Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 38. Повноваження  закладу загальної середньої освіти

Заклад загальної середньої освіти:

реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

{Абзац п'ятий статті 38 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

{Абзац сьомий статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;

формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

{Абзац десятий статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

{Статтю 38 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

відповідно до статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

{Статтю 38 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу загальної середньої освіти.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0