Головна Сервіси для юристів ... Закони Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до н...

Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії (ЗМІСТ) Інші закони
 • 793

  Переглядів

 • 793

  Переглядів

 • Додати в обране

  Ліцензії у сфері використання ядерної енергії видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на бланках спеціального зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

  {Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5316-VI від 02.10.2012 }

  Замовлення на виготовлення бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

  Порядок обліку, зберігання бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії та ведення відповідної звітності встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

  У ліцензії зазначаються:

  найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки , що видав ліцензію;

  найменування і місцезнаходження заявника - юридичної особи або прізвище ім’я та по батькові, місце проживання заявника - фізичної особи, якому видається ліцензія. У разі якщо вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, провадиться філіями, іншими відокремленими підрозділами заявника, в ліцензії зазначається їх місцезнаходження;

  ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів;

  етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів чи окремий вид діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;

  межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

  перелік основних об’єктів та будівель, що належать до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (у ліцензії експлуатуючої організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу зазначених установки або сховища);

  перелік об’єктів, будівель, установок та процесів, що належать до технологічного комплексу з переробки та зберігання радіоактивних відходів (у ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів);

  технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання (у ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії);

  перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії;

  перелік посад осіб, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

  {Абзац одинадцятий частини четвертої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  умови провадження діяльності;

  перелік видів робіт чи операцій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після видачі окремих дозволів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

  дата видачі, строк дії та номер ліцензії.

  Ліцензія підписується керівником або іншою уповноваженою посадовою особою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і скріплюється печаткою.

  Строк дії ліцензії встановлюється:

  на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів - на етап життєвого циклу зазначених установки або сховища;

  {Абзац другий частини шостої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії на строк, не менший ніж три роки;

  на провадження діяльності персоналу та посадових осіб експлуатуючої організації - на строк не менше двох років.

  {Частину шосту статті 14 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до неї зміни.

  {Частина сьома статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VI від 16.10.2012 , № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Підставами для внесення змін до ліцензії є:

  зміна найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи - підприємця (без зміни місця провадження діяльності), крім зміни найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на підставі виданої раніше такому товариству ліцензії;

  зміна місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

  реорганізація ліцензіата, крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство;

  намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, уранові об’єкти, будівлі чи об’єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами;

  намір ліцензіата продовжити строк дії ліцензії;

  внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

  виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

  {Частина восьма статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1983-VIII від 23.03.2017 ; в редакції Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  {Частину дев'яту статті 14 виключено на підставі Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  {Частину десяту статті 14 виключено на підставі Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  {Частину одинадцяту статті 14 виключено на підставі Закону № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для видачі ліцензії. Заява про внесення змін до ліцензії у зв’язку з продовженням строку її дії подається ліцензіатом до закінчення строку дії ліцензії не пізніше ніж у строки, встановлені статтею 12 цього Закону для розгляду заяви органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Подання заяви про внесення змін до ліцензії у зв’язку з продовженням строку її дії з порушенням строків, передбачених статтею 12 цього Закону, є підставою для залишення відповідної заяви без розгляду.

  {Частина дванадцята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  Рішення про відмову у внесенні змін до ліцензії може бути оскаржено ліцензіатом до суду.

  {Частина тринадцята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2755-IX від 16.11.2022 }

  {Стаття 14 в редакції Закону № 1874-VI від 11.02.2010 }

  Попередня

  17/22

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст