Стаття 26. Звільнення з військової служби

Про військовий обов'язок і військову службу (ЗМІСТ) Інші закони
 • 350358

  Переглядів

 • 350358

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

  б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

  {Частина перша статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  2. Військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби на підставах:

  а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби - у строки, визначені Указом Президента України;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

  в) за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;

  г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.

  3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються із служби на підставах:

  а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

  в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  {Пункт "ґ" частини третьої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  д) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

  е) у зв’язку з припиненням громадянства України.

  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах:

  {Абзац перший частини четвертої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 }

  1) під час дії особливого періоду (крім періоду дії воєнного стану):

  а) у строки, визначені Указом Президента України (у строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, - для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);

  {Підпункт "а" пункту 1 частини четвертої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 }

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;

  в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

  утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

  {Абзац четвертий підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

  {Абзац п'ятий підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  {Абзац шостий підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  {Абзац сьомий підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

  {Абзац восьмий підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  {Абзац підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  {Абзац підпункту "г" пункту 1 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  {Підпункт "ґ" пункту 1 частини четвертої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  д) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  {Підпункт "е" пункту 1 частини четвертої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  2) під час дії воєнного стану:

  {Абзац перший пункту 2 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

  {Підпункт "б" пункту 2 частини четвертої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

  перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

  {Підпункт "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2599-IX від 20.09.2022 }

  якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

  {Підпункт "г" пункту 2 частини четвертої статті 26 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 3096-IX від 03.05.2023 }

  {Пункт 2 частини четвертої статті 26 доповнено підпунктом "г" згідно із Законом № 2122-IX від 15.03.2022 ; в редакції Закону № 2169-IX від 01.04.2022 }

  5. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

  1) у мирний час:

  а) у зв’язку із закінченням строку контракту;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або обмежену придатність до військової служби, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;

  в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

  ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  д) через службову невідповідність;

  е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

  {Підпункт "є" пункту 1 частини п'ятої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  ж) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

  з) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

  и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  і) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

  ї) у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

  й) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

  к) у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону;

  л) у зв’язку з припиненням громадянства України;

  м) у зв’язку з встановленням невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби, визначеним частиною шостою статті 20 - 2 цього Закону, чи визнанням його таким, що не пройшов випробування, встановлене частиною першою статті 21 - 2 цього Закону;

  {Підпункт "м" пункту 1 частини п’ятої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  н) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

  {Пункт 1 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "н" згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 }

  о) у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

  {Пункт 1 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "о" згідно із Законом № 1915-IX від 30.11.2021 }

  п) за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років;

  {Пункт 1 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "п" згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 }

  2) під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану):

  {Абзац перший пункту 2 частини п’ятої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  а) у зв’язку із закінченням строку контракту;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;

  {Підпункт "б" пункту 2 частини п’ятої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 }

  в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

  ґ) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

  утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

  {Абзац четвертий підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

  {Абзац п'ятий підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  {Абзац шостий підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  {Абзац сьомий підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

  {Абзац восьмий підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  {Абзац підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  {Абзац підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  {Підпункту "ґ" пункту 2 частини п'ятої статті 26 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 2169-IX від 01.04.2022 }

  д) через службову невідповідність;

  е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

  {Підпункт "є" пункту 2 частини п'ятої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  ж) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

  з) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  и) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

  і) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

  ї) у зв’язку з встановленням невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби, визначеним частиною шостою статті 20 - 2 цього Закону, чи визнанням його таким, що не пройшов випробування, встановлене частиною першою статті 21 - 2 цього Закону;

  {Підпункт "ї" пункту 2 частини п'ятої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  й) які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, але не пізніше трьох місяців з дня набуття такого права, а тих, хто на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, - протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань;

  к) які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду.

  Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюється у строки, визначені в абзаці другому підпункту "й" цього пункту цієї частини;

  л) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

  {Пункт 2 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "л" згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 }

  м) у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

  {Пункт 2 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "м" згідно із Законом № 1915-IX від 30.11.2021 }

  н) за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років;

  {Пункт 2 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "н" згідно із Законом № 2995-IX від 21.03.2023 }

  3) під час проведення мобілізації та дії воєнного стану:

  {Абзац перший пункту 3 частини п’ятої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

  {Підпункт "б" пункту 3 частини п’ятої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

  якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

  {Підпункт "г" пункту 3 частини п’ятої статті 26 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 3096-IX від 03.05.2023 }

  {Пункт 3 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "г" згідно із Законом № 2169-IX від 01.04.2022 }

  ґ) за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України).

  {Пункт 3 частини п’ятої статті 26 доповнено підпунктом "ґ" згідно із Законом № 2197-IX від 14.04.2022 }

  6. Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби на підставах:

  1) у мирний час:

  а) за власним бажанням;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

  в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  г) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

  ґ) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

  д) через службову невідповідність;

  е) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

  {Підпункт "є" пункту 1 частини шостої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  ж) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  з) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

  и) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

  і) у зв’язку із припиненням громадянства України;

  ї) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

  {Пункт 1 частини шостої статті 26 доповнено підпунктом "ї" згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 }

  2) під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану):

  {Абзац перший пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  а) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час;

  б) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  в) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

  утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

  {Абзац четвертий підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

  {Абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

  {Абзац шостий підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи; необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  {Абзац сьомий підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

  {Абзац восьмий підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  {Абзац підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  {Абзац підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2122-IX від 15.03.2022 }

  військовослужбовці-жінки - у зв’язку з вагітністю;

  {Підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 2169-IX від 01.04.2022 }

  один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  {Підпункту "г" пункту 2 частини шостої статті 26 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 2169-IX від 01.04.2022 }

  ґ) через службову невідповідність;

  д) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

  {Підпункт "е" пункту 2 частини шостої статті 26 виключено на підставі Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  є) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

  ж) у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

  з) у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

  и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

  {Пункт 2 частини шостої статті 26 доповнено підпунктом "и" згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019 }

  3) під час проведення мобілізації та дії воєнного стану:

  {Абзац перший пункту 3 частини шостої статті 26 в редакції Закону № 2995-IX від 21.03.2023 }

  а) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

  Примітка. Терміни "пряме підпорядкування", "близька особа" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

  7. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  8. У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

  9. Військовослужбовці, звільнені із строкової військової служби в запас або у відставку, забезпечуються відповідним обмундируванням за переліком, установленим Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі, грошовою допомогою в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

  10. Військовослужбовці, які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій службі залишилося п’ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "в" пунктів 1 частин п’ятої та шостої цієї статті.

  11. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані Служби безпеки України - до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік.

  {Частина одинадцята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 161-IX від 03.10.2019 }

  {Стаття 26 в редакції Закону № 2397-VIII від 05.04.2018 }

  Попередня

  33/55

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст