Главная Блог ... Консультации от юристов Підстави для звільнення з військової служби: які документи потрібні? Підстави для звільнення з військової служби: які д...

Підстави для звільнення з військової служби: які документи потрібні?

Отключить рекламу
 - c1f1f84db482a414cec2071a052804a9.jpg

Військова служба — окремий вид державної служби, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я та віком. Такі особливості стосуються і питань, що пов’язані із звільненням з військової служби. ( Джерело: ЗіБ)

Загальні підстави

Підстави, що передбачені для звільнення під час воєнного часу військовослужбовців, містяться у ст.26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Загалом їх є 4, а саме:

1. У зв’язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі;

2. За станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням із військового облік;

3. У зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

4. За сімейними обставинами.

За сімейними обставинами

Розглянемо, які саме є сімейні обставини та які документи потрібні додати до рапорту.

Для військовослужбовців, яких призвано на військову службу у зв’язку з мобілізацією, визначено вичерпний перелік підстав для звільнення, а саме:

1. у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

Документи, які потрібно додати до рапорту:

- Свідоцтво про народження дитини;

- Документ, що посвідчує інвалідність дитини;

- Довідку про склад сім’ї;

- Свідоцтво про шлюб (у разі наявності);

- Паспорт та ідентифікаційний код.

2. у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Медичний висновок про наявність хвороби у

дитини;

- Свідоцтво про народження дитини;

- Свідоцтво про шлюб (у разі наявності);

- Довідка про склад сім’ї;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

3. у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Рішення ЛКК або довідку до акту огляду МСЕК про потребу у догляді;

- Свідоцтво про народження дитини/ свідоцтво про шлюб/ свідоцтво про народження самого військовослужбовця;

- Довідку про склад сім’ї;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

4. у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Довідка до акту огляду МСЕК;

- Свідоцтво про шлюб/свідоцтво про народження;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

5. у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Рішення суду про встановлення опіки над особою;

- Документ, що підтверджує родинні зв’язки;

- Довідка про склад сім’ї;

- Акт обстеження фактичних умов проживання;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

6. у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Довідка до акту огляду МСЕК;

- Документ, що встановлює родинні зв’язки із особою, яка потребує догляд;

- Довідка про склад сім’ї;

- Акт обстеження фактичних умов проживання;

- Рішення органу соціального захисту про здійснення догляду;

- Рішення органу місцевого самоврядування про здійснення догляду;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

7. у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Довідка до акту огляду МСЕК;

- Документ, що встановлює родинні зв’язки із особою, яка потребує догляд;

- Довідка про склад сім’ї;

- Акт обстеження фактичних умов проживання;

- Рішення органу соціального захисту про здійснення догляду;

- Рішення органу місцевого самоврядування про здійснення догляду;

- Документи, що засвідчують відсутність інших осіб, наприклад, свідоцтво про смерть родичів особи, яка потребує догляду;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

8. військовослужбовці-жінки — у зв’язку з

вагітністю;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Довідка про термін вагітності;

- Свідоцтво про шлюб (у разі наявності);

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця-жінки.

9. військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Свідоцтво про народження дитини;

- Медичний висновок;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця-жінки.

10. один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Свідоцтво про шлюб;

- Свідоцтво про народження дитини;

- Довідка форми 5 іншого з батьків;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

11. військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Свідоцтво про народження дитини;

- Рішення суду про розірвання шлюбу/ свідоцтво про розірвання шлюбу;

- Нотаріально засвідчений договір між чоловіком та дружиною про режим проживання, виховання та утримання дитини саме з батьком;

- Свідоцтво про смерть матері/ рішення суду про позбавлення її батьківських прав;

- Паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця.

12. перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Документи, які потрібно подати до рапорту:

- Свідоцтво про шлюб;

- Свідоцтво про народження кожної дитини;

Якщо є діти на утриманні від попереднього шлюбу:

- Довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

- Нотаріально посвідчена заява від матері дітей про те, що вона не має претензій та дійсно своєчасно та у достатньому обсязі отримує кошти від батька дітей.

Якщо на утриманні діти від попереднього шлюбу дружини:

- Довідка про відсутність заборгованості зі сплати аліментів від попереднього шлюбу.

Як правильно написати рапорт на звільнення

1. Вказати причину звільнення. Докласти документи, які це підтверджують.

2. Вказати про небажання щодо продовження військової служби та проходження військової служби у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

3. Вказати щодо погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до проведення усіх необхідних розрахунків, відповідно до абзацу третього п.242 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

4. Вказати про бажання щодо проходження ВЛК перед звільненням.

Термін розгляду рапорту

Відповідно до п.5 розділу ІІІ Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін розв’язати порушені у зверненні питання неможливо, то керівник відповідного органу військового управління, командир військової частини або особа, що тимчасово виконує його обов’язки, установлює термін, потрібний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Автор консультації: військовий юрист ЛІЛІЯ КАЛАШНИКОВА

 • 3821

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 3821

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные консультации

  Смотреть все консультации
  Смотреть все консультации
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст