Стаття 30. Компетенція загальних зборів учасників

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (ЗМІСТ) Інші закони
 • 723

  Переглядів

 • 723

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства законом або статутом товариства.

  {Частина перша статті 30 в редакції Закону № 2465-IX від 27.07.2022 }

  2. До компетенції загальних зборів учасників належать:

  1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

  2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

  3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

  4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

  5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

  6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

  7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

  8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

  9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

  10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

  11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

  12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

  13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

  14) прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток;

  {Частину другу статті 30 доповнено новим пунктом 14 згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 }

  15) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

  {Пункт частини другої статті 30 в редакції Закону № 1667-IX від 15.07.2021 }

  3. Питання, передбачені частиною другою цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з цього Закону.

  4. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

  Попередня

  31/58

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст