26.06.2014 | Автор: Наталья
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Скасування ВАСУ звільнення судді КС України Пасенюка О. М.

                                                            

Текст Додаткової постанови у справі № 800/134/14 від 27 червня 2014року (яка є невід"ємною частиною Постанови ВАСУ від 11 червня 2014р.) можливо переглянути тут.

                                                                     ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

                                                                                           П О С Т А Н О В А

                                                                                     І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

11 червня 2014 року                                                             м. Київ                                                                    справа № 800/134/14

                                                            Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді                                        Зайцева М.П.,

суддів:                                                  Веденяпіна О.А.,

                                                                      Єрьоміна А.А.,

                                                                      Шведа Е.Ю.,

                                                                      Швеця В.В.,

секретар судового засідання                            Загородній А.А.,

за участю:  

позивача - ОСОБА_4,

представника відповідача - Долгова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом ОСОБА_4 до Верховної Ради України про визнання незаконною Постанови Верховної Ради України "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді" від 24 лютого 2014 року №775-VII в частині дострокового припинення повноважень та звільнення з посади судді Конституційного  Суду України ОСОБА_4, зобов'язання вчинити певні дії, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4, звернувся в суд з адміністративним позовом про визнання Постанови Верховної Ради України "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді" від 24 лютого 2014 року №775-VII (далі - Постанова №775-VII) незаконною в частині дострокового припинення повноважень та звільнення його з посади судді Конституційного Суду України за порушення присяги, зобов'язання розглянути заяву про відставку судді.

У позовній заяві зазначив, що Постанова №775-VII прийнята за відсутності передбачених законодавством підстав та з порушенням визначеної Конституцією України процедури.

Позивач вказав, що процедура звільнення судді Конституційного Суду України за порушення присяги визначена § 63 Регламенту Конституційного Суду України, згідно з яким якщо орган, який призначив суддю Конституційного Суду України, ставить питання про порушення цим суддею присяги, Конституційний Суд України проводить перевірку i за висновком постійної комісії з питань регламенту та етики приймає рішення про наявність підстав розгляду Верховною Радою України питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України або про відсутність таких підстав. Рішення про наявність або відсутність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України приймається, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України. Інформація стосовно рішення Конституційного Суду України про наявність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України направляється на розгляд органу, який призначив суддю Конституційного Суду України, у триденний строк з дня прийняття рішення (пункти 2, 3 § 63 Регламенту Конституційного Суду України).

Також вважав, що відповідачем в порушення статті 216 Регламенту Верховної Ради України не розглянуто його заяву про відставку, яку він подав ще до прийняття Постанови №775-VII.

В судовому засіданні ОСОБА_4 позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

У письмовому запереченні та в судовому засіданні представник відповідача позовних вимог не визнав, просив відмовити у задоволенні позову. Зазначив, що звільнення суддів Конституційного Суду України за порушення присяги можливе не за процедурою, визначеною § 63 Регламенту Конституційного суду України, а за ініціативою органу, який призначив суддів, а саме Верховної Ради України. Підтвердив факт надходження до Верховної Ради України заяви ОСОБА_4 від 23 лютого 2014 року про відставку з посади судді Конституційного Суду України.

Заслухавши пояснення позивача, представника відповідача, дослідивши докази у справі, колегія суддів приходить до наступного.

Постановою Верховної Ради України від 3 листопада 2011 року №3991-VI призначено ОСОБА_4 суддею Конституціного Суду України.

Постановою №775-VII відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України достроково припинено повноваження та звільнено                ОСОБА_4 з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з порушенням присяги судді.

Приймаючи постанову, Верховна Рада України вважала, що судді Конституційного Суду України, які ухвалювали рішення від 30 вересня 2010 року            №20-рп/2010, від 25 січня 2012 року №3-рп/2012, від 29 травня 2013 року                      №2-рп/2013, порушили приписи статей 3, 19, 147-153 Конституції України, тим самим допустили незабезпечення верховенства Конституції України, обов'язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина, що суперечить змісту присяги судді Конституційного Суду України чесному і сумлінному виконанню обов'язків судді Конституційного Суду України.

Колегія суддів погоджується з доводами позивача про незаконність прийнятої Постанови №775-VII, з огляду на таке.

Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони приймаються на її основі і повинні відповідати їй (стаття 1, 8 Конституції України).

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 149 Конституції України визначає, що на суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі порушення суддею присяги (частина перша, пункт 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України, пункт 5 частини першої статті 23 Закону України від 16 жовтня 1996 року N 422/96-ВР "Про Конституційний Суд України").

Процедура звільнення суддів Конституційного Суду України визначається            § 63 Регламенту Конституційного суду України затвердженого Рішенням Конституційного Суду України 5 березня 1997 року, відповідно до якого орган, який призначив суддю Конституційного Суду України, ставить питання про порушення цим суддею присяги, Конституційний Суд України проводить перевірку і за висновком постійної комісії з питань регламенту та етики приймає одне з таких рішень:

- про наявність підстав для розгляду Верховною Радою України питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України;

- про відсутність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

Рішення про наявність або відсутність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України приймається, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

Інформація про рішення Конституційного Суду України про наявність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України направляється на розгляд органу, який призначив суддю Конституційного Суду України, у триденний строк з дня прийняття рішення.

Частина третя статті 28 Закону України "Про Конституційний Суд України" передбачає, що судді Конституційного Суду України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.

Відповідно до частини другої статті 84, статті 91 Конституції України Верховна Рада приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, крім випадків, передбачених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Рішення про персональні обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду, надання згоди на звільнення з посади та звільнення з посади приймаються Верховною Радою шляхом відкритого поіменного голосування, крім випадків, передбачених законом та Регламентом Верховної Ради України, коли рішення приймаються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Рішення Верховної Ради щодо проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради приймаються лише з питань, включених до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради до початку пленарного засідання (частина перша, п'ята, шоста статті 47 Регламенту Верховної Ради України).

Відповідно до статті 50 Регламенту Верховної Ради України у разі необхідності Верховною Радою з додержанням обмежень, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, може бути прийняте рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених цим Регламентом. Таке рішення приймається без обговорення шляхом голосування, яке проводиться після внесення відповідної пропозиції і заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради.

Прийняття рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених цим Регламентом, не допускається, якщо така процедура, одноразове відхилення (ad hoc) від якої пропонується, зумовлена вимогами Конституції України або закону.

Враховуючи, що звільнення суддів Конституційного Суду України безпосередньо регулюється Конституцією України та законами України, прийняття Постанови №775-VII Верховною Радою України з цього питання за скороченою процедурою не можливе.

В рішенні "Олександр Волков проти України" Європейським судом наведена доповідь Комісара з прав людини Ради Європи, в якій зазначено, що незалежність судової системи, що також передбачає незалежність кожного окремого судді, повинна бути захищена як на законодавчому, так і на практичному рівні. Судді не захищені від зовнішнього тиску, в тому числі й політичного. Для усунення тих чинників, які роблять суддів вразливими і послаблюють їхню незалежність, необхідні рішучі дії в кількох напрямках. Влада повинна уважно розглядати будь-які заяви про випадки неприпустимого політичного або іншого втручання в роботу судових органів і забезпечити ефективні засоби правового захисту. Комісар закликає українську владу повною мірою виконувати рекомендації Венеціанської комісії щодо необхідності впорядкувати та уточнити процедури і критерії, пов'язані з призначенням і звільненням суддів, а також застосуванням дисциплінарних заходів. Важливо встановити відповідні гарантії для забезпечення справедливості й виключення ризику політизації під час застосування дисциплінарних процедур. Що стосується процесу призначення кандидатів на суддівські посади, вирішальним має бути їхня кваліфікація та особисті якості.

Комісар підкреслює, що систему призначення суддів слід повністю захистити від неправомірного політичного та іншого впливу певних сторін. Рішення суддів не повинні бути предметом перегляду поза межами звичайної процедури оскарження. Заходи дисциплінарного впливу мають регулюватися чіткими нормами і процедурами, передбаченими в межах самої судової системи, і такими, що не підпадають під політичний або інший неправомірний вплив.

Встановлена Конституцією України та законами України процедура звільнення суддів Конституційного Суду України гарантує їх незалежність і недоторканість.

Передумовою такого звільнення є ретельна перевірка факту порушення присяги судді постійною комісією з питань регламенту та етики за висновком якої Конституційним Судом України приймається відповідне рішення.

Тільки з дотриманням такого порядку встановлення факту порушення присяги судді, Верховна Рада України після обговорення даного питання більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, може прийняти відповідне рішення.

Матеріали справи свідчать, що Верховна Рада України достроково припинила повноваження та звільнила ОСОБА_4 з посади судді Конституційного Суду України без додержання процедури, встановленої чинним законодавством України.

Крім того позивач не брав участі у прийнятті Конституційним Судом України рішення від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010, оскільки був призначений на посаду судді Конституційного Суду України лише 03 листопада 2011 року.

Щодо вимог позивача стосовно зобов'язання відповідача розглянути заяву про відставку слід зазначити наступне.

24 лютого 2014 року до Верховної Ради України надійшла заява                ОСОБА_4 про відставку з посади судді Конституційного Суду України.

Відповідно до частини першої статті 216 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада звільняє з посад суддів Конституційного Суду України та суддів, обраних безстроково, відповідно до частин п'ятої, шостої статті 126 Конституції України, статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України" та Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням (пункт 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України).

Втім, по теперішній час, рішення по заяві ОСОБА_4 не прийнято, що свідчить про бездіяльність Верховної Ради України щодо не розгляду заяви позивача про відставку.

Сукупність зібраних та перевірених в судовому засіданні доказів і системний аналіз чинного законодавства, що встановлює порядок та умови дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду України, дають суду підстави вважати про недотримання Верховною Радою України норм Конституції та законів України при достроковому припиненні повноважень та звільненні судді Конституційного Суду України ОСОБА_4, а тому позов підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 18, 159 - 163, 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

п о с т а н о в и в :

Позов ОСОБА_4 до Верховної Ради України задовольнити повністю.

Визнати незаконною Постанову Верховної Ради України "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді" від 24 лютого 2014 року №775-VII в частині дострокового припинення повноважень та звільнення з посади судді Конституційного Суду України ОСОБА_4 у зв'язку з порушенням присяги судді.

Зобов'язати Верховну Раду України розглянути заяву ОСОБА_4 від 23 лютого 2014 року про відставку з посади судді Конституційного Суду України.

Постанова може бути переглянута Верховним Судом України у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

 

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення