Стаття 1. Визначення термінів

Про державні лотереї в Україні (ЗМІСТ) Інші закони
 • 302

  Переглядів

 • 302

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

  1) лотерейна сфера - сукупність суспільних відносин, що складаються у процесі проведення лотерей;

  2) лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її учасниками і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

  Залежно від способу розіграшу призового (виграшного) фонду в Україні допускається проведення таких лотерей:

  а) миттєва лотерея - лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у лотереї), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед учасників лотереї. При проведенні миттєвої лотереї учасник може безпосередньо після внесення ставки визначити, чи є його лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі, виграшним чи ні;

  б) інша лотерея, яка не підпадає під визначення миттєвої лотереї, в тому числі тиражна, комбінована;

  3) державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;

  4) приз (виграш) - кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) учаснику у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;

  5) призовий (виграшний) фонд - сукупність призів (виграшів), що підлягають розігруванню в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;

  6) призовий фонд тиражу - сукупність призів, які підлягають розігруванню під час проведення розіграшу окремого тиражу державної лотереї, відповідно до оприлюднених умов її проведення;

  7) ставка - плата учасника за одноразову участь у розіграші державної лотереї чи її окремого тиражу;

  8) лотерейний білет - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення учасником лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї або розмір виграшу, якщо вони передбачені умовами лотереї, в тому числі через термінали електронної системи прийняття ставок;

  9) джек-пот - максимальний приз, що формується відповідно до умов проведення державної тиражної лотереї в кожному тиражі, в декількох тиражах або іншим способом, визначеним в умовах проведення лотереї;

  10) тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу тиражної лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції, пов’язані з проведенням тиражу тиражної лотереї;

  11) оператор державних лотерей - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом;

  12) розповсюджувач державної лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у учасників, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей;

  13) учасник - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення державної лотереї;

  14) залишковий фонд державної лотереї - частина призового (виграшного) фонду, що залишається незапитаною з будь-яких причин переможцями державної лотереї у встановлений умовами її проведення термін;

  15) проведення державних лотерей - господарська діяльність оператора державних лотерей, яка включає випуск державної лотереї, прийняття ставок у державну лотерею, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду державної лотереї, виплату призів та інші операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення державних лотерей;

  16) електронна система прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї.

  Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов’язаних між собою електронним або іншим зв’язком;

  {Абзац другий пункту 16 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  17) термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу учасника, відтворюють (транслюють) процес розіграшу, а також не може бути з’єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з’єднання з центральною електронною системою державної лотереї);

  {Пункт 17 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  18) умови проведення державної лотереї - локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;

  19) пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування термінала чи іншого засобу прийняття ставок у державні лотереї;

  20) розіграш призового (виграшного) фонду лотереї - процес, який проводиться оператором лотереї після розповсюдження лотерейних білетів (інших засобів, які дозволяють засвідчити участь у лотереї, якщо вони передбачені умовами лотереї), прийняття плати за гру та який спрямований на визначення переможця (переможців) розіграшу лотереї.

  У тиражній лотереї розіграш призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється шляхом генерації випадковим характером виграшної ігрової комбінації, яку учасник з метою виявлення свого виграшу повинен порівняти з ігровою комбінацією, визначеною учасником для участі в даному розіграші.

  У миттєвій лотереї розіграш призового (виграшного) фонду лотереї полягає у виявленні учасником прихованої ігрової комбінації, яка закладена в лотерейному білеті (іншому засобі, який передбачений умовами лотереї) на стадії його виготовлення;

  21) виграшна ігрова комбінація - передбачена умовами лотереї сукупність символів (написів, чисел, знаків, малюнків), яка дозволяє визначити переможця (переможців) розіграшу лотереї;

  22) конкурс - спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінюванні за визначеними критеріями найкращих показників спроможності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  23) міждержавна лотерея - лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою - нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  24) лотерея тото - тиражна лотерея, результат розіграшу якої визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути. При проведенні лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів;

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  25) лотерейне обладнання - термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система.

  {Частину першу статті 1 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }

  1/17

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст