Головна Сервіси для юристів ... Закони Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є: Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне...

Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

{Пункт 3 статті 1 втратив чинність на підставі Закону № 2464-VI від 08.07.2010 }

{Пункт 4 статті 1 втратив чинність на підставі Закону № 2464-VI від 08.07.2010 }

{Пункт 5 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2921-VI від 13.01.2011 }

{Пункт 5 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 1791-VIII від 20.12.2016 }

6) фізичні особи та суб'єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, забезпечує організацію сплати (утримання) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні казенними підприємствами пробірного контролю клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, поданих фізичними особами та суб'єктами господарювання, у безготівковій та/або готівковій формі.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснює контроль за сплатою (утриманням) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні казенними підприємствами пробірного контролю клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, поданих фізичними особами та суб'єктами господарювання, у безготівковій та/або готівковій формі.

Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні клеймування виробів державним пробірним клеймом у порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України;

{Статтю 1 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 208-XIV від 22.10.98 ; в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014 }

7) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі (крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону;

{Статтю 1 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 208-XIV від 22.10.98 ; в редакції Закону № 4911-VI від 07.06.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5413-VI від 02.10.2012 , № 901-VIII від 23.12.2015 , № 2148-VIII від 03.10.2017 , № 2325-IX від 21.06.2022 }

{Пункт 8 статті 1 виключено на підставі Закону № 849-IV від 22.05.2003 }

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

{Абзац перший пункту 9 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 980-IV від 19.06.2003 ; про часткове зупинення дії додатково див. Закони № 1344-IV від 27.11.2003 , № 2285-IV від 23.12.2004 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2505-IV від 25.03.2005 }

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України;

{Абзац другий пункту 9 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4911-VI від 07.06.2012 }

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

{Пункт 9 частини першої статті 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

{Пункт 9 частини першої статті 1 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

Нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 9 частини першої статті 1 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит Пенсійного фонду України та його територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів, адвокатів надається у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 9 частини першої статті 1 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

{Статтю 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом № 2120-III від 07.12.2000 , дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом № 2905-III від 20.12.2001 , дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV від 26.12.2002 , дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003 , дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами № 2285-IV від 23.12.2004 , № 2505-IV від 25.03.2005 , дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005 , дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006 }

10) підприємства, установи, організації, фізичні особи, які користуються послугами мобільного зв’язку та не надають електронних комунікаційних послуг (далі - кінцеві користувачі послуг), а також постачальники електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв’язку кінцевим користувачам послуг безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами мобільного зв’язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

{Абзац перший пункту 10 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1971-IX від 16.12.2021 }

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується кінцевими користувачами послуг у разі відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.

{Пункт 10 статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1664-VIII від 06.10.2016 ; в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021 }

Для цілей цього Закону послугами мобільного зв’язку вважаються електронні комунікаційні послуги, що ініціюються та надаються кінцевому користувачу послуг із застосуванням його мобільного кінцевого (термінального) обладнання, яке є радіообладнанням, може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення електронної комунікаційної мережі та з’єднується з ними з використанням радіозв’язку.

{Абзац третій пункту 10 частини першої статті 1 в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021 }

Радіозв'язок - електронні комунікації, що здійснюються з використанням радіочастотного спектра.

{Абзац четвертий пункту 10 частини першої статті 1 в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021 }

Роумінг - послуга мобільного зв’язку, яка забезпечує можливість кінцевим користувачам послуг одного постачальника електронних комунікаційних послуг отримувати без подання будь-якої попередньої заяви або з такою послугу у зоні дії іншого постачальника електронних комунікаційних послуг як у межах України (національний роумінг), так і за її межами.

{Абзац п'ятий пункту 10 частини першої статті 1 в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021 }

{Статтю 1 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом № 2120-III від 07.12.2000 , дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом № 2905-III від 20.12.2001 , дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV від 26.12.2002 , дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003 , дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами № 2285-IV від 23.12.2004 , № 2505-IV від 25.03.2005 , дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005 , дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006 }

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг мобільного зв’язку на загальних підставах.

{Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законами № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 , № 309-VI від 03.06.2008 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2921-VI від 13.01.2011 , № 4911-VI від 07.06.2012 , № 1166-VII від 27.03.2014 ; в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 909-VIII від 24.12.2015 , № 1791-VIII від 20.12.2016 , № 1971-IX від 16.12.2021 }

Терміни "електронна комунікаційна послуга", "електронна комунікаційна мережа загального користування", "оператор електронних комунікацій", "постачальник електронних комунікаційних послуг", "пропуск трафіка" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні комунікації".

{Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1971-IX від 16.12.2021 }

1/5

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст