28.02.2019 | Автор: Зеров Костянтин
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram youtube

«Мінак та інші проти України»: Неповідомлення особи про подання апеляційної скарги у її справі порушує принципи змагальності процесу та рівності сторін (ст. 6 Конвенції, заяви 19086/12 та 13 інших, від 07.02.2019 р.)

Фабула судового акта: Заявники, 14 громадян України (перелік Заявників наведено у додатку до рішення) звернулися до ЄСПЛ, стверджуючи порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції. Заявники скаржилися на порушення принципу рівності у зв’язку з неврученням їм апеляційних скарг або неповідомлення їм національними судами про подання апеляційних скарг іншою стороною у їхніх справах. З огляду на схожість заяв, ЄСПЛ розглянув такі заяви в одному рішенні.

Характерним є те, що у більшості справ суди відкрили апеляційне провадження у провадженнях Заявників на підставі апеляційних скарг іншої сторони уже після спливу строків подання апеляційних скарг; про подання апеляційних скарг у їхніх справах Заявників повідомлено не було. Апеляційні суди скасували рішення, які були винесені на користь Заявників і набрали законної сили.

ЄСПЛ наголосив, що фундаментальний принцип змагальності процесу, який є складовою загальної концепції справедливого судового розгляду, вимагає, щоб особу було повідомлено про порушене щодо неї провадження. Відповідно до принципу рівності сторін особі повинно бути надано можливості представляти свою справу за умов, не гірших, ніж іншій стороні процесу. В тому числі, особа повинна мати реальну змогу ознайомитися з наданими іншою стороною доказами, поясненнями та ін. Факт надання особі можливості висловити свою думку щодо кожного документа в матеріалах справи зміцнює впевненість сторін у функціонуванні правосуддя.

ЄСПЛ констатував, що саме на національні суди покладається обов’язок щодо з’ясування того, чи були судові повістки або інші документи у справах завчасно отримані сторонами. Невручення стороні належним чином судових документів може позбавити її можливості захищати себе у провадженні.

Проаналізувавши матеріали справ, ЄСПЛ дійшов висновку про відсутність будь-яких доказів належного інформування Заявників національними судами про подані апеляційні скарги. ЄСПЛ також наголосив, що суди, не переконавшись, чи були апеляційні скарги вручені Заявникам, або чи Заявникам взагалі було відомо про апеляційні скарги, позбавили Заявників можливості надати зауваження щодо поданих у їхніх справах апеляційних скарг. У таких діях національних судів ЄСПЛ вбачає невиконання зобов’язань щодо дотримання принципу рівності сторін, закріпленого у статті 6 Конвенції.

Під час розгляду скарг Заявників, ЄСПЛ також послався на висновки, викладені у рішенні «Лазаренко та інші проти України». У вказаному рішенні ЄСПЛ, аналізуючи національне законодавство, відзначив, що воно передбачає і інші (окрім як поштою) форми повідомлення сторін провадження, наприклад, за допомогою телефонного зв’язку. Проте, держава-відповідач має надати докази чи документи, які би слугували підтвердженням того, що було використано іншу форму повідомлення. При цьому, у випадку здійснення повідомлення за допомогою поштового зв’язку з огляду на положення законодавства має безальтернативно використовуватись рекомендована кореспонденція; відправлення кореспонденції простими листами вважається неналежним.

З огляду на вказане, ЄСПЛ дійшов висновку про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з несправедливістю проваджень.

Щодо шести Заявників ЄСПЛ також встановив порушення Конвенції та Протоколів до Конвенції щодо принципу юридичної визначеності, посилаючись на практику у схожих справах («Устименко проти України» , «Пономарьов проти України»). Наприклад, у рішенні «Устименко проти України» ЄСПЛ дійшов висновку, що національні суди, вирішивши поновити пропущений строк оскарження остаточної постанови у справі заявника без наведення відповідних причин та скасувавши в подальшому постанову суду, порушили принцип правової визначеності та право заявника на справедливий судовий розгляд за пунктом 1 статті б Конвенції.

Аналізуйте судовий акт: «Авотіньш проти Латвії» [ВП] (Avotiņš v. Latvia [GC]), заява № 17502/07

«Заводнік проти Словенії» (Zavodnik v. Slovenia), заява № 53723/13

«Лазаренко та інші проти України» (Lazarenko and Others v. Ukraine), заяви № 70329/12 та 5 інших

«Устименко проти України» (Ustimenko v. Ukraine), заява № 2053/13

«Пономарьов проти України» (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03

Із перекладом тексту рішення на українську мову можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://minjust.gov.ua/files/general/2019/02/25/20190225153535-23.doc

FIFTH SECTION

CASE OF MINAK AND OTHERS v. UKRAINE

(Applications nos. 19086/12 and 13 others -

see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

7 February 2019

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Minak and Others v. Ukraine,

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Committee composed of:

Síofra O’Leary, President,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 17 January 2019,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in applications against Ukraine lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2. Notice of the applications was given to the Ukrainian Government (“the Government”).

THE FACTS

3. The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4. The applicants complained that they were deprived of an opportunity to comment on the appeals lodged by the defendants in their cases. Some applicants also raised other complaints under the provisions of the Convention.

THE LAW

I. JOINDER OF THE APPLICATIONS

5. Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

6. The applicants complained that the principle of equality of arms had been breached on account of the domestic courts’ failure to serve appeals on them or otherwise inform them of the appeals lodged in their cases. They relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

7. The Court reiterates that the general concept of a fair trial, encompassing the fundamental principle that proceedings should be adversarial (seeRuiz-Mateos v. Spain, 23 June 1993, § 63, Series A no. 262), requires that the person against whom proceedings have been initiated should be informed of this fact (see Dilipak and Karakaya v. Turkey, nos. 7942/05 and 24838/05, § 77, 4 March 2014). The principle of equality of arms requires that each party should be afforded a reasonable opportunity to present his or her case under conditions that do not place him or her at a substantial disadvantage vis-à-vis his or her opponent (see Avotiņš v. Latvia [GC], no. 17502/07, § 119, ECHR 2016, and Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, 27 October 1993, § 33, Series A no. 274). Each party must be given the opportunity to have knowledge of and comment on the observations filed or evidence adduced by the other party, including the other party’s appeal. What is at stake is the litigants’ confidence in the workings of justice, which is based on, inter alia, the knowledge that they have had the opportunity to express their views on every document in the file (see Beer v. Austria, no.30428/96, §§ 17‑18, 6 February 2001).

8. It may, therefore, be incumbent on the domestic courts to ascertain that their summonses or other documents have reached the parties sufficiently in advance and, where appropriate, record their findings in the text of the judgment (see Gankin and Others v. Russia, nos. 2430/06 et al, § 36, 31 May 2016). If court documents are not duly served on a litigant, then he or she might be prevented from defending him or herself in the proceedings (seeZavodnik v. Slovenia, no. 53723/13, § 70, 21 May 2015, with further references).

9. In the leading case of Lazarenko and Others v. Ukraine, nos. 70329/12 and 5 others, 27 June 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

10. Having examined all the material submitted to it and lacking evidence of proper notification of the applicants, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court finds that by failing to ensure that the appeals in the applicants’ cases had been served on them or that they had been informed of those appeals by other means, the domestic courts deprived the applicants of the opportunity to comment on the appeals lodged in their cases and fell short of their obligation to respect the principle of equality of arms enshrined in Article 6 of the Convention.

11. These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

III. OTHER ALLEGED VIOLATIONS UNDER WELL-ESTABLISHED CASE-LAW

12. The applicants in applications nos. 5661/1337725/1347510/1352889/1352121/14 and 35885/16 submitted other complaints which also raised issues under, inter alia, Article 6 § 1 of the Convention, given the relevant well-established case-law of the Court on the principle of legal certainty (see appended table). These complaints are not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention, nor are they inadmissible on any other ground. Accordingly, they must be declared admissible. Having examined all the material before it, the Court concludes that they also disclose violations of the Convention in the light of its findings in Ustimenko v. Ukraine (no. 2053/13, §§ 48-54, 29 October 2015) and Ponomaryov v. Ukraine (no. 3236/03, §§ 40-42, 43 and 47, 3 April 2008).

IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

13. Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

14. Regard being had to the documents in its possession and to its case‑law, the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

15. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. Decides to join the applications;

 

2. Declares the applications admissible;

 

3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the unfairness of the civil proceedings;

 

4. Holds that there has been a violation of the Convention and its Protocols as regards the other complaints raised under well-established case-law of the Court relating to the principle of legal certainty (see appended table);

 

5. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 7 February 2019, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

              Liv Tigerstedt                                                                                Síofra O’Leary

              Acting Deputy Registrar                                                                 President

 

 

 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention

(lack of opportunity to comment on the appeal)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicant’s name

Date of birth

 

Date of the First instance court decision

Date of the Court of Appeal decision

Date of the Higher Administrative Court (“HAC”) ruling on appeal on points of law, if applicable

Other complaints under well-established case-law

Amount awarded for pecuniary and non-pecuniary damage and costs and expenses per applicant

(in euros)[1]

 1.    

19086/12

21/03/2012

Vyacheslav Oleksandrovych Minak

11/08/1956

17/03/2011

 

Zhovtnevyy Local Court of Zaporizhzhya

22/11/2011

 

Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal

 

 

500

 1.    

61663/12

19/09/2012

Mykhaylo Mykhaylovych Lukanov

25/11/1939

28/03/2011

 

Zhovtnevyy Local Court of Dnipropetrovsk

25/05/2012

 

Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal

 

 

500

 1.    

5661/13

04/01/2013

Olga Yakivna Zhytkova

25/04/1949

23/12/2010

 

Obolonskyy Local Court of Kyiv

22/08/2012

 

Kyiv Administrative Court of Appeal

 

Art. 6 (1) - breach of the principle of legal certainty: The judgment of the Obolonskyy Local Court of Kyiv of 23/12/2010, final and enforceable as of 23/03/2011, was quashed by the Kyiv Administrative Court of Appeal on 22/08/2012 on the basis of the defendant’s appeal lodged outside the established time-limits

650

 1.    

37725/13

30/05/2013

Fedir Pavlovych Kravchenko

02/06/1945

28/07/2011

 

Tsentralnyy Local Court of Kryvyy Rig

16/11/2012

 

Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal

 

Art. 6 (1) - breach of the principle of legal certainty:

The judgment of the Tsentralnyy Local Court of Kryvyy Rig of 28/07/2011, final and enforceable as of 09/08/2011, was quashed on 16/11/2012 by the Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal. The applicant has provided a copy of the defendant’s letter saying that the motion as regards extension of the time-limit for lodging the appeal was destroyed due to expiry of the period of storage (that is to say, motion for extension of the time-limit did exist). However, while launching the appellate proceedings on 04/10/2012 the appellate court remarked that the appeal had been lodged in time and did not rule on extension of the time-limit.

 

Prot. 1 Art. 1 - interference with peaceful enjoyment of possessions:

deprivation of the opportunity to receive money which the applicant had legitimately expected to receive as the result of the quashing of the final judgments in his favour.

650

 1.    

47510/13

11/07/2013

Nadiya Ivanivna Shepel

11/05/1951

16/06/2011

 

Saksaganskyy Local Court of Kryvyy Rig

28/02/2013

 

Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal

 

Art. 6 (1) - breach of the principle of legal certainty:

The judgment of the Saksaganskyy Local Court of Kryvyy Rig of 16/06/2011, which became final and enforceable, was quashed by the Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal on 28/02/2013 on the basis of the defendant’s appeal lodged on 04/07/2012 (i.e. outside the established time-limits).

650

 1.    

52889/13

06/08/2013

Valeriy Mykolayovych Nikolayev

12/03/1943

04/07/2011

 

Babushkinskyy Local Court of Dnipropetrovsk

13/02/2013

 

Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal

 

Art. 6 (1) - breach of the principle of legal certainty:

The judgment of the Babushkinskyy Local Court of Dnipropetrovsk of 04/07/2011, final and enforceable as of 08/08/2011, was quashed by the Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal on 13/02/2013 on the basis of the defendant’s appeal lodged outside the established time-limits.

650

 1.    

65343/13

03/10/2013

Yevgeniy Romanovych Salatsinskyy

01/01/1950

30/05/2011

 

Netyshyn Local Court of Khmelnytskyy Region

28/05/2013

 

Vinnytsya Administrative Court of Appeal

 

 

500

 1.    

12446/14

07/03/2014

Valentyna Mykolayivna Pokoyuk

14/03/1951

29/04/2011

 

Dniprovskyy Local Court of Kyiv

29/11/2011

 

Kyiv Administrative Court of Appeal

 

 

500

 1.    

25139/14

21/03/2014

Volodymyr Vasylyovych Zherelyk

02/08/1952

08/09/2011

 

Zhovtnevyy Local Court of Kryvyy Rig

22/10/2013

 

Dnipropetrovsk Administrative Cour of Appeal

 

 

500

 1.  

52121/14

10/07/2014

Vira Grygorivna Petrova

03/10/1949

29/07/2010

 

Svitlovodsk Local Court of Kirovohrad Region

18/09/2013

 

Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal

 

Art. 6 (1) - breach of the principle of legal certainty:

The judgment of the Svitlovodsk Local Court of Kirovohrad Region of 29/07/2010, was quashed by the Dnipropetrovsk Administrative Court of Appeal on 18/09/2013 on the basis of the defendant’s appeal lodged outside the established time limits, in October 2012.

650

 1.  

55013/14

26/07/2014

Mykhaylo Antonovych Dyachok

02/09/1949

05/11/2010

 

Chortkiv Local Court of Ternopil Region

05/11/2011

 

Lviv Administrative Court of Appeal

19/05/2014

 

 

 

500

 1.  

66752/14

04/11/2014

Oleksandr Leontiyovych Vereshchak

15/09/1946

15/02/2011

 

Konotop Local Court of the Sumy Region

13/02/2012

 

Kharkiv Administrative Court of Appeal

 

 

500

 1.  

78324/14

26/02/2015

Ganna Ivanivna Osadcha

15/08/1946

14/03/2011

 

Konotop Court

23/02/2012

 

Kharkiv Administrative Court of Appeal

 

 

500

 1.  

35885/16

14/06/2016

Eleonora Sergiyivna Shyrmer

07/06/1950

14/10/2011

 

Moskovskyy Local Court of Kharkiv

10/09/2012

 

Kharkiv Administrative Court of Appeal

 

Art. 6 (1) - breach of the principle of legal certainty:

The judgment of the Moskovskyi Local Court of Kharkiv of 14/10/2011, final and enforceable, was quashed by the Kharkiv Administrative Court of Appeal on 10/09/2012 on the basis of the defendant’s appeal lodged outside the established time-limits.

 

650

 

 


[1]. Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

0
Комментариев
1186
Просмотров
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення