Головна Сервіси для юристів ... Закони Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження ...

Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії (ЗМІСТ) Інші закони
 • 546

  Переглядів

 • 546

  Переглядів

 • Додати в обране

  Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

  Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії суб’єкт діяльності (заявник) подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

  До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, джерела іонізуючого випромінювання та уранових об’єктів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

  {Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для окремого етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

  У заяві на отримання ліцензії зазначаються межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

  У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

  Розмір плати за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.

  Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх форми та змісту і у разі наявності підстав для залишення її без розгляду приймає відповідне рішення.

  {Частина восьма статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Підставами для залишення заяви на отримання ліцензії без розгляду є:

  подання заяви на право провадження діяльності, що не підлягає ліцензуванню;

  подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії;

  підписання заяви або хоча б одного з документів, що додається до заяви на отримання ліцензії, особою, яка не має на це повноважень, або оформлення із порушенням вимог, складення не за встановленою формою або якщо такі заява або документ не містять даних, що обов’язково вносяться до них;

  подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною тринадцятою цієї статті;

  відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про заявника (суб’єкта діяльності) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

  наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта діяльності у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

  {Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявнику:

  {Абзац перший частини статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 }

  протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

  протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

  Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника. Інспекційне обстеження заявника є обов’язковим у разі провадження ним діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

  Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки поданих документів та порядок проведення інспекційного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.

  Строки проведення перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, та їх оцінки, включаючи державну експертизу зазначених документів та інспекційне обстеження заявника, не повинні перевищувати:

  двох років з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки документів, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, проведення повторної державної експертизи, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати трьох років, про що повідомляє заявнику;

  {Абзац другий частини тринадцятої статті 12 в редакції Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  одного року з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки документів, що засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення радіоактивних відходів, підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, проведення повторної державної експертизи, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати двох років, про що повідомляє заявнику;

  {Абзац третій частини тринадцятої статті 12 в редакції Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  чотирьох місяців з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження видів діяльності з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів, виробництва джерел іонізуючого випромінювання та видобування, переробки уранових руд;

  {Абзац частини тринадцятої статті 12 в редакції Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  двох місяців з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження інших видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

  {Абзац частини тринадцятої статті 12 в редакції Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає заявникові ліцензію або надсилає повідомлення про відмову із зазначенням причини та умов повторного розгляду заяви не пізніше ніж:

  {Абзац перший частини статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 }

  у десятиденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

  у триденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

  Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки веде єдиний реєстр виданих ліцензій у встановленому законодавством порядку.

  Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки формує ліцензійну справу щодо кожного ліцензіата, в якій зберігаються документи, подані ліцензіатом для видачі ліцензії, внесення до неї змін, видачі дубліката ліцензії, а також копії рішень про видачу, анулювання та видачу дубліката ліцензії, внесення до неї змін, розпорядження про усунення порушень умов ліцензії.

  {Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VI від 16.10.2012 , № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

  {Статтю 12 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

  {Статтю 12 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

  {Статтю 12 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

  {Статтю 12 доповнено частиною двадцятою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

  {Статтю 12 доповнено частиною двадцять першою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопія) опису витребуваних документів.

  {Статтю 12 доповнено частиноюдвадцять другою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

  {Статтю 12 доповнено частиною двадцять третьою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у здійсненні передбачених цим Законом дій, крім випадку одержання органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки судового рішення про заборону їх вчинення.

  {Статтю 12 доповнено частиною двадцять четвертою згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  {Стаття 12 в редакції Закону № 1874-VI від 11.02.2010 }

  Попередня

  15/22

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст