Главная Каталог юристов ... Дроздов Олександр Михайлович
Наш логотип Логотип
id : 66121
Рейтинг юриста 162
Рейтинг : 0
Харьков Проспект Московський, 96-а 188
Написать сообщение
Звонков
0
Договоров / безопасных сделок
0
Бесплатные консультации
0
Публикации
99

Дроздов Олександр Михайлович

Сервисы :
Видеозвонок/ Бесплатные консультации/ Тендер/ Договор КЭП/ Безопасная сделка/
О себе

Адвокат, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України, Заступник Голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України (2015-2016р.р), Президент Спілки адвокатів України, голова Адвокатського об'єднання "Колегія Адвокатів України", голова Третейського суду, Генеральний директор Корпорації «Правники України», доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Харківської обласної колегії адвокатів (2007-2016 р.р.), Керівник Центру з підвищення кваліфікації Спілки адвокатів України (САУ) та член САУ, національний консультант РЄ та ОБСЄ з питаннь посилення спроможностей адвокатів та правозахистників щодо реалізації на національному рівні положень Європейскої конвенції з прав людини та Європейскої соціальної хартії (переглянутої), кандидат юридичних наук, доцент, магістр державної служби.

Був членом Ради адвокатів України, Секретарем Ради адвокатів Харківської області та докторантом кафедри кримінального процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», професором спеціальної кафедри № 2 Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Автор понад 90 наукових робіт з питань кримінального процесу та адвокатської діяльності, застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини, опублікованих, зокрема, в наступних виданнях: «Адвокат», «Адвокатське Бюро»,«Бюлетень Міністерства юстиції України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник Національної асоціації адвокатів України», «Вісник прокуратури», «Право України», «Юридичний вісник України», «Юридичний журнал», а також автор понад 150 публікацій у інших ЗМІ.

Співавтор підручників та навчально-методитчних посібників з кримінального процесу.

У 2016 році співавтор та науковий редактор разом з ректором Вищої школи адвокатури, адвокатом, академіком НАПрНУ О.Д.Святоцьким та проректором Вищої школи адвокатури, професором Р.О. Стефанчуком видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17 книгах. У ньому міститься нормативно-програмні матеріали щодо складення кваліфікаційного (адвокатського) іспиту, орієнтовні відповіді на питання усного іспиту за основними напрямами, що визначені у Програмі складення кваліфікаційного іспиту, затвердженій рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 року № 68, а також зразки складення процесуальних документів, які включені до програми письмового кваліфікаційного іспиту. Видання підготовлено провідними науковцями Вищої школи адвокатури НААУ, членами Громадської організації «Ліга професорів права», практикуючими адвокатами, вченими у сфері права.

Постійний учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, частий гість телепередач.

Одружений. Виховує двох синів.

Основные услуги
Письменная консультация
Адвокатский запрос
Подготовка договора
Устная консультация бесплатно
Абонентское обслуживание
Командировка
Видеоконсультация
Представительство интересов
Выполнение поручений
Подготовка иска и другого документа
Специализация
Название Цена
Административное правонарушение и административная ответственность. (Кодекс Украины об административных правонарушениях). 0-0 грн
Европейский суд по правам человека 0-0 грн
Криминальное законодательство. 2000-2000 грн
Криминальное процессуальное законодательство. 2000-2000 грн
Административное дело (судопроизводство) 2000-2000 грн
Подготовка искового заявления и подача иска в суд. 2000-2000 грн
Ознакомление с материалами дела и участие в судебном заседании в качестве представителя клиента. 2000-2000 грн
Участие в судебном заседании в качестве представителя клиента 2000-2000 грн
Подготовка и подача апелляционной жалобы 2000-2000 грн
Подготовка и подача кассационой жалобы 2000-2000 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения 2000-2000 грн
Подготовка и подача других процессуальных документов 2000-2000 грн
Гражданское дело (судопроизводство) 2000-2000 грн
Подготовка искового заявления и подача иска в суд. 2000-2000 грн
Хозяйственно дело (судопроизводство) 2000-2000 грн
Криминальное дело (судопроизводство). 2000-2000 грн
Подготовка и подача заявления о возбуждении криминального производства, заявления о совершении преступления 2000-2000 грн
Предоставление пояснений в правоохранительном органе, который проводит проверку заявления о совершении преступления 2000-2000 грн
Сбор материалов к заявлению о возбуждении криминального производства: получение справок и других документов для приобщения к материалам проверки, оформление письменных опросов вероятных очевидцев и т.д. 2000-2000 грн
Обжалование действий должностных лиц, которые осуществили проверку заявления о совершении преступления 2000-2000 грн
Защита прав во время предварительного следствия 2000-2000 грн
Представительство интересов подозреваемого 2000-2000 грн
Представительство интересов потерпевшего 2000-2000 грн
Оскарження рішень Державної Міграційної служби України. 2000-2000 грн
Прокуратура. Обжалование решений, действий и бездеятельности органов прокуратуры и прокуроров 2000-2000 грн
Получение документов (решений, определений, постановлений) в суде. 2000-2000 грн
Ознакомление с материалами криминального производства. 2000-2000 грн
Участие в судебном заседании в качестве представителя клиента. 2000-2000 грн
Подготовка и подача апелляционной жалобы на приговор (определение). 2000-2000 грн
Подготовка и подача кассационной жалобы на приговор (определение). 2000-2000 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения по криминальному делу в Верховный суд Украины. 2000-2000 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 2000-2000 грн
Подготовка и подача гражданского иска. 2000-2000 грн
Подготовка и подача отводов, заявлений и ходатайств во время судебного рассмотрения. 2000-2000 грн
Получение документов (приговоров, определений, постановлений) в суде. 2000-2000 грн
Конституционное дело (судопроизводство). 2000-2000 грн
Представительство интересов гражданского истца 2000-2000 грн
Представительство интересов гражданского ответчика 2000-2000 грн
Представительство интересов несовершеннолетнего 2000-2000 грн
Защита прав во время проведения допросов, очных ставок, следственных экспериментов 2000-2000 грн
Сбор материалов в дело в интересах клиентов 2000-2000 грн
Посещение подозреваемого в СИЗО после ареста, в колонии после заключения 2000-2000 грн
Защита прав осуждённого 2000-2000 грн
Определение места отбывания наказания 2000-2000 грн
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 2000-2000 грн
Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 2000-2000 грн
Досрочное погашение судимости, снятие судимости 2000-2000 грн
Обжалование действий и решений администрации колонии или другого органа, ведующего исполнением наказания. 2000-2000 грн
Услуги адвоката 2000-2000 грн
Медиация 2000-2000 грн
Подготовка договоров, предварительных договоров, протоколах о намерениях 2000-2000 грн
Судимость. Отмена судимостей. 2000-2000 грн
Общие вопросы криминального процессуального законодательства. 2000-2000 грн
Судебное производство в первой инстанции. 2000-2000 грн
Подготовительное производство. 2000-2000 грн
Судебное рассмотрение. 2000-2000 грн
Подача гражданского иска. Обеспечение гражданского иска. 2000-2000 грн
Производство в суде апелляционной инстанции. Подача апелляционной жалобы на приговор или определение суда. 2000-2000 грн
Производство в суде кассационной инстанции. Подача кассационной жалобы на приговор или определение суда. 2000-2000 грн
Производство в Верховном суде Украины. Пересмотр судебного решения по криминальному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по криминальному делу. 2000-2000 грн
Судебное производство по пересмотру судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 2000-2000 грн
Особенные порядки криминального производства. 2000-2000 грн
Криминальное производство на основании соглашений. 2000-2000 грн
Криминальное производство в форме частного обвинения. 2000-2000 грн
Криминальное производство в отношении отдельной категории лиц. 2000-2000 грн
Криминальное производство в отношении несовершеннолетних. 2000-2000 грн
Другие вопросы криминального процессуального законодательства. 2000-2000 грн
Участие в судебном заседании суда первой инстанции 2000-2000 грн
Участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции 2000-2000 грн
Участие в судебном заседании суда кассационной инстанции 2000-2000 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 2000-2000 грн
Логотип
Публикации 20/62
Ні тривале проживання, ні родина не є перешкодою для висилки іноземця з Європи -«Азеркане проти Нідерландів» - tn1_9ffa24a7b918e05321706d2ddb414a95_5f1184751d575.jpg Ні тривале проживання, ні родина не є перешкодою для висилки іноземця з Європи -«Азеркане проти Нідерландів» Що робити із будинком, зведеним у порушення будівельних стандартів? (Справа «Байкін та інші проти Росії» (№ 45720/17)) - tn1_0_17151200_1584033036_5e6a6d0c29e55.jpg Що робити із будинком, зведеним у порушення будівельних стандартів? (Справа «Байкін та інші проти Росії» (№ 45720/17)) Допит свідків при перегляді виправдувального вироку: ЄСПЛ ухвалив суперечливе рішення («Марілена-Кармен Попа проти Румунії» (заява № 1814/11)) - tn1_0_35899000_1583921336_5e68b8b857aa4.jpg Допит свідків при перегляді виправдувального вироку: ЄСПЛ ухвалив суперечливе рішення («Марілена-Кармен Попа проти Румунії» (заява № 1814/11)) ЄСПЛ присудив €7 тис. адвокатові, якого позбавили свідоцтва за сварки із суддею (Намазов проти Азербайджану) - tn1_0_70381500_1582286545_5e4fc6d1abda0.jpg ЄСПЛ присудив €7 тис. адвокатові, якого позбавили свідоцтва за сварки із суддею (Намазов проти Азербайджану) Борги по аліментам можуть завадити чоловікові жити з новою сім’єю  «Торресі проти Італії») - tn1_0_04778900_1581691917_5e46b40d0bb10.jpg Борги по аліментам можуть завадити чоловікові жити з новою сім’єю «Торресі проти Італії») ЖІНОЧА ЗРАДА – НЕ ПРИВІД ПРИСУДЖУВАТИ ДІТЕЙ ЧОЛОВІКОВІ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ (Бабаєва проти Азербайджану) - tn1_0_34065000_1581443662_5e42ea4e53309.jpg ЖІНОЧА ЗРАДА – НЕ ПРИВІД ПРИСУДЖУВАТИ ДІТЕЙ ЧОЛОВІКОВІ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ (Бабаєва проти Азербайджану) Коли безпідставне тримання під вартою не суперечить конвенції (Справа «Джедді проти Італії» (заява № 42086/14)) - tn1_0_59294400_1579181796_5e2066e490c85.jpg Коли безпідставне тримання під вартою не суперечить конвенції (Справа «Джедді проти Італії» (заява № 42086/14)) Обшук без попереднього дозволу суду: у ЕСПЛ нагадали критерій правомірності   (Справа «Ілєва проти Болгарії»)  - tn1_obshuk_bez_poperednogo_dozvolu_sudu_u_espl_nagadali_kriteriy_pravomirnosti_(_sprava_ileva_proti_bolgarii_)_5e1853c28dbee.jpg Обшук без попереднього дозволу суду: у ЕСПЛ нагадали критерій правомірності (Справа «Ілєва проти Болгарії») Чи може держава стягнути з особи помилково призначену та виплачену пенсію? (Справа Romeva проти Північної Македонії (№ 32141/10)) - tn1_0_83618300_1577368648_5e04bc48cc2b7.jpg Чи може держава стягнути з особи помилково призначену та виплачену пенсію? (Справа Romeva проти Північної Македонії (№ 32141/10)) Нездатність влади подолати опір матері спілкуванню дитини з батьком ЄСПЛ  оцінив у € 12 тис. - tn1_0_54561100_1577293625_5e039739853a2.jpg Нездатність влади подолати опір матері спілкуванню дитини з батьком ЄСПЛ оцінив у € 12 тис. Коли показання свідка на досудовому слідстві мають більшу вагу, ніж його свідчення у суді  - «Макеян проти Арменії» - tn1_0_43453300_1576249656_5df3a9386a1b2.jpg Коли показання свідка на досудовому слідстві мають більшу вагу, ніж його свідчення у суді - «Макеян проти Арменії» Оскарження прокурором остаточного судового рішення порушило право на справедливий суд. Справа «Ліспучова та Ліспуч проти Словаччини» (№ 21998/14) - tn1_0_24265000_1575559280_5de920703b438.jpg Оскарження прокурором остаточного судового рішення порушило право на справедливий суд. Справа «Ліспучова та Ліспуч проти Словаччини» (№ 21998/14) Aрешт рахунків як захід забезпечення провадження має враховувати інтереси сім’ї підозрюваного "Apostolovi проти Болгарії" - tn1_0_33127300_1575014176_5de0cf2050e5f.jpg Aрешт рахунків як захід забезпечення провадження має враховувати інтереси сім’ї підозрюваного "Apostolovi проти Болгарії" Oформлення активів на дитину не допоможе зберегти кошти, відмиті батьком - tn1_0_44037100_1574171286_5dd3f2966b890.jpg Oформлення активів на дитину не допоможе зберегти кошти, відмиті батьком Завчасне повідомлення підозрюваного про дату слухання – необхідний елемент змагальності кримінального процесу - tn1_0_08572100_1573110495_5dc3c2df14f2c.jpg Завчасне повідомлення підозрюваного про дату слухання – необхідний елемент змагальності кримінального процесу Адвокат порушує порядок чи суддя має упереджене до нього ставлення? ЄСПЛ нагадав, на чию користь сумніви - tn1_0_40676300_1572955528_5dc165886355c.jpg Адвокат порушує порядок чи суддя має упереджене до нього ставлення? ЄСПЛ нагадав, на чию користь сумніви Викрадення дитини одним із батьків: 3+1 обставини, які варто перевірити суду - tn1_0_69719800_1572348221_5db8213daa3cb.jpg Викрадення дитини одним із батьків: 3+1 обставини, які варто перевірити суду ЄСПЛ назвав важливу умову доведення упередженості суддів - tn1_0_05775700_1570041388_5d94ee2c0e207.jpg ЄСПЛ назвав важливу умову доведення упередженості суддів ЄСПЛ назвав випадок, коли апеляція обов’язково має заслухати обвинуваченого та свідків («Камачо Камачо проти Іспанії») - tn1_0_48853200_1569585656_5d8df9f8774b4.jpg ЄСПЛ назвав випадок, коли апеляція обов’язково має заслухати обвинуваченого та свідків («Камачо Камачо проти Іспанії») Міськрада не хоче ухвалювати рішення, а суд не може її змусити? Це порушення конвенції! - tn1_0_89621800_1568372141_5d7b75addad37.jpg Міськрада не хоче ухвалювати рішення, а суд не може її змусити? Це порушення конвенції!
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст