Головна Сервіси для юристів ... Закони Про виноград та виноградне вино Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і...

Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

Про виноград та виноградне вино (ЗМІСТ) Інші закони
 • 843

  Переглядів

 • 843

  Переглядів

 • Додати в обране

  {Назва статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, правилами виробництва виноробної продукції і технологічними інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві, що відповідають вимогам державних медико-санітарних нормативів та правил.

  {Частина перша статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 ; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI від 16.10.2012 , № 2628-VIII від 23.11.2018 , № 124-IX від 20.09.2019 , № 2573-IX від 06.09.2022 }

  {Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження відповідно до Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  {До статті 5 включено частину другу згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 }

  Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства.

  {Частина третя статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 ; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 }

  Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та розливом вин у тару, можуть у разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями.

  {Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 , № 1103-VI від 05.03.2009 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства.

  {Частина п'ята статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями.

  {Частина шоста статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні, згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення.

  {Частина сьома статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам правил виробництва виноробної продукції, забороняється.

  {Частина восьма статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.

  {Частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 }

  Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами).

  {Частина десята статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  Нові марки виноробної продукції затверджує керівник суб’єкта господарювання на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Право затверджувати нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва.

  {Частина одинадцята статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 ; в редакції Закону № 2360-VIII від 20.03.2018 }

  Національна академія аграрних наук України може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".

  {Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 }

  Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження здійснюються у встановленому порядку.

  {Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встановлено технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання.

  {Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, з обов'язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, у встановленому порядку.

  {Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI від 16.10.2012 , № 124-IX від 20.09.2019 }

  У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції.

  {Частина статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.

  {Частина сімнадцята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 }

  При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів.

  {Частина статті 5 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006 , № 2974-VI від 03.02.2011 }

  Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

  {Частина статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  {Частину статті 5 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток.

  {Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  Головна і хвостова фракції спирту коньячного (відходи винокуріння) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію.

  {Статтю 5 доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом № 1638-VII від 12.08.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 }

  Попередня

  5/15

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст