Наш логотип Логотип
id : 32629
Рейтинг юриста 302
Рейтинг : 0
Киев бульвар Лесі Українки буд. 11А, офіс 3
Написать сообщение
Звонков
0
Договоров / безопасных сделок
0
Бесплатные консультации
0
Публикации
38

GARO LAW OFFICE

Сервисы :
Видеозвонок/ Бесплатные консультации/ Тендер/ Договор КЭП/ Безопасная сделка/
О себе

Law Office of Ganna Garo

здійснює професійну діяльність у сфері надання юридичних послуг та адвокатської допомоги в Україні, а також для громадян України за кордоном.

Найрізноманітніші запити надали досвід та чітке розуміння тих результатів, які клієнти хочуть отримати. Саме тому найголовнішим задумом Law Office of Ganna Garo є забезпечення ефективної правової підтримки бізнесу та прагнення до мирного вирішення питань. А метою діяльності є надання якісних юридичних послуг та адвокатської допомоги з обов’язковим забезпеченням відповідальності, конфіденційності, оперативності, чесності та надійності.

Основные услуги
Письменная консультация
Адвокатский запрос
Подготовка договора
Устная консультация бесплатно
Абонентское обслуживание
Командировка
Видеоконсультация
Представительство интересов
Выполнение поручений
Подготовка иска и другого документа
Специализация
Название Цена
Банкротство. 100-100 грн
Жилищное законодательство 100-100 грн
Земельное право 100-100 грн
Криминальное законодательство. 100-100 грн
Корпоративное законодательство 100-100 грн
Налоговое законодательство и налоговая консультация 100-100 грн
Операции ценными бумагами 100-100 грн
Покупка квартиры или дома на первичном рынке недвижимости. 100-100 грн
Трудовое право 100-100 грн
Регистрация прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество. 100-100 грн
Регистрация прав на земельные участки. 100-100 грн
Административное дело (судопроизводство) 100-100 грн
Гражданское дело (судопроизводство) 100-100 грн
Хозяйственно дело (судопроизводство) 100-100 грн
Подготовка и подача заявления о возбуждении криминального производства, заявления о совершении преступления 100-100 грн
Предоставление пояснений в правоохранительном органе, который проводит проверку заявления о совершении преступления 100-100 грн
Сбор материалов к заявлению о возбуждении криминального производства: получение справок и других документов для приобщения к материалам проверки, оформление письменных опросов вероятных очевидцев и т.д. 100-100 грн
Представительство интересов потерпевшего 100-100 грн
Жилищные права и обязанности граждан 100-100 грн
Право гражданина на получение жилого помещения 100-100 грн
Бесплатное жильё от государства. Программы доступного жилья. 100-100 грн
Договор найма жилого помещения. Основания для прекращения договора найма. 100-100 грн
Квартирная плата. Плата за комунальный услуги. Эксплутационные договора. 100-100 грн
Служебные жилые помещения. Категории лиц, которым может быть предоставлено служебное жилое помещение. 100-100 грн
Общежития. Обеспечение реализации имущественных прав жителей общежитий. 100-100 грн
Жилищно-строительные кооперативы. 100-100 грн
Выселение и вселение в жилое помещение. 100-100 грн
Право собственности на землю. 100-100 грн
Право пользования землёй. 100-100 грн
Право аренды земли 100-100 грн
Целевое назначение земельных участков. 100-100 грн
Решение земелых споров между соседями. 100-100 грн
Решение земельних споров в суде. 100-100 грн
Признание право собственности на земельный участок в суде. 100-100 грн
Признание право пользования земельным участком в суде. 100-100 грн
Устранение препятствий в пользовании земельным участком в судебном порядке. 100-100 грн
Земельные сервитуты. 100-100 грн
Преступление. Состав преступления. Вина. 100-100 грн
Соучастие в преступлении. 100-100 грн
Виды преступлений. 100-100 грн
Преступления против жизни и здоровья личности 100-100 грн
Преступления против собственности. 100-100 грн
Преступления в сфере хозяйственной деятельности. 100-100 грн
Преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлений публичных услуг. 100-100 грн
Другие преступления. 100-100 грн
Наказания и его виды. Назначение наказаний. 100-100 грн
Освобождение от наказания и его отбывания. 100-100 грн
Миграционное право 100-100 грн
Реєстрація/зняття з реєстрації місце проживання та місце перебування фізичних осіб. 100-100 грн
Зняття з реєстрації власником іншої особи зареєстрованої в квартирі (будинку). 100-100 грн
Оформлення документів громадянину України для виїзду за кордон. 100-100 грн
Видача посвідки на тимчасове проживання. 100-100 грн
Отримання дозволу на імміграцію. 100-100 грн
Визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисті. 100-100 грн
Прийняття громадянства України. 100-100 грн
Оскарження рішень Державної Міграційної служби України. 100-100 грн
Здравоохранение, фармацевтика и аптечные учреждения 100-100 грн
Основи законодавства України про охорону здоров’я. 100-100 грн
Виробництво, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами. 100-100 грн
Притягнення медичних працівників до відповідальності за недбалість. 100-100 грн
Спори з медичними закладами. 100-100 грн
Спори с Міністерством охорони здоров’я. 100-100 грн
Спори з Державною службою України з лікарських засобів. 100-100 грн
Спори з Державною санітарно-епідеміологічною службою України. 100-100 грн
Сімейне законодавство. 100-100 грн
Завещание. 100-100 грн
Наследственный договор. Договор пожизненного содержания. 100-100 грн
Наследование корпоративных прав, долей в уставном капитале обществ, другого бизнеса. 100-100 грн
Установление юридического факта прибывания на содержании у наследодателя. 100-100 грн
Судебные споры при наследовании. 100-100 грн
Оформление наследства зарубежом. 100-100 грн
Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде Украины. 100-100 грн
Права и обязанности работника и работодателя. 100-100 грн
Правила внутреннего колективного распорядка, трудовые должностные инструкции, трудовые договора (контракты). 100-100 грн
Положения о мотивации персонала. 100-100 грн
Заключение коллективных договоров. 100-100 грн
Соблюдение законодательства при увольнении работника. Основания для увольнения. 100-100 грн
Профсоюзные органы, разрешение конфликтных ситуаций. 100-100 грн
Сокращение штата или численности работников. 100-100 грн
Сексуальные домогательства на рабочем месте. 100-100 грн
Регистрация в Государственной службе занятости. Назначение помощи по безроботице. Начало собственного дела. 100-100 грн
Разрешение на трудоустройство иностранца. 100-100 грн
Трудовые споры. 100-100 грн
О восстановлении на работе, взыскании среднего зароботка за время вынужденного прогула и возмещение морального ущерба. 100-100 грн
О признании протиправным приказа о применении дисциплинарного взыскания. 100-100 грн
О взыскании задолженности по заработной плате. 100-100 грн
О взыскании задолженности по заработной плате, невыплаченной при увольнении работника. 100-100 грн
О необоснованном отказе в принятии на работу. 100-100 грн
Гражданское законодательство 100-100 грн
Гражданское процессуальное судопроизводство 100-100 грн
Регистрационные действия в Едином государственном реестре (ЕГР) 100-100 грн
Регистрация нерезидентов для минимизации налогообложения в оффшорних юрисдикциях, в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения. 100-100 грн
Регистрация прав собственности и других вещных прав на недвижимое имущество (Государственный реестр прав). 100-100 грн
Регистрация объектов интеллектуальной собственности 100-100 грн
Конституционное дело (судопроизводство). 100-100 грн
Представительство интересов гражданского истца 100-100 грн
Представительство интересов гражданского ответчика 100-100 грн
Сбор материалов в дело в интересах клиентов 100-100 грн
Сопровождение исполнения определения об обеспечении иска 100-100 грн
Организация розыска имущества должника 100-100 грн
Сопровождение ареста, описи и оценки имущества должника 100-100 грн
Участие в прилюдных торгах при реализации имущества должника 100-100 грн
Обжалование решений, действий или бездействия органов Государственной исполнительной службы и государственных исполнителей 100-100 грн
Обеспечение выселения лица 100-100 грн
Обеспечение вселения лица 100-100 грн
Обеспечение выполнения неимущественного решения суда 100-100 грн
Обеспечение выполнения судебных решений о взыскании средств с органов государственной власти и местного самоуправления 100-100 грн
Услуги адвоката 100-100 грн
Медиация 100-100 грн
Представление поверенным интересов в переговорах при заключении сделок 100-100 грн
Подготовка договоров, предварительных договоров, протоколах о намерениях 100-100 грн
Помощь в оформлении документов гражданам Украины для выезда за границу 100-100 грн
Логотип
Публикации 20/32
Вагітність: на що слід звертати увагу,  укладаючи договір про спостереження з приватною клінікою? - tn1_0_34943400_1626419253_60f130355555a.jpg Вагітність: на що слід звертати увагу, укладаючи договір про спостереження з приватною клінікою? ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину? - tn1_trts_yak_zahistiti_prava_ditey_v_umovah_karantinu_5e731e55b0b9a.jpg ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину? Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ? - tn1_podil_mayna_podruggya_yak_buti_z_tov_5e7262929f7ab.jpg Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ? Косметологія: медична практика чи хобі? (юридичний аспект) - tn1_0_62643200_1562330141_5d1f441d98f64.jpg Косметологія: медична практика чи хобі? (юридичний аспект) "Адвокату дитини" бути в Україні! - tn1_advokatu_ditini_buti_v_ukraini_5cc31dcf14265.jpg "Адвокату дитини" бути в Україні! Контроль за цільовим витрачанням аліментів: реформа в дії - tn1_kontrol_za_tsilovim_vitrachannyam_alimentiv_reforma_v_dii_5c51bfa9bbe14.jpg Контроль за цільовим витрачанням аліментів: реформа в дії Новели сімейного законодавства 2018: Новела №5 Збільшення строку минулого часу для присудження та стягнення аліментів - tn1_0_45916200_1536845532_5b9a66dc701e6.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №5 Збільшення строку минулого часу для присудження та стягнення аліментів Новели сімейного законодавства 2018: Новела №4 Проведення щорічної індексації аліментів, визначених у твердій грошовій сумі - tn1_0_14003200_1536759381_5b9916552235d.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №4 Проведення щорічної індексації аліментів, визначених у твердій грошовій сумі Новели сімейного законодавства 2018: Новела №3 Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька, якщо останні не сплачували аліменти. - tn1_0_27567200_1536327568_5b927f9043535.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №3 Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька, якщо останні не сплачували аліменти. Новели сімейного законодавства 2018: Новела №2 Право дітей на виділ у натурі майна, що є у спільній сумісній власності батьків і дітей - tn1_0_65448400_1536064259_5b8e7b039fcf1.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №2 Право дітей на виділ у натурі майна, що є у спільній сумісній власності батьків і дітей Новели сімейного законодавства 2018: Новела №1 Вивезення дитини за межі України з метою лікування, навчання, відпочинку дитини за кордоном без згоди другого з батьків - tn1_0_54448600_1535982960_5b8d3d7084f52.jpg Новели сімейного законодавства 2018: Новела №1 Вивезення дитини за межі України з метою лікування, навчання, відпочинку дитини за кордоном без згоди другого з батьків Спадкування частки учасника ТОВ: як було та як стало? - tn1_0_51462100_1533020957_5b600b1d7daee.jpg Спадкування частки учасника ТОВ: як було та як стало? Дайджейст з сімейного права. Судова практика щодо поділу майна подружжя. - tn1_sudova_praktika_shchodo_podilu_mayna_podruggya_5b06f5901f5ce.jpg Дайджейст з сімейного права. Судова практика щодо поділу майна подружжя. Емфітевзис vs оренда: переваги, недоліки, доцільність, реалії - tn1_0_75929100_1503165939_59987df3b967b.jpg Емфітевзис vs оренда: переваги, недоліки, доцільність, реалії Випадки законодавчо дозволеного медичного втручання лікаря без згоди пацієнта та/або його законних представників - tn1_0_16641300_1502990346_5995d00a28d02.jpg Випадки законодавчо дозволеного медичного втручання лікаря без згоди пацієнта та/або його законних представників Розголошення інформації про пацієнта  без його згоди чи згоди його законного представника - tn1_0_35040800_1502990292_5995cfd455fae.jpg Розголошення інформації про пацієнта без його згоди чи згоди його законного представника Право лікаря на відмову від подальшого ведення пацієнта - 4aef6d3449a3fcb27fe1bc71d5a6487bjpg Право лікаря на відмову від подальшого ведення пацієнта Правова пам’ятка про поведінку батьків у випадку захворювання дитини на ентеровірус під час відпочинку за кордоном. - 41ef70203fe742320dd3e31b226b62b0jpg Правова пам’ятка про поведінку батьків у випадку захворювання дитини на ентеровірус під час відпочинку за кордоном. Права дітей та батьків, обов’язки відповідних працівників та аніматорів в дитячих та розважальних зонах Торгівельних центрів та Торгівельно-розважальних центрів - tn1_0_10895200_1501097474_5978ee021aa2f.jpg Права дітей та батьків, обов’язки відповідних працівників та аніматорів в дитячих та розважальних зонах Торгівельних центрів та Торгівельно-розважальних центрів Непоправні наслідки маніпуляцій з боку матерів щодо отримання матеріальних благ в обмін на можливість батька бачитися з дітьми - tn1_0_62951600_1499975749_5967d04599b8d.jpg Непоправні наслідки маніпуляцій з боку матерів щодо отримання матеріальних благ в обмін на можливість батька бачитися з дітьми
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст