Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу

1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці зобов'язана встановити:

{Абзац перший частини першої статті 83 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1616-VІ від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014}

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;

{Пункт 2 частини першої статті 83 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу;

{Пункт 3-1 виключено на підставі Закону № 1184-VII від 08.04.2014}

4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;

4-1) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального округу;

{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5-1) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

5-2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

6) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах територіального округу;

{Пункт 6 частини першої статті 83 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

6-1) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального округу;

{Частину першу статті 83 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального округу;

8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України.

{Пункт 10 частини першої статті 83 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3-9 частини першої цієї статті, вносяться як по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, так і сумарно по територіальному округу.

{Частина друга статті 83 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення окружної виборчої комісії будь-яких виправлень.

{Частина четверта статті 83 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений протокол засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.

Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

{Положення абзацу другого частини п'ятої статті 83 визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009}

У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею.

{Частина п'ята статті 83 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009}

6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального виборчого округу, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

{Частина шоста статті 83 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009}

7. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата та на кожного офіційного спостерігача.

8. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу не пізніше ніж на п'ятий день з дня проведення виборів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу невідкладно після підписання транспортується до Центральної виборчої комісії.

{Статтю 83 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009}

9. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць відповідного округу, на яких голосування не було організоване і проведене в день голосування відповідно до вимог статей 76 або 77 цього Закону.

{Статтю 83 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

10. У разі якщо голосування на всіх виборчих дільницях виборчого округу у день голосування не було організоване і проведене відповідно до вимог статей 76 або 77 цього Закону, окружна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного виборчого округу не відбулося.

{Статтю 83 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

11. Транспортування документів, зазначених у частині шостій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів, під охороною у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України. Інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, довірені особи, офіційні спостерігачі за їх бажанням можуть також супроводжувати транспортування таких документів. Супроводження таких документів іншими особами забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.

{Статтю 83 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1272-VII від 15.05.2014, № 901-VIII від 23.12.2015}

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0