Стаття 8. Прикінцеві положення

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (ЗМІСТ) Інші закони
 • 409

  Переглядів

 • 409

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93; 2006 р., № 5-6, ст. 73, № 22, ст. 199; 2009 р., № 16, ст. 219).

  3. Внести до Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266) такі зміни:

  1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

  "пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності";

  2) у статті 2 слова "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків", "Про спеціальну економічну зону "Яворів", цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері" замінити словами "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про спеціальну економічну зону "Яворів", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері";

  3) в абзаці другому статті 6 слова "державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів" виключити;

  4) у статті 7:

  абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

  "визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності";

  абзац другий частини другої після слова "затверджують" доповнити словами "середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та";

  5) абзац третій статті 8 викласти в такій редакції:

  "готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів";

  6) у статті 9:

  в абзаці третьому частини першої слова "пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня";

  у частині другій:

  після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

  "відповідно до компетенції готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня".

  У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

  в абзаці четвертому слова "із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня";

  7) частину першу статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  "готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня".

  У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

  8) в абзаці другому частини шостої статті 13 слова "затверджених Верховною Радою України" виключити.

  4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши заходи першочергової підтримки реалізації пріоритетних напрямів, визначених Законом.

  Президент України

  В.ЯНУКОВИЧ

  м. Київ
  8 вересня 2011 року
  № 3715-VI


  Попередня

  8/8

  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст