Головна Блог ... Консультації від юристів 31 правова основа організації діяльності інтернет-магазину 31 правова основа організації діяльності інтернет-...

31 правова основа організації діяльності інтернет-магазину

Відключити рекламу
 - tn1_0_16774400_1462573656_572d1a5828f8c.jpg

Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність інтернет-магазинів?

Ще донедавна питання діяльності інтернет-магазинів було врегульовано виключно на підзаконному рівні.

Але у вересні 2015 року Верховна Рада України, реалізуючи запит широкої верстви підприємців, а також споживачів на врегулювання відносин по придбанню товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, прийняла Закон України “Про електронну комерцію”, який визначає особливості укладення електронних правочинів.

В той же час, крім зазначеного Закону, діяльність інтернет-магазинів регулюється і загальними положеннями законодавства, такими як, Конституція України (якою закріплено загальне право на підприємницьку діяльність), Господарський та Цивільний кодекси України, Закон України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних» тощо.

На підзаконному рівні все ще продовжують діяти нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади:

 1. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджені наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 № 103.
 2. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833.
 3. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки України від 11.07.2003 № 185.

Положення зазначених нормативно-правових актів застосовується в частині, що не суперечить Закону України “Про електронну комерцію”.

Вспомните новость: Глава "Розетки" Владислав Чечеткин обвинил «Эпицентр» в нечестной конкуренции и давлении на поставщиков

Документальне оформлення діяльності інтернет-магазину

Державна реєстрація підприємницької діяльності

Перші кроки будь якої підприємницької діяльності, в тому числі і діяльність інтернет-магазину, починаються з державної реєстрації.

За кожним інтернет-магазином має «стояти» конкретний підприємець чи підприємство, а не просто фізична особа. Тому першою вимогою для особи, що відкриває інтернет-магазин, є реєстрація юридичної особи або ФОП у встановленому порядку. Одночасно відбувається реєстрація як платника податків у відповідних податкових органах.

Діяльність інтернет-магазину без державної реєстрації є адміністративним порушенням, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 грн. до 34 000 грн., також може бути конфіскована вся продукція, а також гроші, отримані від реалізації продукції.

Ліцензування, отримання торгового патенту

Відповідно до законодавства України сама по собі діяльність із продажу товарів, робіт чи послуг через інтернет-магазин ліцензуванню не підлягає. Тому при відкритті інтернет-магазину отримувати ліцензію не потрібно.

В той же час слід пам’ятати, що окремі види підприємницької діяльності що здійснюються інтернет-магазином все ж таки можуть попадати під дію Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок державного регулювання певних видів господарської діяльності.

До таких видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема належать роздрібна торгівля алкоголем, лікарськими засобами, будь яка підприємницька діяльність, що здійснюється як на території так і за межами території України.

Відповідальність за підприємницьку діяльність без отримання ліцензії така сама, як і за діяльність без держаної реєстрації.

Торговий патент для інтернет-магазинів не потрібен.

Інформація, яка обов’язково розміщується на сайті інтернет-магазину

Зі змісту Закону України “”Про електронну комерцію” вбачається, що на сайті інтернет-магазину повинна бути розміщена певна інформації. Такими відомостями є:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця.
 • адреса підприємства або місце реєстрації та місце фактичного проживання ФОП;
 • адреса електронної пошти;
 • ідентифікаційний код для юридичної або фізичної особи – підприємця;
 • якщо діяльність передбачає отримання ліцензії – необхідно зазначити відомості про таку ліцензію, зокрема серія, номер, строк дії та дата видачі;
 • порядок формування кінцевої вартості товару щодо включення (невключення) певних податків у вартість товару;
 • інформація про вартість доставки.

Зазначення інформації про найменування, адресу, контакті дані є вкрай необхідним, щоб споживачу було повністю зрозуміло хто є контрагентом за правочином, до кого можна звернутися із вимогами, організувати належну взаємодію.

Також такий перелік інформації повинен міститися при розсиланні потенційним споживачам електронних повідомлень (емейл-розсилки) із комерційними пропозиціями.

Укладення договору в інтернет-магазині

Договір, який укладено в інтернет-магазині, вважається електронним правочином.

Згадайте новину: Споры за украинские домены: Американский суд решит, кто хозяин на Klumba.ua

Обов’язкові умови електронного договору

Для укладення електронного правочину обов’язково на сайті повинні зазначатися найменування товару, роботи чи послуги, а також її вартість. Розміщення вказаної інформації повинно безумовно вказувати на готовність продавця виконати зазначені вимоги щодо продажу та доставки товару, виконання роботи чи надання послуги.

Додаткові умови електронного договору

Законом “Про електронну комерцію” визначено, що крім обов’язкових умов може бути передбачені і інші умови, зокрема:

 • порядок укладення договору (наприклад, зазначено про обов’язковість проведення попередньої оплати, але така оплата проводиться після підтвердження продавцем отримання замовлення);
 • можливість та порядок внесення змін до договору (наприклад, можливість заміни товару на аналогічний, у разі відсутності замовленого на складі продавця);
 • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (наприклад, прийняття пропозиції здійснюється шляхом надсилання листа за допомогою емейл або заповнення форми);
 • порядок обміну інформацією між покупцем і продавцем під час виконання договору (наприклад, інформація про адреси листування та строки відповіді);
 • порядок дій у разі, якщо покупець помилково або неправильно вказав інформацію про укладення договору як такого (помилково направив замовлення) або щодо окремих його умов (наприклад, невірно зазначив адресу доставки).

Окремі умови, що будуть обов’язковими складовими електронного договору між покупцем та продавцем, можуть зазначатися в окремому електронному документі (файлі), до якого відсилається покупець.

Після укладення договору в Інтернеті, покупець повинен отримати від продавця оперативне підтвердження отримання замовлення, а також зазначення умов договору для унеможливлення в подальшому їх односторонньої зміни. Таким підтвердженням може розглядатися, наприклад, електронний лист із підтвердженням та зазначенням товару, що придбається, його характеристик, ціни, умов оплати та доставки, а також посилання на інші умови договору, що можуть бути розміщені на сайті інтернет-магазину.

Крім підтвердження отримання замовлення, по факту виконання договірних зобов’язань (наприклад) продавець повинен обов’язково надати вже підтвердження вчинення правочину, якими можуть бути електронний документ, квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон. При чому, такий документ обов’язково повинен містити порядок обміну чи повернення товару, відмови від роботи чи послуги, найменування продавця адреса та контакті дані, а також гарантійні зобов’язання.

Захист прав споживачів у діяльності інтернет-магазину

Відносини, що виникають між продавцями та покупцями в інтернет-магазинах, в повному обсязі підпадають під дію Закону України “Про захист прав споживачів”.

Законом визначено, що товари, які продаються споживачам, повинні бути якісними. При чому, на вимогу покупця продавець повинен надати документи, що підтверджують якість товарів. Такими документами можуть бути сертифікати відповідності, гігієнічні висновки, тощо.

Чи може покупець розірвати договір купівлі-продажу і повернути товар, придбаний в Інтернет?

Слід зазначити, що діюче законодавство, в питаннях повернення товару, придбаного в інтернет-магазині, повністю знаходиться на боці покупця і є вкрай невигідним для продавця.

Згідно із вимогами Закону України “Про захист прав споживачів” покупець без необхідності будь-якого обґрунтування має можливість повернути річ, якщо протягом 14 днів з дня отримання такої речі або отримання документа, що підтверджує факт укладення правочину, повідомить про це продавця.

Повернення товару

У випадку розірвання договору покупець має повідомити продавцю місце, де товар може бути повернутий. Тобто товар має бути забраний продавцем.

Строк, протягом якого товар має бути забраний, а гроші повернуті покупцю, становить не більше 30 діб. При чому, до повернення грошей продавцем, покупець має право притримати товар.

В умовах договору купівлі-продажу інтернет-магазином може бути визначено, що товар поставляється та повертається за допомогою пошти. В цьому випадку покупець має повертати товар за допомогою пошти.

Проте в абсолютно всіх випадках, усі витрати із повернення товару покладаються на продавця.

Покупець до вжиття заходів продавцем із повернення товару зобов’язаний протягом 60 днів зберігати його. Якщо продавець за цей час не вжив заходів із повернення товарів такий товар переходить у власність покупця без обов’язку за нього сплатити.

В той же час, якщо продавець не повертає сплачені кошти за товар протягом 30 днів, за кожен наступний день нараховується пеня у розмірі 1 % від вартості товару.

Вспомните новость: iGov запустил сервис он-лайн регистрации СПД и юрлица по всей Украине!

Відповідальність власників інтернет-магазинів

Також вкрай важливий момент в організації діяльності інтернет-магазину, що допомагає здійснювати свою діяльність із дотриманням норм законодавства, є усвідомлення можливих несприятливих наслідків, що передбачені такими нормативно-правововими актами.

Цивільно-правова відповідальність

Такий вид відповідальності передбачає, як правило, сплату штрафних санкцій, пені, а також відшкодування матеріальної та моральної шкоди за порушення зобов’язань, що передбачені договором.

Адміністративна відповідальність

Кодекс України про адміністративні правопорушення містить окремий розділ, що передбачає відповідальність за порушення правил здійснення підприємницької діяльності.

Ми наведемо основні правопорушення та вид і розмір відповідальності, передбачений за їх вчинення.

Ненадання підприємцем своєчасної та достовірної інформації про товари, роботи чи послуги, їх якості, кількості, асортименту, нездійснення обміну товару у 14 денний термін – відповідальність від 17 до 3400 грн.

Відсутність податкового обліку – від 85 до 255 грн.

Порушення порядку ведення обліку доходів і витрат – від 51 до 136 грн.

Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або без отримання ліцензії чи дозволу – від 17000 до 85000 грн.

Джерело: Юрист-блог

 • 3048

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 3048

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст