Стаття 8. Порядок створення творчої спілки

Про професійних творчих працівників та творчі спілки (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

Творча спілка створюється групою професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі не менш як 100 осіб, регіональна (місцева) - не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі працівники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років.

Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з’їздом, конференцією) та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015 }

Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:

дата та місце проведення загальних зборів (з’їзду, конференції);

рішення про обрання головуючого та секретаря;

рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;

рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування творчої спілки;

рішення про затвердження статуту творчої спілки;

рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;

рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.

{Частина четверта статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

{Частина статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки є також відомості про її територіальні осередки, що підтверджуються протоколами про утворення територіальних осередків всеукраїнської творчої спілки.

{Частина статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Відомості про територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки включають відомості про найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.

{Частина статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

{Частина статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Протокол засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі відомості:

дата та місце проведення засідання;

рішення про обрання головуючого та секретаря;

рішення про утворення територіального осередку творчої спілки;

рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;

рішення про затвердження статуту територіального осередку творчої спілки або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки на підставі статуту всеукраїнської творчої спілки;

рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління територіального осередку творчої спілки;

рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення реєстраційних дій.

{Частина статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки є реєстр осіб, які брали в ньому участь, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

{Частина статті 8 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 }

Попередня

8/27

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст