Стаття 13. Призупинення дії трудового договору

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (ЗМІСТ) Інші закони
 • 5467

  Переглядів

 • 5467

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

  Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

  Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

  Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

  2. Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією, строк призупинення дії трудового договору, кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору.

  Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності - обласні).

  3. У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

  Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, зазначеними в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з військовою адміністрацією.

  Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.

  4. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України.

  {Текст статті 13 в редакції Закону № 2352-IX від 01.07.2022 }

  Попередня

  13/16

  Наступна
  Додати в обране
  КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

  Аналізуйте судовий акт: Зменшення, навіть в половину, фактичних обсягів (показників) запланованих робіт під час війни - не є підставою для призупинення трудового договору (ВС КЦС №521/9115/22 від 07.02.2024 р.)
   Інженер першої категорії відділу технічної діагностики виробничого підрозділу філії Укрзалізниці призупинено дію трудового договору. Вказаний наказ роботодавець обґрунтував нормами Закону України від 15 березня 2022 року №  2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі - Закон № 2136-IX) та неможливістю надання та виконання роботи внаслідок критичного зменшення обсягів господарської діяльності через військову агресію російської федерації проти України, АТ  «Укрзалізниця» змушена призупинити дію трудового договору з позивачем.

  Крім того, відповідач зазначав, що працівниця не може виконувати види робіт, які покладені на відділ, а саме видів експертних обстежень, оскільки у 2020 році відмовилася від фахового навчання та виїзду на об`єкти для виконання зазначених видів робіт (через відмову (ухилення) позивача від щеплення), а ті роботи, що залишилися не потребують витрат часу навіть понад один робочий день, то відповідач змушений був прийняти рішення про призупинення дії трудового договору з позивачем.

  Вказаний наказ працівниця оскаржила, просила стягнути заробітну плату (суд потім виправив на середню зп) та моральну шкоду, поновити на роботі. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову з посиланням на невірне обрання відповідача (філії) та на відсутність підстав поновлення. Проте апеляційний суд повністю підтримав працівницю, спірний наказ скасував, змінив спосіб захисту, стягнув середню зп і моральну шкоду. ВС КЦС рішення апеляційного суду підтримав. ВС мотивував наступним:

  Відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв`язку з  військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у  повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством є підставою для припинення трудового договору, а не для призупинення такого (ВС КЦС №201/791/23 від 14.02.2024 р.)
   Жінка, яка працювала на посаді завідувача диспансерним відділенням у КНП ОД в м. Маріуполі оскаржувала наказ про призупинення з нею трудового договору. Справа в тім що після початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року на її підприємстві було оголошено простій, керівництво КНП зникло (призначили в.о.), а в чаті працівників було повідомлено, що КНП переміщується до міста Києва, у зв’язку із цим висловлено прохання до 20 серпня 2022 року прибути до міста Києва з документами.

  Позивачка відповіла, що згодна переїхати, але потребує забезпечення житлом її та членів її родини, а також фінансової підтримки у зв’язку з переїздом. Проте роботодавець призупинив дію її трудового договору, відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (Закон №2136) у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, внаслідок якої було частково знищено та значно пошкоджено диспансер. Це - на погляд роботодавця - виключало можливість роботодавця та працівника виконувати свої обов`язки.

  Суд першої інстанції вимоги працівниці задовольнив, визнавши таке призупинення незаконним, та стягнувши середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Попри негативне для позивачки рішення апеляційного суду, ВС КЦС його скасував, залишивши в силі рішення першої інстанції. Незаконність призупинення трудового договору, попри всі обставини, ВС мотивував тим що:

  На час видачі оскаржуваного наказу відповідач не був позбавлений можливості надати позивачу роботу, зокрема шляхом її переведення на  роботу в іншу місцевість разом з підприємством. До того ж листування сторін свідчить, що відповідач пропонував позивачу таку роботу, проте фактично сторони не дійшли згоди щодо умов переведення. Читати повністю

  Аналізуйте судовий акт: Зменшення замовлень послуг у підприємства після введення воєнного стану - не є підставою для призупинення трудового договору з працівниками (ВС КЦС №161/8196/22 від 31.01.2024 р.)
   Позивач працював на посаді уповноваженого з антикорупційної діяльності. Після настання повномасштабної у 2022 році декілька разів використав своє право на відпустку. Згодом, роботодавець вирішив призупинити із ним, та із деякими іншими працівниками дію трудового договору, без звільнення, але з припиненням виплати заробітної плати - аж  до відновлення можливості виконувати роботу через відсутність замовлень та неможливість виконувати роботу, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану з деякими працівниками, у тому числі із позивачем. Про це роботодавець видав наказ, який пояснював відсутністю замовлень та неможливість виконання роботи, керуючись Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі - Закон № 2136). Цей наказ, звільнений працівник оскаржив до суду і просив стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

  Суд першої інстанції підтримав доводи працівника і позов задовольнив. Рішення суду першої інстанції було скасовано в апеляційному порядку, проте ВС КЦС його залишив у силі. Задовольняючи скаргу працівника, ВС КЦС пояснив наступним:

  15 березня 2022 року прийнято Закон № 2136 яким визначені особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

  Згідно з пунктом 2 Прикінцевих положень КЗпП України, під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Читати повністю

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст