Стаття 1. Визначення основних термінів

Про виноград та виноградне вино (ЗМІСТ) Інші закони
 • 647

  Переглядів

 • 647

  Переглядів

 • Додати в обране

  У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

  1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції;

  2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду;

  {Пункт 2 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції;

  {Пункт 3 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара;

  {Пункт 4 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі;

  6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді;

  {Пункт 6 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції;

  {Пункт 7 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vitis vinifera з іншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон;

  {Пункт 8 статті 1 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006 , № 2974-VI від 03.02.2011 }

  9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

  10) зона виноградарства - географічна територія України з придатними агроекологічними умовами для розведення культури винограду;

  11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду;

  {Пункт 11 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового, ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів;

  {Пункт 12 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2974-VI від 03.02.2011 , № 2245-VIII від 07.12.2017 }

  13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як 150 г/куб. дм (на території Автономної Республіки Крим - 160 г/куб. дм);

  14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції;

  15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного;

  {Пункт 15 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією і призначені для виробництва шампанського України та ігристих вин;

  {Пункт 16 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю;

  {Пункт 17 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах;

  {Пункт 18 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  19) шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне";

  {Пункт 19 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 }

  20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки;

  {Пункт 20 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції;

  {Пункт 21 статті 1 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 }

  22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового;

  {Пункт 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 }

  23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло дозрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;

  {Пункт 23 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 }

  {Пункт 24 статті 1 виключено на підставі Закону № 2974-VI від 03.02.2011 }

  {Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону № 1103-VI від 05.03.2009 }

  26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла;

  {Пункт 26 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1103-VI від 05.03.2009 , № 2974-VI від 03.02.2011 ; в редакції Закону № 124-IX від 20.09.2019 }

  26 - 1 ) вино ординарне витримане - вино поліпшеної якості, виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше шести місяців;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 261 згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 }

  27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів винограду того ж ботанічного виду;

  28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;

  29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить;

  {Пункт 29 статті 1 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006 , № 1103-VI від 05.03.2009 }

  30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків України. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані;

  {Пункт 30 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 }

  31) витримка - тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню якості;

  {Пункт 31 статті 1 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 }

  32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу;

  {Пункт 32 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 }

  33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою;

  34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалів;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  {Пункт 35 статті виключено на підставі Закону № 1103-VI від 05.03.2009 }

  36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 }

  37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 }

  38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до норм та правил виробництва виноробної продукції;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; в редакції Законів № 1103-VI від 05.03.2009 , № 2974-VI від 03.02.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 ; в редакції Закону № 1103-VI від 05.03.2009 }

  {Пункт 40 статті 1 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019 }

  41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій географічній зоні вирощування винограду;

  {Статтю 1 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 }

  42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 відсотків об’ємних, одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 відсотків об’ємних, з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 відсотків об’ємних.

  {Статтю 1 доповнено пунктом 42 згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 }

  Термін "спирт етиловий" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

  {Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 }

  1/15

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст