Стаття 11. Порядок проведення акредитації

Про акредитацію органів з оцінки відповідності (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

{Частину першу статті 11 виключено на підставі Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

Основними етапами здійснення акредитації є:

{Абзац перший частини другої статті 11 в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

подання заявки органом з оцінки відповідності (заявником) на акредитацію чи розширення сфери його акредитації;

{Абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4224-VI від 22.12.2011 }

надання заявником інформації та документації, необхідної для акредитації;

призначення групи аудиторів з акредитації;

складання програми робіт з акредитації та інформування про це заявника;

проведення аналізу наданої інформації та документації;

проведення оцінки заявника на місці;

{Абзац сьомий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4224-VI від 22.12.2011 }

аналіз зібраних матеріалів і складання акта оцінки з рекомендаціями щодо акредитації заявника (розширення сфери його акредитації) або відмови в акредитації заявника (відмови в розширенні сфери його акредитації);

{Абзац восьмий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4224-VI від 22.12.2011 }

прийняття рішення про акредитацію заявника (розширення сфери його акредитації) або про відмову в акредитації заявника (відмову в розширенні сфери його акредитації).

{Частину другу статті 11 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 4224-VI від 22.12.2011 }

Національний орган України з акредитації на підставі заявки органу з оцінки відповідності оцінює компетентність цього органу для провадження визначеної в заявці діяльності з оцінки відповідності.

{Частина третя статті 11 в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

Якщо національний орган України з акредитації встановлює, що відповідний орган з оцінки відповідності є компетентним для провадження визначеної в заявці діяльності з оцінки відповідності, національний орган України з акредитації приймає рішення про його акредитацію чи розширення сфери його акредитації. У разі прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності йому видається атестат про акредитацію та надається право використовувати національний знак акредитації. Строк дії атестата про акредитацію становить п'ять років. Опис та правила застосування національного знака акредитації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

{Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2735-VI від 02.12.2010 ; в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

У разі прийняття рішення про відмову в акредитації чи відмову в розширенні сфери акредитації заявникові видається (надсилається) письмове повідомлення про таку відмову, в якому зазначаються її підстави.

{Частина п'ята статті 11 в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

Національний орган України з акредитації проводить моніторинг шляхом здійснення нагляду, повторних, позачергових та інших оцінок акредитованих органів.

{Частина шоста статті 11 в редакції Законів № 4224-VI від 22.12.2011 , № 2740-VIII від 06.06.2019 }

Якщо національний орган України з акредитації встановлює, що акредитований орган з оцінки відповідності втратив компетентність для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинив грубе порушення своїх обов'язків, національний орган України з акредитації вживає всіх належних заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію.

{Частина статті 11 в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

Рішення про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію приймає керівник національного органу України з акредитації, а у разі його відсутності - особа, яка його заміщує.

{Частина статті 11 в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 }

У разі якщо керівник національного органу України з акредитації або особа, яка його заміщує на час відсутності, брав (брала) участь у проведенні оцінки органу з оцінки відповідності, рішення, зазначене в частині восьмій цієї статті, на підставі такої оцінки приймає один із заступників керівника національного органу України з акредитації, який не брав участі у проведенні відповідної оцінки.

{Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 }

Строки здійснення акредитації визначаються національним органом України з акредитації.

{Частина статті 11 в редакції Закону № 4224-VI від 22.12.2011 }

Попередня

15/21

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст