Стаття 66. Двосторонні договори

Про ринок електричної енергії (ЗМІСТ) Інші закони
 • 804

  Переглядів

 • 804

  Переглядів

 • Додати в обране

  {Стаття 66 набирає чинності з 1 липня 2019 року - див. пункт 1 розділу XVII Закону № 2019-VIII від 13.04.2017}

  1. Купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, трейдери, гарантований покупець, оператори установок зберігання енергії та споживачі.

  {Частина перша статті 66 в редакції Закону № 2046-IX від 15.02.2022 }

  2. Учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням таких обмежень:

  1) виробники мають право продавати електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковому продажу на ринку "на добу наперед";

  2) учасники ринку мають право продавати імпортовану електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковому продажу на ринку "на добу наперед";

  3) оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права продавати електричну енергію за двосторонніми договорами;

  4) оператор системи передачі та оператори систем розподілу мають право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами відповідно, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковій купівлі на ринку "на добу наперед";

  5) виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, мають право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковій купівлі на ринку "на добу наперед";

  6) виробники електричної енергії (крім виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) мають право здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах на добровільних засадах;

  {Пункт 6 частини другої статті 66 в редакції Законів № 1396-IX від 15.04.2021 , № 2371-IX від 08.07.2022 , № 3220-IX від 30.06.2023 }

  6 - 1 ) гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

  {Частину другу статті 66 доповнено пунктом 6 - 1 згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020 }

  7) розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу).

  {Пункт 7 частини другої статті 66 в редакції Закону № 1639-IX від 14.07.2021 }

  3. Відповідний двосторонній договір має встановлювати:

  1) предмет договору;

  2) ціну електричної енергії, визначену у грошових одиницях;

  {Пункт 2 частини третьої статті 66 в редакції Закону № 1639-IX від 14.07.2021 }

  3) обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

  4) строки та порядок постачання електричної енергії;

  5) порядок повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеним двостороннім договором;

  6) порядок та форму розрахунків;

  7) строки та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;

  8) права, обов’язки та відповідальність сторін;

  9) строк дії договору.

  4. Регулятор має право встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів (крім договорів, які укладаються виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції), який не може бути меншим за шість місяців.

  {Абзац перший частини четвертої статті 63 в редакції Закону № 3220-IX від 30.06.2023 }

  Сторони двостороннього договору відповідно до правил ринку інформують про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеним договором. Таке повідомлення є підставою для внесення зазначених обсягів до добових графіків електричної енергії відповідних учасників ринку відповідно до правил ринку.

  Сторони двостороннього договору, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою, протягом трьох робочих днів після укладення двостороннього договору інформують Регулятора про предмет договору, ціну електричної енергії та/або порядок її розрахунку (формування), обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії, строки та порядок постачання електричної енергії.

  {Частину четверту статті 66 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 832-IX від 01.09.2020 }

  Регулятор з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку електричної енергії має право встановлювати обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованими між собою. Таке обмеження не може бути більшим 50 відсотків їх місячного обсягу продажу електричної енергії.

  {Частину четверту статті 66 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 832-IX від 01.09.2020 }

  5. Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, зобов’язана невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після виявлення, повідомляти Регулятора про операції, щодо яких існують обґрунтовані підстави вважати, що вони здійснені з порушенням встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією або мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії. У зв’язку з цим особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної енергії зобов’язана мати систему спостереження та процедури для виявлення порушень на організованому торговельному майданчику.

  Регулятор встановлює вимоги до обсягу інформації про операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, які здійснюються на організованих торговельних майданчиках, товарних біржах, електронних торговельних майданчиках, та порядок її оприлюднення особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку електричної енергії.

  {Статтю 66 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 3141-IX від 10.06.2023 }

  Попередня

  76/88

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст