Головна Сервіси для юристів ... Закони Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку Стаття 4. Мета, основні завдання, функції та повноваження регуляторного органу Стаття 4. Мета, основні завдання, функції та повно...

Стаття 4. Мета, основні завдання, функції та повноваження регуляторного органу

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (ЗМІСТ) Інші закони
 • 314

  Переглядів

 • 314

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Регуляторний орган здійснює державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення балансу інтересів користувачів, держави, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків України у зазначених сферах до ринків Європейського Союзу.

  2. Основними завданнями регуляторного органу є:

  1) створення умов для ефективного функціонування та розвитку сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

  2) сприяння відкриттю ринків у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до електронних комунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку;

  3) сприяння взаємовигідній інтеграції ринків електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

  4) забезпечення захисту прав споживачів щодо отримання послуг належної якості відповідно до вимог законодавства;

  5) забезпечення інвестиційної привабливості розвитку інфраструктури, ринків у сферах електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

  6) сприяння розвитку конкуренції на ринках електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

  7) забезпечення дотримання принципів управління радіочастотним спектром;

  8) інші завдання, передбачені законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах.

  3. Регуляторний орган здійснює виконання своїх функцій шляхом:

  1) нормативно-правового регулювання відповідно до повноважень, наданих законом;

  2) ліцензування, надання дозволів, передбачених Законом України "Про електронні комунікації" та іншими законами України;

  3) регулювання цін (тарифів) на послуги у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуги поштового зв’язку у випадках та в порядку, встановлених законом;

  4) надання офіційних узагальнених роз’яснень та індивідуальних консультацій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Узагальнені роз’яснення оприлюднюються на офіційному веб-сайті регуляторного органу. Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) протягом 30 календарних днів після отримання запиту постачальника послуг;

  5) забезпечення здійснення радіочастотного моніторингу, моніторингу якості електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

  6) проведення позапланових перевірок, а також аналізу регуляторної звітності, поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра;

  7) проведення планових та позапланових перевірок операторів поштового зв’язку щодо дотримання законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку;

  8) виконання та застосування заходів, передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах.

  4. До повноважень регуляторного органу належить:

  1) розроблення та затвердження регламенту регуляторного органу та нормативно-правових актів, у тому числі передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", зокрема, але не виключно:

  {Абзац перший пункту 1 частини четвертої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022 }

  {Підпункт "а" пункту 1 частини четвертої статті 4 виключено на підставі Закону № 2529-IX від 16.08.2022 }

  б) порядку тимчасового використання радіообладнання;

  в) порядку ідентифікації та визначення ринків електронних комунікацій;

  г) порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж;

  ґ) порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг;

  д) порядку організації та участі у конкурсі або аукціоні на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром;

  е) порядку виконання робіт з виявлення, усунення та/або припинення дії джерел радіозавад, порядку взаємодії із спеціальними користувачами та правоохоронними органами, суб’єктами господарювання під час виконання відповідних робіт;

  є) порядку здійснення радіочастотного моніторингу;

  ж) порядку ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації;

  з) порядку оформлення та видачі міжнародних і регіональних експлуатаційних документів для суднової або радіоаматорської станції, вимог до кваліфікації радіоаматорів та операторів таких станцій;

  и) умов спільного користування радіообладнанням, смугами (номіналами) радіочастот;

  і) порядку погодження передачі прав на користування радіочастотним спектром;

  ї) Регламенту аматорського радіозв’язку України;

  й) граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;

  к) правил надання і отримання доступу до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;

  л) правил надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;

  м) порядку надання інформації, здійснення контролю за виконанням вимог для належного управління ризиками з метою забезпечення інформаційної безпеки, забезпечення кіберзахисту об’єктів сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

  н) порядку проведення багатосторонніх консультацій з учасниками ринку, іншими заінтересованими сторонами;

  о) положення про електронну регуляторну платформу;

  п) порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром;

  р) порядку ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;

  2) внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку, інших органів державної влади щодо формування державної політики, проектів законів та інших нормативно-правових актів у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

  3) прийняття рішень, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, користувачами ресурсу нумерації, операторами та користувачами послуг поштового зв’язку;

  4) забезпечення функціонування електронної регуляторної платформи;

  5) визначення оптових ринків певних електронних комунікаційних послуг (далі - оптові ринки) та роздрібних ринків певних електронних комунікаційних послуг (далі - роздрібні ринки), здійснення їх аналізу, визначення постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом, а також встановлення, зміна та скасування регуляторних зобов’язань з метою попереднього регулювання ринку.

  Регуляторний орган не має права накладати регуляторні зобов’язання з надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання мереж електронних комунікацій та з надання доступу до елементів мереж електронних комунікацій та об’єктів інфраструктури щодо спільного розташування і використання елементів інфраструктури, якщо:

  встановлення таких зобов’язань поставить під загрозу економічну чи фінансову життєздатність розгортання нової мережі, особливо в сільській місцевості;

  встановлення таких зобов’язань поставить під загрозу економічну чи фінансову здатність суб’єкта господарювання до розгортання нової мережі, зокрема суб’єкта мікро-, малого чи середнього підприємництва та з обмеженою територією покриття;

  6) позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, а також спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта доступу у випадках та в порядку, передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах;

  7) здійснення регулювання користування радіочастотним спектром у смугах загального користування, у тому числі:

  а) визначення параметрів радіообладнання, у разі дотримання яких не потрібно проводити розрахунки електромагнітної сумісності;

  б) визначення переліку радіообладнання, експлуатація якого здійснюється на підставі присвоєння радіочастоти;

  в) визначення технічних характеристик та умов експлуатації радіообладнання, випромінювальних пристроїв за принципом загальної авторизації;

  г) прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, законами України "Про електронні комунікації" та "Про поштовий зв’язок";

  ґ) ліцензування користування радіочастотним спектром загальними користувачами відповідно до Закону України "Про електронні комунікації";

  д) визначення умов ліцензій на користування радіочастотним спектром та здійснення контролю за їх дотриманням;

  е) здійснення заходів для забезпечення електромагнітної сумісності;

  є) забезпечення здійснення радіочастотного моніторингу, виявлення джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, а також здійснення заходів з їх усунення;

  ж) забезпечення проведення присвоєння радіочастот у смугах загального користування;

  з) організація та здійснення заходів для врегулювання питань, пов’язаних із транскордонними радіозавадами у смугах радіочастот загального користування;

  и) погодження спільного користування, передачі, надання в користування радіочастотного спектра в порядку, встановленому Законом України "Про електронні комунікації";

  і) встановлення критеріїв для віднесення радіообладнання до такого, що заборонено до ввезення та застосування в Україні, прийняття рішень про віднесення певних видів або типів радіообладнання до такого, що заборонено до ввезення та застосування в Україні;

  ї) участь у визначенні необхідності проведення вивільнення або обмеження користування радіочастотним спектром;

  й) подання до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра пропозицій щодо встановлення критеріїв ефективності користування радіочастотним спектром для певних радіотехнологій у відповідних смугах радіочастот;

  к) виконання функцій органу державного ринкового нагляду у сфері обігу радіообладнання відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

  л) подання пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, участь у розробленні та погодження проектів плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та плану конверсії радіочастотного спектра відповідно до вимог Закону України "Про електронні комунікації";

  м) розроблення та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром;

  н) забезпечення проведення конверсії радіочастотного спектра в межах своєї компетенції;

  о) встановлення спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України порядку присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям, що використовуються спеціальними користувачами у смугах радіочастот загального користування;

  п) розроблення та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України порядку користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних телерадіоорганізацій під час висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні;

  р) визначення певних смуг загального користування та радіотехнологій, для яких здійснюється передача прав користування радіочастотним спектром (його частиною) відповідно до вимог Закону України "Про електронні комунікації";

  с) участь у розробленні та погодження порядку користування радіочастотним спектром в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану;

  8) прийняття рішень у передбачених Законом України "Про електронні комунікації" випадках та надання на запит Антимонопольного комітету України інформації щодо ринків електронних комунікацій, у тому числі щодо прав користування радіочастотним спектром, а також отримання від Антимонопольного комітету України інформації і висновків із зазначених питань;

  9) здійснення регулювання користування ресурсом нумерації, у тому числі:

  а) здійснення первинного розподілу, обліку ресурсів нумерації шляхом видачі, переоформлення, продовження строку дії та анулювання дозволів на користування ресурсом нумерації;

  б) встановлення відповідно до Закону України "Про електронні комунікації" порядку надання послуги з перенесення номерів, визначення організації, яка здійснює функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів, а також встановлення тарифів на послуги адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів;

  в) подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації;

  г) ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації;

  10) регулювання взаємодії постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг при доступі та взаємоз’єднанні мереж (для послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації) відповідно до Закону України "Про електронні комунікації", у тому числі:

  а) встановлення для національного трафіка єдиних оптових розрахункових такс за термінацію національного трафіка (завершення з’єднання) для мобільного голосового зв’язку та єдиних розрахункових такс за термінацію національного трафіка для фіксованого голосового зв’язку, а також порядку взаєморозрахунків із застосуванням таких такс;

  б) встановлення граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації, правил надання доступу до кабельної каналізації та правил надання її в користування;

  в) розроблення та затвердження правил взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж та основних вимог до договорів про взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж;

  г) здійснення передбачених законами заходів з регулювання доступу до елементів мереж електронних комунікацій та об’єктів інфраструктури електронних комунікацій;

  ґ) встановлення порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації;

  11) здійснення географічних оглядів розгортання мереж широкосмугового доступу (фіксованого та мобільного зв’язку) та доступності універсальних електронних комунікаційних послуг (далі - універсальна послуга);

  12) здійснення відповідно до Закону України "Про електронні комунікації" заходів із забезпечення універсальних послуг, у тому числі щодо:

  а) розрахунку та компенсації збитків, які виникли внаслідок виконання зобов’язань з розгортання мереж для надання універсальної послуги;

  б) моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

  13) забезпечення (за необхідності - спільно з іншими органами державної влади відповідно до їхніх повноважень), вжиття передбачених законом заходів захисту прав споживачів, у тому числі:

  а) позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами, пов’язаних з виконанням договорів про надання електронних комунікаційних послуг; позасудове врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єктів доступу для розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою надання електронних комунікаційних послуг, спільного використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж;

  б) організація здійснення у встановленому ним порядку моніторингу якості електронних комунікаційних послуг або замовлення таких робіт у державного підприємства, що належить до сфери його управління, контроль за дотриманням постачальниками електронних комунікаційних послуг вимог щодо оприлюднення інформації про якість послуг, які вони надають;

  в) забезпечення створення та надання кінцевим користувачам вільного (безоплатного) доступу до незалежного електронного інформаційного ресурсу для порівняння умов надання і якості послуг доступу до мережі Інтернет та послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, що надаються різними постачальниками електронних комунікаційних послуг;

  г) розгляд, аналіз та узагальнення звернень і пропозицій споживачів з питань, що належать до його компетенції, вжиття за результатами їх розгляду заходів реагування;

  14) затвердження у випадках, передбачених законами України "Про електронні комунікації" та "Про поштовий зв’язок", форм регуляторної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, загальних користувачів радіочастотного спектра, операторів надання послуг поштового зв’язку та інструкцій щодо їх заповнення, строків і порядку подання, а також здійснення узагальнення та аналізу отриманої звітності;

  15) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

  16) організація проведення у порядку взаємодії та в межах компетенції спільних з підрозділами Національної поліції України заходів з метою виявлення та притягнення до відповідальності власників незаконно діючого радіообладнання/випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади;

  17) розгляд відповідно до закону справ про порушення законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, застосування в межах своїх повноважень адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та адміністративно-господарських санкцій, визначених законом;

  18) повідомлення Антимонопольного комітету України про факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринках електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

  19) звернення до суду у випадках, встановлених законом, у разі порушення суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках електронних комунікацій, надання послуг поштового зв’язку, законодавства про електронні комунікації, радіочастотний спектр та надання послуг поштового зв’язку;

  20) оприлюднення інформації про вимоги законодавства щодо діяльності у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, іншої інформації, необхідної для розвитку і функціонування відкритих і конкурентних ринків електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

  21) забезпечення міжнародної координації та міжнародного захисту присвоєнь радіочастот України в частині загальних користувачів, участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції регуляторного органу, організація реалізації їхніх рішень, участь у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України;

  22) участь у забезпеченні міжнародного захисту присвоєнь ресурсів нумерації;

  23) здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку, у тому числі:

  а) ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку;

  б) регулювання цін (тарифів) на універсальні послуги поштового зв’язку;

  в) здійснення моніторингу якості надання послуг поштового зв’язку відповідно до встановлених норм якості;

  24) підтримка співробітництва з питань регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), іншими відповідними установами Європейського Союзу, національними органами регулювання інших держав, іншими іноземними та міжнародними організаціями;

  25) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України в частині фінансування своїх функцій, передбачених цим Законом та законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок";

  26) ведення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про типи радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам;

  27) ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром;

  28) ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;

  28 - 1 ) ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг;

  {Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28 - 1 згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022 }

  28 - 2 ) розгляд звернень, поданих Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України під час дії надзвичайного стану або воєнного стану щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами;

  {Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28 - 2 згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022 }

  28 - 3 ) затвердження порядку здійснення оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій;

  {Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28 - 3 згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022 }

  28 - 4 ) повідомлення відповідно до Закону України "Про медіа" постачальників електронних комунікаційних послуг про обов’язок щодо обмеження доступу до веб-сайтів, визначених у рішенні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, про застосування заходу реагування у формі тимчасової заборони поширення онлайн-медіа або заборони поширення онлайн-медіа, або у судовому рішенні про заборону поширення онлайн-медіа, що набрало законної сили, контроль за здійсненням постачальниками електронних комунікаційних послуг обмеження такого доступу;

  {Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28 - 4 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 }

  28 - 5 ) повідомлення відповідно до Закону України "Про медіа" постачальників електронних комунікаційних послуг про обов’язок щодо обмеження або відновлення доступу до веб-сайтів, визначених у рішенні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, про внесення або виключення сервісу до Переліку аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора, контроль за здійсненням постачальниками електронних комунікаційних послуг обмеження або відновлення такого доступу;

  {Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28 - 5 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 }

  28 - 6 ) надання на запит Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення висновків щодо відповідності тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра принципам економічної обґрунтованості, об’єктивності, недискримінації, а також принципам ціноутворення у сфері електронних комунікацій, встановлених Законом України "Про електронні комунікації", погодження порядку розробки та затвердження зазначених тарифів, у тому числі визначення граничного нормативу рентабельності та переліку допустимих прямих витрат, що враховуються при розрахунку такого нормативу;

  {Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28 - 6 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 }

  29) інші повноваження, передбачені цим Законом та законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж".

  5. Для виконання своїх повноважень, передбачених законом, регуляторний орган та уповноважені посадові особи апарату регуляторного органу можуть:

  1) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, генеральні та перспективні плани населених пунктів, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом;

  2) безоплатно отримувати відповідно до цього Закону та інших законів України від постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсу нумерації, операторів надання послуг поштового зв’язку:

  а) передбачену законом звітність у визначених регуляторним органом формах і порядку;

  б) інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень, у тому числі, що містить фінансово-економічні показники, інформацію з обмеженим доступом, із забезпеченням захисту інформації відповідно до законодавства;

  3) запитувати та отримувати від постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсу нумерації та операторів поштового зв’язку, а також від органів виконавчої влади інформацію, у тому числі фінансового характеру, для статистичних та інших звітів, таких як Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI), з правом надавати таку інформацію відповідним установам Європейського Союзу або іншим іноземним і міжнародним організаціям, національним регуляторним органам інших держав;

  4) залучати для науково-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення своїх функцій вчених, експертів, фахівців (за їх згодою), а також представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) у порядку, встановленому законом;

  5) утворювати робочі групи, постійні або тимчасові консультативні та інші дорадчі органи і затверджувати положення про них;

  6) затверджувати тарифи на роботи/послуги державного підприємства, що належить до сфери управління регуляторного органу;

  7) залучати для проведення випробувань та інших технічних процедур під час позапланових перевірок технічні засоби та персонал державного підприємства, що належить до сфери управління регуляторного органу;

  8) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з українськими, іноземними та міжнародними органами, у тому числі з відповідними установами Європейського Союзу, та організаціями, їх об’єднаннями, у тому числі з національними регуляторними органами інших держав;

  9) використовувати інші права, передбачені законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж" та іншими законами.

  Попередня

  4/21

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст