Зупинення досудового розслідування НЕМОЖЛИВЕ без належного повідомлення особи про підозру, відомості про зупинення в такому випадку повинні бути виключені з ЄРДР (Печерський районний суд у справі № 757/10129/16-к, від 31 березня 2016р.)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
 Зупинення досудового розслідування НЕМОЖЛИВЕ без належного повідомлення особи про підозру, відомості про зупинення в такому випадку повинні бути виключені з ЄРДР (Печерський районний суд у справі № 757/10129/16-к, від 31 березня 2016р.)  - sud_zupinennya_dosudovogo_rozsliduvannya_nemoglive_bez_nalegnogo_povidomlennya_osobi_pro_pidozru_5852a50601281.jpg

Фабула судового акту: Приклад правильної практики слідчого судді (хоча на диво судді Печерського суду Вовка С. В.) при застосуванні ст. 280 КПК «підстави та порядок зупинення досудового розслідування» та ст. 278 КПК «вручення повідомлення про підозру». Суд підтвердив, що зупинення кримінального провадження неможливе без вручення повідомлення про підозру особі, при цьому підозра повинна бути вручена правильно, у спосіб передбачений КПК для вручення повідомлень , зокрема необхідно провести всі дії для встановлення місцезнаходження підозрюваного. Слідчим цього зроблено не було і суд задовільнив скаргу на його бездіяльність та скасував постанову слідчого про зупинення кримінального провадження.

Окрім цього суд зобов’язав компетентну особу ГПУ вчинити дії щодо виключення відомостей з ЄРДР про підозру особі та внести в ЄРДР відомості про відновлення досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає.

Отже, в даному випадку запроваджений у кримынальний процес інститут слідчих суддів працює, відмінно.

Аналізуйте судовий акт: Підозра слідчого скасовується судом, а слідчий зобов’язується виключити відомості про кримінальному провадженню з ЄРДР, якщо порушена ст. 278 КПК України (Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.)

Снятие ареста с имущества. Правовые основания по делу. (Деснянский районный суд г.Киева по делу №754/12900/16-к)

Заборонено вилучати сервери, комп’ютери, термінали зв’язку при наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні (Апеляційний суд Донецької області від 27 липня 2016р. у справі 265/3196/16-к)

За порушення права на захист, слідчий експеримент, у справі про ДТП, визнали недопустимим доказом (Петриківський районний суд Дніпропетровської області, ухвала від 30 травня 2016 року)

Прокурор НЕ має права втручатись або ініціювати процес укладення угоди про примирення, на відміну від процесу укладення угоди про визнання винуватості (ВСУ від 31 березня 2016р. у справі № 5-27кс16)

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10129/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С. В., при секретарі Зарембі Р.М., за участю особи, що подала скаргу ОСОБА_1, слідчого Третяк Д.О., розглянувши скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на дії та бездіяльність слідчого, у рамках кримінального провадження № 42014000000001684, -

В С Т А Н О В И В :

У березні 2016 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 у порядку ст. 303 КПК України, на постанови слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Кольцова О.В. від 11.12.2014 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001684 та постанови старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяка Д.О. від 29.02.2016 про зупинення досудового розслідування у цьому ж провадженні, а також щодо виключення відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань про дату та час повідомлення про підозру ОСОБА_2

В обґрунтування доводів та вимог скарги ОСОБА_1 зазначає, що ОСОБА_2 не набув статусу підозрюваної особи у кримінальному провадженні. Досудовим слідством не підтверджено, що вихід НАК «Надра України» зі складу учасників спільної діяльності спричинив настання матеріальних збитків в розмірі 13 800 000 гривень.

Сторона захисту зверталась до органу досудового розслідування з клопотанням про поновлення досудового слідства з метою перевірки цих обставин та прийняття обґрунтованого рішення, проте в задоволенні клопотання було відмовлено.

Вказані обставини, на думку сторони захисту, є підставою для скасування постанов про зупинення досудового розслідування та їх поновлення.

В судовому засіданні скаржник доводи, які зазначені в скарзі, підтримав в повному обсязі. Просить скаргу задовольнити, постанови слідчих Генеральної прокуратури України від 11.12.2014 та від 29.02.2016 скасувати, зобов'язати слідчого та прокурора поновити досудове розслідування у справі для прийняття у справі обґрунтованого рішення.

Слідчий та прокурор проти задоволення скарги заперечував, оскільки по кримінальному провадженню встановлені всі обставини вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про підозру винесене обґрунтовано та вручене у встановленому законом порядку шляхом направлення за місцем його реєстрації.

Вивчивши матеріали провадження по скарзі, заслухавши пояснення особи, що подала скаргу, слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42014000000001684 від 11.12.2014, виділені з матеріалів кримінального провадження № 42014000000000367 від 08.05.2014, за підозрою у вчиненні колишніми головами правління ПАТ «НАК «Надра України» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється в тому, що своїми протиправними діями, шляхом підписання 15.05.2012 договору купівлі-продажу №230/12 та додаткової угоди №8 від 15.05.2012 здійснив відчуження частки у праві спільної часткової власності за договором про спільну діяльність №1-Д21/008/2000 від 28.11.2000 на користь ТОВ «Голден Деррік», що призвело до виходу НАК «Надра України» зі складу учасників спільної діяльності, чим фактично спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму 13 800 000 гривень.

10.11.2014 старшим слідчим в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіним Д. винесено повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке 10.11.2014, у зв'язку з неявкою ОСОБА_2 до слідчого, направлене поштою. Тоді ж внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За приписами ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно вимог ч. 3 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, що регулює відносини, пов'язані з викликом особи до слідчого, прокурора, суду.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Відповідно до ч.1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

В ході судового розгляду слідчий не надав доказів того, що 10.11.2014 мало місце вручення ОСОБА_2 повідомлення про підозру у процесуальний спосіб.

Направлення поштою ОСОБА_2 повідомлення про підозру не є доказом вручення повідомлення про підозру, так як останні не містять передбаченого ч. 1 ст. 136 КПК України розпису про його отримання ОСОБА_2

Крім того, в той же день, 10.11.2014 винесена постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42014000000001684.

Постановою від 11.12.2014 матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження №42014000000001684.

У відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

З огляду на це, враховуючи, що органом досудового розслідування не вжито заходів для вручення ОСОБА_2 повідомлення про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, а також, що у органу досудового розслідування відсутні дані про належне підтвердження про факт вручення повідомлення про підозру ОСОБА_2 у будь-який інший спосіб, передбачений чинним законодавством, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_2 не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

17.08.12 наказом Генерального прокурора України №69 затверджено Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, який, у відповідності до п. 1.3, утворено та ведеться відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів досудового розслідування; оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі.

Згідно з п.п. 10) п. 2.1. Положення до Реєстру вносяться відомості про час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.п. 4) п. 3.1. Положення унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням таких строків (про): дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри - невідкладно.

Таким чином, відомості про невручення ОСОБА_2 повідомлення про підозру та не набуття у зв'язку з цим ним статусу підозрюваної особи підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.02.2016 ухвалою слідчого судді постанова слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кольцова О.В. від 11.12.2014 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001684 за підозрою ОСОБА_5 скасована.

У матеріалах справи також є постанова слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Третяка Д.О. від 29.02.2016 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001684, яка зачіпає інтереси ОСОБА_2, оскільки зупиняє досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в цілому.

Також в ході судового розгляду з боку сторони обвинувачення не було надано доказів того, що станом на момент винесення повторної постанови про зупинення досудового розслідування, 29.02.2016, ОСОБА_2 здобув статус підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про те, що постанова про зупинення досудового розслідування від 29.02.2016 підлягає скасуванню з аналогічних підстав, що і постанова від 11.12.2014.

Відповідно до ч.2 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе.

Положення цієї статті, з урахуванням принципу законності кримінального провадження, встановленого ч. 2 ст. 9 КПК України, передбачає повне та всебічне дослідження на дату зупинення провадження у справі всіх обставин кримінального провадження, виявлення обставин, які викривають, чи виправдовують підозрюваного, встановлення належними та допустимими доказами факту заподіяння збитків від вчинення дій службовою особою, їх розмір.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що в ході досудового розслідування ОСОБА_2 не перебував в процесуальному статусі підозрюваного, а тому останнього не можна оголосити у розшук, оскільки ч. 1 ст. 281 КПК України встановлено, що розшук оголошується тільки стосовно підозрюваного.

Згідно з положеннями ст. 282 КПК України зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Зупинене досудове розслідування також відновлюється у разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування. Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування можуть бути оскаржені потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з цим не підлягає задоволенню вимога скарги про зобов'язання слідчого провести слідчі дії направлені на встановлення виду та розміру заподіяної шкоди, у зв'язку з тим, що суб'єктом звернення зі скаргою не конкретизовано, які саме дії повинен вчинити слідчий для встановлення заявлених ним обставин.

Окрім того, провадження у скарзі в частині вимог про зобов'язання слідчого долучити до матеріалів кримінального провадження № 42014000000001684 висновки експерта за результатами проведеної судово-економічної експертизи № 04/16 від 03.02.2016 підлягає закриттю з огляду на таке.

За правилами ч. 2 ст. 305 КПК України слідчий чи прокурор можуть самостійно скасувати рішення, передбачені пунктами 1, 2, 5 і 6 частини першої статті 303 цього Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які оскаржуються, що тягне за собою закриття провадження за скаргою.

В ході розгляду скарги слідчим було надано постанову від 22.02.2016 про часткову відмову в задоволенні клопотання, зі змісту якої вбачається, що до матеріалів кримінального провадження № 42014000000001684 долучено висновок експерта від 03.02.2016 № 04/16, а відтак вимоги скарги в цій частині підлягають закриттю відповідно до правил встановлених ч. 2 ст. 305 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення скарги, оскільки постанови від 11.12.2014 та від 29.02.2016 не відповідають вимогам ст. 110, ч.2 ст. 280 КПК України.

Керуючись ст.ст. 24, 110, 280, 303, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на дії та бездіяльність слідчого, у рамках кримінального провадження № 42014000000001684 - задовольнити частково.

Постанову слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Кольцова О.В. від 11.12.2014 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001684 за підозрою ОСОБА_2 - скасувати.

Постанову старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Третяка О.А. від 29.02.2016 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001684 - скасувати.

Зобов'язати компетентну посадову особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000001684 вчинити дії щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей по кримінальному провадженню за №42014000000001684 про відновлення досудового слідства.

Зобов'язати компетентну посадову особу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000001684 вчинити дії щодо виключення з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей у кримінальному провадженні № 42014000000001684 про дату та час повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В решті вимог скарги відмовити.

Закрити провадження в частині вимог скарги зобов'язання долучити до матеріалів кримінального провадження № 42014000000001684 висновки експерта за результатами проведеної судово-економічної експертизи № 04/16 від 03.02.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
0