Главная Сервисы для юристов ... Законы Про інвестиційну діяльність Стаття 12-1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів Стаття 12-1. Державна підтримка для реалізації інв...

Стаття 12-1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів

Про інвестиційну діяльність (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

{Назва статті 12 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1981-VIII від 23.03.2017 }

1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, визначаються стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається шляхом:

співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету;

надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

застосування інших форм, передбачених цим Законом.

{Частина перша статті 12 - 1 в редакції Закону № 1981-VIII від 23.03.2017 }

{Частину другу статті 12 - 1 виключено на підставі Закону № 1981-VIII від 23.03.2017 }

3. Відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної відповідно до статті 15 цього Закону.

Перелік документів, що подаються для такого відбору, а також порядок та критерії відбору встановлюються Кабінетом Міністрів України для кожного напряму, за яким надається державна підтримка для реалізації відповідних інвестиційних проектів.

{Частина третя статті 12 - 1 в редакції Закону № 1981-VIII від 23.03.2017 }

4. Основні принципи надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів визначаються законом.

{Абзац перший частини четвертої статті 12 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1981-VIII від 23.03.2017 }

Надання такої державної підтримки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Органи, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, інформацію про відібрані інвестиційні проекти за затвердженою ним формою.

Інформація про відібрані державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, вноситься до Державного реєстру інвестиційних проектів, ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частина п'ята статті 12 - 1 в редакції Закону № 1981-VIII від 23.03.2017 }

6. Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюється шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

{Частина шоста статті 12 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 ; в редакції Закону № 1981-VIII від 23.03.2017 }

{Закон доповнено статтею 12 - 1 згідно із Законом № 4218-VI від 22.12.2011 }

7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі поданих суб’єктами інвестиційної діяльності звітів про стан (результати) реалізації інвестиційного проекту, для реалізації якого надано державну підтримку, і даних Державного реєстру інвестиційних проектів забезпечує здійснення моніторингу та проведення аналізу ефективності державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та використання державних капітальних вкладень у встановленому ним порядку.

Результати такого моніторингу та аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на державну підтримку для реалізації інвестиційних проектів.

{Статтю 12 - 1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1981-VIII від 23.03.2017 }

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов’язаної з інвестиційними проектами.

{Статтю 12 - 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1981-VIII від 23.03.2017 }

Предыдущая

13/24

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст