Стаття 8. Прикінцеві положення

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93; 2006 р., № 5-6, ст. 73, № 22, ст. 199; 2009 р., № 16, ст. 219).

3. Внести до Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266) такі зміни:

1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності";

2) у статті 2 слова "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків", "Про спеціальну економічну зону "Яворів", цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері" замінити словами "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про спеціальну економічну зону "Яворів", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері";

3) в абзаці другому статті 6 слова "державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів" виключити;

4) у статті 7:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності";

абзац другий частини другої після слова "затверджують" доповнити словами "середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та";

5) абзац третій статті 8 викласти в такій редакції:

"готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів";

6) у статті 9:

в абзаці третьому частини першої слова "пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня";

у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відповідно до компетенції готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня";

7) частину першу статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

8) в абзаці другому частини шостої статті 13 слова "затверджених Верховною Радою України" виключити.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши заходи першочергової підтримки реалізації пріоритетних напрямів, визначених Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 вересня 2011 року
№ 3715-VI


Предыдущая

8/8

Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст