Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 7. Облігації

1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).

{Абзац перший частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються облігацією.

{Частину першу статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

{Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3461-VI від 02.06.2011, № 5042-VI від 04.07.2012, № 2210-VIII від 16.11.2017}

2. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

{Частина друга статті 7 в редакції Закону № 3461-VI від 02.06.2011}

3. Емітент, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може здійснювати емісію відсоткових, цільових та дисконтних облігацій.

{Абзац перший частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю.

{Абзац другий частини третьої статті 7 в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

Цільові облігації - облігації, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).

{Абзац третій частини третьої статті 7 в редакції Закону № 3461-VI від 02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення становить доход (дисконт) за облігацією.

{Абзац четвертий частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

{Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

{Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5042-VI від 04.07.2012, № 2210-VIII від 16.11.2017}

5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно коштами, крім конвертованих облігацій підприємств, погашення яких здійснюється в порядку, встановленому статтею 8-3 цього Закону. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення). Емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій (крім державних облігацій та облігацій міжнародних фінансових організацій) подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати погашення облігацій за формою та в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{Частина п’ята статті 7 в редакції Закону № 3461-VI від 02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012; в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій - умовами їх розміщення), - в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти.

{Частина шоста статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012; в редакції Закону № 2210-VIII від 16.11.2017}

7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред’явника. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

{Частину восьму статті 7 виключено на підставі Закону № 3461-VI від 02.06.2011}

9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом або рішенням про емісію цінних паперів відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), - в іноземній валюті.

{Частина дев’ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5042-VI від 04.07.2012, № 2210-VIII від 16.11.2017}

{Частину десяту статті 7 виключено на підставі Закону № 3461-VI від 02.06.2011}

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст