Стаття 15. Відкритість діяльності регуляторного органу

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (ЗМІСТ) Інші закони
 • 290

  Переглядів

 • 290

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Регуляторний орган забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом:

  1) прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, і надання можливості представникам від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб для їх вільного доступу на такі засідання;

  2) інформування громадськості про плани та результати своєї роботи;

  3) створення умов для участі громадськості у розробленні проектів нормативно-правових актів;

  4) дотримання порядку оприлюднення проектів нормативно-правових актів та проведення консультацій, передбачених частиною другою цієї статті;

  5) проведення громадських обговорень та громадських слухань;

  6) залучення представників громадськості до підготовки річного та фінансового звітів та проведення громадського обговорення цих звітів до подання Кабінету Міністрів України;

  7) забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

  8) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних, у тому числі:

  а) порядку денного засідання регуляторного органу;

  б) проектів рішень регуляторного органу разом з додатками до них та обґрунтуванням;

  в) прийнятих регуляторним органом рішень разом з додатками до них;

  г) результатів моніторингу;

  ґ) результатів аналізу ринків електронних комунікацій;

  д) актів перевірки суб’єктів господарювання та наданих суб’єктами господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань;

  е) проекту та затвердженого кошторису регуляторного органу (змін до нього);

  є) річного звіту про роботу регуляторного органу;

  ж) звіту про виконання кошторису регуляторного органу;

  9) оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публічної інформації у формі відкритих даних, що була отримана для здійснення моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

  10) забезпечення можливості перегляду на офіційному веб-сайті регуляторного органу онлайн-трансляції засідань регуляторного органу, що проводяться у формі відкритих слухань, та доступу до архіву їх записів;

  11) обов’язкового письмового запрошення уповноваженого представника суб’єкта господарювання на розгляд питань щодо актів індивідуальної дії стосовно його діяльності;

  12) застосування інших заходів, передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до публічної інформації".

  2. Кожний проект нормативно-правового акта регуляторного органу, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття, та аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті регуляторного органу з метою проведення консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

  Повідомлення про оприлюднення проекту акта повинно містити:

  зміст проекту акта;

  поштову та електронну адреси розробника проекту акта та інших органів, до яких за ініціативою розробника надсилаються зауваження і пропозиції;

  інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

  інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта;

  інформацію про спосіб надання зауважень і пропозицій до проекту акта.

  Регуляторний орган проводить консультації щодо розроблених ним проектів регуляторних актів з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до сфери їх повноважень, та іншими зацікавленими сторонами. Для цього регуляторний орган направляє письмовий запит до відповідного органу разом з проектом нормативно-правового акта та аналізом регуляторного впливу до нього. Пропозиції та зауваження до проекту акта надсилаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами протягом 30 календарних днів з дня одержання запиту від регуляторного органу.

  Оприлюднення проекту нормативно-правового акта регуляторного органу з метою одержання зауважень і пропозицій не є перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.

  Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта, встановлюється регуляторним органом і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього.

  Зауваження і пропозиції до проекту акта, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються регуляторним органом на офіційному веб-сайті не пізніше однієї доби з дати їх отримання.

  Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду регуляторним органом. За результатами цього розгляду він повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє з письмовим повідомленням про мотивацію відхилення пропозицій та зауважень. У разі необхідності регуляторний орган організовує проведення нарад з метою обговорення та роз’яснення підстав відмови від врахування поданих зауважень і пропозицій за участю осіб, які їх надали.

  Неврахування регуляторним органом зауважень і пропозицій до проектів своїх актів, отриманих у ході консультацій, а також ненадання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування у встановлений строк відповіді не перешкоджає прийняттю нормативно-правового акта регуляторним органом.

  У разі внесення до проекту акта суттєвих змін, тобто змін, які значно змінюють проект акта порівняно з первинною редакцією, регуляторний орган повторно проводить процедуру оприлюднення проекту нормативно-правового акта, збору і розгляду зауважень і пропозицій до нього.

  За результатами консультацій регуляторний орган складає та оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про проведені консультації, що містить перелік тих осіб, які взяли участь в обговоренні проекту акта, а також результати розгляду всіх зауважень і пропозицій, які надійшли від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб, з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення. Оприлюднення інформації здійснюється не пізніше ніж за п’ять робочих днів до прийняття регуляторним органом рішення про затвердження відповідного нормативно-правового акта з метою інформування всіх, хто взяв участь у консультації, щодо результатів розгляду їх пропозицій та зауважень.

  Попередня

  15/21

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст