Головна Сервіси для юристів ... Закони Про холдингові компанії в Україні Стаття 6. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній Стаття 6. Особливості утворення та діяльності держ...

Стаття 6. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній

Про холдингові компанії в Україні (ЗМІСТ) Інші закони
 • 1008

  Переглядів

 • 1008

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Державні холдингові компанії утворюються органами, уповноваженими управляти державним майном, та/або державними органами приватизації.

  Єдиним акціонером державної холдингової компанії від моменту її утворення до завершення процедури приватизації або припинення є держава.

  2. Засновниками державних холдингових компаній у процесі корпоратизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном. Засновниками державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном, та/або державні органи приватизації відповідно до законодавства.

  Статутний капітал державної холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств у встановленому законодавством порядку.

  3. Галузі або сфери діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації, визначаються Кабінетом Міністрів України.

  4. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації може бути:

  державне підприємство;

  орган, уповноважений управляти державним майном.

  Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі приватизації може бути:

  державний орган приватизації;

  підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;

  господарські товариства, утворені в процесі корпоратизації.

  5. Ініціатор утворення державної холдингової компанії подає органу, уповноваженому управляти державним майном:

  обґрунтування доцільності утворення державної холдингової компанії;

  перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства;

  проект статуту державної холдингової компанії.

  У разі якщо ініціатором утворення державної холдингової компанії є орган, уповноважений управляти державним майном, перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства, і проект статуту державної холдингової компанії готує цей орган.

  6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації (приватизації) приймає орган, уповноважений управляти державним майном, державний орган приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

  {Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012 }

  7. Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

  {Частина сьома статті 6 в редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012 }

  8. Управління пакетами акцій державних холдингових компаній здійснюється відповідно до законодавства.

  9. Акції державних холдингових компаній не можуть бути передані в управління будь-яким особам.

  Державні пакети акцій (часток, паїв) та державне майно, передані державою до статутного капіталу державної холдингової компанії, не можуть бути відчужені або перебувати в заставі, використані для формування статутних капіталів будь-яких підприємств.

  10. Державній холдинговій компанії забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження акцій (часток, паїв) або майна, внесених до її статутного капіталу, до завершення процесу її приватизації.

  11. Державна холдингова компанія може бути корпоративним підприємством лише Державної керуючої холдингової компанії.

  {Частина одинадцята статті 6 в редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012 }

  12. Рішення про приватизацію державної холдингової компанії може бути прийнято лише після прийняття рішення про приватизацію всіх корпоративних підприємств, пакети акцій (часток, паїв) яких передано до статутного капіталу такої холдингової компанії.

  Підготовку до продажу акцій державної холдингової компанії проводять її засновник (засновники) та державні органи приватизації у встановленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. При цьому акції (частки, паї) корпоративних підприємств, внесені до її статутного капіталу, не передаються державним органам приватизації з метою їх подальшого продажу.

  13. Пакети акцій (часток, паїв) або інше майно, передані до статутного капіталу державної холдингової компанії, перебувають у державній власності і закріплюються за нею на праві господарського відання.

  Попередня

  6/12

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст