22
Главная Сервисы для юристов ... Законы Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження ...

Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії суб’єкт діяльності (заявник) подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання та уранових об’єктів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для окремого етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У заяві на отримання ліцензії зазначаються межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Розмір плати за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх форми та змісту.

Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявнику:

{Абзац перший частини дев’ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 }

протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника. Інспекційне обстеження заявника є обов’язковим у разі провадження ним діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки поданих документів та порядок проведення інспекційного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Строки проведення перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, та їх оцінки, включаючи державну експертизу зазначених документів та інспекційне обстеження заявника, не повинні перевищувати:

двох років з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати трьох років;

двох місяців з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає заявникові ліцензію або надсилає повідомлення про відмову із зазначенням причини та умов повторного розгляду заяви не пізніше ніж:

{Абзац перший частини тринадцятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 }

у десятиденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

у триденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки веде єдиний реєстр виданих ліцензій у встановленому законодавством порядку.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки формує ліцензійну справу щодо кожного ліцензіата, в якій зберігаються документи, подані ліцензіатом для видачі, переоформлення ліцензії, внесення до неї змін, видачі дубліката ліцензії, а також копії рішень про видачу, переоформлення, анулювання та видачу дубліката ліцензії, внесення до неї змін, розпорядження про усунення порушень умов ліцензії.

{Частина п’ятнадцята статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 }

{Стаття 12 в редакції Закону № 1874-VI від 11.02.2010 }

Предыдущая

14/21

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст