Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 51. Реєстрація кандидата на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання таких документів:

1) анкети кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (заповнюється кандидатом особисто);

2) автобіографії особи, висунутої кандидатом на пост Президента України (на паперовому носієві та в електронному вигляді), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку;

{Пункт 2 частини першої статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3) передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді);

{Пункт 3 частини першої статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

4) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 цього Закону;

5) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 цього Закону;

{Пункт 5 частини першої статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI від 02.12.2010, № 4661-VI від 24.04.2012; в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014}

6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата на пост Президента України та сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

{Пункт 6 частини першої статті 51 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

7) чотири фотографії кандидата на пост Президента України розміром 4х6 сантиметрів, а також дві фотографії кандидата на пост Президента України розміром 9х13 сантиметрів, на паперових носіях та в електронному вигляді.

{Частину першу статті 51 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

2. Для реєстрації кандидатом у Президенти України особи, висунутої партією, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, подаються також такі документи:

{Абзац перший частини другої статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

1) рішення вищого керівного органу партії, прийняте відповідно до її статуту, про висування кандидата на пост Президента України, яке містить прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи, висунутої кандидатом на пост Президента України, та яке засвідчене підписом керівника партії і скріплене печаткою партії;

{Пункт 1 частини другої статті 51 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

{Пункт 2 частини другої статті 51 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}

{Пункт 3 частини другої статті 51 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

{Пункт 4 частини другої статті 51 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

{Пункт 5 частини другої статті 51 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

6) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від цієї партії та у зв’язку з цим на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону, зобов’язання в разі обрання передати у порядку, встановленому законом, протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з зайняттям посту Президента України.

{Пункт 6 частини другої статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI від 02.12.2010, № 4661-VI від 24.04.2012, № 4711-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 5314-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

3. Центральна виборча комісія видає кандидату на пост Президента України (висунутому партією або шляхом самовисування) або уповноваженому представнику партії, який подав документи, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.

{Частина третя статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

{Частину четверту статті 51 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів.

{Частина п'ята статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009; в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

6. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисунення чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від відповідної партії. Повторна заява особи про самовисунення чи про згоду балотуватися на виборах Президента України від цієї партії не приймається.

{Частина шоста статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

7. У разі реєстрації кандидата уповноваженому представнику партії або кандидата на пост Президента України не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію. Кандидату на пост Президента України не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про його реєстрацію видається посвідчення кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

{Частина сьома статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

{Частину восьму статті 51 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

9. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України протягом п’яти днів з дня прийняття документів, передбачених цією статтею.

{Частина дев'ята статті 51 в редакції Закону № 879-VII від 13.03.2014}

10. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за п’ятдесят днів дні до дня виборів.

{Частина десята статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1616-VІ від 21.08.2009, № 879-VII від 13.03.2014}

11. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця постійного проживання, основного місця роботи (заняття), посади, партійності, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" та розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

{Частина одинадцята статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}

{Частину дванадцяту статті 51 виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014}

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
0