«Рубан проти України»: застосування статті 7 Конвенції (заява № 8927/11, від 12 липня 2016 року)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
«Рубан проти України»: застосування статті 7 Конвенції (заява № 8927/11, від 12 липня 2016 року) - ruban_proti_ukraini_5b3c83fe48880.jpg

«Рубан проти України»: призначення судами довічного позбавлення волі, встановлене новим кримінальним законом, а не позбавлення волі строком на п’ятнадцять років, що як альтернативне смертній карі покарання було передбачено законом під час вчинення відповідних злочинів, не є порушенням ст. 7 Конвенції (ст. 7 Конвенції, заява № 8927/11, від 12 липня 2016 року)

Попри те, що питання заміни смертної кари на довічне позбавлення волі чи призначення останнього за діяння, вчинені під час дії першої як різновиду покарання, з урахуванням сплину часу, здається, мало стати неактуальним для сучасної України, кількість наявних нині клопотань від засуджених щодо перегляду призначеного їм покарання у виді довічного позбавлення волі, з огляду на дію закону в часі та призначення їм покарання у виді п’ятнадцяти років позбавлення волі (найсуворішого виду покарання за час дії «мораторію» на смертну кару), свідчить про зворотне.

Фабула справи: заявник (скоїв злочин у 1996 році, а в 2009 році був визнаний винним і засуджений до довічного позбавлення волі) стверджував, що в його випадку суди повинні були застосовувати найбільш сприятливі формулювання відповідних положень Кримінального кодексу, які були встановлені між 29 грудня 1999 року і 29 березня 2000 року, коли смертна кара вже була скасована, а довічне позбавлення волі ще не було введене. Недотримання цього, на його думку, порушило статтю 7 Конвенцій.

ЄСПЛ відзначає, що пункт 1 статті 7 гарантує, що у випадку, коли існує різниця між кримінальним законодавством, діючим на момент вчинення злочину і наступними кримінальними законами (змінами до нього), прийнятими до винесення остаточного рішення, суди мають застосовувати закон, положення якого найбільш сприятливі для обвинуваченого.

Європейський суд, дослідивши національне законодавство та практику, звернувши увагу на конкретний контекст, в якому відмінялася смертна кара в Україні, зазначив, що створення вищезгаданої тримісячної прогалини не було навмисним, і матеріали справи не містять жодних вказівок на будь-які наміри законодавчого органу зокрема і держави в цілому пом’якшити закон до рівня, зазначеного заявником. У зв’язку з цим констатував, що національні суди, засудивши заявника до довічного позбавлення волі, яке було чинним на момент постановлення обвинувального вироку, а не до смертної кари, яка була відповідним покаранням на момент вчинення злочину, застосували більш м’яке покарання. З цього випливає, що не було порушення статті 7 Конвенції.

У цьому аспекті слід нагадати позицію Конституційного Суду України (КСУ), якою оперував Уряд під час розгляду цієї справи Європейським судом. Так, КСУ у своєму Рішенні від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011 у справі про заміну смертної кари довічним позбавленням волі зазначив, що «після Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року Кодекс 1960 року не став новим законом, що пом’якшував кримінальну відповідальність осіб за вчинення особливо тяжких злочинів», а також те, що «в ч. 4 ст. 5 Кодексу 2001 року йдеться про можливість його зміни тільки іншим законом про кримінальну відповідальність, а не Рішенням Конституційного Суду України, який повноважний лише визнавати неконституційними положення закону про кримінальну відповідальність». Як наслідок, КСУ у цьому рішенні констатував, що «оскільки довічне позбавлення волі є менш суворим видом покарання, ніж смертна кара, яка була передбачена Кодексом 1960 року на час вчинення особами особливо тяжких злочинів, то положення Кодексу 1960 року із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483-III, є такими, що пом’якшують кримінальну відповідальність та іншим чином поліпшують правове становище осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини до набрання чинності цим законом. На підставі ч. 1 ст. 58 Конституції України, ч. 2 ст. 6 Кодексу 1960 року, ч. 1 ст. 5 Кодексу 2001 року положення Кодексу 1960 року із змінами, внесеними Законом від 22 лютого 2000 року № 1483-III, мають зворотну дію в часі, тобто поширюються на осіб, які вчинили передбачені Кодексом 1960 року особливо тяжкі злочини до набрання чинності зазначеним законом, у тому числі на осіб, засуджених до смертної кари, вироки щодо яких на час набрання чинності Законом від 22 лютого 2000 року № 1483-III не було виконано».

Аналізуйте судовий акт: рішення Конституційного Суду України від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та за конституційним зверненням громадянина Савчука Миколи Миколайовича про офіційне тлумачення положень Кримінального кодексу України 1960 року із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22 лютого 2000 року № 1483-III, щодо їх дії в часі у взаємозв’язку із положеннями статті 8, частини першої статті 58, пункту 22 частини першої статті 92, частини другої статті 152, пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини другої статті 4, частин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 74 Кримінального кодексу України 2001 року (справа про заміну смертної кари довічним позбавленням волі);

Постанова Верховного Суду України від 26 жовтня 2017 року у справі № 5-121кс17 щодо застосування до осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі, положень частини п’ятої статті 72 КК у редакції Закону № 838-VІІІ «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» від 26 листопада 2015 року.

ПЯТАЯ СЕКЦИЯ

ДЕЛО РУБАН ПРОТИВ УКРАИНЫ

(Заявление № 8927/11 )

РЕШЕНИЕ

СТРАСБУРГ

12 июля 2016 года

28/11/2016 Это решение стало окончательным в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции. Он может быть подвергнут редакционной обработке.

В случае с Рубаном против Украины,

Европейский суд по правам человека (Пятая секция), заседая Палатой в составе:

Анжелика Нусбергер, президент,

Ганна Юдковская,

Ханлар Гаджиев,

Эрик Мёсе,

Фарис Вехабович,

Síofra O'Leary,

Мартиньш Миц, судьи

и Клаудиа Вестердик, Секретарь Секции,

14 июня 2016 года выносит следующее решение, которое было принято в этот день:

ПРОЦЕДУРА

1. Дело было инициировано жалобой (№ 8927/11) против Украины, поданной в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Конвенция») гражданином Украины Владимиром Николаевичем Рубан («заявитель»), 15 октября 2010 года.

2. Заявителю, которому была оказана юридическая помощь, была представлена ​​г-жа Н. Бернс, адвокат, практикующий в Уэмбли, Лондон. Правительство Украины («Правительство») было представлено в последнее время их исполняющим обязанности, г-жой О. Давидчук из Министерства юстиции.

3. Заявитель утверждал, в частности, что при вынесении ему приговора национальные суды не применяли самые мягкие уголовные положения в нарушение статьи 7 Конвенции.

4. 6 января 2014 года вышеуказанная жалоба по статье 7 была доведена до сведения правительства, а остальная часть жалобы была признана неприемлемой в соответствии с правилом 54 § 3 Регламента Суда.

ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

5. Заявитель, Владимир Николаевич Рубан, является гражданином Украины, который родился в 1972 году и в настоящее время отбывает пожизненное заключение.

6. 13 августа 1996 года местная прокуратура Вознесенска в Николаевской области начала расследование убийства четырех человек 12 августа 1996 года.

7. 18 октября 1999 года Донецкая областная прокуратура приступила к расследованию убийства А.

8. 10 ноября 1999 года Департамент полиции Славянска Донецкой области начал расследование хулиганства в отношении Р.

9. 22 ноября 1999 года были проведены три вышеупомянутых расследования. Несколько человек подозревались в совершении вышеуказанных преступлений в качестве группы, один из которых был заявителем.

10. 14 декабря 1999 года Донецкая областная прокуратура официально обвинила заявителя в заочной форме по вышеуказанным преступлениям. Он также был помещен в список разыскиваемых лиц. В тот же день расследование в отношении заявителя было приостановлено до его задержания; уголовное судопроизводство продолжалось в отношении других подозреваемых.

11. 23 декабря 2002 года Донецкий областной апелляционный суд осудил и приговорил Г., П. и Ф. по вышеуказанным преступлениям.

12. 2 февраля 2004 года Славянский местный суд распорядился о задержании заявителя.

13. 28 июня 2007 года заявитель был задержан прокуратурой Ярцево в Смоленской области, Россия.

14. 31 марта 2008 года расследование возобновилось после того, как заявитель был экстрадирован в Украину. В тот же день заявителю было официально предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе вместе с Г., П., Ф. и двумя другими лицами, которые умерли в промежуток времени. Заявитель обвинялся в том, что он задушил А., в результате убийства четырех человек вместе с Г. в 1996 году и причинения тяжких телесных повреждений Р. в ходе покушения на убийство, последнее преступление в контексте вымогательства к брату Р. Все эти преступления были совершены как группа.

15. 22 мая 2008 года расследование было завершено, и 26 июня 2008 года дело было передано в Донецкий областной апелляционный суд.

16. 10 июля 2009 года Апелляционный суд, выступая в качестве суда первой инстанции, признал заявителя виновным в убийстве и бандитизме с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к пожизненному заключению.

17. Заявитель и его адвокат обжаловали решения, считая, что вина заявителя не была доказана.

18. 15 июля 2010 года Верховный суд Украины оставил в силе решение от 10 июля 2009 года. В тот же день адвокат заявителя предоставил дополнительную апелляцию, в которой утверждалось, что Апелляционный суд должен применять наиболее благоприятные формулировки соответствующих положений Уголовного кодекса, который был между 29 декабря 1999 года и 29 марта 2000 года, когда смертная казнь уже была отменена, а пожизненное заключение еще не было введено. В своем решении Верховный суд отметил, что заявитель был приговорен правильно.

II. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО И ПРАКТИКА

A. Конституция от 28 июня 1996 года

19. Конституция предусматривает юрисдикцию Конституционного суда следующим образом:

Статья 147

«Конституционный суд Украины является единственным органом конституционной юрисдикции в Украине.

Конституционный суд Украины принимает решения по вопросам соответствия законов и других правовых актов Конституции Украины и обеспечивает официальное толкование Конституции Украины и законов Украины....”

Статья 150

«В компетенцию Конституционного Суда Украины входит:

1) Решение вопросов соответствия Конституции Украины (конституционности) следующего:

- законы и другие нормативные правовые акты Верховной Рады Украины;

- указы Президента Украины;

- постановления Кабинета Министров Украины;

- правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Эти вопросы рассматриваются по представлению: Президентом Украины; не менее сорока пяти национальных депутатов Украины; Верховного суда Украины; представителя Верховной Рады Украины по правам человека; Верховная Рада Автономной Республики Крым;

2) официальное толкование Конституции Украины и законов Украины;

По вопросам, предусмотренным настоящей статьей, Конституционный Суд Украины принимает решения, которые являются обязательными для исполнения на всей территории Украины, которые являются окончательными и не подлежат обжалованию ».

Статья 152

«... Акты парламента и другие правовые акты или их положения, объявленные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия соответствующего решения Конституционного суда о их неконституционности ...»

B. Уголовный кодекс от 28 декабря 1960 года

20. Соответствующие положения Кодекса (как указано до 29 декабря 1999 года) предусматривают следующее:

Статья 93 - Умышленное убийство

«Убийство: (a) совершено с целью получения прибыли ... (c) совершено в связи с официальной или общественной деятельностью жертвы ... (i) совершено наемным убийцей ... (j) совершено преднамеренно группой лиц или организованной группой

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или смертной казнью, а в случаях, предусмотренных подпунктом (а), - с конфискацией имущества».

21. В соответствии с решением Конституционного Суда Украины о смертной казни (см. Ниже) Верховная Рада приняла Закон №. 1483 от 22 февраля 2000 года о внесении изменений в Уголовный кодекс; смертная казнь в качестве наказания за некоторые преступления была заменена пожизненным заключением. Поправки вступили в силу 29 марта 2000 года.

C. Решение Конституционного Суда Украины от 29 декабря 1999 года о смертной казни

22. В своем решении Конституционный суд Украины рассмотрел конституционность смертной казни и счел это неконституционным. Он решил следующее:

«1. Положения ... Уголовного кодекса Украины, предусматривающие смертную казнь как вид наказания, признаются противоречащими Конституции Украины (неконституционными).

2. Положения Уголовного кодекса Украины, объявленные неконституционными, недействительны со дня принятия этого решения Конституционным судом Украины.

3. Верховная Рада Украины вносит в Уголовный кодекс Украины это решение Конституционного Суда Украины ».

D. Уголовный кодекс от 1 сентября 2001 года

23. 5 апреля 2001 года Верховная Рада приняла новый Уголовный кодекс, который вступил в силу 1 сентября 2001 года. Согласно пункту 2 статьи 115 Кодекса убийство при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

24. 15 апреля 2008 года Верховная Рада приняла Закон о поправках к гуманизации уголовной ответственности («Закон о внесении изменений»), в котором были внесены поправки в некоторые положения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. В частности, измененная статья 5 Уголовного кодекса содержит следующие положения:

«1. Закон об уголовной ответственности, который декриминализует действие, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица, имеет обратную силу; он применяется к лицам, которые совершили соответствующее действие до вступления в силу такого закона, включая лиц, отбывающих наказание, или лиц, которые отбыли наказание, но имеют судимость.

...

4. Если закон об уголовной ответственности был изменен несколько раз после того, как лицо совершило действие, предусмотренное настоящим Кодексом, закон, который декриминализует акт, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица, имеет обратную силу».

E. Решение Конституционного Суда Украины от 26 января 2011 года о замене смертной казни пожизненным заключением

25. Верховный суд Украины обратился в Конституционный суд с просьбой о толковании соответствующих положений Уголовного кодекса 1960 года. Необходимость такого толкования объяснялась большим количеством ходатайств, поданных лицами, приговоренными к смертной казни, до Закона №. 1483 (см. Пункт 21 выше) и приговоры которых были заменены пожизненным заключением после того, как этот закон вступил в силу. Верховный суд счел, что после принятия решения Конституционного суда об отмене смертной казни, Кодекс 1960 года изменился и стал новым законом, который смягчил уголовную ответственность за особо тяжкие преступления и, следовательно, применил ретроактивно к тем, кто совершил преступления до принятия Закона №. 1483.

26. В своем решении со ссылкой на решение о приемлемости по делу «Хумматов против Азербайджана» ((решение), № 9852/03 и 13413/04 от 18 мая 2006 года) Конституционный суд, в частности, постановил, что после решения от 29 декабря 1999 года об отмене смертной казни, Уголовный кодекс не стал новым законом, который смягчал уголовную ответственность за особо тяжкие преступления. Он отметил, в частности:

«4. Конституционный суд Украины исходит из того, что со дня принятия Конституционным судом его решения от 29 декабря 1999 года и до вступления в силу Закона №. 1483, был период, в течение которого Верховная Рада Украины принимала решение о внесении изменений в [Уголовный] Кодекс 1960 года о замене смертной казни другим видом наказания - пожизненным заключением. Этот период был обусловлен не одновременной утратой силы положений Кодекса 1960 года о смертной казни и вступлением в силу Закона №. 1483 введение нового вида наказания ...

Однако тот факт, что этот промежуточный период времени существует, не означает, что соответствующие санкции в соответствии с Кодексом 1960 года потеряли свой альтернативный характер и предусматривали только тюремное заключение на срок до пятнадцати лет в качестве наказания. Это подтверждается, в частности, тем фактом, что в Кодексе 1960 года была установлена ​​альтернативная санкция - тюремное заключение на срок до пятнадцати лет - за убийство без отягчающих обстоятельств (статья 94). Однако законодательный орган не установил одно и то же наказание за убийство с отягчающими обстоятельствами, поскольку он считал, что должна существовать возможность применения судом более строгого уголовного наказания (статья 93 Кодекса 1960 года).

...

Кроме того, Конституционный суд считает, что после своего решения от 29 декабря 1999 года Кодекс 1960 года не стал новым законом, который смягчил уголовную ответственность лиц, совершивших особо тяжкие преступления ...

Конституционный суд исходит из того, что в пункте 4 статьи 5 [Уголовного кодекса 2001 года] предусматривается, что [Кодекс] может быть изменен только другим законом об уголовной ответственности, а не решением Конституционного Суда Украины, которое имеет право только объявлять положения закона об уголовной ответственности неконституционными ».

27. В заключение он пришел к выводу о том, что положения Уголовного кодекса с поправками, внесенными парламентом от 22 февраля 2000 года, которые вступили в силу 29 марта 2000 года, о замене смертной казни пожизненным заключением, следует понимать как новый Закон, который смягчил уголовную ответственность и имел обратную силу.

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

A. Мнение 190 (1995), 26 сентября 1995 года (26-е заседание)

28. Это мнение было принято в ответ на просьбу Украины о присоединении к Совету Европы. Он содержал, среди прочего, следующий пункт:

« Заявление Украины о членстве в Совете Европы

... 12. Парламентская ассамблея отмечает, что Украина ... намерена:

...

12.2. подписать в течение одного года и ратифицировать в течение трех лет с момента подписания Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об отмене смертной казни и вступить в силу с немедленным вступлением в силу день присоединения, мораторий на казни ... "

B. Рекомендация 1416 (1999) Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятая 24 июня 1999 года (23-е заседание)

29. В 1999 году в процессе мониторинга соблюдения Украиной своих обязательств Парламентская ассамблея отметила значительные недостатки в выполнении своих обязательств, в частности, в том, что Украина не отменила смертную казнь. В рекомендации отмечается, в частности:

«Выполнение обязательств Украины

1. Ассамблея ссылается на свою Рекомендацию 1395 и свою Резолюцию 1179 о выполнении Украиной обязательств, принятых 27 января 1999 года, в которых она:

«считает, что украинские власти, в том числе Верховная Рада, несут большую ответственность за несоблюдение обязательств, которые Украина вступила в членство в Совете Европы ...

Кроме того, Украина обязалась ратифицировать в течение трех лет с момента присоединения (9 ноября 1995 года) Протокола № 6 Европейской конвенции о правах человека об отмене смертной казни; срок истекает, и протокол не был ратифицирован

...

3. Кроме того, из памятной записки, представленной украинской делегацией 22 июня 1999 года, произошли следующие события:

...

- 14 июня 1999 года Конституционный суд начал рассматривать предложение, направленное парламентариями по инициативе украинской делегации в Совет Европы относительно неконституционности смертной казни;

...

4. Именно по этой причине Ассамблея постановляет, что было бы целесообразно начать в первой части обычной сессии 2000 года в соответствии с правилом 6 своих Правил процедуры процедуру, направленную на приостановку прав членов Украинскую делегацию за столом официальных документов в смысле правила 23 Правил процедуры, взять на себя обязанности и голосовать в Ассамблее и ее органах, сохраняя при этом права этих членов присутствовать и выступать на сессиях Ассамблеи и заседаниях ее если только дальнейшее развитие событий не будет означать существенный прогресс в смысле резолюции 1179 от января 1999 года ».

C. Новости на сайте Парламентской ассамблеи об отмене смертной казни в Украине

30. Решение Конституционного суда от 29 декабря 1999 года о неконституционности смертной казни (см. Пункт 22 выше) было положительно прокомментировано Председателем Парламентской ассамблеи:

«Президент Парламентской ассамблеи приветствует отмену смертной казни в Украине

СТРАСБУРГ, 05.01.2000 - «Решение Конституционного суда Украины о том, что смертная казнь является неконституционной и поэтому не может применяться более, является долгожданным шагом вперед в выполнении обязательств Украины как государства-члена Совета Европы. Я надеюсь, что вскоре после этого решения будет официально утверждена ратификация Протокола 6 к Европейской конвенции по правам человека, касающаяся отмены смертной казни», - сказал Лорд РАССЕЛЛ-ДЖОНСТОН, Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (* ).

«Я также хочу поздравить украинский парламент с принятием законов о политических партиях и ратификацией Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Эти три решения значительно приблизили Украину к выполнению резолюции 1194 Ассамблеи, принятой в Июне 1999 года», - добавил президент.

«Этот прогресс имеет исключительно важное значение на данном этапе процедуры мониторинга. В июне Ассамблея приняла решение начать процедуру приостановления некоторых прав украинской делегации, если дальнейшее соблюдение просьб Ассамблеи не будет завершено до конца этого месяц», - сказал лорд Рассел-Джонстон.

«Надеюсь, что, воодушевленный этим успехом, украинские власти теперь будут сохранять импульс и продолжать предпринимать инициативы, необходимые для завершения процесса демократических реформ», - заключил президент.

В Резолюции 1194 говорится, что украинские власти, в том числе парламент - Верховная Рада, несут большую ответственность за несоблюдение своих обязательств в качестве члена Совета Европы. Дальнейший прогресс был необходим, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами и обеспечить, чтобы украинские власти соблюдали эти принципы в своей практической работе.

------------

(*) Президент Лорд Рассел-Джонстон был официально проинформирован об этих событиях вчера в письме главой украинского парламента Александра ТКАЧЕНКО ».

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 7 КОНВЕНЦИИ

31. Заявитель утверждал, что в его случае суды должны были применять наиболее благоприятные формулировки соответствующих положений Уголовного кодекса, которые были установлены между 29 декабря 1999 года и 29 марта 2000 года, когда смертная казнь уже была отменена, а пожизненное заключение еще не было введено. Несоблюдение этого, по его мнению, нарушило статью 7 Конвенции, которая гласит:

«1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в связи с любым действием или бездействием, которое не было уголовным преступлением в соответствии с национальным или международным правом в момент его совершения. Также не должно налагаться более строгое наказание, чем тот, который применялся на момент совершения уголовного преступления.

2. Настоящая статья не наносит ущерба судебному разбирательству и наказанию любого лица за любые действия или бездействие, которые в момент совершения преступления были преступными в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными нациями».

A. Приемлемость

32. Стороны не высказали возражений относительно приемлемости этой жалобы.

33. Суд отмечает, что эта жалоба не является явно необоснованной по смыслу Статьи 35 § 3 (а) Конвенции. Он далее отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо другим причинам. Поэтому она должен быть объявлена приемлемой.

Б. Существо дела

1. Представления сторон

(a) Заявитель

34. Заявитель повторил общие принципы Суда в отношении статьи 7, разработанной в прецедентной практике, начиная с решения Большой палаты в случае с Скопполой . Он далее утверждал, что с того момента, когда он якобы совершил преступления, приписанные ему в 1996 году, соответствующие положения Уголовного кодекса 1960 года предусматривали следующие наказания:

a) с 1996 года по 29 декабря 1999 года - пятнадцать лет лишения свободы или смертная казнь;

b) с 29 декабря 1999 года по 29 марта 2000 года - пятнадцать лет тюремного заключения;

c) после 29 марта 2000 года - пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение.

35. Заявитель согласился с утверждением правительства о том, что пожизненное заключение более мягкое наказание, чем смертная казнь, но заявил, что это не изменило того факта, что с 29 декабря 1999 года по 29 марта 2000 года максимальное возможное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, был тюремное заключение на пятнадцать лет и что альтернативы не было. Если бы заявитель был приговорен в течение этого периода времени, у судов не было бы другого выбора, кроме как приговорить его к тюремному заключению на срок не более пятнадцати лет, поскольку в Уголовном кодексе не было другой альтернативы.

(b) Правительство

36. Правительство утверждало, что заявитель неправильно истолковал внутренний закон. Они отметили, что после решения Конституционного суда от 29 декабря 1999 года не было создано никакого нового закона. Они заявили, что уголовный закон может быть изменен только Верховной Радой и что положения об убийстве с отягчающимися обстоятельствами не утратили своего альтернативного характера. Они считали, что период после 29 декабря 1999 года был передан Верховной Раде с тем чтобы привести Уголовный кодекс 1960 года в соответствие с решением от 29 декабря 1999 года. Они ссылались на решение Конституционного суда от 26 января 2011 года (процитированное выше) в поддержку их аргументации. Они утверждали, что Уголовный кодекс 1960 года только изменился и стал новым законом после внесения изменений Верховной Радой, вступивших в силу 29 марта 2000 года. Правительство пришло к выводу, что тот факт, что национальные суды приговорили заявителя к пожизненному заключению, не нарушало принцип ретроактивности более мягкой версии Уголовного кодекса 1960 года, которая имела место с 29 декабря 1999 года по 29 марта 2000 года, поскольку такой вариант Уголовного кодекса не существовал.

2. Оценка Суда

(a) Резюме соответствующих принципов

37. Суд сначала повторяет, что гарантия, закрепленная в статье 7, которая является важным элементом верховенства права, занимает видное место в системе защиты Конвенции, что подчеркивается тем фактом, что никакое отступление от нее не допускается в соответствии со статьей 15, кроме как во время войны или иного чрезвычайного положения. Его следует толковать и применять, как следует из его объекта и цели, с тем чтобы обеспечить эффективные гарантии против произвольного преследования, осуждения и наказания. Соответственно, статья 7 не ограничивается запрещением ретроспективного применения уголовного закона к наказанию обвиняемого: она также включает в более общем плане принцип, согласно которому только закон может определять преступление и предусматривать наказание (nullum crimen, nulla poena sine lege) и принцип, согласно которому уголовный закон не должен толковаться в ущерб обвиняемому, например, по аналогии (Кононов против Латвии [GC], № 36376/04, § 185, ECHR 2010, Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Герцеговина [GC], номера 2312/08 и 34179/08, § 66, ECHR 2013 (выдержки)). Статья 7 § 1 гарантирует не только принцип не ретроспективности более строгих уголовных законов, но и неявно принцип ретроспективности более мягкого уголовного права; другими словами, если существуют различия между уголовным законодательством, действующим на момент совершения преступления и последующими уголовными законами, принятыми до вынесения окончательного решения, суды должны применять закон, положения которого наиболее благоприятны для обвиняемого (см. Scoppola v. Italy (№ 2) [GC], № 10249/03, § 109, 17 сентября 2009 г.).

38. В приведенном выше случае Скоппола (№ 2) (§ 108) Суд также отметил:

«По мнению Суда, это согласуется с принципом верховенства права, частью которого является статья 7, ожидать, что суд первой инстанции применит к каждому наказуемому деянию наказание, которое законодатель считает пропорциональным. Применение более тяжкого наказания ... будет означать игнорирование любых законодательных изменений, благоприятных для обвиняемого, которые могли бы привести вынесения обвинительного приговора, и продолжать налагать санкции, которые государство и его представительство представляют теперь чрезмерными».

39. В недавнем деле Гуэрэ Пате против Андорры Суд продлил гарантии статьи 7 о возможности ретроспективного пересмотра окончательного решения, если внутреннее законодательство предусматривало такую ​​возможность. Придя к такому выводу, Суд полагался на выбор законодателя при введении ретроспективности более мягких наказаний (Gouarré Patte v. Andorra, № 33427/10, §§ 33-36, 12 января 2016 г.).

40. Суд также отмечает, что в недавнем решении о неприемлемости по делу Микулович и Вуджишич против Сербии ((решение), № 49318/07 и 58216/13, 17 декабря 2015 года), он рассмотрел вопрос о том, отменяется ли процесс отмены смертной казни в тогдашней федеративной двухслойной системе, что создало законодательный разрыв, когда смертная казнь была отменена в Федеральном кодексе, но сербский кодекс был изменен только четыре месяца спустя. В этом случае Суд рассмотрел наличие законодательного разрыва и ответил отрицательно, оставляя открытым вопрос о том, может ли существование такого разрыва привести к нарушению статьи 7.

(б) Применение вышеуказанных принципов к настоящему делу

41. В деле заявителя он был признан виновным в преступлениях, совершенных в 1996 году, но в конечном итоге был осужден за эти преступления только в 2010 году по окончательному решению Верховного суда. В течение этого четырнадцатилетнего периода украинское уголовное право несколько раз менялось. Уголовный кодекс 1960 года, унаследованный от советских времен, предусматривал смертную казнь в качестве альтернативы тюремному заключению за преступление убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах. Это была ситуация в 1996 году, когда заявитель совершил преступления, за которые он был в конечном итоге осужден национальными судами. 29 декабря 1999 года Конституционный суд объявил смертную казнь неконституционным наказанием и поручил Верховной Раде привести Уголовный кодекс Украины в соответствие с этим решением. Неконституционные положения утратили силу. Три месяца спустя поправки, принятые Верховной Радой, заменяли отмененную смертную казнь пожизненным заключением как максимальное наказание за определенные преступления, в том числе убийство при отягчающих обстоятельствах. С 29 марта 2000 года и до вступления в силу нового Уголовного кодекса 1 сентября 2001 года максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах было пожизненное заключение. Это наказание также предусмотрено в новом Уголовном кодексе 2001 года, действующем сегодня.

42. Суд отмечает, что между сторонами нет спора относительно принципа ретроактивности самой мягкой формулировки уголовного закона как такового, а скорее толкования версии Уголовного кодекса, которая существовала между 29 декабря 1999 года и 29 марта 2000 года. Правительство заявило, что Уголовный кодекс 1960 года не изменился сразу после решения Конституционного суда, только после того, как Верховная Рада выполнила это решение и заменила смертную казнь пожизненным заключением. Заявитель, на основании решения Конституционного суда от 29 декабря 1999 года, пришел к выводу, что все положения, которые предусматривали смертную казнь, немедленно утратили силу и так как Верховной Раде потребовалось некоторое время, чтобы заменить отмененную смертную казнь пожизненным заключением, в Уголовном кодексе 1960 года не было положения, предусматривающего более тяжелое наказание, чем тюремное заключение сроком на пятнадцать лет.

43. Суд повторяет, что главным образом для национальных органов, в частности судов, решать проблемы толкования внутреннего законодательства. Его роль, таким образом, сводится к выяснению того, совместимы ли последствия такой интерпретации с Конвенцией (см. Уэйт и Кеннеди против Германии [GC], № 26083/94, § 54, ECHR 1999-I, Korbely v. Hungary [ GC], № 9174/02, §§ 72-73, ECHR 2008, и Кононов против Латвии [GC], № 36376/04, § 197, ECHR 2010).

44. Из соответствующих положений Конституции представляется, что, как только Конституционный суд объявит правовое положение неконституционным, такое положение немедленно утрачивает свою силу (см. пункт 19 выше). Кроме того, не представляется, что любой другой вариант, например приостановление соответствующего правового положения, существует в соответствии с соответствующим пунктом статьи 152 Конституции. Постановление решения Конституционного суда от 29 декабря 1999 года - «Положения Уголовного кодекса Украины, предусматривающие смертную казнь как вид наказания, объявляются ... неконституционными», после чего «положения Уголовного кодекса Украины, которые были объявлены неконституционными, недействительны с даты принятия настоящего Решения Конституционным Судом Украины», - похоже, не допускает и никакой другой интерпретации. Вопреки мнению правительства, это также было принято на самом деле самим Конституционным судом в своем решении от 26 января 2011 года, в котором говорится о «одновременной утрате силы положений Кодекса 1960 года о смертной казни и вступления в силу Закона № 1483 о введении нового вида наказания».

45. Аргументы Конституционного Суда в своем решении от 26 января 2011 года и их повторение правительством в настоящем деле не могут отрицать тот факт, что не было смертной казни после того, как соответствующие положения Уголовного кодекса 1960 года были признаны неконституционными и потеряли силу. Суд обращает внимание на конкретный контекст, в котором отменяется смертная казнь в Украине (см. Пункты 28-30 выше) и признает, что создание разрыва было непреднамеренным. Действительно, было бы трудно утверждать, что формулировка Уголовного кодекса 1960 года, которая существовала между 29 декабря 1999 года и 29 марта 2000 года, содержала наказание за тип преступления, совершенного заявителем, который законодатель считал соразмерным. В свете прецедентного права Суда в соответствии со статьей 7 (Gouarré Patte v. Andorra , цит. Выше, § 35). Из приведенного национального законодательства и практики Суд не может обнаружить намерения законодателя в частности и государства в целом смягчить закон в той мере, в которой заявитель подал жалобу. В то время, когда заявитель совершил свое преступление в 1996 году, он был бы наказан смертной казнью. Затем парламент заменил это наказание пожизненным заключением, которое оно сочло пропорциональным.

46. ​​Таким образом, отказ национальных судов рассматривать Уголовный кодекс 1960 года в своей редакции от 29 декабря 1999 года как самый мягкий закон, принятый до окончательного решения, и вместо этого применять формулировку принятого парламентом закона, вступившего в силу 29 марта 2000 года, который существовал задолго до вынесения заявителю обвинительного приговора, и который не был изменен с тех пор, не нарушил права заявителя, как это гарантировано статьей 7 Конвенции. Как уже указывал Суд, приговор пожизненного заключения не является более тяжким наказанием, чем смертная казнь (см., Среди многих других властей, «Хумматов против Азербайджана» (реж.), № 9852/03 и 13413/04, 18 мая 2006 г., Степаненко и Осошкало против Украины (дек.), № 31430/09 и 29104/11, 14 января 2014 года). Поэтому национальные суды, приговорив заявителя к пожизненному заключению, которое было применимым наказанием на момент вынесения обвинительного приговора, а не к смертной казни, которая была соответствующим наказанием в момент совершения преступления, применили более мягкое наказание. Из этого следует, что не было нарушения статьи 7 Конвенции.

ПО ЭТИМ ОСНОВАНИЯМ, СУД

1. Объявляет единогласно, остальная часть жалобы приемлема;

2. Постановляет по шести голосам против одного, что не было нарушения статьи 7 Конвенции;

Совершено на английском языке и письменно уведомлено 12 июля 2016 года в соответствии с пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Клаудиа ВестердикАнжелика Нуссбергер

Регистратор президент

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конвенции и пунктом 2 правила 74 Регламента Суда отдельное мнение судьи К. Гаджиева прилагается к настоящему решению.

AN

CW

ОТДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ Гаджиева

Я почтительно не согласен с большинством, что не было нарушения статьи 7 Конвенции.

Причиной моего несогласия является мое понимание основополагающего принципа применения уголовного права во времени и пространстве, что аналогично в большинстве правовых систем.

Таким образом, как видно из фактов настоящего дела, решение Конституционного Суда Украины об отмене смертной казни в качестве наказания по уголовному праву страны не было, к сожалению, сопровождалось указанием на то, что это решение будет принято в то же время, как законодательные поправки, внесенные в соответствии с решением украинского парламента по этому вопросу.

В результате разрыв почти трех месяцев создал ситуацию, в которой самым суровым наказанием, существующим в уголовном законодательстве страны, было пятнадцать лет лишения свободы.

На мой взгляд, было обоснованным заявлением со стороны заявителя о том, что в отсутствие смертной казни в течение переходного периода и до введения пожизненного заключения национальные суды должны были применять к своему делу единственное наказание, существующее по соответствующему которое составляло пятнадцать лет тюремного заключения.

Позиция заявителя основана на общем принципе уголовного права, согласно которому временный закон, предусматривающий более мягкое наказание, применяется безоговорочно. Этот четкий принцип был нарушен в настоящем деле, и поэтому я решил не согласиться с большинством.

Автор: Слуцкая Татьяна Ивановна

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
1