання дорожнього господарства | від 15-07-2022 - 803-2022-п

Добавить в избраное

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 липня 2022 р. № 803
Київ

Деякі питання дорожнього господарства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у 2022 році, на період воєнного стану в Україні, як виняток з положень частини другої статті 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів за напрямом їх використання, визначеним пунктом 1 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, можуть брати бюджетні зобов’язання відповідно до укладених договорів у межах визначених бюджетних асигнувань згідно з переліком об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсягами бюджетних коштів для їх фінансування у 2022 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років та за умови перенесення строків оплати за такими договорами до відновлення ставок податків та скасування податкових пільг, введених Законами України від 15 березня 2022 р. № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”, від 24 березня 2022 р. № 2142-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану”, за податковими та митними надходженнями, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, визначеними пунктами 1-3 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, з подальшою оплатою зазначених зобов’язань у межах фактичних надходжень коштів державного дорожнього фонду.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480; 2022 р., № 12, ст. 645) і від 19 січня 2022 р. № 65 “Деякі питання дорожнього господарства” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 645) зміни, що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 64 “Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2022 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 644).

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 і від 19 січня 2022 р. № 65

1. У Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382:

1) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 425990,35 млн. гривень, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (державний дорожній фонд) - 272175,95 млн. гривень, з них на погашення зобов’язань за кредитами - 49005,13 млн. гривень, за рахунок коштів загального фонду - 75076,32 млн. гривень, за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій - 25544,53 млн. гривень, за рахунок коштів інвесторів - 53193,55 млн. гривень.”;

2) додатки 1-3 до Програми викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 34 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 14, ст. 480).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).

3. Державний замовник-координатор - Мінінфраструктури.

4. Державний замовник - Укравтодор.

5. Керівник Програми - Міністр інфраструктури.

6. Виконавці заходів Програми - Мінінфраструктури, Укравтодор, обласні та Київська міська держадміністрації.

7. Строк виконання - 2018-2022 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет, у тому числі:

347 252,27

26 327,77

35 983,81

96 034,98

130 928,36

57 977,35

кошти спеціального фонду державного бюджету (державний дорожній фонд)

272 175,95

20 025,46

35 217,33

68 395,43

90 560,38

57 977,35

кошти загального фонду державного бюджету

75 076,32

6 302,31

766,48

27 639,55

40 367,98


кошти міжнародних фінансових організацій

25 544,53

3 722,27

4 463,64

6 774,99

5 240,12

5 343,51

Інші джерела, у тому числі кошти інвесторів

53 193,55


514,1

12 925,02

795,76

38 958,67

Усього


425 990,35

30 050,04

40 961,55

115 734,99

136 964,24

102 279,53


Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки


Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

1. Нове будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність збудованих автомобільних доріг загального користування державного значення

кілометрів

267,936

6,446

12,602

30,945

26,652

191,291

2. Реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність реконструйованих автомобільних доріг загального користування державного значення

-“-

399,115

1,048

22,434

49,295

133,438

192,9

3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконано капітальний ремонт

-“-

1617,713

33,946

79,371

434,73

372,251

697,415

4. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення

протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконано поточний середній ремонт

кілометрів

8336,045

953,499

739,762

3035

3434,361

173,423

5. Забезпечення гарантійного строку експлуатації збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення не менш як 10 років

протяжність збудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення

-“-

2284,764

41,44

114,407

514,97

532,341

1081,606

Усього-“-

10620,809

994,939

854,169

3549,97

3966,702

1255,029”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 65:

1) пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“1. Затвердити перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування у 2022 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”, що додаються.”;

2) перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2022 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2022 р. № 65
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2022 р. № 803)

ПЕРЕЛІК
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування у 2022 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Обсяг фінансування, тис. гривень

Введення в експлуатацію

дороги, кілометрів

мосту, пог. метрів

Вінницька область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Будівництво прикордонного мостового переходу через р. Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць

688 772,4


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


688 772,4

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 321 + 968 - км 325 + 968

2 305

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 312 + 968 - км 317 + 968

9 184

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 317 + 968 - км 321 + 968

3 596,4

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 376 + 968 - км 381 + 968

11 425,3

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

654,4


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


27 165,1

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 392 + 053 - км 397 + 666

8 811,4

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397 + 666 - км 403 + 740

744,6

Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, км 124 + 050 - км 191 + 503 (окремими ділянками)

63 576

Т-02-33 Вапнярка - Крижопіль - Піщанка - контрольно-пропускний пункт “Загнитків” (окремими ділянками)

76 490

2

Т-02-12 Вінниця - Шпиків - Комаргород на ділянці км 8 + 815 - км 23 + 646

53 670,4

3,83

Т-23-08 Гуків - Дунаївці - Могилів-Подільський (окремими ділянками)

1 246,6

Р-08 Немирів - Ямпіль (окремими ділянками)

907 415,1

27,2

Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка на ділянці км 260 + 650 - км 283 + 680 (окремими ділянками)

121 665,3

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 386 + 968 - км 392 + 053

220,1


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


1 233 839,5


33,03

Разом за розділом “Вінницька область”

1 949 777

33,03

Волинська область

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, км 153 + 000 - км 158 + 573

4 476,8


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


4 476,8

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 56 + 122 - км 63 + 822

29 901,1

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63 + 822 - км 71 + 822

11 765,3

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) км 98 + 576 - км 104 + 796

21 761,5

6,22

Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 16 + 300 - км 21 + 000

28 966,6

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) км 108 + 580 - км 115 + 540

11 326,5


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


103 721


6,22

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-07 Київ - Ковель - Ягодин (м. Люблін) км 487 + 500 - км 505 + 902 (окремими ділянками), на ділянці км 496 + 000 - км 505 + 902

653,7

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест), км 1 + 000 - км 56 + 122 (окремими ділянками)

6 112,4

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) км 165 + 050 - км 168 + 540

1 008,3

Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42 + 000 - км 89 + 514 (окремими ділянками) з під’їздом до м. Володимира-Волинського км 0 + 000 - км 1 + 250 та об’їздом м. Володимира-Волинського км 0 + 000 - км 3 + 800

72,3

Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква, км 3 + 029 - км 42 + 000 (окремими ділянками)

34 751

Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, км 4 + 468 - км 71 + 473 (окремими ділянками)

19 227,2

Т-03-01 Залісся - /Т-03-02/ км 6 + 070 - км 11 + 670

327,3

Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка -Горохів - Берестечко - Козин - Кременець - /М-06/, км 50 + 840 - км 185 + 600 (окремими ділянками)

31 131,3

Т-03-08 Любомль - Дубечне - Здомишель - Ратне - Камінь-Каширський - Любешів - /Р-14/, км 26 + 890 - 60 + 700 (окремими ділянками)

100 464,3

Т-18-02 /М-07/ - Маюничі - Велика Осниця - Красноволя - Колки - /Р-14/ - Копилля - Рожище - Торчин - Шклинь - /Н-17/, км 61 + 085 - км 79 + 076 (окремими ділянками)

69 969,6

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 381 + 354 - км 381 + 723 автомобільної дороги державного значення М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін)

3 326,2

Т-18-02 /М-07/ - Маюничі - Велика Осниця - Красноволя - Колки - /Р-14/ - Копилля - Рожище - Торчин - Шклинь - /Н-17/ на ділянці км 124 + 328 - км 130 + 453 (окремими ділянками)

1 304,8

Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/ км 0 + 000 - км 45 + 500 (окремими ділянками)

1 252,9


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


269 601,3

Разом за розділом “Волинська область”

377 799,1

6,22

Дніпропетровська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, транспортна розв’язка в двох рівнях на км 27 + 970

3 784,2

1,576

45,8

Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв’язка в двох рівнях на перетині з автомобільною дорогою Під’їзд до аеропорту “Дніпро”

79 383,1

Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 4 + 200 - межа м. Дніпра

118 842,1

Будівництво ділянки дороги другої черги Південного обходу м. Дніпра від межі м. Дніпра до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана

140 282,9

Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, штучні споруди для проїзду сільгосптехніки

10 547,4

68,81

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області на ділянці км 28 + 600 - межа Дніпропетровської області

1 488 411,8

Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь до межі м. Дніпра, км 0 + 000 - км 1 + 800

27 675

1,8


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


1 868 926,5


3,376


114,61

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 355 + 864 - км 358 + 664

35 109

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 358 + 664 - км 361 + 164

51

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 361 + 164 - км 363 + 822

373,6

Реконструкція мосту з підходами через р. Чортомлик на км 206 + 925 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя

158 394,3

Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 271 + 086 - км 272 + 586

76 642,1


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


270 570

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Шляхопровід з підходами на км 301 + 900 автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк)

30 625

1,2

41,13

Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя на ділянці км 140 + 056 - км 155 + 050

144 600

Мостовий перехід на км 1081+058 автомобільної дороги загального користування державного значення М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький)

9 420,6

0,5

41,13

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

17 163,3


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


201 808,9


1,7


82,26

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 151 + 930 - км 196 + 816

56 134,6

5

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянках км 295 + 674 - км 301 + 358, км 302 + 558 - км 302 + 880, км 333 + 111 - км 355 + 864

7 854,9

0,53

23,55

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 216 + 384 - км 279 + 693 (окремими ділянками)

175 673,2

Т-04-39 Кринички - /М-04/ на ділянці км 0 + 628 - км 4 + 698 (окремими ділянками)

9 010

4,07

Т-04-05 Дніпро - Хутірське (окремими ділянками), Дніпропетровська область км 2 + 757 - км 18 + 557

229 248,2

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 72 + 442 - км 151 + 930 (окремими ділянками)

99 811

2,5

Т-04-33 Божедарівка - Болтишка - Малософіївка на ділянці км 0 + 000 - км 22 + 292 (окремими ділянками)

240 657,8

17,092


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


818 389,7


29,192


23,55

Разом за розділом “Дніпропетровська область”

3 159 695,1

34,268

220,42

Донецька область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Т-05-21 /М-03/ - під’їзд до м. Святогірська на ділянці км 0 + 000 - км 9 + 370

69 067,1

Міст на км 94 + 367 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка

8 465,3

Міст на км 2 + 095 автомобільної дороги Т-05-15 Олександрівка - Покровськ - Костянтинопіль

2 365,4

Міст на км 111 + 426 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-18 Богатир - Велика Новосілка - Нікольське

7 319,7

Шляхопровід на км 8 + 101 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-16 Костянтинівка - Торецьк

9 491,9

47,4

Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка, км 13 + 535 - км 16 + 800

5 796,5

3,3

Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка, км 16 + 800 - км 31 + 000

82 646

14,2

Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка на ділянці км 56 + 300 - км 59 + 500

18 690,3

3,2

Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлівка, км 59 + 500 - км 71 + 200

1 200

11,7

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 604 + 086 - км 619 + 286

66 273,5

Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут на ділянці км 165 + 200 - км 178 + 520

6 347,6

Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут на ділянці км 165 + 200 - км 178 + 520

57 897,4

Т-05-14 Добропілля - Лиман, км 28 + 300 - км 36 + 750

5 615,8

8,5

Т-05-14 Добропілля - Лиман, км 36 + 750 - км 49 + 615

18 629,8

12,9

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

1 490,8


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


361 297,1


53,8


47,4

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Н-20 Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь на ділянці км 188 + 004 - км 208 + 666

57 001,8


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


57 001,8

Разом за розділом “Донецька область”

418 298,9

53,8

47,4

Житомирська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Транспортна розв’язка на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 214 + 223

1 779


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


1 779

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 52 + 250 - км 58 + 000

8 186

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 78 + 490 - км 84 + 995

24 947

М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево, Ужгород) на ділянці км 129 + 6 - км 151 + 73

4 309,1


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


37 442,1

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 75 + 599 - км 82 + 199

19 872

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 69 + 099 - км 75 + 599

2 818

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 62 + 200 - км 68 + 700

2 101

Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка на ділянці км 305 + 618 - км 311 + 009

101

Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка на ділянці км 311 + 009 - км 315 + 766

101

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 85 + 619 - км 91 + 000

66 250

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 91 + 000 - км 96 + 237

23 872

Влаштування освітлення автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянках км 4 + 132 - км 8 + 924, км 11 + 540 - км 12 + 870, км 14 + 050 - км 15 + 340, км 17 + 830 - км 20 + 300, км 28 + 100 - км 28 + 800, км 30 + 250 - км 31 + 650, км 41 + 750 - км 43 + 300, км 44 + 050 - км 44 + 850, км 46 + 130 - км 48 + 780

4 579

Влаштування освітлення автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянках км 165 + 350 - км 169 + 970, км 182 + 704 - км 205 + 290

10 061

Міст через р. Случ на автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі - Шепетівка на км 92 + 351

6 880

102,7

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 41 + 483 - км 46 + 483

27 609

5,25

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 134 + 821 - км 136 + 589

2 043

Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 92 + 437 - км 98 + 577

8 372

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 84 + 995 - км 87 + 388

16 836

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

248,9


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


191 743,9


5,25


102,7

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 148 + 000 - км 152 + 203

100

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю), км 50 + 483 - км 71 + 990, км 96 + 879 - км 134 + 821, км 136 + 589 - км 148 + 000

361 536

Т-06-11 Ставище - Брусилів - Попільня на ділянках км 16 + 700 - км 36 + 420, км 43 + 500 - км 47 + 600

1 581

Т-06-12 Новоград-Волинський - Полонне - Староконстянтинів на ділянці км 6 + 000 - км 47 + 950

2 000

Т-06-01 Баранівка - Висока Піч (окремими ділянками)

690,7

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 124 + 100 - км 125 + 500 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево, Ужгород)

9 446

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 148 + 700 - км 149 + 500 автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю)

8 520


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


383 873,7

Разом за розділом “Житомирська область”

614 838,7

5,25

102,7

Закарпатська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

1 538,2


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


1 538,2

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

606


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


606

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-06 Київ - Чоп на ділянці км 811 + 030 - км 821 + 512

25 000

М-26 Вилок - Неветленфолу - контрольно-пропускний пункт “Дяково” на ділянці км 5 + 150 - км 10 + 700

70 000

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 169 + 500 - км 172 + 400

5 250


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


100 250

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-06 Київ - Чоп на ділянці км 790 + 321 - км 811 + 030

1 420,9

М-06 Київ - Чоп на ділянці км 821 + 512 - км 827 + 400

1 485,1

М-23 Берегове - Виноградів - Велика Копаня на ділянці км 0 + 784 - км 21 + 400

4 975,2

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянках км 162 + 000 - км 167 + 700, км 179 + 100 - км 190 + 020, км 190 + 442 - км 200 + 792, км 201 + 102 - км 209 + 020

43 350

1

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянці км 123 + 773 - км 151 + 400

42 650

0,627

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 152+518 - км 169+500

22 330

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 172 + 400 - км 196 + 922

1 165

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 196 + 922 - км 205 + 016

235

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 214 + 900 - км 233 + 197

994,3

Т-07-12 Перечин - Свалява на ділянці км 0 + 000 - км 10 + 000

59 490

Т-07-12 Перечин - Свалява на ділянці км 30 + 580 - км 39 + 927

667

Т-07-20 Міжгір’я - Синевир на ділянці км 0 + 000 - км 15 + 460

38 700

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху (зважування в русі WIM) на автомобільній дорозі державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород км 226 + 700 - км 230 + 250

5 960

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянці км 43 + 500 - км 73 + 300

4 720

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянках км 151 + 400 - км 154 + 100, км 157 + 545 - км 157 + 905, км 159 + 590 - км 159 + 720

5 100

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянках км 154 + 100 - км 157 + 545, км 157 + 905 - км 159 + 590, км 159 + 720 - км 162 + 000

5 200

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянці км 167 + 700 - км 173 + 000

11 920

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянці км 190 + 020 - км 190 + 442

2 970,2

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород на ділянці км 146 + 204 - км 152 + 518

5 977

Р-21 Долина - Хуст на ділянці км 44 + 983 - км 76 + 900

19 050

0,4

Р-21 Долина - Хуст на ділянці км 96 + 076 - км 112 + 000

510

Р-21 Долина - Хуст на ділянці км 112 + 000 - км 128 + 770

1 225

Т-07-18 Нижні Ворота - Воловець - Міжгір’я, км 0 + 000 - км 44 + 600

1 530

1,0


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


281 624,7


3,027

Разом за розділом “Закарпатська область”

384 018,9

3,027

Запорізька область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь “Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)”

1 861 246,6


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


1 861 246,6

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Міст через р. Кільтичія на км 124 + 637 автомобільної дороги державного значення Н-30 Василівка - Бердянськ

3 058,5

Міст через р. Конка на км 186 + 995 автомобільної дороги державного значення Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь

2 129,5

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

3 458


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


8 646

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Міст через р. Малий Утлюг на км 437 + 695 автомобільної дороги державного значення М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. Лівий проїзд

7 864,6

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 400 + 892 - км 413 + 292

47 139,5

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 568 + 343 - км 574 + 343

33 479,2

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 574 + 343 - км 580 + 000

121 920,6

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 428 + 343 - км 442 + 731

32 318,3

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 580 + 000 - км 592 + 000

28 429,6

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 592 + 000 - км 604 + 086

34 976,9

Т-08-05 Кам’янка-Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе - /М-14/ на ділянці км 0 + 000 - км 19 + 617

26 952,6

Т-08-05 Кам’янка - Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе - /М-14/ на ділянці км 44 + 800 - км 49 + 800

13 094,9

Т-08-05 Кам’янка - Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе - /М-14/ на ділянці км 51 + 665 - км 55 + 665

5 853,1

Міст через р. Берданка на км 126 + 860 автомобільної дороги державного значення Н-30 Василівка - Бердянськ

1 500

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 412 + 971 - км 422 + 343

27 534,1

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 422 + 343 - км 428 + 343

40 291,3

Т-08-05 Кам’янка-Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе - /М-14/ на ділянці км 23 + 007 - км 44 + 800

353 832,5


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


775 187,2

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094

100 563,3

Т-04-01 Дніпро - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь на ділянці км 191 + 283 - км 235 + 980

218 191,5

Т-08-19 Більмак - /М-14/ на ділянці км 21 + 870 - км 50 + 167

365 183,7

Т-04-08 Павлоград - Васильківка - Новомиколаївка - Оріхів - Токмак на ділянці км 78 + 093 - км 103 + 826

131 879,4

Т-04-08 Павлоград - Васильківка - Новомиколаївка - Оріхів - Токмак на ділянці км 140 + 208 - км 169 + 671

70 628,8

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 123 + 800 - км 124 + 800 автомобільної дороги державного значення Н-30 Василівка - Бердянськ

4 389,9

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 280 + 400 - км 281 + 400 автомобільної дороги державного значення М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта

8 251,2


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


899 087,8

Разом за розділом “Запорізька область”

3 544 167,6

Івано-Франківська область

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 44 + 297 - км 61 + 197

163 482


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


163 482

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Шляхопровід на км 254 + 302 автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів

9 976,5

Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль на ділянці км 4 + 657 - км 11 + 189

12 259,8

Міст на км 93 + 710 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський

1 856

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка на ділянці км 62 + 758 - км 77 + 650

17 578

0,45

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

371


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


42 041,3


0,45

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль на ділянках 0 + 000 - км 4 + 657, км 11 + 189 - км 33 + 811

4 894,4

Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський на ділянці км 0 + 000 - км 177 + 894 (окремими ділянками)

37 482,3

Р-38 Богородчани - Гута на ділянці км 0 + 000 - км 36 + 341

66 418,9

Т-09-05 Делятин - Раківчик на ділянці км 0 + 000 - км 28 + 057

5 199,9

Т-09-09 Снятин - Косів - Старі Кути на ділянці км 0 + 000 - км 50 + 510

4 330,3

Т-14-19 Миколаїв - Жидачів - Калуш на ділянках км 67 + 776 - км 71 + 626, км 72 + 186 - км 76 + 476

30 606

6,2

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 31 + 200 - км 31 + 800 автомобільної дороги державного значення Р-20 Снятин - Тязів

134,9

Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів на ділянках км 238 + 127 - км 241 + 400, км 269 + 442 - км 293 + 025

20 522,4

Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига на ділянці км 16 + 411 - км 203 + 957 (окремими ділянками)

22 000


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


191 589,1


6,2

Разом за розділом “Івано-Франківська область”

397 112,4

6,65

Київська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Надземний пішохідний міст на км 35 + 350 автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса

1 106,7

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

7 000


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


8 106,7

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 52 + 935 - км 65 + 900

35 545

Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 65 + 900 - км 79 + 950

20 502

Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 79 + 950 - км 89 + 600

132 896,9

Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 97 + 000 - км 110 + 585

82 771

Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка на ділянці км 467 + 250 - км 469 + 250

6 239,9

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 0 + 175 - км 7 + 111

6 709,6

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці 7 + 111 - км 15 + 411

98 931,9

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці км 43 + 000 - км 50 + 700

37 881,8

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці км 50 + 700 - км 59 + 000

35 242,1

Мостовий перехід через р. Уж на км 132 + 938 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-02 Київ - Іванків - Овруч

658

Мостовий перехід через р. Бобер на км 118 + 070 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-02 Київ - Іванків - Овруч

1 609

Міст через р. Ірпінь на км 11 + 818 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-04 Київ - Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка

2 325,6

Мостовий перехід через р. Хочева на км 23 + 016 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-02 Підхід до Чорнобильської АЕС (контрольно-пропускний пункт “Дитятки”)

390

Мостовий перехід через р. Вересня на км 107 + 320 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-02 Київ - Іванків - Овруч

3 682,2


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


465 385

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Р-17 Біла Церква - Тетіїв - Липовець - Гуменне - /М-12/, км 1 + 842 - км 33 + 089 (окремими ділянками)

121 808,4

1,9

Т-10-22 Миронівка - Богуслав - /Р-04/, км 5 + 180 - км 36 + 100

950

Т-10-25 Баришівка - /М-03/ - Переяслав-Хмельницький, км 0 + 000 - км 7 + 390

408

М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 18 + 000 - км 34 + 950

265 388,7

Т-10-08 Київ - Літочки - Кіпті на ділянці км 3 + 810 - км 18 + 437

14 126

Р-03 Північно-Східний обхід м. Києва км 0 + 000 - км 0 + 950, км 1 + 050 - км 5 + 000, км 9 + 040 - км 9 + 900, км 10 + 020 - км 11 + 100, км 12 + 800 - км 19 + 000

20 447

2,2

Т-10-17 Миронівка - Ольшаниця - Рокитне - Троїцьке - /Р-04/ км 39 + 470 - км 49 + 437 (окремими ділянками)

95 767,8

4


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


518 895,9


8,1

Разом за розділом “Київська область”

992 387,6

8,1

Кіровоградська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

604,4


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


604,4

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Міст на км 292 + 710 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь

7 104,1

Т-12-12 Новомиргород - Велика Виска на ділянці км 12 + 700 - км 16 + 700

29 162,2

Шляхопровід на км 759 + 149 автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю)

16 815

Міст на км 52 + 692 автомобільної дороги загального користування державного значення М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк)

3 817,7

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

37,8


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


56 936,8

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Міст на км 11 + 010 автомобільної дороги державного значення Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя

15

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 707 + 714 - км 714 + 545

47 056,5

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 720 + 995 - км 729 + 657

86 700,6

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 729 + 657 - км 734 + 600

75 944,6

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 734 + 600 - км 747 + 600

122 945

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 747 + 600 - км 760 + 264

115 844,5

Шляхопровід на км 708 + 186 автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю)

17 555,4

Міст на км 714 + 615 автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю)

3 500

Р-10 /Р-09/ - Черкаси - Чигирин - Кременчук на ділянці км 192 + 294 - км 196 + 532

40 631,8

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

2 022,5


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


512 215,9

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 584 + 222 - км 704 + 400 (окремими ділянками) (ділянка км 597 + 330 - км 630 + 790)

72 982,5

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 584 + 222 - км 704 + 400 (окремими ділянками) (ділянка км 640 + 790 - км 683 + 600)

53 513,6

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 584 + 222 - км 704 + 400 (окремими ділянками) (ділянка км 683 + 640 - км 698 + 480)

6 120,8

Південний обхід м. Кропивницького на ділянці км 5 + 000 - км 11 + 163 автомобльної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв

6 500

Т-02-07 Джулинка - Гайворон - Благовіщенське - /М-05/ на ділянках км 6 + 800 - км 16 + 100, км 18 + 690 - км 49 + 217

52 675,2

Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка на ділянці 43 + 590 - км 63 + 712 (окремими ділянками)

122 523,2

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 613 + 300 - км 619 + 000 автомобільної дороги державного значення M-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький)

7 253,7


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


321 569

Разом за розділом “Кіровоградська область”

891 326,1

Луганська область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Міст через р. Хорина на км 19 + 213 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове - Новопсков - Мілове

14 240,4

Міст через р. Борова на км 167 + 076 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ)

17 086,1

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

5 458,4


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


36 784,9

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Т-13-07 Сватове - Новопсков - Мілове (окремими ділянками) на ділянці км 1 + 400 - км 26 + 000

49 938,5

Т-13-07 Сватове - Новопсков - Мілове (окремими ділянками) на ділянці км 83 + 100 - км 120 + 052

168 240,8

Р-66 Контрольно-пропускний пункт “Демино-Олександрівка” - Сватове - Лисичанськ - Луганськ на ділянці км 158 + 850 - км 194 + 500

389,6

Т-13-08 Старобільськ - Марківка на ділянці км 0 + 000 - км 54 + 300 (окремими ділянками)

6 076

Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 167 + 000 - км 175 + 000

26 214,8

Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт “Танюшівка” - Старобільськ - Бахмут на ділянці км 141 + 100 - км 155 + 100

3 839,2

Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 195 + 000 - 230 + 000

54 911

Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 230 + 000 - км 265 + 000

2 918,6

Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 265 + 000 - км 300 + 885

3 900,3

Т-13-13 Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 0 + 000 - км 54 + 125 (окремими ділянками)

1 875,4

Т-13-13 Троїцьке - Білокуракине - Старобільськ на ділянці км 54 + 125 - км 108 + 250 (окремими ділянками)

1 875,4


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


320 179,6

Разом за розділом “Луганська область”

356 964,5

Львівська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 16 + 100 - км 21 + 700

49 317,4

Будівництво автомобільної дороги державного значення Т-14-03 Грушів - Немирів на ділянці км 0 + 000 - км 3 + 000 (обхід с. Грушів)

316,8


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


49 634,2

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка на ділянці км 97 + 863 - км 123 + 370

64 704,7

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів -Пустомити - Меденичі км 28 + 775 - км 38 + 200

215

Шляхопровід через залізницю на км 4 + 014 автомобільної дороги загального користування державного значення М-10 Львів - Краковець (на м. Краків) (Західний обхід м. Львова)

1 681,3

Мостовий перехід через р. Західний Буг на км 33 + 044 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів - Радехів -Луцьк

1 664,6

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

4 345


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


72 610,6

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 0 + 000 - км 44 + 230

116 074,3

Т-14-03 Грушів - Немирів на ділянці км 3 + 000 - км 12 + 382

3 094,1

Мостовий перехід через р. Орявчик на км 672 + 728 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ - Чоп

1 645,4

19,0

Мостовий перехід через р. Орява на км 675+835 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ - Чоп

746

20,6

Мостовий перехід через р. Сможанка в с. Сможе на км 688 + 866 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ - Чоп

979,9

51

Мостовий перехід в с. Славське на км 21 + 910 автомобільної дороги державного значення Т-14-24 Сколе - Славське

1 770,9

33

Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка на ділянках км 0 + 000 - км 12 + 000, км 24 + 500 - км 34 + 000

2 506,6

21,5

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

8 214


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


135 031,2


21,5


123,6

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-06 Київ - Чоп на ділянці км 553 + 000 - км 554 + 180

3,5

М-06 Київ - Чоп на ділянці км 650 + 800 - км 665 + 400

57

Під’їзд до м. Львова на ділянці км 0 + 000 - км 1 + 260

115,6

Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква, км 137 + 000 - км 159 + 780

22 595,3

Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці км 3 + 000 - км 36 + 138

28 825,9

Т-14-17 Куровичі - Рогатин на ділянці км 0 + 000 - км 29 + 605

19 366,1

1

Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - Кам’янка-Бузька - Бібрка, км 179 + 600 - км 190 + 160

6 397,8

Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 89 + 538 - км 114 + 311

1 239,1


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


78 600,3


1

Разом за розділом “Львівська область”

335 876,3

22,5

123,6

Миколаївська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

3 190,2


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


3 190,2

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ) на ділянці км 183 + 200 - км 185 + 800

106 500,9

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

580


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


107 080,9

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів) на ділянці км 76 + 416 - км 99 + 484

10 857,1

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 126 + 000 - км 129 + 122

5 283

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 139 + 716 - км 142 + 800

39 903

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198 + 300 - км 235 + 614

1 697

Міст на км 147 + 827 автомобільної дороги Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ) з підходами

10 977,9

Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг на ділянці км 179 + 600 - км 207 + 656

21 785,4

Р-75 Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка на ділянці км 89 + 100 - км 103 + 100

45 679,3

Міст на км 115 + 405 автомобільної дороги Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг з підходами

3 255

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

1 944


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


141 381,7

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ) на ділянці км 113 + 678 - км 134 + 050

79 983,2

Т-15-13 Нечаяне - Очаків на ділянці км 12 + 000 - км 17 + 000

2 234

Т-15-15 Федорівка - Рибаківка - база відпочинку “Лугове” на ділянці км 0 + 000 - км 25 + 174

156 001,4

7


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


238 218,6

7

Разом за розділом “Миколаївська область”

489 871,4

7

Одеська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Т-16-44 Контрольно-пропускний пункт “Лісне” - контрольно-пропускний пункт “Малоярославець Перший” за новим напрямком в обхід території Республіки Молдова на ділянці Лісне - Єлизаветівка

6 200

М-28 Одеса - Южний - /М–14/ з під’їздами (під’їзд до Одеського морського порту)

358 000


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


364 200

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг на ділянці км 86 + 900 - км 90 + 000

25 000


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


25 000

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-05 Київ - Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445 + 432

30 000

1,179

523,44

Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ на ділянці км 37 + 000 - км 42 + 000

34 500

Т-16-44 Контрольно-пропускний пункт “Лісне” - контрольно-пропускний пункт “Малоярославець Перший”, км 14 + 000 - км 15 + 500

6 100

Р-72 Контрольно-пропускний пункт “Старокозаче” - Білгород-Дністровський на ділянці км 0 + 000 - км 10 + 527

63 000

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

500


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


134 100


1,179


523,44

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-05 Київ - Одеса на ділянці км 447 + 000 - км 448 + 000 Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху

2 000

Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, км 266 + 264 - км 281 + 029

500

Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, км 281 + 029 - км 299 + 000

2 000

Т-16-15 Контрольно-пропускний пункт “Великоплоске” - Новопетрівка - Цебрикове - Знам’янка - Березівка на ділянці км 0 + 000 - км 14 + 000

48 500

Т-16-27 Контрольно -пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата, км 0 + 000 - км 21 + 310

33 700

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 51 + 000 - км 53 + 000 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг

980

Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата, км 61 + 650 - км 70 + 414

5 500

Т-16-08 Болград - Кубей - Арциз, км 39 + 500 - км 45 + 900

3 500

Т-16-44 Контрольно-пропускний пункт “Лісне” - контрольно-пропускний пункт “Малоярославець Перший” на ділянках км 13 + 160 - км 14 + 000, км 15 + 500 - км 25 + 200, км 26 + 200 - км 34 + 300, км 36 + 300 - км 40 +105

5 700


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


102 380

Разом за розділом “Одеська область”

625 680

1,179

523,44

Полтавська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці обходу м. Кременчука з мостовим переходом через р. Дніпро у м. Кременчуці

152 920,6

Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103 + 500 - км 105 + 200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

1 256,4

Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105 + 200 - км 108 + 000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

85 193,1

Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108 + 000 - км 111 + 120 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

56 766,7

Будівництво обходу м. Кобеляки на ділянці км 111 + 120 - км 113 + 000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

1 019

Будівництво обходу м. Кобеляки на ділянці км 113 + 000 - км 114 + 000 (мостовий перехід через р. Ворскла) при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

2 038

Будівництво обходу м. Кобеляки на ділянці км 114 + 000 - км 116 + 500 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

225 199

Будівництво обходу м. Кобеляки на ділянці км 116 + 500 - км 119 + 700 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

335 157,3

Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128 + 552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 128 + 000 - км 129 + 400

39 427,9

Будівництво обходу м. Решетилівки на ділянці км 159 + 965 - км 168 + 110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

99 568,5

Будівництво обходу м. Решетилівки на ділянці км 168 + 110 - км 172 + 140 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

712 729,6

Будівництво транспортної розв’язки на перетині автомобільних доріг державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський і Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

124 259

Будівництво обходу м. Решетилівки на ділянці км 172 + 140 - км 174 + 145 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

231 778,5


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


2 067 313,6

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 96 + 550 - км 100 + 300

1 019

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 100 + 300 - км 103 + 500

15 246,1

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 119 + 700 - км 124 + 800

5 540,7

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 124 + 800 - км 128 + 000

33 480,4

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 131 + 150 - км 133 + 500

26 102

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 133 + 500 - км 137 + 900

59 102

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 137 + 900 - км 141 + 200

35 324,3

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 141 + 200 - км 146 + 081

1 019

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 146 + 081 - км 150 + 000

30 570

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 150 + 000 - км 155 + 000

133 489

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка на ділянці км 155 + 000 - км 159 + 965

81 037,4

Реконструкція металевого фермового прогону мосту через р. Сула на км 170 + 867 автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь

7 122,2

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

103,2


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


429 155,3

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-22 Полтава - Олександрія на ділянці км 92 + 345 - км 95 + 345

7 497,6

М-22 Полтава - Олександрія на ділянці км 101 + 045 - км 103 + 679

6 278,2

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці правобережних заплавних прогонів мосту через р. Сула км 170 + 867

103 137,4

Р-11 Полтава - Красноград на ділянці км 25 + 850 - км 29 + 150

642,3

Міст через р. Артополот на автомобільній дорозі державного значення Т-17-05 Лохвиця - Гадяч - Охтирка - контрольно-пропускний пункт “Велика Писарівка”, км 5 + 320

15

Міст через р. Ворскла на автомобільній дорозі державного значення Н-12 Суми - Полтава, км 137 + 602

1 422,9

Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин на ділянці км 187 + 371 - км 205 + 656

50

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

50


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


119 093,4

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Т-17-05 Лохвиця - Гадяч - Охтирка - контрольно-пропускний пункт “Велика Писарівка” (окремими ділянками)

908,4

Н-12 Суми - Полтава (окремими ділянками)

583,9

Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (окремими ділянками)

850

Р-42 Лубни - Миргород - Опішня - /Н-12/ (окремими ділянками)

8 017,2

Т-17-16 Хорол - Семенівка - Кременчук (через с. Бочки) (окремими ділянками)

585,6

Р-11 Полтава - Красноград на ділянці км 32 + 550 - км 45 + 928

135,1

М-22 Полтава - Олександрія, км 1 + 655 - км 48 + 000, км 75 + 000 - км 101 + 040, км 117 + 148 - км 126 + 340 (окремими ділянками)

44 087

Р-11 Полтава - Красноград на ділянці км 0 + 000 - км 25 + 850 (окремими ділянками)

39 156,1

3,85


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


94 323,3


3,85

Разом за розділом “Полтавська область”

2 709 885,6

3,85

Рівненська область

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Т-18-32 /Н-22 / - Ходоси - Кустин - /Н-25/ на ділянці км 4 + 426 - км 8 + 426

4 655,1


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


4 655,1

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 12 + 000 - км 17 + 000

3 075,9

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 17 + 000 - км 22 + 000

11 830,9

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 32 + 000 - км 37 + 000

31 790,3

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 37 + 000 - км 45 + 000

89 490,4

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 74 + 630 - км 82 + 600

19,9

7,97

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 112 + 000 - км 117 + 000

400

Капітальний ремонт мосту на км 0 + 292 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ - Чоп (південний підхід до м. Рівного)

43,6

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на ділянці км 150 + 500 - км 156 + 700

42 000

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 189 + 000 - км 194 + 000

6 175,4

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 201 + 000 - км 204 + 500

441,9

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

622


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


185 890,3


7,97

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Р-77 Рівне - Тучин - Гоща - /Н-25/ на ділянках км 0 + 000 - км 20 + 700, км 21 + 100 - км 35 + 598

181 566,3

Р-77 Рівне -Тучин - Гоща - /Н-25/ на ділянці км 38 + 323 - км 68 + 295 (окремими ділянками)

50

Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/ на ділянці км 189 + 900 - км 219 + 100

6 105

Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань - /М-06/ на ділянці км 80 + 550 - км 90 + 800

32 232

Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань - /М-06/ на ділянці км 131 + 600 - км 135 + 300

10 200

Штучні споруди на автомобільній дорозі державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ на ділянці від автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне км 150 + 500 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ км 4 + 426

40 142,5

М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) на ділянках км 245 + 948 - км 302 + 800, км 303 + 170 - км 353 + 870

4 205

Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ на ділянці від автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне км 150+500 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ км 4 + 426

7 849,2

Т-18-08 Зарічне - Борове - Стара Рафалівка - Полиці на ділянці км 44 + 900 - км 61 + 800

45 151,8

М-06 Київ - Чоп на ділянці км 258 + 513 - км 432 + 877 (окремими ділянками)

750

Т-18-01 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно (окремими ділянками)

18 003,4

Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань - /М-06/ на ділянці км 18 + 450 - км 26 + 450

27 536,8


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”

373 792

Разом за розділом “Рівненська область”

564 337,4

7,97

Сумська область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-12 Суми - Полтава на ділянках км 60 + 620 - км 62 + 900 та км 67 + 800 - км 70 + 575

14 445

Н-12 Суми - Полтава на ділянці км 71 + 000 - км 75 + 220

14 820

Мостовий перехід на км 134 + 041 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-06 контрольно-пропускний пункт “Рижівка” - Білопілля - Миколаївка - Лебедин - Лантратівка

2 925

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232 + 360 - км 244 + 000

21 171


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


53 361

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Н-12 Суми - Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками)

54 945

6,3

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (окремими ділянками)

13 866

Р-61 Батурин - Конотоп - Суми (окремими ділянками)

50 160

4,5

Т-17-05 Лохвиця - Гадяч - Охтирка - контрольно-пропускний пункт “Велика Писарівка” (окремими ділянками)

75 630

0,8

Т-19-01 Суми - Миропілля - Осоївка - /Р-45/ (окремими ділянками)

41 195

1

Т-19-06 Контрольно-пропускний пункт “Рижівка” - Білопілля - Миколаївка - Лебедин - Лантратівка (окремими ділянками)

40 474

1,6

Т-19-08 Шостка - Зноб-Новгородське - Середина-Буда (окремими ділянками)

40 631

1,1

Т-19-12 Шостка - Ямпіль (влаштування тротуарів на ділянці км 0 + 669 - км 2 + 609)

1 838

Т-19-14 Хмелів - Чернеча Слобода - Буринь (окремими ділянками)

54 384

Т-19-23 Тростянець - Ницаха - Солдатське - /Р-45/ (окремими ділянками)

47 855

М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ (на м. Брянськ) (влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на ділянці км 168 + 100 - км 168 + 750)

350

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на ділянці км 191 + 500 - км 192 + 500)

270

Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин (окремими ділянками)

21 974

3,6

Р-65 Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - контрольно-пропускний пункт “Катеринівка” (окремими ділянками)

19 131

0,3

Т-19-18 Краснопілля - контрольно-пропускний пункт “Покровка” (окремими ділянками)

1 280

0,1


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


463 983


19,3

Разом за розділом “Сумська область”

517 344

19,3

Тернопільська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

1 000


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


1 000

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 77 + 650 - 93 + 061

22 015

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 93 + 061 - км 94 + 511

4 040

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 95 + 711 - км 96 + 411

260

Міст на км 129 + 464 автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю)

5 896

Міст на км 201 + 349 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський

249

Міст через р.Серет на автомобільній дорозі державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль км 103 + 602

502

Міст на км 65 + 811 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль

4 663

Т-20-10 Збараж - Підволочиськ на ділянці км 35 + 000 - км 40 + 118

3 224

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

1 400


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


42 249

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 96 + 411 - км 97 + 428

1 142

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 97 + 428 - км 145 + 133

19 230

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 153 + 775 - км 192 + 628

5 080

Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль км 33 + 811 - км 106 + 769 (окремими ділянками)

14 755

15

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернiвцi - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 328 + 632 - км 395 + 000 (окремими ділянками)

2 230

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернiвцi - Тереблече (на м. Бухарест) км 345 + 000 - км 446 + 562 (окремими ділянками)

12 230

Р-39 Броди - Тернопіль, км 43 + 200 - км 72 + 224

470

Т-20-02 Тернопіль - Скалат - Жванець, км 0 + 000 - км 36 + 000

74 000

10

Шляхопровід на км 9 + 146 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-41 Обхід м. Тернополя

2 200

Т-20-10 Збараж - Підволочиськ, км 24 + 000 - км 32 + 900

964

Т-09-03 Галич - Підгайці - Сатанів, км 107 + 000 - км 132 + 100

69 000

Т-20-16 Бучач - Товсте, км 0 + 000 - км 12 + 500

5 715

Т-20-16 Бучач - Товсте на ділянці км 12 + 500 - км 37 + 900

56 680

Т-09-03 Галич - Підгайці - Сатанів на ділянці км 12 + 722 - км 107 + 000

119 600

Т-20-20 /М-19/ - /Мишковичі/ - Дружба на ділянці км 0 + 448 - км 6 + 500

63 550

Т-20-01 Бучач - Чортків - Скала-Подільська (окремими ділянками)

195 150

3


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


641 996


28

Разом за розділом “Тернопільська область”

685 245

28

Харківська область

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

2 037,3


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


2 037,3

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Шляхопровід з підходами на км 553 + 506 автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) у с. Гракове

24 500

М-20 Харків - Щербаківка (на м. Бєлгород) на ділянці км 12 + 120 - км 12 + 620

6 662,4

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

348,6


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


31 511

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472 + 045 - км 493 + 400 (окремими ділянками)

30 979,2

1

М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493 + 900 - км 516 + 400

3 820,4

М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472 + 200 - км 646 + 200 (влаштування освітлення)

344,7

Шляхопровід на км 484 + 390 автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону)

601,5

Шляхопровід на км 473 + 610 автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону)

581,3

Р-46 Харків - Охтирка км 0 + 000 - км 80 + 813 (влаштування освітлення)

780,3

Т-21-15 Гусарівка - Грушуваха на ділянці км 0 + 000 - км 34 + 100

51 588,9

Т-21-20 Зачепилівка - Андріївка - Кегичівка - Старовірівка - /М-18/ на ділянці км 17 + 800 - км 39 + 400

38 889,1

1,7

Р-11 Полтава - Красноград на ділянці км 45 + 136 - км 52 + 112

134 389,2

5

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 0 + 100 - км 1 + 100 автомобільної дороги державного значення P-46 Харків - Охтирка

15 886

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 533 + 000 - км 534 + 860 автомобільної дороги державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону)

21 089,5

Т-21-13 Золочів - Максимівка на ділянці км 0 + 000 - км 33 + 394

27 725,6

2

М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), км 516 + 200 - км 646 + 200

53 805,9

Міст на автомобільній дорозі Т-21-22 Ізюм - Барвінкове, км 13 + 111

300

Міст на автомобільній дорозі Т-21-22 Ізюм - Барвінкове, км 13 + 652

380

Міст на автомобільній дорозі Т-21-22 Ізюм - Барвінкове, км 27 + 162

1 500

Т-21-16 /М-03/ - Коломак - Шелестове - Колонтаїв на ділянці км 25+106 - км 38+106

36 635,4

1


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


419 297


10,7

Разом за розділом “Харківська область”

452 845,3

10,7

Херсонська область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

10 666,7


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


10 666,7

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Міст на км 66 + 900 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ

648

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

6 630,8


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


7 278,8

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) (Під’їзд до м. Херсона) на ділянці км 0 + 000 - км 4 + 100

47 746,9

Міст на км 2 + 589 автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) (Під’їзд до м. Херсона)

3 696

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

1 227,9


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


52 670,8

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 0 + 000 - км 10 + 000

27 548,9

Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 125 + 000 - км 148 + 000

94 510

Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 172 + 000 - км 189 + 230

143 283

Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 191 + 600 - км 201 + 525

478,2

Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/ (окремими ділянками)

132 528

Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав на ділянках км 0 + 000 - км 15 + 000, км 18 + 000 - км 19 + 000

1 000

Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав на ділянках км 22 + 500 - км 23 + 500, км 27 + 000 - км 28 + 000, км 30 + 500 - км 32 + 700, км 33 + 700 - км 37 + 000, км 40 + 000 - км 53 + 260

1 804,4


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


401 152,5

Разом за розділом “Херсонська область”

471 768,8

Хмельницька область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

300


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”


300

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 163 + 212 - км 166 + 247

57 419,5

Міст через р. Бужок на км 164 + 917 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці

2 360,8

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

281


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


60 061,3

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Влаштування лівостороннього з’їзду на км 280 + 165 автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю)

10 466,9

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 99 + 900 - км 104 + 000

1 046,8

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 115 + 000 - км 120 + 000

3 875,8

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 301 + 300 - км 302 + 964

24 432

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

2 961,2


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


42 782,7

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 126+540 - км 137+100

65 658,6

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 139 + 200 - км 142 + 064

26 111

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 146 + 064 - км 155 + 400 (окремими ділянками), км 146 + 064 - км 150 + 732

104 376,5

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 146 + 064 - км 155 + 400 (окремими ділянками), км 150 + 732 - км 155 + 400

14 823,4

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 209 + 334 - км 273 + 800 (окремими ділянками), км 209 + 334 - км 215 + 680

7 122,8

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 209 + 334 - км 273 + 800 (окремими ділянками), км 232 + 485 - км 237 + 000

51 196,1

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 209 + 334 - км 273 + 800 (окремими ділянками), км 264 + 000 - км 273 + 800

1 162,1

Т-23-20 /М-12/ - Волочиськ - Підволочиськ на ділянці км 0 + 000 -км 16 + 323 (окремими ділянками)

37 921,4

Т-23-14 Теофіполь - Красилів - /Н-03/ (окремими ділянками), км 0 + 000 - км 30 + 700

58 453,5

Т-18-04 Корець - Славута - Антоніни (окремими ділянками), км 117 + 836 - км 121 + 110

3 895,1

Т-23-17 Кам’янець-Подільський - Стара Ушиця (окремими ділянками), км 4 + 550 - км 31 + 600

138 240,7

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 95 + 813 - км 96 + 800

1 302,7

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 166 + 247 - км 178 + 422 (окремими ділянками), км 166 + 329 - км 170 + 449

137 983,4

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 166 + 247 - км 178 + 422 (окремими ділянками), км 170 + 449 - км 174 + 229

43 629,9

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 291+700 - км 301 +300

100 409,7

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 209 + 334 - км 273 + 800 (окремими ділянками), км 243 + 610 - км 247 + 260

532,3

Р-48 Кам’янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір’я на ділянці км 0 + 000 - км 50 + 000

84 382,1

Т-23-11 Хмельницький - Волочиськ (окремими ділянками)

5 848,5


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


883 049,8

Разом за розділом “Хмельницька область”

986 193,8

Черкаська область

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань на ділянці км 171 + 000 - км 181 + 000

7 006,5

10

276,9


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


7 006,5


10


276,9

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 560 + 224 - км 576 + 388 (окремими ділянками)

225 892,8

Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 123 + 687 - км 133 + 687

3 137,7

Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 133 + 687 - км 143 + 923

12 857,9

Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань на ділянці км 63 + 697 - км 74 + 000

58 770

Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань на ділянці км 111 + 000 - км 123 + 000

18 351,3

12

Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань на ділянці км 123 + 000 - км 135 + 000

2 397

12

Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни на ділянці км 0 + 000 - км 28 + 500 (окремими ділянками)

1 432,2

Т-24-05 Жашків - Буки - Озірна на ділянці км 48 + 170 - км 62 + 000

881

Т-24-09 /М-03/ - Драбів - Золотоноша на ділянці км 14 + 000 - км 24 + 000

711,2

Т-24-11 Звенигородка - Катеринопіль - Тальне - Маньківка на ділянці км 44 + 600 - км 62 + 500

692

Т-24-11 Звенигородка - Катеринопіль - Тальне - Маньківка на ділянці км 62 + 500 - км 74 + 000

494


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


325 617,1


24

Разом за розділом “Черкаська область”

332 623,6

34

276,9

Чернівецька область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Мостовий перехід через р. Прут на км 9 + 510 автомобільної дороги Т-26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт “Дяківці”

5 917,1

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

500


Разом за підрозділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”

6 417,1

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

12 161,8


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”

12 161,8

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 341 + 766 - км 342 + 798

16 664,1

Міст через р. Прут на км 11 + 675 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-07 Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени з під'їздом до станції Вадул-Сірет

26 100,1

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече ( на м. Бухарест), км 518 + 700 - км 519 + 400

49 712,1

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

5 573,3


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”


98 049,6

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Р-63 /Н-03/ - Вартиківці - контрольно-пропускний пункт “Сокиряни” з під’їздами до контрольно-пропускного пункту “Росошани” та контрольно-пропускного пункту “Кельменці” (окремими ділянками) на ділянках км 51 + 000 - км 58 + 730, км 66 + 050 - км 69 + 300, км 82 + 150 - км 86 + 250

72 040,3

Т-26-01 Чернівці - Вашківці - Путила - контрольно-пропускний пункт “Руська” з під’їздом до контрольно-пропускного пункту “Шепіт” на ділянці км 100 + 057 - км 112 + 714

11 701,4

М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) (окремими ділянками) на ділянках км 448 + 273 - км 454 + 300, км 457 + 660 - км 471 + 592, км 471 + 592 - км 482 + 370

66 930,7

Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці (окремими ділянками) на ділянках км 14 + 385 - км 26 + 408, км 41 + 708 - км 43 + 633, км 44 + 653 - км 59 + 752

64 367,9

Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 59 + 792 - км 93 + 605

48 971,5

Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 304 + 490 - км 311 + 764

18 044

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 12 + 800 - км 13 + 300 автомобільної дороги державного значення Р-63 /Н-03/ - Вартиківці - контрольно-пропускний пункт “Сокиряни”

14 614

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 22 + 400 - км 22 + 600 автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця -Сторожинець - Чернівці

12 062,9

Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248 + 700 - км 249 + 200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів)

14 718,4

Т-26-02 Чернівці - Заставна - /М-19/ на ділянці км 16 + 700 - км 22 + 300

10 739,7


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”


334 190,8

Разом за розділом “Чернівецька область”

450 819,3

Чернігівська область

Об’єкти реконструкції автомобільних доріг

Мостовий перехід на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 138 + 100 - км 140 + 000

6 879,4

Мостовий перехід через р. Удай на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 147 + 700 - км 148 + 100

1 460,8

Мостовий перехід через р. Удай на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 161 + 300 - км 162 + 300

8 838,8

Мостовий перехід через р. Лисогір на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 188 + 562 - км 188 + 962

1 034,6


Разом за підрозділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”


18 213,6

Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 108 + 000 - км 116 + 000

21 166,9

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 140 + 100 - км 147 + 700

82 775,9

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 148 + 100 - км 152 + 000

6 018,3

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 168 + 910 - км 178 + 715

40 645

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 198 + 550 - км 205 + 150

53 740,1

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 205 + 150 - км 208 + 341

2 585

Міст через р. Снов біля с. Гвоздиківка на автомобільній дорозі державного значення Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/

7 185,6

Міст через р. Смяч на км 49 + 804 автомобільної дороги державного значення Н-28 Чернігів - Городня - Сеньківка

1 735,6

Міст через р. Тетева на км 76 + 553 автомобільної дороги державного значення Н-28 Чернігів - Городня - Сеньківка

2 183,4

Міст через суходіл на км 23 + 465 автомобільної дороги державного значення Р-56 Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний пункт “Славутич” - Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича)

2 524,6

Міст через суходіл на км 25 + 009 автомобільної дороги державного значення Р-56 Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний пункт “Славутич” - Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича)

2 866,5

Міст через суходіл на км 33 + 456 автомобільної дороги державного значення Р-56 Чернігів - Пакуль - контрольно-пропускний пункт “Славутич” - Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича)

2 353,1

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69 + 000 - км 79 + 150

9 256,6

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 79 + 150 - км 88 + 816

21 201,5

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 116 + 000 - км 125 + 000

226 316,9

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 125 + 000 - км 133 + 000

117 010,6

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 133 + 960 - км 138 + 100

19 678,6

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 152 + 000 - км 161 + 300

3 464,2

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 162 + 300 - км 168 + 510

8 347,3

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 178 + 715 - км 188 + 562

31 363,1

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 188 + 962 - км 198 + 550

60 110

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

142,6


Разом за підрозділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”

722 671,4

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг

Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем’яч (окремими ділянками)

24 902,7

Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин на ділянці км 79 + 601 - км 154 + 468 (окремими ділянками)

67 918

Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів на ділянці км 147 + 072 - км 150 + 780 (окремими ділянками)

9 317,6

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня по ділянках: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення
Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня на ділянці км 28 + 253 - км 37 + 753 (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня на ділянці км 37 + 753 - км 48 + 697 (окремими ділянками)

1 109,2

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня по ділянках: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня на ділянці км 48 + 697 - км 60 + 697 (окремими ділянками); поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня на ділянці км 60 + 697 - км 73 + 380 (окремими ділянками)

41 130,7


Разом за підрозділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”

144 378,2

Разом за розділом “Чернігівська область”

885 263,2

Усього за розділом “Об’єкти будівництва автомобільних доріг”

6 933 695,6

3,376

114,61

Усього за розділом “Об’єкти реконструкції автомобільних доріг”

1 280 414,4

Усього за розділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг”

4 583 398,9

108,069

1 156,3

Усього за розділом “Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг”

9 796 630,7

173,399

23,55

Усього за розділами

22 594 139,6

284,844

1 294,46”.


Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст