Перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами

11.08.2015
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
Перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами - pereglyad_rishennya_sudu_za_novoviyavlenimi_obstavinami_55c9d7112580f.jpg

Судове рішення не завжди ставить крапку в цивільному спорі. Аби забезпечити максимальний захист прав та інтересів учасників процесу, законодавець дає можливість вимагати повторного розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами, які не могли бути відомі раніше.

Необхідні уточнення

У Літинському районному суді Він­ницької області узагальнили практику перегляду рішень за

нововиявленими обставинами. Норми права, що регулюють суспільні відносини між судом і учасниками справи при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, об’єднані в гл.4 розд.5 Цивільного процесуального кодексу. Такий перегляд є процесуальним засобом, що забезпечує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб і держави, а отже, й виконання завдань і досягнення мети цивільного судочинства. Він є самостійним видом перевірки судових рішень.

Цей спосіб уможливлює розгляд нововиявлених обставин, які не були предметом слухання з незалежних від суду та осіб, які брали участь у справі, причин для встановлення їх можливого впливу на результати розгляду справи і скасування судових рішень, що не відповідають об’єктивній істині, правам і обов’язкам сторін.

Перегляд рішень, ухвал та судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами є особливим видом провадження в цивільному судочинстві. На відміну

від перегляду судового рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження, підставою такого перегляду є не недоліки розгляду справи судом (незаконність та (або) необгрунтованість судового рішення чи ухвали, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники розгляду не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду необхідних даних. Тобто перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами має на меті не усунення судових помилок, а перегляд уже розглянутої справи з урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.

Пленум Верховного Суду у постанові «Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» від 27.02.81 №1

зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму ВС від 25.05.98 №15, дав судам роз’яснення з метою усунення недоліків, що мають місце в судовій практиці, і забезпечення однакового й правильного застосування чинного законодавства.

Правила подання

За даними судової статистики за період, що аналізується, в провадженні суду перебувало 2 справи, порушені за заявами про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. З них одну заяву залишено без задоволення, одну — повернуто заявнику у зв’язку з неусуненням недоліків.

Вирішуючи питання про прийняття заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами до розгляду, суддям необхідно враховувати, що ці заяви повинні відповідати вимогам ст.364 ЦПК стосовно оформлення заяв, які подаються до суду першої інстанції. Якщо в заяві не зазначені обставини, що могли вплинути на судове рішення, проте не були та

не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи, а також якщо відсутнє обгрунтування з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, або до заяви не додано копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, суддя відповідно до ст.121 ЦПК постановляє ухвалу про залишення заяви без руху й дає заявникові строк для виправлення недоліків. У разі невиконання цих вказівок заява вважається неподаною, про що суддя постановляє мотивовану ухвалу, яка згідно з ст.293 ЦПК може бути оскарженою.

Наприклад, особі було повернуто заяву про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами на підставі ст.121 ЦПК з таких підстав. До суду звернулась із заявою Особа 1 про перегляд рішення у справі, порушеній за позовом до Особи 2 про стягнення аліментів на повнолітнього непраце­здатного сина. На порушення вимог ст.364 ЦПК, заявниця не зазначила нововиявлених обставин, якими обгрунтовувалася вимога про перегляд

рішення, і дати їх відкриття або встановлення. Крім того, до заяви не було додано її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документа про сплату судового збору. Тому суд виніс ухвалу про залишення заяви без руху та дав строк для усунення недоліків. У встановлений строк заявниця недоліків не усунула, тому суд на підставі ст.121 ЦПК постановив мотивовану ухвалу про те, що заяваОсоби 1 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами вважається неподаною.

Підстави перегляду

Заява (подання) підлягає розгляду в одному провадженні зі справою, в якій винесене судове рішення. У разі якщо справа знищена у зв’язку із закінченням строків зберігання, заява може бути розглянута лише після відновлення судового провадження. Торік заяви про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами (після знищення справ на підставі закінчення строків зберігання) до суду не подавались; всі заяви розглядались в одному провадженні зі справою.

Якщо в одне провадження були об’єднані кілька позовних вимог, рішення переглядалися тільки в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин.

Рішення (ухвалу) суду першої інстанції переглядає у зв’язку з нововиявленими обставинами той суд, що постановив його. При неможливості розгляду справи в цьому суді рішення переглядається тим судом, якому передається у встановленому порядку заява і справа.

Відповідно до змін, унесених до ст.21 ЦПК законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства» від 20.12.2011, суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верхов­ним Судом, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у цій справі.

Згідно з ч.2 ст.361 ЦПК підставами для перегляду

рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами є:

• істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

• встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення;

• скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

• встановлена Конституційним Судом неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Об’єктом перегляду із цих підстав є рішення суду в будь-яких цивільних справах, незалежно від виду провадження, ухвали суду першої інстанції, що набрали законної сили.

Неістотна обставина

Істотні для справи обставини — це ті факти, які мають значення для відносин сторін, що сперечаються. Ці факти повинні були існувати на момент розгляду справи, але не не могли бути відомі ні заявнику, ні суду. Спір між сторонами був вирішений без їх урахування. Якщо б указані факти були відомі суду, що розглядав справу, то з їх урахуванням було б ухвалене інше рішення.

Так, у провадженні суду перебувала заява Особи 3 про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільній справі, порушеній за її позовом до Літинської центральної районної лікарні про стягнення заборгованості із доплати за шкідливі умови праці. Підставою для перегляду заявниця вважала те, що в лікарні, де вона працювала, була в

наявності окрема палата гнійної хірургії під назвою «гнійна перев’язочна». Там проводилось лікування всіх хворих, що поступали у відділення з гнійною патологією, а також опікових хворих та хворих з ураженнями спинного мозку. Працюючи в цій палаті, жінка систематично використовувала засоби для дезінфікування, тому їй належала доплата в розмірі 10% посадового окладу. Ці обставини вказувались як такі, що не могли бути відомі їй раніше. Відповідно до рішення суду, залишеного без змін, ухвалою Апеляційного суду Вінницької області у задоволенні позову Особи 3 до лікарні відмовлено. При розгляді справи суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що підстави для задоволення позову відсутні, оскільки в лікарні, де працювала позивачка, відсутнє відділення гнійної хірургії, а тому вимоги спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я від 5.10.2005 №308519 щодо права на надбавку у зв’язку зі шкідливими й важкими умовами праці на позивачку не поширюються. Її посилання на те, що в наявності була окрема палата гнійної хірургії під

назвою «гнійна перев’язочна», є необгрунтованими. Ця обставина була предметом розгляду в судових засіданнях, а тому вважати, що ці обставини не були відомі й не могли бути відомими позивачці, не можна. Отже, заяву Особи 3 про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами залишено без задоволення на підставі п.1 ч.2 ст.361 ЦПК. Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції, заявниця подала апеляційну скаргу. У відкритті апеляційного провадження відмовлено.

У відповідності з вимогами

Згідно з п.3 постанови Пленуму ВС «Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» від 27.02.81 №1 рішення, ухвали або постанови суду можуть бути переглянуті за поданням прокурора чи за заявою сторони, іншої особи, яка брала участь у справі, або правонаступника сторони, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво. Прокурор вправі звертатися з таким поданням

незалежно від того, чи брав він участь у справі. Якщо заяви про перегляд судового рішення не надійшло, суд (суддя), якому стало відомо про нововиявлені обставини в розглянутій справі, повідомляє про їх наявність відповідному прокурору, оскільки закон не передбачає можливості перегляду рішень за ініціативою суду.

За період, що аналізується, справ за поданням прокурорів про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами судом не розглядалось.

Автор консультації: Голова Літинського районного суду Вінницької області Наталія Білик
Джерело: З&Б

Читайте статтю: Результати розгляду судами заяв про перегляд справ за ново виявленими обставинами

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные статьи
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события:
1